C09B 45/26

Zelené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270782

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kuthan Petr, Kozubek Vladimír, Chudina Miroslav, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26, C09B 45/06

Značky: zelené, azobarvivo, chromokomplexní

Text:

...směsných značek, což ovšem klade vyšší nároky na surovinovou základnu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje zelené 1 2 chromokomplexní azobarvivo podle vynálezu, obecného vzorcekde R H nebo -CH),X H nebo -Cl a Me je alkalický kov nebo NH 4.Výhody barviva podle vynálezu spočívají V jeho vysoké rozpustnosti za studena (00 až 100 g/1) a zejména v možnosti jeho přípravy běžně použivanou koordinační chromací ve vodném...

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268368

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr

MPK: C09B 45/26

Značky: oranžové, azobarvivo, chromokomplexní

Text:

...sulfoskupiny v molekule berviva e rozloženin náboje v jeho molekule lze tento negntivni vliv potlao či.Z německého spisu DE 2 S 01 449 jsou známe 1 2 kovokomplexni ezoberviva s jednou sulfoskupinou v molekule ne bázi sulfofenylmetylpyrezolonu. Nevýhodou těchto berviv je vysoká eurovinová náročnost. Aktívni komponente neeulfonovaného bervive musi, kromě připadných dalších eubstituentů, vždy neet v poloze S nebo 6 nitroskupinu, zatim co...

Červené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268108

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, červeně, azobarvivo

Text:

...azobarvivn s jednou sulfoskupínou v nolekule nn bázi sulfofenylmetylpyrazolonu. Nevýhodou těchto barviv je vysoká surovinová náročnost. Aktivní komponent nesulfonovaného barvíva musí, kromě případných dalších substituentů, vždy néat v poloze 5 nebo 6 nítroekupinu, zatím co substituce aktivní komponenty sulfonovaného azobarviva je v poloze 5 nepřípuetná. Tato barvíva znamenají pro výrobce bnd rozšíření sortimentu výroby nítrovaných aminofenolů...

Způsob výroby termostabilní modifikace metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267473

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: termostabilní, výroby, způsob, barviva, metalokomplexního, modifikace

Text:

...modifiknco mctnlokomplcxního barviva na bázi 12 chromitého komplexu vzorce I působoním kyseliny chromsalicylovć nn kyselinu vzorco II vo vodnćm prostředí za přítommosti močoviny. Reakční doba so pohybujeod 3 do I hod a jo závislá na množství přidané močoviny.Při výrobě uvedeného barviva podle vynálezu vzniká jeho termostabilni modiľikucc,která je apotřcbí při barvení polyamídu vo hmotč, odpadá práce 5 orcunickými rozpouštědly, což zlepšuje...

Stabilizovaný přípravek monochlortriazinové reaktivní černě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267455

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macek František, Janeček Miroslav, Jarkovský Jiří, Hulcová Růžena

MPK: C09B 45/26

Značky: reaktivní, černé, stabilizovaný, přípravek, monochlortriazinové

Text:

...koncentrace barviva na koncentraci obchodního zboží síran sodný nebo chlorid sodný a ke snížení prášivosti barviva kapaliny olejovitého charakteru, jako např. dodecylbenzen nebo povrchové aktivní látky ze skupiny neionogenních tenzidú. Vlastnosti stabilizovaného přípravku, zejména jeho stabilita pri skladování, přitom nezávisí na pořadí, v jakém jsou jednotlivé látky smíseny. Z praktických důvodů je však výhodné při mísení k barvivu přidat...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266648

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mistrík Pavel, Sotona Vladimír, Janeček Miroslav, Macák Ján, Kohout Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, hnědá, azobarviva

Text:

...podle výše uvedených A 0 nelze v důsledku jejich podstatnénižší rozpustnosti za studena.Barviva podle vynálezu jsou připravitelna reakcí podle případu a) až c) substituovaného 2-Ľ 1-(2-hydroxynaftyl-)-1-azo-A-R 1-SR 2-GR 3-fenolu s 11 chromitým komplexem 3-Ľ 4-(1-fenyl-3-methylpyrazolin-5-on)azoĺ-5-nltro-2-hydroxybenzensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11.Přípravu nových hnědých barviv podle...

