C08L 9/00

Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288000

Dátum: 07.09.2012

Autori: Folvarčíková Katarína, Michlík Peter, Marcinčin Antón, Brejka Ondrej, Krajňák Peter

MPK: C08J 3/00, C08J 3/20, A41D 13/01...

Značky: ultrafialového, polypropylénové, žiarenia, zlepšenými, vlastnosťami, proti, vlákno, prenikaniu, bariérovými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g.

Deriváty rastlinného oleja ako nastavovacie oleje pre prípravky elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19998

Dátum: 20.12.2011

Autori: Savini Giuseppe, Capuzzi Luigi, Viola Gian Tommaso, Magistrali Paolo, Bacchelli Fabio, Gesti' Garcia Sebastia, Bastioli Catia

MPK: C08K 3/36, C08K 13/02, C08K 5/092...

Značky: přípravky, oleje, deriváty, rastlinného, nastavovacie, elastomérov, oleja

Text:

...medzi 800 a 10 000.b. triglyceridy jednej alebo viacerých karboxylových kyselín s dlhým reťazcom zahŕňajúc najmenej jednu karboxylovú kyselinu obsahujúcu susediace hydroxylové skupiny, c. estery polyolov s najmenej C 5-C 24 monokarboxylovou kyselinou a najmenej C 5-C 24dikarboxylovou kyselinou, uvedené estery sú iné než triglyceridy.0011 Vynález sa tiež týka vulkanizovaných produktov, získaných z uvedených prípravkov0012 Tennín elastomér...

Vynálezy kategórie «C08L 9/00» v Ukrajine.

Ohňovzdorný pružný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15833

Dátum: 04.06.2009

Autori: Quante Heribert, Zauner Christoph, Weidinger Jürgen

MPK: C08L 11/00, C08K 5/02, C08K 3/22...

Značky: materiál, pěnový, ohňovzdorný, pružný

Text:

...sa nové výzvy, ako je harmonizácia európskych štandardov týkajúcich sa stavieb a stavebnej izolácie (EN 13823, Euroclasses) tieto štandardy nielen vyžadujú všeobecné zníženie horľavosti, ale zahŕňajú prísne podmienky testovania (SBI round comer test) a pridávajú ďalšie prekážky na splnenie normy zavedenímparametrov, napríklad pre vznik ohňa a dymu a hustotu dymu.0005 Hlavným predmetom predkladaného vynálezu je teda poskytnúť penový kaučukový...

Elastomérne polyméry modifikované na konci reťazca silánsulfidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6217

Dátum: 19.10.2006

Autori: Thiele Sven, Kiesekamp Joachim, Knispel Thomas, Jantsch Norbert

MPK: C08F 8/00, B60C 1/00, C08C 19/00...

Značky: elastomérne, polyméry, reťazca, silánsulfidom, konci, modifikované

Text:

...reakciou žijúceho polyméru s halogénalkánmi obsahujúcimi silyléterové a silyltioéterové funkčné skupiny. Terciárna butyldimetylsilylová (TBDMS) skupina je výhodná chrániaca skupina pre -OH a -SH funkčnézodpovedajúce silylétery a tioétery sú stabilné a zlučiteľne s aniónovými žijúcimi polymérmi.0006 USA patent Č. 6 579 949 opisuje použitie podobnej skupiny sírnych zlúčenín, zahŕňajúcich tert-butyldimetylsilyl 3-chlór-1-propylsulfid (Cl-(CHQ...

Kaučukové zmesi s konfekčnou lepivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6835

Dátum: 20.09.2006

Autori: Pavlin Mark Stanley, Keijzer Frederik, Zeemann Ronnie, Pille-wolf Wolfgang

MPK: B60C 1/00, C08L 21/00, C08L 7/00...

Značky: kaučukové, lepivosťou, konfekčnou, zmesí

Text:

...horúce taveniny. Je potrebné poznamenať, že samozrejme kaučukové zmesipodľa vynálezu sa môžu vulkanizovať, aj ked v tomto prípade sa konfekčná lepívost stáva nepodstatná.0011 Ďalej je vynález objasnený vo väčších detailoch s odkazom na príklady a obrázky. Akokoľvek, opísané špecifické formy alebo výhodné uskutočnenia sa musia hodnotit vo všetkých ohladoch ako ilustratívne a nie obmedzujúce, rámec vynálezu sa uvádza pomocou priložených...

