C08L 77/00

Polárne rozpustné kompozície zachytávajúce kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18376

Dátum: 17.02.2012

Autori: Knudsen Ricardo, Murray Aaron

MPK: C08L 77/00, C08L 67/00

Značky: kyslík, zachytávajúce, kompozície, polárne, rozpustné

Text:

...môžu byť v danom vynáleze tiež užitočné.0023 Reakcia esteriñkácíe alebo polykondenzácie karboxylových kyselín alebo esterov s glykolom sa zvyčajne uskutočňuje za prítomnosti katalyzátora. Vhodné katalyzátory zahrnujú, ale bez obmedzenia sa na oxid antimónu. antimón triacetát, antimón etylén glykolát, organohorečnan, oxid clnu, alkoxidy titánu, dibutylcíndilaurát a oxid germaničitý. Tieto katalyzátory sa môžu použiť v kombinácii so...

Plastová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17486

Dátum: 11.10.2011

Autori: Stenglin Uwe, Elsässer Hartmut, Sänger Jörg

MPK: C08L 23/16, C08L 75/04, C08L 67/02...

Značky: výroby, spôsob, plastová, kompozícia

Text:

...pri tom etylén-vinylacetátový kopolymér, polyetylén, kopolymér etylénu a kyseliny, ionomêr kopolymêru kyseliny, etylén-alkyl(met)akrylátový kopolymér alebo kombinácie dvoch alebo viacerých z nich. Kompozícia sa skladá v podstate z etylênového polyméru a menšieho podielu termoplastického elastoméru. Tento termoplastický elastomér môže pri tom obsahovaťkopolyéterestery, kopolyéteramidy, polyolefínovê elastomêry, styrén-diénové blokové...

Polyamidy odolné proti starnutiu vplyvom tepla s protipožiarnou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15003

Dátum: 18.10.2010

Autori: Baumert Martin, Uske Klaus, Roth Michael, Prusty Manoranjan

MPK: C08K 3/08, C08L 77/00, C08K 5/00...

Značky: protipožiarnou, proti, vplyvom, tepla, ochranou, odolné, stárnutiu, polyamidy

Text:

...prinajmenšom jedného polyamidu.Polyamidy formovacich hmôt podľa vynálezu vo všeobecnosti vykazujú viskozitné číslo od 90 do 350, výhodnejšie od 110 do 240 ml/g, stanovené v 0.5 -nom (hmotn.) roztoku 96 -nej (hmotn.) kyseliny sírovej pri 25 °C podľa lSO 307.Výhodné sú polokryštalické alebo amorfné živice s molekulovou hmotnosťou(stredná hodnota hmotnosti) prinajmenšom 5.000, ako sú napríklad opísanévamerických patentových spisoch 2 071...

Polymérny materiál, vlákna, fóliové materiály a lisované výrobky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287167

Dátum: 11.01.2010

Autori: Wilms Axel, Richter Konrad, Weiss Robert, Neuberg Rainer, Klostermann Rainer

MPK: C08K 3/00, C08G 69/00, C08L 77/00...

Značky: výrobky, polymérny, materiál, obsahom, vlákna, lisované, fóliové, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polymérny materiál (I), ktorý pozostáva z a) polyméru (II) obsahujúceho amidové skupiny opakujúce sa v hlavnom reťazci polyméru a b) 0,01 až 5 % hmotnostných, vztiahnuté na tento polymér, oxidu titaničitého (III) s priemernou veľkosťou častíc d50 do 150 nm.

Funkcionalizované tenkovrstvové polyamidové membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12908

Dátum: 03.08.2009

Autori: Stenzel Martina, Rizzardo Ezio, Godoy-lopez Ricardo, Harrisson Simon

MPK: B01D 71/56, B01D 69/12, B01D 61/02...

