C09C 1/36

Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16353

Dátum: 01.12.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: B03B 1/04, B02C 23/06, C09C 1/02...

Značky: spôsob, použitie, triedenia, přítomnosti, nerastného, získané, glycerol, produkty, aditiv, obsahujúcich, materiálů

Text:

...triedenia, zahíňajúceho glycerol a/alebo aspoň jeden polyglycerol, vo vodnej alebo čistej formec) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia častíc z kroku b) jeden alebo viackrát do kontaktu V jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebo zmiešavaniad) uskutočnenie aspoň jedného kroku triedenia nerastného materiálu za sucha získaného v kroku c) v plynnom prostredí, na získanie aspoň dvoch frakcií častíc...

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15751

Dátum: 11.01.2010

Autori: Hunziker Philipp, Gane Patrick

MPK: C09C 1/40, C09C 1/36, C09C 1/02...

Značky: samoväzbových, hřebenové, pigmentové, pigmentových, spôsob, částice, činidla, kopolymery, samoväzbové, použitie, částic, hydrofóbnymi, zavádzajúci, přípravy, spojovacie, skupinami, akrylové

Text:

...vodnom prostredí so styrén-akrylátovým spojívom a Poligenom m WE 4. Avšak žiadna zo získaných výsledných suspenzii samoväzbových pigmentových častíc nemá obsahpevných látok väčší než 30 hmotn.0008 FR 2 913 420 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, sa týka mlecích činidiel na použitie V suchom mletia uhličitanu vápenatého. Predmetom FR 2 913 420 A je, aby sa zaistilo mlecie činidlo, ktoré nevedie k vysokému množstvu prchavých...

Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14575

Dátum: 07.12.2009

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: B02C 23/06, C09C 1/02, B03B 1/04...

Značky: přítomnosti, materiálů, aditiv, glycerol, produkty, získané, triedenia, obsahujúcich, spôsob, použitie, nerastného

Text:

...aspoň jedného aditíva na zlepšenie triedenia, zahŕňajúceho glycerol a/alebo aspoňjeden polyglycerol, vo vodnej alebo čistej formec) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia častíc z kroku b) jeden alebo viackrát do kontaktu v jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebod) uskutočnenie aspoň jedného triedenia nerastného materiálu za sucha získaného v kroku c) vplynnom prostredí, na získanie aspoň...

Fotokatalytické kompozity na báze oxidu titaničitého na metakaolínovom nosiči a odvodené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10476

Dátum: 17.12.2008

Autori: Borsa Massimo, Ancora Renato, Cassar Luigi

MPK: B01J 35/00, C04B 20/10, C04B 14/30...

Značky: odvodené, báze, oxidů, nosiči, titaničitého, kompozity, metakaolínovom, fotokatalytické, výrobky

Text:

...afinálnych výrobkov) podľa predloženého vynálezu, obsahujúcich oxid titaničitý na matakaolínovom nosiči vynález tiež zahŕňa spôsob získania týchto výrobkov a ich priemyselné použitie. V porovnaní so známymi výrobkami v odbore, kompozit podľa vynálezu poskytuje vysoko účinné fbtokatalytické spojivá, aj ked obsahujú malé množstvo fotokatalyzátora, všeobecne menšie než je množstvo používané podľa známeho doterajšieho stavu techniky.00...

Pigment a ním matované polymérne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12178

Dátum: 11.06.2007

Autori: Wagner Hartmut, Kastner Jürgen, Becker Bernhard

MPK: C09C 1/36

Značky: polymérne, pigment, materiály, matované

Text:

...v použitých médiách, ako je napríklad etandiol, voda alebo tiež polymérne taveniny, pričom je takým spôsobom pozitívne ovplyvnenénásledné rozloženie pigmentu vo vláknach.0005 Okrem fyzikálnych a chemických vlastností syntetických vlákien hrajú pri hodnotení ích kvality i/ýznamnú rolu tiež optické vlastnosti. Tu je možno menovať zvlášť vlastnosti opacity a farebného dojmu vo vzťahu k bielej farbe. Väčšina výrobcov syntetických vlákien v...

Povlak z anorganických pigmentov s aldehydovými alebo ketónovými živicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10939

Dátum: 28.07.2006

Autori: Ribaldone Giorgio, Bardelli Achille

MPK: C09C 1/00, C09C 1/24, C09C 1/34...

