C08L 63/02

Hydraulicky reagující kompozice pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268438

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štepita Matej

MPK: C04B 26/14, C04B 26/04, C08L 63/02...

Značky: kompozice, hydraulický, úpravy, reagující, povrchové

Text:

...kapalné epoxidové pryskyříce a epoxíd. hmot. ekvivalentu 170 a viskozitě B 000 mPas a 12,0 dilů vodného roztoku polyaminoamidové pryskyříce, která je kondenzátem styrenu s díatylentriaminem a B hmot. emulgátotů o sušině 50 hmot na bázi etoxilovaného nonylfenolu s 5 moly etylenoxidu na 1 mo 1 nonyltenolu. Po zhomogenizování vznikne tixotropní pastovitá hmota, kterou lze na podklady nanášet natíráním nebo válećkováním a stěrkováním. Po...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s vyšší pružností po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264912

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: lepidlo, vyšší, epoxidové, dvousložkové, pružnosti, vytvrzení

Text:

...kde podstatou je, že v epoxídové pryskyřici tekuté, vzniklé reakcí 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu s epichlorhydrinem v molárním poměru 15 až 6 se rozpustí nemodifikovaná pryskyřice, jejíž molární poměr 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu a epichlorhydrinu je 1/1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskoznĺ pasta,která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti a s vyšší teplotní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264911

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: dobou, epoxidové, teplotní, dvousložkové, zpracovatelností, lepidlo, odolností, dlouhou, vyšší

Text:

...viskozní pasta,která je při teplotě 20 až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatimco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové lepidlo s dlouhou dobou zpraoovatelnosti a s vyšší teplotní odolnosti z výše uvedeného epoxidového základu se připraví podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostních dílů epoxidového základu podle čs. autorského osvědčení č....

Epoxidové dvousložkové lepidlo s velmi krátkou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264910

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: velmi, dvousložkové, lepidlo, dobou, krátkou, epoxidové, zpracovatelností

Text:

...laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních procent, čímž vznikne viskozní pasta, která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a vysoce lepivá, zatímco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové dvousložkové lepidlo s velmi krátkou dobou zpracovatelnosti z výše uvedeného epoxidového základu podle vynálezu má podstatu V tom, že sestává ze...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou životnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264909

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: dvousložkové, epoxidové, životnosti, prodlouženou, lepidlo, dobou

Text:

...a epichlorhydrinu je l 1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskozní pasta, která je při teplotě ZO až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatímco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až B 0 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou životnosti z výše uvedeného epoxidového základu podle Vynálezu...

Epoxidové dvousložkové lepidlo typu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 264908

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: dvousložkové, epoxidové, lepidlo

Text:

...80 OC, za atmosférického tlaku a za stáleho míchání. Epoxídové dvousložkové lepidlo z výše uvedeného epoxidového základu podle vynálezu má podstatu v tom,že sestává z 30 hmotnostních dílů kyanetovaného díkyandiamidu a 100 hmotnostních dílů epoxi dového základu podle čs. autorského osvědčeni c. 253 117.Lepidlo se vytvrzuje při 20 až 25 OC po dobu 3 hodin, popřípadě při 60 °C za 30 minut. Spoj je tvrdý, hladký, lesklý, odoláva dobře vodě a všem...

Houževnaté hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259443

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kadleček František, Krudenc Ladislav, Vavřinec Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/02, C08L 63/10

Značky: hmoty, houževnaté

Text:

...pryskyřice modifikované vnějšími či vnitřními plastifikatory nebo reaktivními ředidly. Učinek bývá méně výrazný, zejména u. vnějších plastifikátorů Také lze použít směsi epoxidových pryskyříc dianového typu s alifatickými, cykloalifatickými či .novolakovými epoxidovými pryskyřicemi. Ptružití směsi je o~mezeno jejich vzájemnou snášenlivwostí.Allylfenylétery se připravují reakcí fenollů s allylhalogenidy ve vodně-alkohollckémroztoku NaOH při...