Náhodné butadién-izoprénové kopolyméry s trans-1,4 štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12557

Dátum: 27.08.2002

Autori: Ricci Giovanni, Battistella Marco, Sommazzi Anna, Santi Roberto, Masi Francesco

MPK: C08L 9/00, C08F 236/08, C08F 236/06...

Značky: kopolymery, butadién-izoprénové, trans-1,4, strukturou, náhodné

Text:

...a vinylové štruktúry a pričom sa kopolyméry vyznačujú tým, že majú hodnotu MW v rozmedzí od 200 x 103 do 500 x 103 a hodnotu Mw/M., v rozmedzí od 1,7 do 4.Vynález sa tiež týka náhodných kryštalických butadién-izoprénových kopolymérov s trans-IA štruktúrou, ktore majú moláme zloženie butadién/izoprén v rozmedzí od 85/ l 5 do98/2 a teplotu topenia v rozmedzí od 100 °C do 50 °C, pričom obvyklými analytickými postupmi nie sú detekované 1,4-cis...

Gumárenská zmes so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279430

Dátum: 04.11.1998

Autori: Suran Pavol, Košík Martin, Karas Rudolf, Kvasnica Jozef, Barta Štefan, Bielek Jozef, Zamboj Ivan

MPK: C08L 11/00, C08K 3/22, C08L 9/00...

Značky: vodivosti, súčiniteľom, tepelnej, zvýšeným, gumárenská, teplotnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je zložená zo základnej gumárenskej zmesi a hydroxidu hlinitého ako plniva, ktorého veľkosť častíc je pod 20 mikrometrov a jeho zastúpenie v gumárenskej zmesi sa pohybuje od 0,30 do 0,94 hmotnostného zlomku. Základná gumárenská zmes pozostáva z týchto zložiek s nasledovným rozsahom hmotnostného zlomku: polychloroprénový kaučuk 0,04 až 0,70, polybutadiénový kaučuk 0,04 až 0,30, oxid horečnatý 0,01 až 0,05, kyselina steárová 0,002 až 0,015,...

Penový polymérny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 447

Dátum: 11.05.1994

Autori: Hrádel Jozef, Kočišík Marián, Dobrotka Vladimír, Schaffer Ľudovít, Krejčí Bohumil

MPK: C08J 3/24, C08L 23/08, C08J 9/04...

Značky: pěnový, polymérny, materiál

Text:

...aj V prípadoch, ked~ sa pracuje s kopolymérom etyn lénu s vinyleoetáton polymorizovaným z plynnej fázy, obsahujúcim menej než 20 percent vinylacetútu. Tento typ má výrazne termoplastický charakter, jednoduchú spracovanie a je masovo vyrábaný. Kaučukovité typy kopolymćrov etylánu s vinylacetátom, vyrábané roztokovou kopolynerizáciou, obsahujú spravidla vyšší podiel vinylacetátu a ich spracovanie je nákladnajšie.Okrem modifikácie...

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a stabilizátorovú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279451

Dátum: 17.12.1991

Autor: Knobloch Gerrit

MPK: C08L 9/00, C08L 21/00, C08K 5/37...

Značky: stabilizátorovú, dienů, kompozícia, kopolymer, polydién, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a 0,05 až 5 % hmotnostných stabilizátorovej zmesi, ktorá pozostáva z a) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra a Rb znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Rc predstavuje alkylovú skupinu so 6 až 12 atómami uhlíka a b) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 12 atómami...

Izolační tvářecí hmota pro vodotěsné svařovatelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269878

Dátum: 14.05.1990

Autori: Skopálek Antonín, Churý Ladislav, Smělý Zdeněk, Bábek Miloslav

MPK: C08L 9/00, C08L 23/06

Značky: svařovatelné, izolační, fólie, hmota, vodotěsné, tvářecí

Text:

...popílek) a nastavovadel jde zejména o využití upravených druhotných surovin z pryžováho a koženého odpadu. Nového a vyššího účinku se dosáhne tím, že běžným způsobem se vyrobí nevulkanizovaná fólie a pokud se jí použije k izolačním pracím v poměrně krátké době, dá se s ní pracovat jako se snadno tvářitelným, tedy i svařovatelným termoplastickým materiálem tyto vlastnosti nevulkanizcvaných fólií, především snadnou tvarovou přizpůsobivost...