Značky: pigmentov, povlak, ketónovými, aldehydovými, anorganických, živicami

Text:

...Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu prostriedok v zásade obsahuje 40 až 70 hmotn. pigmentu, 30 až 60 hmotn. živice a 0,1 až 10 hmotn. dispergátorov, výhodne 50 až 65 hmotn. pigmentu, 35 až 45 hmotn. živioe a 1 až 7 hmotn. dispergátorov.0031 Na účely predloženého vynálezu má výraz v zásade označovať, že prostriedok môže obsahovať minimálne množstvá, a vžiadnom prípade nie vyššie ako 20 hmotn., excipientov a/alebo pomocných...

Označené anorganické prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5678

Dátum: 06.07.2006

Autori: Hocken Jörg, Eickschen Ralf, Kastner Jürgen

MPK: C01F 11/00, A61K 8/19, C01G 23/00...

Značky: označené, anorganické, přísady

Text:

...problém sa podľa vynálezu rieši význakovou časťou hlavného patentového nároku. Výhodné uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0012 Aby sa pri výrobe finálneho produktu značenie nemenilo alebo nestratilo, musí byť trvale, respektíve pevne zabudované vchemickej zlúčenine prísady. Pokiaľ sa napríklad anorganická prísada, ako napríklad TiOg, ktorá môže byť použitá napríklad ako biely pigment,pred použitím len zvlhčí vodou označenou...

Poťahované častice a poťahovacie prostriedky obsahujúce poťahované častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4624

Dátum: 25.04.2006

Autori: Vijverberg Cornelis Adrianus Maria, Schutyser Jan Andre Jozef

MPK: C09C 1/28, C09C 1/36, C09C 1/40...

Značky: obsahujúce, částice, prostriedky, poťahovacie, potahované

Text:

...skupín na povrchu častíc. Potahovacím sietovaclm činidlom sa rozumie látka schopná zosieťovania polysiloxánu za vzniku zosieťovaného polysiloxánového povlaku. To znamená, že poťahovacie sieťovacie činidlo musí obsahovať molekuly s najmenej 3 reaktívnymi skupinami (pretože výsledkom 2 reaktlvnych skupín by bolo Iineárne predĺženie reťazca).Veľmi dobré výsledky sa dosiahli vtedy, ked v poťahovaných časticiach podľa vynálezu bolpoťahovacím...

Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280912

Dátum: 10.11.1993

Autori: Green Kelly Ann, Brownbridge Thomas Ian

MPK: C09C 1/36, C09C 3/06

Značky: titaničitým, pigment, oxidom, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný pigment pozostáva z podkladového práškového oxidu titaničitého, vrstvy hydratovaného oxidu zirkoničitého, uloženej na podkladovom oxide titaničitom a vrstvy hydratovaného oxidu hlinitého, uloženej na vrstve hydratovaného oxidu zirkoničitého. Vrstva oxidu hlinitého pozostáva z oxidu hlinitého vo forme böhmitu a/alebo oxidu hlinitého vo forme pseudoböhmitu. Riešenia sa týka aj spôsobu prípravy pigmentu, ktorý spočíva v príprave vodnej...

Perleťově lesklé pigmentové přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270240

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kieser Manfred

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklé, pigmentové, přípravky, perleťové

Text:

...dlchIormeti-Ian. methanoi, aceton. ethylacotát nebo elhanoi.Nanášení vrstvy se provádí jednoduchým smícháním složek. Například se může pígmont dát do kmbnověho. kuželového nebo kotoučového mísíčo a smíchá so s tavonínou nebo roztokom potahovacího prostředku. Jeotllžo so použije polohovací prostředek vo formě roztoku. může se také pigment v tomto roztoku díspergovat a rozpouätědlo so odpaří nebo oddestíluja. Také je vhodnésušení rozprošovúním...

Perleťový lesklý pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 270211

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ambrosius Klaus, Franz Klaus-dieter

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťový, pigment, lesklý

Text:

...19 59 998, které vedou v rámci předloženého vynálezu kproapěäným rutilovým vratvám.Pro vysráženi vrstvy oxidu titaničitého jsou v podstatě.znamé 2 způeoby. Tak se může srážení provédět, Jak je například popsáno v USA patentu 30 87 828, přídavkom roztoku titanylsulfátu v kyselině eirové ke slidové suspensi a hydrolýzou zahřivánim na 100 °C, přičemž tloušřka vrstvy a 5 tím spojená interferenčni barva je předem daná množstvím přítomného...

