C09C 1/00

Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície s minerálnymi alebo organickými plnivami alebo pigmentmi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287409

Dátum: 18.08.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09D 17/00, D21H 19/00, C09C 1/00...

Značky: pigmentmi, ko-absorbované, kompozície, použitie, plnivami, organickými, minerálnymi, kompozitné, ko-štruktúrované

Zhrnutie / Anotácia:

Ko-štruktúrované alebo ko-absorbované kompozitné kompozície minerálnych alebo organických plnív alebo pigmentov obsahujú najmenej dve minerálne alebo organické plnivá alebo pigmenty, z ktorých najmenej jedno má povrch vybavený najmenej jedným hydrofilným miestom a najmenej jedno ďalšie má povrch vybavený najmenej jedným organofilným miestom, a najmenej jedno spojivo. Používajú sa v papiernictve pri výrobe papiera, papierovej hmoty alebo...

Náterový prostriedok zahŕňajúci submikrónové častice uhličitanu vápenatého, spôsob jeho prípravy a použitie submikrónových častíc zahŕňajúcich uhličitan vápenatý v náterových prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15165

Dátum: 26.01.2010

Autori: Mcjunkins Joseph, Gane Patrick, Saunders George, Gysau Detlef

MPK: C09C 1/00

Značky: submikrónových, spôsob, přípravy, prostriedok, částice, použitie, uhličitanu, nátěrových, uhličitan, prostriedkoch, částic, submikrónové, zahŕňajúcich, vápenatý, náterový, zahŕňajúci, vápenatého

Text:

...tvary častíc. V skutočnosti, pretože prírodný rozomletý uhličitan vápenatý sa pripravuje mletím kameňov taženého kalcítu, mramoru, kriedy alebo vápenca, je ťažké zaistiť, aby tieto kamene boli nakoniec rozdelené do formy jemných častíc, ktoré majú jednotnú veľkost častíc.0010 Na rozdiel od toho PCC vzniká procesom výstavby kryštálov okolo nukleačných miest. Kontrola nukleácie a vývoja veľkosti častíc, najmä s ohľadom na veľkostný...

Prísada retardéru horenia bez halogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9969

Dátum: 13.07.2007

Autor: Zucchelli Ugo

MPK: C08K 3/32, C09C 1/00, C08K 9/02...

Značky: halogenu, prísada, horenia, retarderu

Text:

...je povrchovo potiahnutá s najmenej jednou zlúčeninou(a) hydrátov alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín(b) hydrotalkitu alebo zlúčenin podobných hydrotalkitu a(C) solí alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín0011 Kovová soľ kyseliny fosfornej vynálezu sa tu dalej tiež nazýva povrchovo potiahnutá kovová soľ kyseliny fosfornej alebo povrchovo potiahnutá fosforná soľ a zahŕňa akúkoľvek kovovú soľ kyseliny fosfornej, ako akékoľvek...

Kompozity anorganických a/alebo organických mikročastíc a nano-dolomitových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11907

Dátum: 05.06.2007

Autori: Gane Patrick, Blum René Vinzenz, Buri Matthias

MPK: C09C 1/40, C09C 1/00, C09C 1/42...

Značky: částic, nano-dolomitových, kompozity, anorganických, organických, mikročástic

Text:

...vápenatých iónov reaguje s oxidom uhličitým a vyzráža sa ako uhličitan vápenatý na polymémej vápenatej soli. Pretože sa však vápenaté ióny pridávajú vo forme alkalických chemických zlúčenín, ako hydroxidu vápenatého, tvoria alkalické medziprodukty, ktoré môžu mať zápomý vplyv, napríklad keď sa používa určitých dispergačných činidiel. Okrem toho ďalšie zrážanie mení štruktúru pôvodných nanočastíc/mikročastíc a nevyhnutne vedie k zavedeniu...

Kompozity anorganických a/alebo organických mikročastíc a častíc nano-uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11535

Dátum: 05.06.2007

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 1/42, C09C 1/40, C09C 1/00...