Značky: tenkovrstvové, funkcionalizované, polyamidové, membrány

Text:

...membrán a skracuje ich životnosť, čím obmedzuje ďalšie aplikácie technológie RO membrán. Preto je žiaduce zlepšiť povrchové vlastnosti R 0 membrán bez narušenia ich transportných charakteristík, aby sa zlepšila ich odolnosť proti zanášaniu. Evidentne existuje potreba procesu, ktorý umožňuje povrchovú modiñkáciu TFC polyamidových membrán, aby sa tieto problémy prekonali. Prekvapujúco sa zistilo, že RAFT/ATRP/NMRP funkcionalizované TFC...

Adhézna kompozícia a štruktúra obsahujúca aspoň jednu vrstvu uvedenej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11430

Dátum: 27.02.2009

Autori: Montanari Thibaut, Montezin Fabrice, Ferreiro Vincent

MPK: B32B 27/34, B32B 27/08, B32B 1/08...

Značky: adhézna, uvedenej, struktura, obsahujúca, aspoň, jednu, kompozície, kompozícia, vrstvu

Text:

...alebo viac0007 Bežným spôsobom sú použité trubice vyrobené pomocou monoextrúzie, pokiaľ ide o jednovrstvovú trubicu, alebo pomocou spoločnej extrúzie rôznych vrstiev, pokiaľ ide o viacvrstvovútrubicu, a to pomocou bežných techník spracovania termoplastov.0008 Na zaistenie dobrej rozmerovej stability Viacvrstvovej trubice je podstatné mať výbornú adhéziu medzi rôznymi vrstvami polymérov tvoriacich trubicu. Klasickým spôsobon 1 je medzi...

Jemný polyamidový prášok z obnoviteľných materiálov a spôsob výroby takého prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19801

Dátum: 03.02.2009

Autori: Loyen Karine, Labonne Eric

MPK: A61K 8/04, A61K 8/02, A61K 47/34...

Značky: materiálov, jemný, obnoviteľných, takého, polyamidový, výroby, prášok, prášků, spôsob

Text:

...PA 12 pro kozmetický výrobok je možné uviesť komerčne produkty Orgasol 2002 EXD NAT COS(LCW), SP 5 OO (TORAY), UBESTA (UBE), Tegolon 12-20 (Evonik). 0014 Rôzne spôsoby výroby umožňujú vyrábať prášky 2 polyamidu 12 a každý z nich má za následok odlišné vlastnosti prášku.0015 Je možné uviesť napríklad spôsoby priamej syntézy,ktoré vytvárajú prášky z polyamidu 12 prostredníctvom polymerácie lauryllaktámu alebo kyseliny aminododekánovej. V...

Viacvrstvový sendvičový materiál s nosnou a klznou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285475

Dátum: 15.01.2007

Autor: Adam Achim

MPK: C08L 27/00, B32B 27/28, B32B 15/08...

Značky: vrstvou, viacvrstvový, klznou, materiál, nosnou, sendvičový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa viacvrstvový sendvičový materiál s najmenej jednou nosnou vrstvou a jednou klznou vrstvou, kde základný materiál klznej vrstvy rozširuje výhody materiálov obsahujúcich PTFE tak, že majú vyššiu zaťažiteľnosť, bez toho, aby sa museli opäť použiť olovo alebo zlúčeniny olova. Materiál klznej vrstvy, ktorý môže obsahovať ako základný materiál PTFE alebo PTFE v kombinácii s inými fluórtermoplastmi, prípadne materiál neobsahujúci PTFE,...

Stabilné polyamidy na simultánnu polymerizáciu polyesterov a polyamidov v tuhej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6067

Dátum: 25.10.2006

Autori: Giovannini Arianna, Callander Douglas David, Scrivani Maria Teresa, Ferrero Simone, Strauch Joachim

MPK: C08L 67/00, B29B 9/02, C08L 77/00...