Kaučuková směs s vysokou adhezí k pozinkovaným nebo pomosazeným ocelovým povrchům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269081

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír, Osoha Josef, Pokluda Ivo

MPK: C08L 9/00

Značky: pozinkovaným, vysokou, kaučuková, pomosazeným, směs, adhezí, ocelovým, povrchům

Text:

...č. 3 502 542 byl způsob apojování pryží s kovy, který by nepotřeboval speciální adhazíva ani akučuky o velká množství siry, Kaučuková sněc podle tohoto patentu obsahuje deriváty kyseliny maleinové e meleinimidy, ktere sa v prítomnosti volných redikálů chemicky vežou s elastcmerom e umožní Jeho vysokou edhezi ke kovu. Jako zdroj volných radikálů Jsou vhodné organické peroxidy e hydroperoxidy. Vysoké hodnoty dosahované adheze však...

Zvuková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268263

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podešva Milan, Smělý Zdeněk, Postava Miroslav

MPK: C08L 23/02, C08L 9/00

Značky: hmota, zvuková, izolační

Text:

...stálost fólie je nutná zejména pro výrobu předtvarovaných zvukoizolačních dílů, které jsou v praxi kombinovány s textilními zvukopohltivými materiály. Pro zvláště extrémní požadavky na tvarovou stálost fólie a zároveň pro tepelnou odolnost je výhodné kombinovat použitý kaučuk s regenerovaným kaučukem nebo s pryžovou drtí, s výhodou do průměru částic 0,5 mm. Průřez částic drtě nad 0.5 mm je vhodný u tlustších vrstev zvukoizolační fólie....

Adhezivní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265996

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokluda Ivo, Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír, Osoha Josef

MPK: C08L 9/00, C08L 25/10, C08L 7/00...

Značky: adhezivní, systém

Text:

...m-fenylendimaleinimid. Nedostatkem obou těchto způsobů je možnost jejich použití pouze pro jeden druh textilního výztužného materiálu. iNevýhody uvedených řešení odstraňuje adhezivní systém pro kaučukovou směs a viskôzové polyamidové nebo polyesterové výztužné materiály podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že kaučuková směs na bázi dienového kaučuku mimo běžně používané přísady obsahuje 0.3 až 10,0 |hmot. d. maleinimidu na 100...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262145

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chodura Jan, Podešva Milan, Husák Vladimír

MPK: C08L 19/00, C08L 9/00, C08K 5/01...

Značky: směs, vulkanizovatelná, kaučuková

Text:

...ataktických ,poldílů nad uvedené meze vynálezu však způsob-uje prudké snížení mechanických vlastností vulzkanizártů. U produktů s vyšším obsahom lzotaktických podílů ,podle vynálezu, lze přídavkem ke lkaučukovým směsím Zvýšit mechanické vlastnosti vulkanizátů, vpropřípadě nahradit část kaučuku, .změkčo-vadel ,nebo prysąkyřic ve .směsích při zachová-ní základních vlastností pryže. Výběrem typu .produktu a kombinací všech složek kaučukové...

Kompozícia pre rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259295

Dátum: 17.10.1988

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: C08L 7/02, C08L 9/00, C08L 33/06...

Značky: textilných, rubovú, kompozícia, úpravu, podlahovín

Text:

...kompozíci pre rubovú úpravu podlahových textilií nedosiahne očakávaného efektu.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši tento vynález, podla ktorého kompozicia pre rubovú úpravu textilných podlahovín na báze vodných disperzií polymérov, kde hlavnou monomernou jednotkou je ester kyseliny akrvlovej a/alebo metakrylovej, obsahujúca plnivá a prípadne zmäkčovadlá, modifikátory a ďalšie pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke vodnej...