Pigment na bázi oxidu titaničitého a oxidu titaničitého upraveného oxidem hlinitým a oxidem křemičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268351

Dátum: 14.03.1990

Autori: Koryčánek Ladislav, Nedorost Miroslav, Mráz Ladislav, Chaloupka Vladimír, Pálffy Alexander, Hudeček František, Pokorný Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: oxidů, pigment, titaničitého, bázi, křemičitým, hlinitým, oxidem, upraveného

Text:

...a hmotnoatnč 0,1 až 20 , výhodne 0,5 až 10 oxidu křeničitćho.Dale ebeehuji vztaženo na pignent jakožto celok heotnoetně 0,1 až 20 3 výhodnč 0,5 až 5 oxidu hlinitého e 0,1 až 20 2 výhodná 0,5 až 10 oxidu křeničitčho. Miato oxidu hlinitého a křauičitého 12 a použít o,1 až 20 x, výhodne 0,15 .z lo x křeničitand humku, alkalických zeain a hOřČÍkU 1 Pro zlepšení diapergovatelnoeti obaehuji nová druhy aikronizovených pigmanto oxidu titaničitćho...

Způsob využití kyseliny sírové adsorbované na vymytém gelu hydrátu oxidu titaničitého při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263257

Dátum: 11.04.1989

Autori: Laskafeld Milan, Halamová Květoslava, Vyňuchalová Hana, Šimeček Karel, Tomášek Karel, Chaloupka Vladimír, Nedorost Miroslav, Pokorný Milan, Kalík Ladislav, Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Mráz Ladislav

MPK: C09C 1/36

Značky: využití, běloby, hydrátu, adsorbované, sírové, titaničitého, způsobem, titanové, způsob, vymytém, sulfátovým, kyseliny, oxidů, výrobe

Text:

...je obdobná jako u neupravené anatasově a rutilové titanové běloby. Kompoziční pigmenty, zvláště T 102 - rutil 5 sasoą, je možno povrchové upravovat stejným způsobem jako samotný rutilový pigment a dají se aplikovat do všech druhů průmyslových výrobků jako povrchově upravená rutilová běloba.Předmětem vynálezu je způsob využití kyseliny sírová adsorbované na hydrátu T 302 na výrobu kompozičních pigmentů Ti 02 - anatas - CaS 04, Tioz anatas -...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Donát Fedor, Pálffy Alexander, Svoboda Miroslav, Kubátová Hana, Braun Stanislav, Knápek Bernard, Sládeček Linhard, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Antl Ladislav

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: fosforečnanové, železitého, anorganické, oxidů, neutrální, oxidem, titaničitého, antikorozní, titaničitým, železitým, pigmenty, bázi

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Způsob povrchové úpravy železitých nebo titaničitých anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262121

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kusák František, Jánošík František, Šváb Milan, Tomášek Karel, Kopečný František, Hejl Vlastimil, Podlézl Pavel, Pálffy Alexander

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: způsob, povrchové, anorganických, pigmentů, železitých, titaničitých, úpravy

Text:

...laboratorním teploměrem, elektroudou pro měření pH, bylo předloženo 1,5 l promyté suspenze železité červeně o koncentraci 190 g pigmentu/lýZa míchání při teplotě 23,0 °C byla přídavkem r-oztoku NaDH upravena hodnota pH suspenze na 7 a dále bylo přidáno 1,82 gramů S 102 V roztoku vodního sodného skla. Dále bylo k míchané suspenzi přidáno 1,03 grantu A 120, V roztoku síranu hlinitého a mícháno dále 3 D minut. Po této době byla vodečtena...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Luboš, Dadák Vojtěch, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto

MPK: C09C 1/36

Značky: titanového, titanové, výrobe, vzniku, odpadů, způsob, síranu, zpracování, železitého, běloby

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Způsob výroby perleťových pigmentů se zlatým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259726

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nečas Jiří, Pokorný Milan, Halamová Květoslava, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Sládeček Linhart, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťových, způsob, výroby, zlatým, zbarvením, pigmentů

Text:

...a nejvhodnějším alkalickým uhličitanem je bezvodý nebo krystalický uhličitan sodný.Množství oxidu titaničitého se určí na základě interterenčního faktoru pro zlatou barvu, vyjadřující se množství oxidu titaničitého V mg/mz povrchu slidy. Tato hodnota se musí experimentálne zjistit na základě čistoty a jasnosti zlaté barvy VykalCĺnOVHného perleťového pigmentu jen s oxidem titaničitým a pohybuje se přibližně od 120 do V 180 mg/mĺ.rozplaví v...

