C08L 83/04

Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Suwa Tatsuhiro, Song Cheong Hun, Ogawa Hiroshi

MPK: C08K 5/29, C08L 83/04, C08F 220/18...

Značky: adhezívna, opticky, člen, využíva, kompozícia, ktorý

Text:

...Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne...

Kompozícia s impregnačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18036

Dátum: 02.06.2010

Autori: Haak Ralf, Kühnapfel Schirin, Gratzl Vera, Brakemeier Andreas

MPK: C08L 75/04, C08L 5/08, C08L 83/04...

Značky: kompozícia, impregnačným, účinkom

Text:

...zosilnenie impregnačného účinku dochádza za prítomnosti relatívne extrémnych pomerov koncentrácie zložiek. Napríklad pomer koncentrácie známej impregnačne účinnej látky ku katiónovému polyméru je asi 20 1. Ale účinok zosilnenia impregnačného účinku zostáva zachovaný aj pri prebytku katiónového polyméru, napríklad pri pomere asi 120.0023 Na zlepšenie impregnačného účinku známeho impregnačného prostriedku je možné pridať katiónový...

Kondenzačne zosieťujúce silikónové peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10575

Dátum: 24.02.2009

Autori: Morhenn Stephan, Link Alfred

MPK: C08K 3/34, C08L 83/04

Značky: silikonové, zosieťujúce, kondenzačne

Text:

...reakčná zmes, v ktorej sa pri prvej reakcii zlúčenín s aspoň jednou skupinou Si-H za prítomnosti bázického katalyzátora uvoľňujemolekulárny vodik a v druhej reakcii sa reakčná zmes zosietuje. Druhá reakciaje pri tom katalyzovaná druhým katalyzátorom, ktorým je kov alebo zlúčeninakovu alebo organokovová zlúčenina (kovový katalyzátoŕ).0012 Druhá reakcia prebieha výhodne medzi polysiloxánom a) saspoňdvomi skupinami Si-OH a zlúčeninou b) s aspoň...

Prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien obsahujúci amfotérnu polymérnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13304

Dátum: 30.09.2008

Autori: Takayama Hiroyuki, Hikino Shunichi, Itoh Hirotaka, Satoh Kazutoshi

MPK: C08J 5/08, C03C 25/26, C03C 25/32...

Značky: sklených, amfotérnu, prostriedok, polymérnu, zlúčeninu, obsahujúci, vlákien, šlichtovanie

Text:

...kopolymérom maleínanhydridu a väzbovým činidlom na báze silánu, na zlepšenie mechanickej pevnosti tvarovaných telies. Uvádza tiež, že táto technika môže zlepšiť vodovzdornosť tvarovaných telies keď je ako matricová živica použitá polyamidová živica alebo podobne.0009 Patentový dokument 2 opisuje techniku, pri ktorej je polyamidováživica impregnovaná do zväzku sklených vlákien upraveného spracovacímčinidlom obsahujúcim kopolymér nenasýtenej...

Formulácie na báze silikónového gélu na liečenie rán a na zmenšenie jaziev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10742

Dátum: 30.09.2008

Autori: Palefsky Irwin, Wilson Ni'kita

MPK: C08L 83/04, A61L 15/60, A61L 15/22...

Značky: zmenšenie, liečenie, formulácie, gelů, silikónového, jaziev, báze

Text:

...do 40 silikónového tekutého gélu s viskozitou od 10 mmz/s do 60 000 mmz/s pri teplote 25 °Chmotnostného podielu od l do 35 silikónového vosku spolo-okluzívnymihmotnostného podielu od l do 90 prchavého tekutého silikónu s viskozitou až do5 mmZ/s vrátane pri teplote 25 °C.W 0 2004/006972 Al opisuje samosušiace obväzy na rany na zlepšenie a zmenšenie existujúcich jaziev pomocou formulácie obsahujúcej neprchavý tekutý silikón s prídavkom...

Prípravky bez obsahu fluórovaných uhľovodíkových polymérov na báze vody a/alebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošné útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9254

Dátum: 29.04.2008

Autori: Sielemann Dirk, Duschek Gunther

MPK: C08G 77/388, C08L 83/04, D06M 13/395...

Značky: organických, fluorovaných, přípravky, útvary, uhlovodíkových, báze, apretúry, obsahu, rozpúšťadiel, použitie, polymérov, plošné

Text:

...Nevyhnutným predpokladom pre zachovanie týchto vlastností je napríklad žehlenie alebo minimálne vysušenieV bubnovej sušičke pri teplote 80 ° C.0004 Často sa tiež používajú organopolysiloxány v kombinácii s FC-polymérmi. Tak popisuje EP 0173231 A 2 organopolysiloxány s vodíkom viazaným na atóme Si a Si-C viazanými epoxydovými skupinami, spôsob ich výroby a použitie týchto organopolysiloxánov spoločne s FC-polymérmi na vytváranie hydrofóbnych...