Značky: polyamidy, polyamidov, polyesterov, fáze, simultánnu, stabilné, tuhej, polymerizáciu

Text:

...sa jednotku kyseliny aminokapronovej a opakujúcu sa jednotku A-D, kde Aje zvyšok dikarboxylovej kyseliny zo skupiny zahrnujúoej kyselinu adipovú, kyselinu izoftalovú, kyselinu tereftalovú,kyselinu 1,4-cyklohexándikarboxylovú alebo kyselinu naftaléndikarboxylovú alebo ich zmes a D je zvyšok diamínu zo skupiny zahrnujúoej m-xylyléndiamín. p-xylyléndiamín, hexametyléndiamin, etyléndiamin alebo lA-cyklohexándimetylamin alebo ich zmes, pričom...

Polyamidové viacvrstvové rúry na prepravu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16278

Dátum: 04.04.2006

Autori: Amouroux Nicolas, Steng Michaëla

MPK: C08G 69/26, B32B 27/34, B32B 27/18...

Značky: rúry, polyamidové, viacvrstvové, tekutin, prepravu

Text:

...1,2 do 1,8. Vlastná viskozita sa meria pri 20 °C pre koncentráciu 0,5 v metakrezole. Polyamid vonkajšej vrstvy (1) môže obsahovat od 0 hmotn. do 30 hmotn. najmenej jedného produktu vybraného z plastifikátorov resp. rázových modifikátorov na 100 až 70 polyamidu. 0017 Ako príklady plastifikátorov možno spomenúť deriváty benzénsulfónamidu ako je N-butyIbenzénsulfónamid (BBSA), etyltoluénsulfónamid alebo N-cyklohexyltoluénsuIfónamid estery...

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri spôsobe tvarovania a tvarované telesá vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4389

Dátum: 25.11.2005

Autori: Monsheimer Sylvia, Baumann Franz-erich

MPK: C08J 3/12, C08G 69/00, B29C 67/00...

Značky: polymérny, tvarovania, tvarované, polyamidom, prášků, vyrobené, tohto, prášok, polymérneho, tělesa, použitie, spôsobe

Text:

...otvorenia kruhu a následnej polykondenzácie laurolaktámu. Pri tom ide o polyamid 12. Pri tomto prášku je nevýhodou vyvíjanie plynov zo zvyškových monomérov počas konštrukčného procesu na zariadení na rýchle prototypovanie, najmä keď sakonštrukčný priestor počas celého konštrukčného procesu udržiava na teplote tesne podteplotou topenia polyméru. Vyvíjania plynov vedú k sublimáciám na častiach zariadení pre RP, na ktorých môžu pôsobiť veľmi...

Farbené polyméry zachytávajúce kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4444

Dátum: 17.08.2005

Autor: Liu Zhenguo

MPK: B32B 27/34, C08L 67/00, B32B 27/36...

Značky: kyslík, farbené, zachytávajúce, polyméry

Text:

...zachytávať kyslík. Katalyzátor na báze prechodného kovu, ktorý je najčastejšie uvádzaný V doterajšom, stave0006 PCT Patentová prihláška W 0 98/12244, ktorými autormisú Cahill a kol. a ktorej vlastníkom je Amoco Corporation, opisuje kompozíciu zachytávajúcu kyslík, v ktorej je kritickým oxidovateľným organickým polymérom polybutadién a katalyzátorom pre oxidovateľný organický polymér sú soli prechodných kovov alebo dalašie zlúčeniny. Táto...

Polyamidové tvarovateľné hmoty so zlepšenou schopnosťou tečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5259

Dátum: 08.06.2005

Autori: Endtner Jochen, Bienmüller Matthias, Persigehl Peter, Joschek Jens Peter, Joachimi Detlev, Ulrich Ralph, Van Mullekom Robert Hubertus, Schäfer Marcus, Jeschke Kurt

MPK: C08L 77/00, C08L 23/00

Značky: hmoty, tvarovatelné, schopnosťou, polyamidové, zlepšenou, tečenia

Text:

...majú polymérne živice. Takéto vysokorozvetvené alebo dendritické systémy sú známe zliteratúry a môžu byť založené na rozvetvených polyesteroch, polyamidoch, polyesteramidoch, polyéteroch alebo polyamínoch ako je to opísané v Kunststoffe 2001, 91, str. 179-190, alebo Advances in Polymer Science 1999, 143 (Branched Polymers Il), str. 1-64.generácie obsahujúcich dusík na zníženie viskozity Polyamídu 6, Polyamídu 6,6 a Polybutyléntereftalátu...