Perleťově lesklé pigmenty na základě slídových šupin potažených oxidy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257295

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rau Axel, Ambrosius Klaus, Franz Klaus-dieter

MPK: C09C 1/36

Značky: kovů, základě, oxidy, slídových, lesklé, pigmenty, perleťové, šupin, potažených

Text:

...stabilizují další vrstvou, se mohou použít slídové pigmenty potažená obzvláště oxidem titaničitým. Kromě toho však mohou být ohsaženy ve vrstvě oxidu titaničiteho nebo jako oddělená vrstva ještě další oxídy kovu, jako například Sn 02, Al 203, Fe 203 nebo sioz. Výhodně jsou základní pigmenty potaženy oxidem titaničitým v rutilovéDalší potažení oxidem ciničitým a/nebo oxidem ceričitým se může provádět přímo po vysráženi vrstvy oxidu...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241529

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťové, způsob, lesklý, pigment, přípravy

Text:

...soli kovu, přičemž se současným přídavkem zásady udržuje hodnota pH na konstantní výši.jako soli kovu jsou v tomto způsłobu vhodné všechny rozpustné soli titanu a zirkonu,jako například chloridy a sírany. S výhodou se použije chlorid titaničitý a oxychlorid zirkoničitý. jestllže se mají přidat k roztoku soli další kationty kovu, provádí se to účelně rovněž ve formě cbloridů a síranů.Podle vynâlezu se volí soli titanu a zirkonu tak, aby byl...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241525

Dátum: 15.09.1987

Autor: Porjesz Emma

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklý, způsob, pigment, perleťové, přípravy

Text:

...se .proto použijí sloučeniny coro 241525mlu a. hiiníku v takovém množství, aby se vyloučilo 0,1 až 100 ,zl-molu na m pigmentového povrch-u, s výhodou 0,5 až 50 umolu na m 2. To odpovídá 0,1 až 10 hmotnosti potahovalných pigmentü.I akto potažená pigmenty se potom. uvedom do styku s vroztokem kairboxylolvé kyselliny. Vhodné jsou všechny karboxylové kyseliny s dostatečně dlouhým hydrofobním zbyt kein, obzvláš-tě jednosytné...

Způsob přípravy perleťově lesklých pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240956

Dátum: 14.08.1987

Autori: Slabý Vladislav, Halad Zdenik

MPK: C09C 1/36

Značky: pigmentů, perleťové, přípravy, lesklých, způsob

Text:

...ve vodném roztoku, který se upraví vhodnou kyselinou, jako například kyselinou solnou nebo kyselinou sírovou, na hodnotu pH 0,5 až 5, suspendují ve vodném roztoku, který se upraví vhodnou kyselinou,jako například kyselinou solnou nebo kyselinou sírovou, na hodnotu pH 0,5 až 5, obzvláště 2,0 až 3,0.K této suspenzi zahřáté na 50 až 100 OC, s výhodou O až 80 OC, se potom nechá pomalu přitéci roztok soli titanu, přičemž se současným...

Šupinatý pigment na bázi šupinek slídy nebo mastku a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244837

Dátum: 14.08.1987

Autori: Korczyňski Petr, Golasowski Kazimír, Chrápek Petr

MPK: C09C 1/36

Značky: mastku, pigment, způsob, přípravy, šupinatý, slídy, šupinek, bázi

Text:

...airkonia, hydroxid zinečnatý, hydroxid vápenatý a hydroxid hořešnatý. Příkladem uhlićitanu kovu je hydrogenuhličitan hořečnatý, hydrogenuhličitan vápenatý a hydroqenuhličitan zinačnatý.srážaní se může v tomto případě provádět přímo po vysráženr síranu barnatćho nebo se může piqmant potažený síranem barnatým pro další srážení opět suspendovat ve vodě. V každém Případě so vychází z Oi hmot. auapense, ko ktoré as přidá při teplotě v rozezí 5 až...