Separační prostředek pro výrobu lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258851

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čermák Antonín, Průdek Bohumil

MPK: C08L 9/00

Značky: prostředek, výrobu, lehčených, separační

Text:

...V může být přičinou tvorťy kožnich dermatőz zejména při ručnín způ sobu.nanáäon 1 vseparečních prostředků.n Tento nedoštatek odstràňuje vynálozo Předmětem vyná 1 ezuäe separační~prostřeoek, rčený pro nenášonina formy převážně ručê1 nim způsobem. Separační prostředek podle vynálézu jejvyznečený5 až 15 hmot, esterifikovoného montánniho vosku s bodem téní V Amin.70.°C, V u 5Á Separační prostřeoek popsaného složéni vyniká podsteťně ani» žçnou...

Houževnatý modifikovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černá Zdeňka, Prokopová Irena, Kuta Antonín, Neuhäusl Emil, Brummel Michal, Králíček Jaroslav, Ducháček Vratislav

MPK: C08L 9/00, C08L 77/00

Značky: houževnatý, modifikovaný, polyamid

Text:

...nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory...

Antiadhezívny separačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247347

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rott Jioí, Sobotka Jioí

MPK: C08L 9/00, C08K 5/09

Značky: prostriedok, separačný, antiadhezívny

Text:

...kaučukových zmesí vytvorí lepivú vrstvu, na ktorú sa naviaže volný klzok. Po ochladeni stearán zinočnatý stuhne a vytvorí sa vrstva separačného prostriedku viazaná na povrchu výrobku alebo polotovaru. Táto vrstva sa neuvoľňuje a teda nespôsobuje pirášenie. Výhodné je použitie hlavne u výroby hadíc, duší, prípadne iných výrobkov, kde treba zachovat otvor a kde dopravená kaučukové zmes rovnomerne vyplňuje priestor a zabezpečuje aj rovnomerné...

Kaučuková směs pro kyselinovzdornou tvrdou pryž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236159

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kliment Josef, Staňo Josef, Vaja Jaromír, Krejcar Miloš, Tvrdoňová Marta, Bryda Emanuel

MPK: C08L 9/00

Značky: tvrdou, pryž, kaučuková, kyselinovzdornou, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou kyselinovzdorné tvrdé pryže podle vynálezu je, že vedle běžných přísad obsahuje jako plnivo uhličitan vápenatý, zejména v kombinaci s ostatními běžnými plnivy. V prostředí zejména kyseliny sírové, fluorovodíkové,šťavelové a citronové tvrdé pryže podle vynálezu vykazují dobrou kyselinovzdornost a dobré rázové houževnatosti i jiné fyzikálně-mechanické vlastnosti a dostatečnou teplotu měknutí.

Podošvový materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252965

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gahér Jozef, Ladzianský Vladimír

MPK: C08L 7/00, C08L 9/00

Značky: materiál, spôsob, přípravy, podošvový

Text:

...zmäkčovadlami, plnivami a stužovadlom pri 120 až 140 °C po dobu 10 až 12 minút, potom V druhom stupni sa pridajú ostatné zložky a celá zmes sa mieša pri 70 až 90 °C po dobu 11 až 12 minút.Technický účinok vynáĺezu spočíva v tom,že sa zvýši odolnost podošvového materiálu voči oderu a celková životnost podošiev. vytvorením tohto podošvového materiálu sa odstráni používanie nedostatkových surovín na výrobu podošiev pre vyššie uvedený účel. Pri...

Kaučuková směs s vysokou soudržností k viskózové přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241291

Dátum: 01.09.1987

Autori: Smalla Kornelia, Buchta Jaroslav

MPK: C08L 9/00

Značky: kaučuková, směs, soudržnosti, vysokou, viskózové, přízí

Text:

...hmotnostní.řřídavtk malého množství reuorcínu do systému působí spolu s účinky volného fenolu z předpolykondenzované fenolformaldehydové pryskyřice Jako katalicky účinný promotor na adhezivní vlastnosti, kde zřejmě oxidační narušení struktury viskózové příze při teplotě vulkanizace způsobí větší reaktivitu hydroxylových skupinla tím účinější chemickou vazbu mezi textilní výztuží a kaučukovou složkou. Adhezivní účinek je částečně zesílen i...