Samozhášací polyamidový prostriedok s fosfornanom hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3733

Dátum: 07.01.2004

Autori: Leonardi Maurizio, Costanzi Silvestro

MPK: C08L 77/00, C08K 3/00

Značky: prostriedok, polyamidový, hlinitým, samozhášací, fosfornanom

Text:

...obsahujúcimi dusík, ako je melaminkyanurát,melamínpolyfosfát, melamínborát, melamíndifosfát, ureafosfát alebo podobné produkty (US 6 503 969 W 0 09817720 DE 19904814 DE 10137930 EP 0919591), ale nefunguje v prípade polyamidových0003 Predmetom prezentovaného vynálezu je poskytnúť zhášacie termoplastické prostriedky na tvarovanie a predmety, ktoré neobsahujú halogén, založené na polyamidových polyméroch, ktoré sú alebo nie sú spevnené...

Frakcia kopolyméru-1, kompozícia obsahujúca túto frakciu, spôsob jej výroby a použitie na výrobu liečiva na liečbu roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283699

Dátum: 18.11.2003

Autori: Arnon Ruth, Konfino Eliezer, Teitelbaum Dvora, Sela Michael

MPK: A01N 37/12, A61K 31/74, C08F 283/04...

Značky: liečivá, sklerózy, liečbu, roztrúsenej, túto, kopolyméru-1, obsahujúca, spôsob, kompozícia, výroby, použitie, výrobu, frakciu, frakcia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa frakcia kopolyméru-1, v ktorej má menej ako 5 % molárnej frakcie molekulovú hmotnosť vyššiu ako 40 kDa a viac ako 75 % molárnej frakcie má molekulovú hmotnosť 2 kDa až 20 kDa. Výhodne sa vynález týka frakcie kopolyméru-1, kde má kopolymér-1 molekulovú hmotnosť 4 kDa až 8 kDa a výhodnejšie 6,25 kDa až 8,4 kDa. Vynález sa ďalej týka kompozície na použitie pri liečbe roztrúsenej sklerózy, ktorá obsahuje terapeuticky účinné množstvo...

Stužené, sklom vyplnené polyamidové kompozície a zmesi so zlepšenou tuhosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 765

Dátum: 05.09.2003

Autori: Fish Robert, Lee Win-chung

MPK: C08K 7/00, C08L 77/00, C08L 29/00...

Značky: kompozície, zlepšenou, vyplněné, zmesí, sklom, stužené, polyamidové, tuhosťou

Text:

...vlastnosti výborné. Tabuľka 1 Porovnanie húževnatosti štandardnej a stuženej sklom spevnenej nylonovej živice (Zdroj DuPont Product Literature Sheets)Vrubový lzod test Ohybový modul pri 23 °C, DAM DAM,(kJ/mz) (mPa)33 sklom spevnená 11 9100 ZYTEL® teplom stabilizovaná čierna 70 G 33 HS 1 L BK 031 R 68 n lonová živica33 sklom spevnená stužená teplom stabilizovaná čierna 66 nylonová živica0016 Aj ked sa v patente 654 píše, že plastifíkovaný...

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových výrobkov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283564

Dátum: 18.08.2003

Autori: Ondrejmiška Koloman, Brejka Ondrej, Mezovský Milan, Staruch Radoslav

MPK: C08J 3/20, C08L 77/00, C08K 5/00...

Značky: práškových, výrobkov, polyamidových, spôsob, přípravy, koncentráty, aditiv, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových pozostávajú z práškového pigmentu v množstve 2,0 až 60,0 hmotn. % a z polyamidového nosiča upraveného estermi mastných kyselín a alkoholov mono- alebo viacsýtnych a/alebo amidov mastných kyselín a ich derivátov v množstve 0,5 až 15,0 hmotn. %, pričom môžu obsahovať ďalšie aditíva, ako sú stabilizátory, povrchovoaktívne činidlá, plnidlá a optické zjasňovače. Spôsob ich prípravy je...