Perleťově lesklé pigmenty se zlepšenou odolností proti povětrnostním vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244430

Dátum: 15.07.1987

Autori: Štefánek Anton, Terpák Ján, Frie Otto, Odler Tadeáš

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklé, proti, perleťové, zlepšenou, vlivům, pigmenty, povětrnostním, odolností

Text:

...ve vodě. Kovy, které se mají použít k vyloučení. se mohou přidávat ve formě solí a vysráží se na pigmenty oomocí vhodného ardžedla jako napríklad zásady nebo vhodného aniontu. S výhodou se přitom postupuje tak, že se roztok nebo více roztoků, která obsahují kovy ve formě rozpuätěné soli nebo komplexu pŕidává pomalu k vodné susoenzi výchozího pígmentu, přičemž se zároveň nřidává srážecí činidlo. Srážení se provádí při hodnotě pH 2 až 8...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236865

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: přípravy, pigment, způsob, zlepšenou, lesklý, stálosti, světle, perleťové

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníkem titaničitým a případné ještě dalšími kysličníky kovu, přičemž pigment má další tenkou vrstvu kysličníku manganu, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi alespoň jednou vrstvou akvátu kysličníku titaničitého, případně ve směsi nebo odděleně dalšími vrstvami...

Perleťové lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhard Horst, Esselborn Reiner

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, transparencí, způsob, lesklý, zlepšenou, přípravy, barvivostí, perleťové

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí na základě slídových šupin o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníky kovu, přičemž homogenní vrstva kysličníků kovu sestává hmotnostně z 0,1 až 20 % kysličníku křemičitého, z 0,1 až 20 % kysličníku hlinitého a zbytek tvoří kysličník titaničitý, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi vrstvou akvátu kysličníku titaničitého a v...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí proti povětrnostním vlivům a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249524

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stahlecker Otto, Kieser Manfred, Franz Klaus-dieter

MPK: C09C 1/36

Značky: přípravy, proti, perleťové, povětrnostním, vlivům, pigment, zlepšenou, stálosti, lesklý, způsob

Text:

...obsažený v r-oztoku včinil hmotvnostně 0,5 až 5 0/0 pigmenntu. Přitom je nutné dbát na to, aby -se na pigment nevylvoułčilo celé množství siloxanu a část zůstala v roztoku. V .potaženém pigmentuSlpolečně se siloxanem se mohou vyloučit na pigmentu další látky. Dobře se orvědčll přídavek enepavtrného množství roztoku křemičitanu alkalického kovu k roztoku nebo emulzi siloxanu. Zpravidla se použijí množství 0,05 až 0,5 g křemíčitanu...

Způsob zvýšení měrného odporu pigmentů oxidu železitého a oxidu titaničitého barnatými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249395

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pálffy Alexander, Pokorný Milan, Sládeček Linhart, Šváb Milan, Závodník Jiří, Till Jiří, Jiráková Dagmar, Stabryn Jaroslav, Halamová Květoslava, Hudeček František, Nedorost Miroslav, Kalík Ladislav

MPK: C09C 1/24, C01G 49/06, C01G 23/047...

Značky: barnatými, sloučeninami, titaničitého, odporu, měrného, pigmentů, železitého, způsob, zvýšení, oxidů

Text:

...pigmentu.Množství přidané barnaté soli mělo by se volit tak, aby v pigmentu nezůstaly přebytečne rozpustné Ba 2 ionty. V případě malého přebytku harnatých solí je možno provést další částečné vymytí pigmentu. Použije-li se Bas, přejde opět při sušení vlivem oxidace vzdušným kyslíkem v nerozpustný BaSO 4.Způsob zvýšení měrného odporu pigmentů oxidu železitého a oxidu titatiničitého podle vynálezu je charakterizován tím, že se k...

Vícefázový antikorózní pigment s fosforečnanem zinečnatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 237475

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mlčoch Antonín, Braun Stanislav, Donát Feodor, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Pálffy Alexander, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: antikorozní, pigment, zinečnatým, fosforečnanem, vícefázový

Zhrnutie / Anotácia:

Vícefázový antikorozní pigment s fosforečnanem zinečnatým na bázi pigmentů oxidu železitého a oxidu titaničitého se připravuje tak, že se do vodné suspenze oxidu železitého nebo oxidu titaničitého za míchání a za zvýšené teploty přidá oxid zinečnatý v množství odpovídajícím 5 až 30 %, výhodně 10 až 15 % Zn3(PO4)2 . 2 H20 - 4 H20. Po homogenizaci suspenze se přidá během 30 až 120 minut ekvivalentní množství zředěné nebo koncentrované kyseliny...