Složený útvar obsahující sírou vulkanizovatelnou kaučukovou směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 238650

Dátum: 15.05.1987

Autori: Delseth Jean-marc, Moniotte Philippe Gérard, Leuven, Mauer Daniel Emile

MPK: C08K 5/41, C08L 7/00, C08L 9/00...

Značky: kaučukovou, vulkanizovatelnou, obsahující, směs, útvar, sírou, složený

Zhrnutie / Anotácia:

Pevnost spojení sírou vulkanizovatelného kaučuku a kovu, zvláště mosazi, se zvyšuje použitím jakožto promotoru spojení kovu a kaučuku organické látky obsahující alespoň jednu skupinu obecného vzorce -S-SO2R kde znamená R (a) skupinu obecného vzorce -OM, kde znamená M jednomocný kov, ekvivalent několikamocného kovu, jednomocný iont odvozený adicí protonu na dusíkatou zásadu nebo ekvivalent několikamocného iontu odvozeného adicí alespoň dvou...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 239927

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pechan Zdenik

MPK: C08L 9/00, C08K 5/42, C08L 7/00...

Značky: kaučuková, vulkanizovatelná, směs

Text:

...-, kde x je celá číslo mající hodnotu od 2 do 7 včetně, 10 nebo zĺlž, radikál -cua-cnacx-cuf, rndikál -ouzcocnf, -mnm -cazcaz ocnzcur, radikálÄĺĺĺzľĺłžsozćłšàčĺłz-neboürsäkaiVŠÝÓŠ/Äćšiłą/Cl-łz/n-, kde n má hodnotu od | do 3 a O 6 H 4 jeStabilizátory, která jsou slouěeninami obsahujícími skupiny vzorce -S-SOZR väzináppomocí organické skupiny tvoŕící můstek, běžně obsahují dvě, tři nebo čtyři skupiny vzorce -S-SOZR. PříkZLadem takových...

Kaučukové směsi s vysokou adhezí k pozinkovanému nebo pomosazenému povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250838

Dátum: 14.05.1987

Autori: Skalský Jiří, Mosorjak Štefan, Postava Miroslav

MPK: C08L 9/00, C08L 7/00, C08K 5/09...

Značky: směsi, adhezí, povrchu, vysokou, pomosazenému, pozinkovanému, kaučukové

Text:

...pomosazenému povrchu,obsahující na 100 hmotnostních dílů kaučuku 1 až 7 hmotnostních dílů roztoku, kterýje složen ze 40 až 60 hmot. 2-etylhexanoátu kobaltnatého, 40 až 60 hmot. minerálního oleje a 1 až 5 hmot. chlorovaného uhlovodíku. Kaučuková směs se po zamíchání navulkanizuje za zvýšené teploty na pozinkované ocelové lano nebo pomosazený ocelový kord, čímž se dosáhne vysoké soudržnosti mezi pryží a kovovým výztužným materiálem.Při...

Vulkanizovatelná kaučuková vysoce ztužená směs na bázi krátkých, chemicky upravených celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krejcar Miloš, Vaš Karel, Podešva Milan

MPK: C08L 11/00, C08L 1/02, C08L 23/16...

Značky: bázi, vláken, kaučuková, vysoce, vulkanizovatelná, chemicky, ztužená, krátkých, upravených, směs, celulózových

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná, kaučuková, vysoce ztužená směs na bázi chemicky upravených celulózových vláken, obsahující kaučuk butadienový nebo jeho kopolymer se styrenem nebo akrylonitrilem, blend NBR/PVC, kaučuk polyizoprenový, butylkaučuk, halogenovaný butylkaučuk, regenerovaný kaučuk, vulkanizační činidla, přísady a plniva i další gumárenské přísady, vyznačená tím, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů kaučuku 5 až 70 hmotnostních dílů celulózových...

Kaučukové směsi s vysokou adhezí k mosazi nebo pomosazenému povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oíeaoová Daniela, Šimko Timotěj, May Jan, Louda Jaromír

MPK: C08K 5/17, C08L 7/00, C08L 9/00...