Značky: nano-uhličitanu, mikročástic, kompozity, anorganických, organických, částic, vápenatého

Text:

...minerálnych častíc spojených vápenatou soľou, ktoré majú pórovitú vločkovitú štruktúru. Nadbytok vápenatých iónov reaguje s oxidom uhličítým a vyzráža sa ako uhličitan vápenatý na polymémej vápenatej soli. Pretože sa však vápenatć ióny pridávajú vo forme alkalických chemických zlúčenín, ako hydroxidu vápenatého, tvoria alkalické medziprodukty, ktoré môžu mať zápomý vplyv, napríklad keď sa používa určitých dispergačných činidiel. Okrem toho...

Povlak z anorganických pigmentov s aldehydovými alebo ketónovými živicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10939

Dátum: 28.07.2006

Autori: Ribaldone Giorgio, Bardelli Achille

MPK: C09C 1/00, C09C 1/34, C09C 1/24...

Značky: aldehydovými, ketónovými, pigmentov, živicami, anorganických, povlak

Text:

...Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu prostriedok v zásade obsahuje 40 až 70 hmotn. pigmentu, 30 až 60 hmotn. živice a 0,1 až 10 hmotn. dispergátorov, výhodne 50 až 65 hmotn. pigmentu, 35 až 45 hmotn. živioe a 1 až 7 hmotn. dispergátorov.0031 Na účely predloženého vynálezu má výraz v zásade označovať, že prostriedok môže obsahovať minimálne množstvá, a vžiadnom prípade nie vyššie ako 20 hmotn., excipientov a/alebo pomocných...

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280031

Dátum: 12.07.1999

Autori: Schmitt Gregor, Geurts Herman Joseph Johannes Maria, Erkens Leonardus Johannes Hubertus, Corvers Werner Franciscus Cornelus Gerardus

MPK: C08K 3/24, C09C 1/00, C09D 7/12...

Značky: bizmutitovanadičnanových, pigmentov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov a pevných roztokov založených na bizmutitovanadičnane zmiešaním roztoku bizmutitej soli, obsahujúcim voliteľne jednu alebo niekoľko ďalších solí kovov alebo ich zmes, s vodným roztokom vanadičnej soli, obsahujúcim voliteľne molybdénan, volfráman alebo sulfát alebo ich zmes a nasledujúcim spracovaním takto získanej suspenzie na prevedenie častíc vyzrážaných v amorfnej forme na kryštalické...

Kompozitný partikulárny pigmentový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280047

Dátum: 12.04.1995

Autori: Banford Jonathan, Simpson Leslie Ainsley, Temperley John, Dietz Paul Frederick, Robb John

MPK: C09C 1/00, C09D 17/00

Značky: spôsob, kompozitný, výroby, pigmentový, materiál, partikulárny

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný materiál je tvorený vodnou disperziou kompozitných častíc, ktoré sú tvorené spojením aspoň dvoch chemicky odlišných partikulárnych materiálov, pričom častice prvého partikulárneho materiálu nesú kladný povrchový náboj a častice druhého partikulárneho materiálu nesú záporný povrchový náboj, častice prvého partikulárneho materiálu sú spojené s časticami druhého partikulárneho materiálu dôsledkom povrchových nábojov, pričom prvý...

Netoxický antikorozní molybdenanový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 262306

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jiráková Dagmar, Hájek Bohumil, Svoboda Miloslav, Trnka Jiří, Šrank Zlatko, Pálffy Alexander, Charvát Ivo Ing

MPK: C09C 1/00

Značky: netoxický, antikorozní, pigment, molybdenanový

Text:

...pro který je charakteristické dosažení shodných inhibičních účinků při podstatné nižším obsahu molybdenu, než je tomu u stávajících antikorozních molybdenanových pigmentü.Této výhody bylo dosaženo použitím pouze tzv. reaktivních nosičů (uhličitan vápenatý,hořečnatý, hořečnato-vápenatý, oxid hořečnatý, zinečnatý a jejich směsi) a jejich preparací určitým množstvím fosforečnanů za účelem úpravy reaktivity povrchu nosiče před vyloučením výhodné...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Boor Ján, Balák Jioa, Diviacka Nová Ves, Polievka Milan, Peprnak Martin, Uhlár Ladislav, Hrivnák Ivan, Grúo Peter

MPK: C09C 1/00, C09C 3/06

Značky: oxalanů, zinku, olova, železa, jádrové, vápníku, antikorozní, pigmenty, bázi, manganu, dvojmocného

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Minaoík Jaroslav, Krátký Bohumil

MPK: C09C 1/00

Značky: výrobu, sazí, technických, vyzdívky, reaktoru

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...