Horenie spomaľujúca a svetlo rozptyľujúca polykarbonátová živicová kompozícia a svetlo rozptyľujúca fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10233

Dátum: 17.11.2006

Autori: Kawagoshi Akihito, Okada Koji

MPK: C08L 67/04, C08L 69/00, C08K 3/22...

Značky: světlo, kompozícia, horenie, spomalujúca, polykarbonátová, fólia, rozptyľujúca, živicová

Text:

...ktorý má samozhášacie vlastnosti,tak sa hľadá ešte lepšie spomaľovanie horenia, aby sa uspokojila potreba bezpečnosti v elektrotechnických, elektronických a OAaplikáciách, kde sa používajú svetlo rozptyľujúce fólie.0008 Na zlepšenie spomaľovania horenia polykarbonátových živíc sa skôr používal spôsob, V ktorom bolo veľké množstvo oligoméru alebo polyméru uhličitanového derivátu brómovaného0009 Avšak pridanie veľkého množstva...

Siloxánové tesniace prostriedky vytvrdzované pri izbovej teplote so zníženou priepustnosťou plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14649

Dátum: 10.11.2006

Autori: Shelukar Sachin Ashok, Kumar Vikram, Nesakumar Edward Joseph, Landon Shayne, Ramakrishnan Indumathi, Williams David

MPK: C08L 83/04, C09K 3/10

Značky: teplotě, plynů, izbovej, prostriedky, vytvrdzované, zníženou, priepustnosťou, siloxánové, tesniace

Text:

...diorganopolysiloxánového polyméru poskytuje tesnivo, ktoré má zlepšené bariérove vlastnosti spoločne s požadovanými charakteristikami na mäkkosť, spracovateľnosť a elasticitu. Špecificky predložený vynález sa týka vytvrdzovateľnéhotesniaceho prostriedku obsahujúceho (a) diorganopolysiloxánvykazujúci priepustnosť plynu (b) najmenej jeden polymér majúci priepustnosť plynu, ktorá je nižšia ako priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru (a)...

Polykarbonátová živicová kompozícia s dobrou odrazivosťou svetla a dobrou schopnosťou zhášania plameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12320

Dátum: 30.05.2006

Autori: Lim Jong Cheol, Jung Hyuk Jin, Kang Tae Gon

MPK: C08K 3/22, C08L 27/18, C08K 3/10...

Značky: polykarbonátová, plameňov, kompozícia, schopnosťou, zhášania, odrazivosťou, dobrou, živicová, světla

Text:

...stiIbén-bisbenzoxazolový derivát, fosfátový samozhášajúci prostriedok,polyorganosiloxán a fluórovanú polyolefínovú živicu. Vyššie uvedené živicové kompozície majú nevýhodu vtom, že samozhášajúce prostriedky na báze halogénu a fosfátu urýchľujú degradáciu kompozícii, keď sa dostanú do kontaktu so zdrojom energie po dlhšiu dobu, čo spôsobí vážne žltnutie kompozícii a pokles odrazivosti svetla.0007 Pri pokuse riešiť tieto problémy U.S....

Vodné disperzie organopolysiloxánov, spôsob ich výroby a spôsob výroby elastomérov pri ich použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 282688

Dátum: 11.10.2002

Autori: Braunsperger Karl, Soellradl Herbert, Heinrich Alfred, Braun Rudolf, Oberneder Stefan

MPK: C08J 3/03, C08K 5/54, C08L 83/04...

Značky: použití, vodné, spôsob, elastomérov, organopolysiloxánov, disperzie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie organopolysiloxánov, ktoré neobsahujú organické zlúčeniny prechodných kovov ani organické zlúčeniny kovov III., IV. a V. hlavnej skupiny, sa pripravujú z východiskových látok (A) organopolysiloxánov obsahujúcich skupiny schopné kondenzácie, (B) organokremičitej zlúčeniny obsahujúcej skupiny schopné kondenzácie a (C) organokremičitej zlúčeniny obsahujúcej bázický dusík a prípadne emulgátor (D), ďalšie prísady (F) a plnidlá (E)....

Koncentrát na prípravu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2834

Dátum: 09.04.2001

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

MPK: C08L 83/04, C07C 31/20

Značky: kvapalina, chladiacej, koncentrát, chladiaca, přípravu, kvapaliny

Text:

...a AO 254 454, vktorých použité zmesí obsahujú metakremičitan sodný. Stabilizačná sústava týchto vynálezov sa od prihlasovaného riešenia líši najmä tým, že obsahuje dusitan sodný, ktorý nie je vhodný z hľadiska možného zdravotného rizika a neobsahuje stabilizátor metakremićitanu sodného.Predmetom technického riešenia je koncentrát na výrobu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina, pripravená zmiešaním koncentrátu s vodou tak, aby vznikol...