Prášok spekací laserom s kovovými mydlami, spôsob jeho výroby a tvarované výrobky vyrobené z tohto prášku spekacieho laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 552

Dátum: 05.08.2003

Autori: Mügge Joachim, Baumann Franz-erich, Monsheimer Sylvia, Grebe Maik, Christoph Wolfgang

MPK: C08K 5/00, C08L 77/00, C08J 3/12...

Značky: prášků, tvarované, výrobky, výroby, spékací, tohto, laserom, kovovými, mydlami, spekacieho, prášok, spôsob, vyrobené

Text:

...odolnosť voči termickým zaťaženiam pri spekaní laserom a zlepšené vlastnosti pristarnutí, a tým sa dá lepšie opätovne využívať.Prekvapivo sa teraz zistilo, že pomocou prídavku kovových mydiel k polyamidom sa dajú vyrobiť spekané prášky, 2 ktorých sa dajú vyrábať tvarované výrobky spekaním laserom, ktoré sú jednoznačne odolnejšie voči termickým zaťaženiam ako tvarované výrobky z obvyklých spekacích práškov. Tým sa môže napríklad výrazne...

Kompozícia na báze syntetických polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280042

Dátum: 12.07.1999

Autori: Vougioukas Angelos-elie, Kaul Bansi Lal

MPK: C08K 5/20, C08K 5/00, C08K 5/34...

Značky: syntetických, kompozícia, báze, polyamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje aspoň jednu zo zlúčenín zvolenú zo skupiny, ktorá je tvorená: a) zlúčeninou, ktorá obsahuje aspoň jednu stéricky bránenú aminoskupinu, b) trialkylamidom kyseliny trimeziíovej, ktorý obsahuje aspoň jednu voľnú aminoskupinu a/alebo alkylaminoskupinu, c) trialkylaminosubstituovaným triazínom, ktorý obsahuje aspoň na jednej z alkylových skupín, ktoré obsahuje, voľnú aminoskupinu a/alebo alkylaminoskupinu, d) farbivom, ktoré je...

Zmes z elastomérnych polypropylénov a neolefínových termoplastov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280956

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hafner Norbert, Gahleitner Markus, Neissl Wolfgang, Bernreitner Klaus

MPK: C08L 23/16, C08L 67/00, C08L 51/06...

Značky: termoplastov, elastomérnych, polypropylénov, spôsob, výroby, neolefínových

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi z elastomérnych polypropylénov a neolefínových termoplastov pozostávajúce z 5 až 80 % hmotn. elastomérnych polypropylénov, 20 až 95 % hmotn. neolefínových termoplastov, až do 10 % hmotn. prísad na zlepšenie kompatibility, a prípadné ďalšie obvyklé prísady, plnidlá alebo vystužovadlá. Spôsob prípravy zmesi z uvedených zložiek v miesiči, plastifikačnom zariadení alebo extrudéri pri 180 až 300 °C.

Prostriedok na báze polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279749

Dátum: 06.10.1993

Autori: Bonin Yves, Leblanc Jack

MPK: C08K 3/00, C08L 77/00

Značky: báze, prostriedok, polyamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze polyamidov, ktorému boli dodané samozhášacie vlastnosti červeným fosforom, obsahuje zinočnatú zlúčeninu, ako oxid zinočnatý, boritan zinočnatý a/alebo síran zinočnatý, aby sa znížila korozívnosť prostriedkov proti kovom alebo proti zliatinám a zmenšil sa migračný jav zložiek prostriedkov.