Způsob hydrofobizace perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236728

Dátum: 15.11.1986

Autori: Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 1/36

Značky: pigmentů, hydrofobizace, perleťového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob hydrofobizace perleťových pigmentů pomocí hlinitých, hořečnatých, zinečnatých a vápenatých solí kyseliny stearové, palmitové, ftalové a naftenové. Do suspenze perleťových pigmentů o koncentraci 50 až 200g g/1 se za míchání a při teplotě 50 až 80°C přidá 0,05 až 0,8 g kyseliny stearové, předem zneutralizované na pH 8, nebo kyseliny palmitové, ftalové a naftenové, rovněž zneutralizované na pH 8. Do suspenze se přidá...

Organofilní perleťové pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235636

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mlčoch Antonín, Chaloupka Vladimír, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 1/36

Značky: pigmenty, organofilní, způsob, perleťové, jejich, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Organofilní perleťové pigmenty na základě slídových destiček potažených oxidy kovů, které jsou dodatečně povlečeny silikonovými sloučeninami - polyhydrogenmetylsiloxanem nebo polydimetylsiloxanem, nebo těmito sloučeninami s oxidem hlinitým a oxidem křemičitým se vyrábějí přidáváním vodného roztoku emulze polyhydrogenmetylsiloxanu nebo polydimetylsiloxanu k suspenzi slídy pokryté oxidy kovů za míchání. U perleťových pigmentů se zvýšenou...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle a spůsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233742

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, lesklý, světle, perleťové, přípravy, spůsob, stálosti, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťový lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle na základě slídových šupin o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníky kovu, přičemž homogenní vrstva kysličníků kovu sestává hmotnostně z 0,1 až 20 % kysličníku křemičitého a z 0,1 až 60 % kysličníku železitého a zbytek tvoří kysličník titaničitý se připravuje tak, že se povléká slída ve vodné suspenzi vrstvou akvátu kysličníku titaničitého za přidání roztoku,...

Transparentní barevné pigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233737

Dátum: 15.08.1986

Autori: Noguchi Tamio, Watanabe Takaji

MPK: C09C 1/36

Značky: jejich, pigmenty, přípravy, transparentní, způsob, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentní, barevné pigmenty na bázi destičkovitých, transparentních substrátů jako slídy, talku nebo skla, které jsou potaženy barevnými kysličníky kovu nebo hydroxidy kovu,a způsob jejich přípravy spočívající v potažení destičkovitého, transparentního substrátu ve vodné suspenzi působením rozpustné soli kovu za přítomnosti báze barevným kysličníkem kovu nebo hydroxidem kovu, přičemž ve vrstvě je hmotnostně obsaženo 0,1 až 5 % kysličníku...

Perleťově lesklé pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233733

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklé, jejich, výroby, pigmenty, perleťové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklé pigmenty na bázi slídových destiček potažených kysličníkem titaničitým, které mají krycí vrstvu kysličníku chromitého, přičemž vrstva kysličníku chromitého obsahuje alespoň 0,05 molu fosforečnanových iontů, vztaženo na 1 mol chromité sloučeniny ve vrstvě. Způsob výroby perleťově lesklých pigmentů se zelenou práškovou barvou spočívající v potažení slídového pigmentu s vrstvou kysličníku titaničitého další krycí vrstvou hydroxidu...

Perleťové lesklé pigmenty se žlutou práškovou barvou a zlepšenou stálostí na světle a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233732

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: světle, způsob, žlutou, výroby, barvou, práškovou, pigmenty, stálosti, jejich, perleťové, lesklé, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklé pigmenty se žlutou práškovou barvou a zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových šupin potažených kysličníkem titaničitým, přičemž je nanesena na vrstvu kysličníku titaničitého vrstva vyžíhaného kysličníku chromitého a/nebo fosforečnanu chromitého v hmotnostním množství přepočteném na kysličník chromitý 0,2 až 3 % vztaženo na celkovou hmotnost pigmentu se vyrábějí suspendováním slídového pigmentu potaženého kysličníkem...

Perleťové pigmenty se zlepšenou stálosti na světle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232979

Dátum: 15.07.1986

Autori: Chaloupka Vladimír, Kalík Ladislav, Sládeček Linhart, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťové, stálosti, světle, zlepšenou, pigmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťové pigmenty se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček potažených vrstvou oxidu titaničitého obsahují v homogenní a smíšená vrstvě ještě vedle oxidu titaničitého vždy hmotnostně 0,5 až 10 % výhodně 1,5 až 3 % oxidu antimonitého a 0,5 až 5 % hmotnostních, výhodně 0,5 až 2,5 % oxidu fosforečného vždy v přepočtu na množství naneseného oxidu titaničitého. Pigmenty se mohou používat v různých průmyslových odvětvích, zvláště...