Elastická podložka zo silikónového elastoméru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278729

Dátum: 14.01.1998

Autori: Rostaing Paul, Laurent Claude, Lyobard René

MPK: B21D 25/00, C08L 83/04

Značky: elastomerů, silikónového, výroby, podložka, spôsob, elastická

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická podložka, tvoriaca matricu na vyťahovanie plechov, je vyrobená zo silikónového elastoméru s tvrdosťou Shore nižšou ako 40, výhodne nižšou ako 30. Silikónový elastomér obsahuje vnútri svojej zosieťovanej mriežky aspoň jedno zvláčňovadlo vybrané zo skupiny zahŕňajúcej organické uhľovodíkové a minerálne oleje, diorganopolysiloxánové oleje, organické zvláčňovadlá a zmesové polyméry organopolysiloxánov a diorganopolysiloxánov. Pri výrobe...

Zmesi obsahujúce zlúčeninu cínu predstavujúce jeden komponent dvojzložkového systému na výrobu organopolysiloxánových elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279682

Dátum: 09.11.1994

Autori: Dorsch Norman, Strasser Alois, Graf Werner, Schiller August

MPK: C08L 83/04, C07F 7/22, C08K 5/57...

Značky: predstavujúce, dvojzložkového, systému, zlúčeninu, organopolysiloxánových, komponent, cínu, zmesí, obsahujúce, elastomérov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujú diorganopolysiloxan s koncovými triorganosiloxyskupinami, reakčný produkt disilaalkánu obsahujúci na jednu molekulu najmenej dva jednomocné, prípadne substituované uhľovodíkové zvyšky, viazané ku kremíku cez atóm kyslíka, alebo jeho oligoméru, s dioorganocíndiacylátom, ďalej organokremičitú zlúčeninu s najmenej jednou amino- resp. iminoskupinou, viazanou ku kremíku cez uhlík, prípadne plnivo, a ďalej prípadne disilaalkán a/alebo...

Zmesi vulkanizovateľné za tepla na silikónové elastoméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279843

Dátum: 19.02.1992

Autori: Viale Alain, Barruel Pierre, Ariagno Daniel

MPK: C08L 83/04, H01B 3/46

Značky: zmesí, silikonové, elastoméry, tepla, vulkanizovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi sú použiteľné na elektrické drôty alebo káble a obsahujú aspoň 100 hmotnostných dielov polydiorganosiloxanového polyméru, 5 až 100 hmotn. dielov stužujúceho plniva, 0,2 až 7,5 hmotn. dielov organického peroxidu, 0,5 až 39,8 hmotn. dielov sľudy a 0,2 až 10 hmotn. dielov oxidu zinočnatého. Súčet množstva sľudy a množstva oxidu zinočnatého je najviac 40 hmotn. dielov. Zmesi majú formu povlaku na pevnom nosiči.

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259674

Dátum: 17.10.1988

Autori: Czaková Marie, Zadák Zdeněk, Čapka Martin, Urban Miroslav, Heteflejš Jiří, Schraml Jan, Minárik Milan, Šír Zdeněk

MPK: C08G 77/04, C08L 83/04

Značky: hydrosilylačně, kaučuku, kompozice, vulkanizovatelných, silikonových

Text:

...komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a...

Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257650

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vozka Stanislav, Čapka Martin

MPK: C08L 83/04

Značky: obsahující, 3-kyanopropylskupinu, polysiloxany

Text:

...komplexy rhodía, například tris(trifeny 1 fosfan)rhodný komplex. Reakci lze uskutečnit v aprotických rozpouštědlech, s výhodou i bez rozpouštědla. Vzájemný poměr reaktantú se řídí především požadavky na stupeň konverze Si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost části Si-H vazeb i po prevedené adici, vzhledem k tomu, že umožňují zakotveni silikonových olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace nepřitomnost...

Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krška Zdeněk, Čálek Luboš

MPK: C08L 83/04

Značky: separační, ošetřování, znečištěných, prostředek, exponovaných, ploch, teplotně, preventivní

Text:

...dílů polydimetylsiloxanu, o viskozitě 500 mPa.s. při 20 OC a teplotě tuhnutí pod -60 °C40 hmotnostních dílů vodného roztoku karboxymetylcelulôzy, kde poměr vody ku karboxýmetylcelulôze je ve hmotnostníoh dílech 973 a kde karboxymetyl~ celulóza obecného vzorce C 6 H 9040 CH 2 C 00 Na má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 °c.Separačni prostředek se připraví tak,...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vondráček Petr, Šulc Jiří, Lopour Petr

MPK: C08L 83/04

Značky: hydrofilní, kompozit, způsob, silikonový, výroby

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šindler Jaroslav, Volný Miroslav

MPK: C08L 83/04

Značky: zalévací, výrobu, antistatická, závěru, speciálních, hmota

Text:

...plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno...