C09B 67/48

Způsob zpracování amorfní formy disazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266632

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kvapilová Lenka, Sotona Vladimír, Dobrovolný Jan, Chlost Milan

MPK: C09B 67/48

Značky: amorfní, disazopigmentů, zpracování, formy, způsob

Text:

...kyanoskupinou a B je fenyl substituovaný jednou až třemi skupinami jako je chlor, metyl-,metoxy-, kyano-, nitro-, karbmetoxy-, karbetoxy- nebo karboxamidickou skupinou se amorfní forma azobarviva obecného vzorce I převede na formu krystalickou zahříváním za zvýšeného tlaku do 600 kPa, při teplotě 100 až 150 °C v prostředí alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 3 případně ve vodněalkoholickém prostředí nebo i v samotné vodě.Účinek...

Způsob přípravy gama modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257712

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gemzová Iva, Smrček Vladimír, Vojtíšek Vratislav, Chmelík Josef, Kadaníková Věra

MPK: C09B 67/48, C09B 67/16

Značky: mědi, ftalocyaninů, modifikace, přípravy, způsob

Text:

...zbavené soli a rozpouštědla, jejíž střední velikost častíc stanovená centrifugační metodou ze suspenze připravené natestováním prášku ftalocyaninového pigmentu sirupovitým kationaktivním disperqátorem na bázi alkylaminopolyetylenglykolu a rozmícháním těsta ve vodě je 0,13 m, se rozmichá při 25 OC ve směsi, obsahující 500 ml minimálně 96 kyseliny sírově a 600 ml vody a ponechá stát při občasném promíchání 24 hodin. Reakční směs se...

Způsob přípravy termostabilní krystalické modifikace sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2’-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255039

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/48, C09B 45/16

Značky: termostabilní, přípravy, chromitého, komplexu, krystalické, kyseliny, modifikace, sodné, způsob, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Text:

...způsob připrevy termostabilní krystelickě modifikece.Žpůnob převedeni hydratovené formy nestebilní modifikeoe na nehydratovanou formu stabilní moditikace podle vynálenu, . spoöivá vząhřivání hydratoveně formy nestabilní moditikace vevcdnőn prostřodiłpopřípedě za přitomnosti 4 až F hmot. IàCL(vztaieno na hmotnost berviva) na teplotu 130 až 150 ° 0. Způs sob spočíva na základě odliäá rozpustnosti obou moditikací ve vodě nebo ve zředäné solenoe...

Způsob čištění sodné soli chromitého 2 : 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254735

Dátum: 15.01.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/48, C09B 45/16

Značky: chromitého, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, čištění, způsob, komplexu, kyseliny, sodné

Text:

...Dalším zahříváním se pak vytváří nová krystalická modifikace barviva ve formě jehliček s proměnlivým obsahem vázané vody.Účinnost navrhovaného způsobu čištění sodné soli chromitého komplexu dokumentuje skutečnost,že v případě, že se jeho technologická příprava provádí v prostředí propylenglykolu, je možno využíti tohoto reakčního prostředí a spojit isolaci soli chromitého komplexu s jeho přečištěním.40 g sodné soli 21 chromitého...

Způsob čištění monoazobarviva kyselina anthranilová-1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253849

Dátum: 17.12.1987

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/48, C09B 67/54, C09C 29/036...

Značky: čištění, kyselina, anthranilová-1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon, způsob, monoazobarviva

Text:

...současné době se toto barvivo vyrábí pro účely barvení, kde není požadovaná vysoká čistota a způsob čištění není v dostupné literatuře popsán.Efektivní způsob čištění mononatriové soli monoazobarviva kyseliny anthranilová ~l-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon, podle vynálezu, spočívá ve změně krystalické modifikace v průběhu zahřívání ve vodném prostředí (pH 9 až 9,5) na teplotu 80 až 90 DC. V průběhu zahřívání přechází hrhbě...

Způsob přípravy pigmentu ftalocyaninu mědi beta modifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247821

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gemzová Iva, Kadaníková Věra, Smrček Vladimír, Vojtíšek Vratislav, Chmelík Josef

MPK: C09B 67/48

Značky: pigmentů, modifikace, způsob, přípravy, mědi, ftalocyaninů

Text:

...uvedeného způsobu přípravy ftalocyaninu mědi 5 požadovanými vlastnostmi dává předpoklady ke kontinualizaci výroby.Pŕipravené pigmenty jsou vhodné pro běžné aplikace. Způsob přípravy je dále osvětlen na následujících příkladech.35 až 50 g vysušené gama modifikace ftalocyaninu mědi se rozmíchá ve směsi 700 ml monoetylenglykolu, 50 ml vody a 10 g pevného Na 0 H a zahřeje pod zpětným chladičem k teplotě varu na teplotu 183 až 185 °C....

Způsob přípravy alfa modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247820

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smrček Vladimír, Vojtíšek Vratislav, Chmelík Josef, Gemzová Iva, Kadaníková Věra

MPK: C09B 67/48

Značky: modifikace, mědi, způsob, přípravy, ftalocyaninů

Text:

...alfa modifikace ftalocyaninu nňdi, připravené např. působením směsi 20 ml vody a 26 ml min. 96 kyseleny sírové po dobu 1,5 hodiny při normální teplotě na surový ftalcoyanin mědi z bezrozpouštědlové technologie nebo tento ftalocyanin umletý s Nacl v glykolu a zbavený soli a rozpouštědla, který je převážně beta modifikací a je značně zeleného, případně i značně kalného odstínu, střední velikosti částic, stanovené centrifugační analýzou ze...

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace reaktivní dichlortriazinové oranže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241899

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bruštík Josef, Hrbek Pavel

MPK: C09B 62/085, C09B 67/48

Značky: modifikace, oranže, přípravy, dichlortriazinové, způsob, stabilní, krystalové, reaktivní

Text:

...tvořenou oranžovými jehlicemi. Doba rekrystalizace závisí na použité teplotě a pohybuje se od 30 minut do 3 hodin. Vzniklá krýstalová modifikece se vyznačuje také nižší rozpustnosti ve vodě, takže po proběhnuti rekrystalizace se barvivo prakticky zcela vylcučí z roztoku a může se přímo izolcvat filtreci.3 V 241 nas Izolovaně barvivo se vysuší běžnými způsoby používanými při výrobě reaktivních barviv, zejména sušením v rozprašovací...