Značky: kaučukové, směsi, povrchu, adhezí, mosazi, pomosazenému, vysokou

Text:

...kaučukové směsi do 120 °c. Tato hranice umožní příprava i zpracování směsi v běžných provozních podmínkách na běžně používaných výrobních a zpracovatelských zařízenŕch.Pri experimentálních laboratorních zkouškách, při kterých byla určována tepelná hranice zpracovatelnosti pryskyříce v temperované sušérné při různých teplotách, bylo napříkladzjištěno, že pryslqřice začíná sííovat při teplote 120 °C až po 20 minutách temperace a při...

Elastomérna zmes pre podošvy pracovnej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250037

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janík Ladislav, Ladzianský Vladimír, Kočišík Marián

MPK: C08L 9/00

Značky: elastomérna, obuvi, podošvy, pracovnej

Text:

...obuvpdosahuje na svojej ,podovšvovej časti odolnosť voči odteranilu 60 až B 0 9/0, čo predstavuje 50 o/o-nê zvýšenie tohoto parametru v porovnaní so súčasným stavom. Tento účinok je dosahovaný napriek tomu, že zdanlivo je kvalitatívne zloženie Ikvaučwkvovej fázy u zmesi podľa vynálezu horšie, nakolko zmes neobsahuje prírodný tkaučuk, a že oproti clorterajšiemu stavu obsahuje značne vyššie množstvo regeneratu. Ďalej sa u pracovnej obuvi s...

Vstřikovací kompozice pro výrobu pryže na bázi oligodiendiizokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233608

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šlesingerová Marie, Jurceva Jelena Semenovna, Bobovský Jaroslav, Vaněk Pavel, Smělý Zdeněk, Fedjukin Dmitrij Lvovič, Soldatová Ljubov Vasiljevna, Chabarová Jevgenie Viktorovna, Doncov Anatolij Andrejevič, Vilím Otakar, Ljubčanská Lia Izrajlevna, Šmatlová Taťána, Sacharova Marina Aleksandrovna, Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel

MPK: C08L 9/00

Značky: výrobu, bázi, vstřikovací, pryže, oligodiendiizokyanátů, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Oligomerní vstřikovací kompozice na bázi oligodiendiizokyanátů připravitelné z monomerních diizokyanátů a alifatických oligodiendiolů při sumárním molárním poměru izokyanátových skupin oligodiendiizokyanátů k hydroxy skupinám alifatických diodů 1 : 1. Kompozice obsahují hmotnostně na 200 dílů oligodiendiizokyanátu 2,06 až 4,28 dílu alifatického diodu, 5 až 40 dílů oligomeru esteru kyseliny metakrylové a O,2 až 2,3 dílu peroxidu. Produkty tohoto...

Hmota pro vytváření monolitických podlahových vrstev se zvláštními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235413

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

MPK: C08L 11/00, C08L 7/00, C08L 9/00...

Značky: zvláštními, vrstev, hmota, podlahových, účinky, vytváření, monolitických

Zhrnutie / Anotácia:

Pro vytváření podlahových vrstev, které mají elektroizolační, zvukoizolační, nejiskřivé a jiné zvláštní vlastnosti lze s výhodou používat hmotu podle vynálezu, která sestává z 20 až 67 % hmotnostních sypké pryžové hmoty o granulometrii 0,01 až 10 mm, 10 až 42 % hmotnostních jemně zrnitého plniva zrnitosti 0 až 4 mm (křemičitý písek, mletý vápenec či expandovaný perlit), 3 až 30 % hmotnostních vodně disperzního pojiva a 3 až 28 % hmotnostních...

Kaučuková změs

Načítavanie...

Číslo patentu: 231042

Dátum: 15.06.1986

Autor: Postava Miroslav

MPK: C08L 9/00, C08K 5/17

Značky: změs, kaučuková

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o skladbu speciální kaučukové směsi, která umožňuje vyčištění vulkanizačních forem od usazených zbytků kaučukových směsí a nečistot. Vysoké čisticí schopnosti je dosaženo použitím aktivní chemické látky 1,6 hexandiamínu, která je spolu s dalšími přísadami vmíchána do příslušného elastomeru nebo do kombinace elastomerů. Čisticí kaučukovou směs dle vynálezu lze použít zejména k čištění vulkanizačních forem u vstřikolisů, ale také k...