Oranžová až červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266071

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sotona Vladimír, Macák Ján, Kohout Jan, Mistrík Pavel, Janeček Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: oranžová, červená, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...za studena.nnuvłvn ndlv vynâlvzu iwnn pľlpcnvĺlvlnň vzñ|vmným půnnhnnlm ndln hndn I už ID uvedených v následující tabulce buä 2- E-(2-R 3 ~ 3-R 4-1-fenyl~ 3-methylpyrazolin-5-on)azoł-4 ~-R 1-5 ~R 2-íenolu a 11 chromitćho komplexu 3- E 4 ~(lvženy 1-3 «methy 1 pyrazo 1 ín-5-on)-azoJ-5-nitro~ 2-mmhoxybenzensuliokyseliny nebo vzájemným püsobenim 3-Š-(1-fenyl-3-ethylpyrazolin-5-on)-azq-5-nítro-2-hydroxybenzensulEokyseliny s 11 chromítým komplexem...

Fialová nesymetrická 1 ku 2 chromokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265450

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zdarsa František, Hájek Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, chromokomplexní, nesymetrická, způsob, jejich, fialová, přípravy

Text:

...komplexü vzorce I podle vynálezu, je vysoká Čistota barviva, neboč doposud běžně užívané zpúsoby syntézy nesymetrických 12 metalokomplexnich barviv, spočívající v simultánní chromací ekvimolárni směsi výchozích komponent, poskytující vedle žádaného 12 nesymetrického komplexu i obě možná symetrická 12 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti barviva vynikajícími koloristickými vlastnostmi a vysokou...

Červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265424

Dátum: 13.10.1989

Autori: Janeček Miroslav, Kohout Jan, Sotona Vladimír, Macák Ján, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, červená

Text:

...prostředí při teplotě 70 až 100 °c a pH 6-11.Příprava těchto chromokomplexních azobarviv je uvedena V následujících příkladech.23,7 g (0,05 molu) 11 chromitého komplexu kyseliny 4-Ž-(1-fenyl-3-mety 1 pyrazo 1 in-5-on)azě-3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do vodně alkalické suspenze připravené rozmícháním 17 g (0,05 molu) 2-(3-acetoacetanilidid)-azo-5-nitrofenolu v 400 ml vodně alkalickém roztoku. Po několika hodinách zahřivání na 80...

Červená 1 ku 2 chromokoplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265421

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kohout Jan, Sotona Vladimír, Macák Ján, Mistrík Pavel, Janeček Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: červená, chromokoplexní, azobarviva

Text:

...teplotě 70 až 100 °C a pH 6-11.Dále následuji příklady přípravy uvedených chromokomplexnich azobarviv.23,7 dilů (0,05 molu) chromitého komplexu kyseliny 4-4-(1-fenyl-3-metylpyrazolin-5-on)-azą~ 3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do alkalické suspenze připravené rozmicháním 17 dílů(0,05 molu) 2-IE-(1-fenyl-3-metylpyrazolin-5-on)-azqj-5-nitrofenolu ve 400 dílech vodně alkalického roztoku. Po několika hodinách zahřivání na teplotu 80 až 90 °C a...

Chromokomplexní azobarviva obsahující N-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid

Načítavanie...

Číslo patentu: 265402

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mistrík Pavel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: obsahující, n-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokýçh světlostálostí i mokrýoh stálostí s výbornou eqalizací.Tato barviva se připravují působením kyseliny chromsalicylové na předmětná monoazobarviva v prostředí NH 40 H při teplotách od B 0 do 100 DC v atmosférickém tlaku, případně při teplotách 110 až 150 °C v autoklávu za zvýšeného tlaku 0,1 až 1,0 MPa. Odstín výsledného barviva při různém seskupení substituentů R 1, R 2, R 3 ve...

