C08L 91/06

Použitie kopolymérov ako aditív pre laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15052

Dátum: 16.03.2010

Autori: Bach Sebastijan, Hohner Gerd

MPK: C08F 8/00, C08F 210/14, C08L 51/06...

Značky: kopolymérov, použitie, aditiv

Text:

...k dispozícii aditíva pre lakové systémy,ktoré sú jednoducho dostupné, s ktorými by sa dala dosiahnuť dobrá odolnosť voči poškriabaniu a oteru, ako aj dobré matovacie efekty a ktoré sa vyznačujú obzvlášť zlepšeným správaním s ohľadom na schopnosť vmiešavania a0007 S prekvapením bolo zistené, že voskovité kopolyméry z alfa-olefínov s dlhým reťazcom a nenasýtených polykarboxylových kyselín, príp. ich derivátov,sú v tomto zmysle obzvlášť výborne...

Spojivá pre cestné práce na báze živice, funkcionalizovaných prírodných zrieďovacích činidiel a vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15608

Dátum: 16.03.2007

Autori: Harnois Stéphane, Deneuvillers Christine

MPK: C08K 5/1515, C08K 5/103, C08L 23/06...

Značky: práce, činidiel, báze, funkcionalizovaných, vosků, živice, spojiva, prírodných, zrieďovacích, cestné

Text:

...ako je napr. nafta.Podstata málezu Cieľom vynálezu je navrhnúť živičné spojivo používané pri výstavbe ciest alebo vstavebníctve, ktoré obsahuje zrieďovacie čínidlo na základe prírodných tukových látok s dobrými rozpustnými vlastnosťami pri príprave spoj iva, dobrou schopnosťou vysušovania a dostatočnou reaktivitou voči živici pri spracovávani, takže živica získa svoje úžitkové vlastnosti, bez toho, že by došlo na uvoľnenie prchavých...

Spôsoby výroby modifikátu montánneho vosku, modifikát montánneho vosku a použitie modifikátu montánneho vosku k získaniu vodnej zmesi montánneho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8604

Dátum: 17.11.2004

Autori: Abraham Jörg, Edel Jutta, Mieth Andreas

MPK: C04B 24/08, C08L 91/06, C04B 28/14...

Značky: zmesí, montánneho, modifikátu, výroby, vosků, použitie, vodnej, získaniu, spôsoby, modifikát

Text:

...montánneho vosku pomocou oxidačne pôsobiacich minerálnych kyselín za prítomnosti kyslíka a za miešania pri 1 l 0 °C až l 50 °C, výhodne pri 140 °C.Napríklad pri použití od 0,5 do 4,0 hmotnostných, výhodne 2,0 hmotnostných koncentrovanej kyseliny sírovej a prisunu kyslíka pomocou vháňania vzduchu príde k vloženiu sulfokyselínových skupín do molekulového skeletu predkladanej zmesi vosku a živice a vytvoreniu ďalších karboxylových...

Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 941

Dátum: 14.09.1995

Autori: Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: C07C 231/02, C08L 95/00, C08L 91/06...

Značky: prostriedok, hydrofobizačno-konzervačný

Text:

...alifatickým alkoholom, vybraným spomedzi metanolu, etanolu, propanolu, 2-propanolu, terc.butylalkoholu, monoetylénglykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu a glycerolu.Výhodou hydrofobizačno-konzervačného prostriedku podľa tohto technického riešenia je aj jeho mastiaci účinok, veľmi dobrá adhézia vytváraného hydrofobizačno-konzervačného prostriedku na chránené predmety a zariadenia, dlhá životnosť a...

Dentální silikonová otiskovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261350

Dátum: 12.01.1989

Autori: Komrska Jiří, Skalská Anna

MPK: A61C 5/10, C08L 5/04, A61K 6/10...

Značky: hmota, silikonová, otiskovací, dentální

Text:

...V heřmánku bylo dále dokázáno a byly isolovány i jiné účinné látky. Patří k nim qlobivin, bisaboloxid, 1 farnesen a myrcen. Bisabolol působí jako spazmolytikum a antiflogisticum.Ve stomatologické praxi se heřmánek doporučuje jako odvar z květü nebo jako Oleum chamomillae k výplachům. Používáni heřmánku V dentálních otiskovacích hmotách jako látky znirñujicí dráždivé projevy při otiskováni je proto opodstatněné.Silikonová pasta mající...

Mazadlo pro tváření za studena výrobků z neželezných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252602

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mitera Jiří, Hanuš Zbyněk

MPK: C08L 91/06

Značky: tváření, mazadlo, výrobků, studena, neželezných, kovů

Text:

...mazadla vyžadují, aby polotovary před vlastním tažením byly zbeveny oxidických vrstev vzniklých po nutněm mezioperačnim žíhání. To se provádí mořením v minerálních kyselinách.Uvedená potíže řeší mazadlo podle vynélezu. Při zachování minimálně stejných mazecích vlastnosti, něřitelných např. dosahovenou tažnou rychlostí e potřebnou težnou silou, je možno vynechet jednu technologickou operací, a to moření v kyselinách.Výhody při použití...

Hydroxyetylovaný rašelinový nebo hnědouhelný vosk a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251203

Dátum: 11.06.1987

Autori: Timofjejev Petr, Korněv Valerij, Dubel Valentin, Verenič Prochorov Georgij, Koleda Věra, Balakirev Ivan, Alexandrov Gennadij, Verenič Eva

MPK: C08L 91/06, B01F 17/38

Značky: výroby, způsob, rašelinový, hnědouhelný, hydroxyetylovaný

Text:

...nocx co cwenenbm oxcnarunnponannn 07 3,8 no 92 Macc.Z, Teuneá parypoň Kannenaenna 48 ~ 108 °C, KHCHOTHHM uącnom He öonee 13 Mr KOH/r. VHocraanenuax uenh nocwuraercn Taxme cnocoöon nonyuenna oxcusrnnnpoaanuoro Bocxa, KOTODHŘ nonyqamr nyreu 0 KCH 3 THHHpOBaHHH TopgHoro.unu 5 YDOyľ 0 HbHOľ 0 noc Ka 9 arnocmepe unepruóro rasa 5 npucyrcrnun rnnpooxncu menoquoro Meranna npnremneparype 130 ~ 215 °C u naanenun 0,5-2 arm, npu Maccosou...