Elastomerní antifrikční kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259073

Dátum: 17.10.1988

Autori: Scharhag Vilém, Prachař Otakar, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00, C08L 63/02

Značky: antifrikční, elastomerní, kompozice

Text:

...lová hmotnosti 440 až 740 à atřeďni epoxidové funkč. V . ndsti 2,0 - . 2 až 200 dílů gratitu, sirníku molybdeničitého nebo Jejich směsi .Elastomerni antirrikční kompozioe se vytvrzuje k doeaženi žá daných vlastností polyaminy 3 výhodou cykloalifatiokými neboalfa-omega-diaminy, zejména izoforondiaminom, 1,6- diaminohexynemftrimetylhexametylendiaminem a podobně Komýozioe podle vynálezu jsou kapalné až tixotropní hmoty, dobře lpici na...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klančík Luděk, Starý Stanislav, Diviš Karel, Lidařík Miloslav, Luňák Stanislav, Rajdl Josef, Patočka Petr, Micka Vladimír, Rada Antonín, Hanzlík Miroslav, Dobáš Ivan, Vavřinec Ladislav, Kadleček František, Pádel Josef

MPK: C08L 63/02, C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová

Text:

...nízkou tvarovou stálost při vyšší teplotěa nízkou odolnost proti vodě. U všech stupňů modifikace epoxidových pryskyřic estery kyseliny maleinové dochází V průběhu vytvrzovacího procesu při reakci esterů s polyaminovými tvrdidly k aminolýze esterů a tím k uvolňování alkoholů. To je pak hlavní příčinou vysoké nasákavosti a nízké tvarové stálosti kompozic při vyšších teplotách.Uvedené nedostatky odstraňují epoxidové kompozice s nízkou...

Nízkoviskózna tvrditeľná zalievacia hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 247022

Dátum: 15.01.1988

Autori: Alexaddov Igor Borisovie, Buchman Vitalij Jefimovie

MPK: C08L 63/02

Značky: hmota, zalievacia, tvrditeľná, nízkoviskózna

Text:

...voči teplotnodilatačnémtl namáhaníu sa zvýši, pretože pomer pevnosti V ťahu voči dilatačnému namáhaniu je u mäkőenej hmoty väčší než u nemäkčenej. Mäkčená zalievacia hmota umožňuje zalievat aj rozmerove väčšie medené vinutia bez nebezpečia prasknutia zalievacej hmoty.znížením viskozity zalievacej hmoty sa umožní aj vyšší stupeň plnenia anorganiclíýn plhlvom, čím sa zníži cena zalievacej hmoty. Ako anorganické plnivo sa výhodne použije...

Zmes na báze epoxidu pre elektrotechnické aplikácie so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245070

Dátum: 15.12.1987

Autori: Prokop Alois, Vyroubal Antonín, Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Zeman Luboš, Schustr Pavel, Micka Jioí

MPK: C08L 63/02

Značky: elektrotechnické, tepelnej, aplikácie, súčiniteľom, báze, teplotnej, vodivosti, epoxidů, zvýšeným

Text:

...boli stanovené experimentálne pomocou impulznej metody s okamžitým plošným zdrojom. Získané výsledky obsahuje tab. 1. Hodnota pre prahový objemový zlomok oxidu kremičitého bola odhadnutá taktoPríspevok k efektívnym süčinitelom tepelnej a teplotnej vodivosti od perkolácie fonónov v závislosti od objemového zlomku oxidu kremičitého s veľkosťou častíc do 50 m, v tabuľke 1.T a b u l k a 1 Hv Äzĺnv AMHV AVĺĺnv ĺĺý-Kzĺľlv 107-AknVAknV...

Základ dvojsložkového epoxidového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253117

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: epoxidového, lepidla, dvojsložkového, základ

Text:

...Navíc taková lepidla mají horší ovladatelnost viskozity před vytvrzením, což při určitých technologiích hraje důležitější roli, než dosažení vysoké pevnosti spoje, ale bez ostatních uváděných vlastností. U některých provedení lze při dosažení výše uvedených vlastností dosáhnout navíc stálosti optických vlastností spoje, co do změny spektra na lepeném přechodu. Dosahuje se toho s uvedeným základem epoxidového lepidla, pouze volbou...

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238477

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Lidařík Miloslav, Ambrož Vladimír

MPK: C08L 63/02, C08L 63/10

Značky: epoxidové, kompozice, vytvrzení, houževnatostí, zvýšenou, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení sestávající z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 340 až 900, organických práškových plniv na bázi synthetických polymerů nebo kopolymerů, synthetických vláken o délce do 3 mm, tvrdidla typu kondenzačních produktů polyakrylenpolyamunů s formaldehydem a fenoly nebo alkylfenoly s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 12 v mol poměru 1 : 0,8 až 1,2 : 1...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251736

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fencl Miloslav, Kaška Jiří, Lohr Jiří, Balcar Miroslav Csc, Matějíček Alois, Kohout Josef, Mrázek Jaroslav, Záhorovský Svatoslav

MPK: C08L 63/02

Značky: přípravy, způsob, lisovacích, epoxidových

Text:

...tento reakční systém dávkuje do aditiv, která se udržuji ve viřivém stavu. Tím vzniknou častice převážně nepravidelného tvaru, v nichž jsou aditíva už smočena komponentami reakčniho systému, a třetí stupeň homogenizace kompozice probihá-za zvýšené teploty a zvýšeného mechanického namáhání ve vytlačovacim hnětáku. Tak se docili rovnoměrného rozděleni všech složek kompozice v celé hmotě, která hněták opouští. Tim jsouzaručenystejnoměrné...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fencl Miloslav, Kohout Josef, Matějíček Alois, Kaška Jiří, Klejch Jiří, Krejcar Emil, Balcar Miroslav

MPK: C08L 63/02

Značky: lisovacích, epoxidových, přípravy, způsob

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Parfemační, deodorační, repelenční nebo pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251179

Dátum: 11.06.1987

Autori: Veruovič Budimír, Bareš Milan, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 59/50, A01N 25/10, A61L 9/12...

Značky: repelenční, pesticidní, prostředek, parfemační, deodorační

Text:

...se urychluje přídavkem urychlovače do polymerační směsi. Nejúčinnější urychlovače jsou organické dusíksté sloučeniny takové jako guanidin, hydrazin, imidazol, pyridin a jejich deriváty,dále hexametylentetramin,resp. urotropin. Použitím uvedených urychlovačů se polymerační doba zkrátí řádově 8 ažl 0 krát.Tvar konečného produktu je dán formou, ve které se směs ponechá k reakoi, přičemž forma může mít nejrůznější tvary od jednoduchého až po...

Způsob výroby pružné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Böhm Bohumil, Novák Jiří

MPK: B29C 33/40, C08L 63/02

Značky: pružné, způsob, formy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pro výrobu pružné formy, vhodné zejména pro zhotovení strojních součástí, z vytvrditelné syntetické pryskyřice se použije hmoty, sestávající ze 100 hmotnostních dílů plastifikované dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti výchozí epoxidové pryskyřice 370 až 750, dále 50 až 110 hmotnostních dílů hydrogenovaného aduktu akrylonitrilu a alkylamin o aminovém čísle 350 až 450 mg KOH/g a 2 až 40 hmotnostních dílů plniv, pigmentů a...

Způsob výroby nízkotlaké epoxidové lisovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 237630

Dátum: 16.02.1987

Autori: Jurča Václav, Kolman Bohumil, Makovička Jan, Jirůtka Vladimír

MPK: C08L 63/02

Značky: lisovací, epoxidové, výroby, nízkotlaké, způsob, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkotlaké epoxidové lisovací hmoty. Podstatou vynálezu je, že se do hnětače nalije nízkomolekulární epoxidová pryskyřice předehřátá ne teplotu 30 až 70 °C. Do pryskyřice se přidá stearin roztavený při teplotě 50 až 90 °C a dále tvrdidlo, např. aromatický diamin, případně aromatický diamin s nízkomolekulární aminoformaldehydovou pryskyřicí ve stavu podchlazené kapaliny. Postupně se přidává plnivo, případně...

Epoxidové kompozice modifikované kumaronindenovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228876

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bošek Jiří, Dobáš Ivan, Huml Jiří, Starý Stanislav, Ambrož Vladimír, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 63/02

Značky: kumaronindenovými, modifikované, kompozice, epoxidové, pryskyřicemi

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice modifikované kumaroindenovými pryskyřicemi na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, modifikujících látek a dalších aditiv ze skupiny zahrnující pigmenty, barviva, plniva a termoplastické či tvrditelné makromolekulární sloučeniny, s dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, vyznačující se tím, že na 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice bisfenolového typu o molekulové hmotnosti 380 až 1600 obsahují jako modifikátor 1 až 100...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229070

Dátum: 15.04.1986

Autori: Drábek Jan, Jelínek Karel, Starý Stanislav

MPK: C08G 59/46, C08L 63/02

Značky: kompozice, epoxidové, práškové, termoreaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, aditiv a případně pigmentů a/nebo plniv, vyznačující se tím, že jako tvrdicí systém obsahují směs a) monoarylbiguanidu a/nebo dikyandiamidu a b) aduktu epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 300 až 2100 s fenolaldehydaminovým kondenzátem obecného vzorce kde A je jedno- až trojmocný fenol, bisfenol nebo novolak o počtu jader 2 až 10, R1 je H nebo alkyl o...