Chromokomplexní monoazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262250

Dátum: 14.03.1989

Autori: Smékal Otto, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, způsob, chromokomplexní, jejich, monoazobarviva

Text:

...(C. I. Solvent Dyes. Při aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokých světlostálostí s výbornou egalizací. Předmětná barviva konstítuce I přitom umožňují využít v širo-kých mezích aplikační postupy zejména pro hydrofobní vlákna s peptidickými strukturnimi jednotkami díky svému minimalizovanémil hydrofilnímu charakteru.Tato barviva se připravuji chromací příslušných monoazobarviv kyselinou chromsalicylovou v prostředí NHIÚH...

Černé 1 ku 2 chromokomplexní azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260947

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mistrík Pavel, Dvořák Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, chromokomplexní, černé, azobarvivo, způsob

Text:

...bylo näĺezeno černé 12 chromokomplexni barvivo strukturního vzorce I, w ekteré ee připravi vzájemným působením 2-(2-hydroxynaftyl-1-azo)-4-chlor-5-nitrofenolua 11 chromitého komplexu 3-2-hydroxy-naftyl-1-azo)-4-hydroxy-7-nitronaftalensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 95 °C a při pH 8 až 11. Barvivo vybarvuje vlnu, PAD a hedvébí z neutrálni až slahě kyselé lázně černým odstínem.24,5 dílu (0,05 molu) 11...

Nesymetrická 1 : 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260634

Dátum: 12.01.1989

Autori: Psotka Miroslav, Hájek Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, nesymetrická, přípravy, barviva, metalokomplexní, jejich

Text:

...vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých -nesymetríckých kom-plexi podle výná» lezu je dále dosažení vysoké produkce najednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobníhvoąprocesu tak že lze pracovat bez-odpadovými technuologleml. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických chromsitých komplexů s dvěma sulťoskuplnaml je skutečnost, že není nutno izolovat vlastní bar~ vivo před jeho sušením.Předmět...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260631

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Novák František, Psotka Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, barviva, přípravy, metalokomplexní, jejich, nesymetrická

Text:

...či alkalické uhličitany. Přítomnost těchto látek dovoluje snadnějšl provedení komplexotvo-rné reakce ve vysoké koncentrací reagujících komponent.Výhodou způsobu přřpravy 1 2 nesymetrických komplexů vzorce I podle vynálezu je vysoká čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetrických 1 2 metal-okomplexních barviv, spo~ čívající v stmultanní chromaci ekvimolární směsi výchozích barviv poskytují vedle žád-aného 1 2...

Nesymetrický chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 260630

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zdarsa František, Růžička Karel, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: chromitý, komplex, nesymetricky

Text:

...kyseliny diazotované v prostředí zředěné minerální kyseliny na 1-fenyl~ 3-metyl-S-pyrazolon. lVýhodou barviva na bázi nesymetrického komplexu konstltuce I podle vynálezu je jeho vysoká rozpustnost barvící vydatnost na uvedených typech textilních materiálů a čistý barevný odstIn umožňující šl rokou komblnovatelnost s inými aplikačné obdobnými barvlvy. .Způsob přípravy nesymetrlckého ohromitého komplexu konstltuce I je dále popsán...

Nesymetrické 2 ku 1 metalokomplexní barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260629

Dátum: 12.01.1989

Autori: Růžička Karel, Suk Milan, Maxa Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrické, barvivo, metalokomplexní

Text:

...připravitelnosti z průmyslové běžně vyráběných komponent jeho vysoká rozpustnost, vysoká v-ydatnost na uvedených typech textílních -materiálů a vysoce stály odstín modravě černi poskytující i širokou paletu pastelových šedých odstínů. Barvivo konstituce I je i dobře kombínovatelné s ostatními barvivy palety 2 1 metalokomplexních barviv s jednou nebo dvěma sulfoskupinami.Způsob přípravy 2 1 nesymetriclçeho chromitého komplexu I podle...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260628