Vulkanizovatelná pryžová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 235938

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šuplecov Vladimir Georgijevič, Nikitin Jurij Nikolajevič, Rogov Alexandr Vladimirovič, Gorjunov Georgij Leonidovič, Sažin Gennadij Vasiljevič, Orechov Sergej Vasiljevič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Mednikov Mark Michajlovič

MPK: C08L 9/00, C08K 5/01

Značky: vulkanizovatelná, směs, pryžová

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná pryžová směs na bázi kaučuku s uhlíkovým řetězcem obsahuje aktívní retortové saze ve tvaru agregátů srostlích sférických částic o průměru 110 až 600 Ao, které mají stupeň srůstu částic v agregátu 0,03 až 0,09. Vulkanizovatelná pryžová směs má složení /hmotn. díly/: kaučuk 100, aktívní retortové saze 40 až 100.

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229061

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hube Harry, Metz Ortwin, Antonová Elisabeth, Roth Christoph, Urban Otto

MPK: C08L 9/00, C08J 3/24

Značky: karboxylovými, způsob, skupinami, dienů, nízkomolekulárních, ztužování, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami organickými ztužovadly v přítomnosti vícefunkčních epoxidů jako síťovacích činidel a terciárních aminů jako katalyzátorů. Síťovací teplota je 363 až 433 K. Síťování probíhá 5 až 100 minut. Ztužovacím činidlem je oligomer alfa-metylstyrenu s koncovými karboxylovými skupinami se stupněm oligomerace 2 až 8. V kombinaci lze použít i běžná aktivní plniva jako např. saze,...

Synergická směs pro stabilizaci tekutých elastomerů proti termooxidačnímu stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229058

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chupík Lubomír, Čermák Jiří, Seyček Otakar, Sufčák Milan

MPK: C08F 136/06, C08L 9/00, C09K 15/08...

Značky: stabilizaci, proti, synergická, tekutých, směs, stárnutí, termooxidačnímu, elastomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická směs antioxidantů pro stabilizaci tekutých polymerů dienů s molekulární hmotností 500 až 10 000 proti termooxidačnímu stárnutí, vyznačený tím, že se skládá z aralalkylfenylfosfitu a z 2,6-di-terc.butyl-4-metylfenolu, přičemž poměr aralkylfenylfosfitu a 2,6-di-terc.butyl-4-metylfenolu je 3:1 až 1:3.

Způsob zesíťování a ztužování polymerů dienů polymerními přísadami s funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229057

Dátum: 15.04.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Urban Otto, Hube Harry, Metz Ortwin

MPK: C08J 5/04, C08J 3/24, C08L 9/00...

Značky: ztužování, způsob, zesíťování, polymerů, přísadami, funkčními, skupinami, dienů, polymerními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zesíťování a ztužování polymerů dienů přidáním oligomeru alfametylstyrenu s dvěma koncovými karbodithioskupinami, v množství 1 až 100 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů dienového polymeru. Přítomnost oligomeru umožňuje vulkanizaci bez přítomnosti síry za obvyklých vulkanizačních podmínek a na běžném vulkanizačním zařízení.

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239235

Dátum: 15.05.1985

Autori: Valíeková Marta, Šebenda Jan, Viaený Alojz, Chromý Vratislav, Stehlíeek Jaroslav

MPK: C08L 9/00, C08J 5/06

Značky: ztužující, směsi, plnivo, kaučukové

Text:

...účinek je ýýhodnéjakoAýláknitý materiál płniva požit vlákna z búkového dřeva e průmě rem 1- 14 mikrömetru s poměrem délky k průměru 120 - 180.Dispeŕze plastické hmoty zvyšuje adhoziľvlákñà ke kaučukové směsi. Tyto impregnační látky dodávaji naviç chuąickyupravenému celulôzovému vláknu pružnost a omezuji nasákavost vláken. Svým polárnim charakterem umožňují příprava směsi na bázi nasycených 1 nenasycených kaučuků.°Přidavek...