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Polouček Eduard, Macíček Jaroslav, Foral Jiří, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Novák Jaroslav, Veselý Karel, Kebrle Ondřej

MPK: C08L 77/00, C08K 3/22

Značky: hydroxidovými, polyamidy, plnivy, plněné, karbonátovými

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Houževnatý modifikovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černá Zdeňka, Kuta Antonín, Ducháček Vratislav, Králíček Jaroslav, Neuhäusl Emil, Prokopová Irena, Brummel Michal

MPK: C08L 77/00, C08L 9/00

Značky: modifikovaný, houževnatý, polyamid

Text:

...nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory...

Stabilizovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 252740

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák Karol, Brenner Rudolf, Petrů Kamil

MPK: C08K 3/16, C08K 5/34, C08K 3/10...

Značky: polyamid, stabilizovaný

Text:

...2 a 4 l-fenyletyltenoljñostitovvšetkým na báze chloridu meďnatého, mer kaptobenzimidazolu a soli anorganických a- III.lebo organických kyselín tak, ako je to uve- 0,2 chloridu meďnzatého aCuC 12 . 2 H 20 dené v Cs. AO 168 274, 167 652, 167659 a 0,2 AO-ô, t. j. technická zmes tris169 083. Stabiiizované typy plastikárskeho 2 a 4 l-fenyljetyite-nol fosfitov polyamidu 6 sa v ČSSR zatiaľ nevyrábajú, ich potreba so pokrýva dovozomz nesocia-...

Elastomerní termoplastické tvarovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236466

Dátum: 16.03.1987

Autori: Binsack Rudolf, Lindner Christian, Grigo Ulrich, Fahnler Friedrich

MPK: C08L 77/00, C08L 51/04

Značky: hmoty, termoplastické, elastomerní, tvarovací

Zhrnutie / Anotácia:

Elastomerní termoplastické tvarovací hmoty, vyznačující se tím, že sestávají z A/ A/ 5 až 35 % hmotnostních polyamidu, B/ 95 až 65 % hmotnostních roubovaného produktu vyrobeného z 1/ 70 až 95 % hmotnostních zesíťovaného polymeru sestávajícího z alespoň 95 % hmotnostních butadienu a/nebo isoprenu jako roubovacího substrátu a 2/ 5 až 30 % hmotnostních esteru kyseliny metakrylové a/nebo akrylové s alkoholem obsahujícím 1 až 8 atomů uhlíku, jako...

Antistaticky modifikované polyamidy, hlavne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231794

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šanda Karel, Macho Vendelín, Švoňavec Pavel, Drobný Michal, Polievka Milan

MPK: D01F 6/90, D01F 6/60, C08L 77/00...

Značky: antistaticky, hlavne, modifikované, polyamidy, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polyamid, najmä vlákna pozostávajú z 90 až 99,5 % hm. polyamidu (A), z 0,5 až 10 % hm. látky (B), obsahujúcej polyéterové, polyesterové a/alebo polyamidové skupiny, pripravenej z C4 až C12 dikarboxylovej kyseliny (I), alfa, omega-dihydroxypolyalkylénoxidu (II) o mol. hmotnosti 300 až 7000 s molárnym pomerom (I) ku (II) 1 ku 0,6 až 0,6 ku 1 a zo 6-kaprolaktámu (III) v množstve 20 až 80 % hmot. počítané na hmotnosť (B).

Termoplastická lisovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 234028

Dátum: 15.09.1986

Autori: Binsack Rudolf, Brassat Bert, Grigo Ulrich, Fahnler Friedrich, Lindner Christian, Nielinger Werner

MPK: C08L 51/04, C08L 77/00

Značky: lisovací, hmota, termoplastická

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastická lisovací hmota, vyznačující se tím, že sestává z I) 35 až 99 % hmotnostních polyamidů, II) 1 až 65 % hmotnostních roubovaného produktu vyrobitelného z a) 70 až 95 % hmotnostních polybutadienu nebo/a polyisoprenu, který popřípadě obsahuje až 5 % hmotnostních styrenu nebo/a esteru (met)akrylové kyseliny, jakožto základu pro roubování, a b) 5 až 30 % hmotnostních metylmetakrylátu jakožto monomeru zabudovávaného roubováním, přičemž...