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Novák František, Sotona Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, způsob, barviva, nesymetrická, jejich, metalokomplexní

Text:

...vynálezu,je vysoká Čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetríckých 1 2 metalokomplexních berviv, spočívající v simultánní chromaci ekvimolární směsi výchozích komponent, poskytují vedle žádaného 1 2 nesymetrického komplexu. i obě možná nesymetriclçá 1 2 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustností barviva vynikajícími kolorístickými vlastnostmi a vysokou svčtloetñlostí.Výhodou...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260627

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Sotona Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrická, metalokomplexní, barviva, jejich, způsob, přípravy

Text:

...i obě možná symetriclšá 1 z 2 kovokomplexní barviva. Produkt l se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti berviva vynikajícímí. koloristíckými vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých nesymetrických komplexü podle vynálezu je dále dosažení vysoké produkce na jednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobního procesu tak,lze pracovat s bezodpadovými technologiemi. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255292

Dátum: 15.02.1988

Autori: Růžička Karel, Zdarsa František, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, metalokomplexních, hnědých, nesymetrických, přípravy, barviv

Text:

...I podle vynálezu je realizován přidavkem neutrální nebo slabě alkalické suspenze chromitých komplexů IV do amoniakálního roztoku azobarviva V za přítomnosti uhličitanů alkalických při uvedené teplotě. Provedeni komplexotvorné reakce podle vynálezu dovoluje pracovat na vysokých koncentracich výchozich komponent IV a V bez nutnosti izolace produktu I a získané barvivo se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti výbornými koloristickými...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255187

Dátum: 15.02.1988

Autori: Maxa Milan, Suk Jiří, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivový, přípravek

Text:

...65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 t hmotnostních.kstionaktlvních povrchové aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaoi olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivověho přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak v tisku. tak ve vytahovacích barvicích...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254617

Dátum: 15.01.1988

Autori: Suk Jiří, Růžička Karel, Maxa Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...ve finálním barvivovém přípravku se pohybuje V rozmezí 65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchové aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito prb emulqaci olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou býtminerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254616

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: hnědých, barviv, přípravy, kovokomplexních, nesymetrických, způsob

Text:

...reakce podle vynálezu umožňuje pracovat ve velmi vysokýćh výchozich koncentracich vstupních komponent II a III bez nutnosti izolace produktu I. Přodukt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti s výbornými koloristickými vlastnostmi.Výhodou zpüsobu přípravy 21 nesymetrických chromitých komplexu konstituce I podle vynálezu je možnost vysoce produktivniho využití výrobního zařízení a dostupné surovinové báze při minimálních nárocích na...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254300

Dátum: 15.01.1988

Autori: Růžička Karel, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchově aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaci olejovitých látek snížujícich prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivověho přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak v tisku tak ve vytahovacích barvících postupech na všech typech...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254299

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Macák Ján, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...se pohybuje v rozmezí 65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchově aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaci olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak V tisku ve...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246344

Dátum: 15.12.1987

Autori: Doucha Jioa, Pekárková Blažena, Didek Václav

MPK: C09B 45/26

Značky: červená, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...vytažlivostí a vysokými stálosimi jedno ze z -S 0314, další dvě z H, vybarvenĺ za studena i zla mokna. Jsou dob připnavltelnýml reakcí chromitého komplexu 1 1 monowazobwammiwa obecného vzorceře mísitelná s jinými barvivy pro vlněné s-ortimenty.52,2 g 0,1 mol chromitého komplexu 1 1 monoazobarviva S-nítro-Z-amlnofenol a 1-3-su 1 fofenyl-3-metyl-5-pyrazolon se při 70 °C vnese do 0,1 mol alkalické vodné suspenze monoazobarviva...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252596

Dátum: 17.09.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, černá, šedá

Text:

...sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávajíci podle vynálezu ze směsi mpnosulfonovaněho (I) a disulfonovaného (II) 12 ohromkomplexuX No, 3 I II kde M Na, K, NH. xl N 02 v rozmezi 0,2 až 0,5 mol obě x 2 N 02 0,5 až 0,8 mol x 3 S 03 H a x 4 N 02 Y 1 H 0,7 až 0,9 mol nebo obě Y 2 NHCOCH 3 0,1 až 0,3 mol X 3 N 02 a X 4 s 03 Hv poměru III 0,05 až...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252595

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kuthan Petr, Ptáček Robert, Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, šedá, chromokomplexní, černá

Text:

...barviva V malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (I) a disulfonovaného (JI) 12 chromkomplexua připruvitelná koordinační chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazobarviva a 11 chromkomplexu...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252594

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert, Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr

MPK: C09B 45/26

Značky: šedá, chromokomplexní, azobarviva, černá

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexua připravitelná koordinačnĺ chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazo bąrviva a 11 chromkomplexu 0,0-dihydroxyazobarviva obsahujiciho v molekule jednu sulfosku pinu nebo přímo misením I B II za mokra resp. za sucha.zvýšením obsahu disulfonovaného 12 ohromkomplexu (II) lze příznivé ovlivnit barviřské vlastnosti monosulfonovaného 12 chromkomplexu barviva s vyšším...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252593

Dátum: 17.09.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert, Kuthan Petr

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, černá, šedá, chromokomplexní

Text:

...v malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexni azobarviva sestávajicí podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (Il a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexu/ ~ Z kde M Na, K, NH 4 II kde obě Z H nebo N 02Zz kde zl N 02 a zz so 3 Ha připravitelná kootdinačni chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252334

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: chromkomplexní, modré, azobarvivo

Text:

...žádaného asymetricêťkého 12 chromokomplexního barviva v malé míře i dvě symetrická 12 chromokomplexní azobarviva a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami /II/ v molekule.Nyní byla nalezena modrá 12 chramokomplexní azobarviva aestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného /I/ a disulfonovaného /II/ 12 chrnmitého komplexua připravitelná koordinačni chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného oÁ-dihydroxy...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252333

Dátum: 13.08.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: chromkomplexní, modré, azobarvivo

Text:

.../připraveného kopulací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyssliny s 2-naftolem a následující chromací Chromitou solí V kyselém prostředí/ s 0,6-dihydroxyazobarvivy 1-/4-nitro-Zrhydroxyfenylazof-2-naftol resp. 1-/5-chlor-2-hydroxyfenylazo/-2-naftol /která se připraví kopulací diazotovaného 5-nitro-2-aminoťenolu resp. 4-chlor-2-aminofenolu s 2-nafto 1 em/ nebo přímo mísením I a II za mokraňněsnä 12 chromkamplexní modř se vyznačuje zlepšením...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252332

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: chromkomplexní, modré, azobarvivo

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromokomplexu0 i o O a O CL / ,Mo Šr / M 9 0/ o 0/ .o oo či oo ü No, N 02 303 S 03 I IIa připravitelná koordinační chronací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,ő-d 1 hydro xyazobarviva s 11 chromitým komplexem 0,6-dihydroxyazobarviva obsahujícím v molekule jednu sulfoskupinu, nebo přímo misenim I a II za mokra resp. za sucha.Zvýšenim obsahu disulfonovanáho 12 chromitého komplexu (II) lze...

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236118

Dátum: 01.08.1987

Autori: Maxa Milan, Hochmannová Marie, Lorenc Josef, Suk Jiří, Jakl Jaroslav, Růžička Karel, Smékal Otto, Roškot Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: jednostupňový, přípravy, způsob, barviv, symetrických, kovokomplexních

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních azobarviv ze souboru zahrnujícího barviva vzorce I a II, vyznačeny tím, že se výchozí diazotační a kopulační komponenty nechávají reagovat v přítomnosti iontů chromu šestimocného popřípadě ve směsi s ionty chrom trojmocného v koncentraci odpovídající stechiometrickému poměru nebo za použiti jejich přebytku při teplotě 25 až 100 °C.