C08L 61/24

Zmes na výrobu keramiky alebo žiaruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279379

Dátum: 07.10.1998

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C08L 61/24, C04B 38/00

Značky: žiaruvzdorného, keramiky, materiálů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na výrobu hrubej alebo jemnej keramiky alebo žiaruvzdorného materiálu, najmä šamotu, so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami obsahuje prídavok močovinoformaldehydového kondenzátu a/alebo polykondenzátu v množstve 0,1 až 10 % hmotn. do keramického cesta, počítané na sušinu keramického cesta, ako prísadu znižujúcu objemovú hmotnosť a tepelnú vodivosť výrobku po vypálení, ako aj znižujúcu tvorbu odpadov pri výrobe.

Prostředek na snížení úniku formaldehydu z lignocelulozových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270269

Dátum: 13.06.1990

Autori: Doležal Jaroslav, Hubatsch Horst, Mikšová Filomena

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: formaldehydu, úniku, materiálů, lignocelulózových, snížení, prostředek

Text:

...reagovat s 88 až 160 hmot. díly močoviny a 38 až 69 hmot. díly, vody při teplotä .i 00 už 65 °c, pH 7,5 až 9,5 po dobu 1 až 5 h. Reakční směs se stobilizuJe hydrozidem amonným v množství 6 až 9 hmot. díly /210 ł/ o zohledí na expediöní teplotu.Výše uvedený proetředek ve směsi e močovinoformeldohydovými lepidly zvyšuje odolnost vytvrzenóho lepidlo proti hydrolýze o snižuJe únik ťormldohydu. zedmónn u pryskyřioe s nižším mol pomärem.Výhoda...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Tauc Jaroslav, Klimeš Stanislav, Dimun Milan, Moravová Jarmila, Milichovský Miloslav

MPK: C08L 61/32, C08L 61/28, C08L 61/24...

Značky: plnidel, výroby, pigmentov, spôsob, modifikovaných

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Odlievacia hmota k výrobe tepelnoizolačných obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zlacký Alojz, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Telecký 1udovít, Pašek Josef

MPK: C08L 61/24

Značky: výrobe, obkladov, hmota, tepelnoizolačných, odlievacia

Text:

...hrúbke 6 až 18 mikrometrov, 2 až 15 hmot. d. predpeneného polystyrénu o velkosti do 5 mm,2 až 2 D hmot. d. expandovaného perlitu, 2 až 12 hmot. d. tenzidov, 0,5 až 10 hmot. d. katalyzátorov sieťovanía živice a 10 až 200 hmot. d. vody.V pripade potreby je možné zlepšenie väzby medzi polystyrénom a pojivom docieliť jeho mineralizáciott sádrou. Toto opatrenie je výhodné u hmôt s vysokým obsahom polystyrénu. Dokonale rozvláknenie a...

Lepiaca zmes na báze močovinoformaldehydovej živice se sníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251351

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lipovský Ladislav, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C09J 3/16, C08L 61/24

Značky: živice, močovinoformaldehydovej, báze, únikom, sníženým, lepiaca, formaldehydu

Text:

...Nishino, S. Jap. pat. 71 29 763 /197 l/ používal guanidin a jeho deriváty. Ludwig, C. a shout, A. USP 3 658 /1972/ používal Iignosulfonany /obdoba prípravku Sulfadit,ktorý navrhol Kubín a kol./. Higuchi, K. Jap. pat. 73 103 705 /l 975/ používal amoniak, fosforečnan amonný. Dimun a kol. /AO 239 368/ používal peroxidy. Dále byl navržen oxalátPodla tohoto vynálezu sa dosahuje zníženie úniku íormaldehydu tak, že sa k lepiacej zmesi pridá zmes...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kellner Michal, Letz Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Polievka Milan, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, B27N 3/06

Značky: modifikátor, kondenzátov, močovinoformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239519

Dátum: 01.06.1987

Autori: Švejda Josef, Jíšová Václava, Hrdina Josef

MPK: B29J 5/00, C08L 61/08, B32B 21/08...

Značky: materiál, kompozitní, původu, částic, bázi, rostlinného

Text:

...velikých koně centracich a s vysokým obsahem formatdehydu.Tyto nedostatky jsou odstraněny kompositnim materiálem podletvynálezu, sestávajicim z částic rosttinného původu, pojených navzá jem vytvrzeným resolovým pojivem, jehož podstata spočivá v tom, že je jako resolového pojiva použito resotu na bázi kondenuátu furyL aldehydu a jedné nebo vice stožek zvoLených ze souboru zahrnujicichfenoL, furyLaLkohoL a mqčovinu, přičemž pojivo je vytvrzeno...

Spôsob výroby fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234416

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kudelás Boris, Truchlik Štefan, Procházka Bohumil, Fedák Ján, Dimun Milan, Kellner Michal, Lipka Radislav, Zeman Peter, Zeman Svatopluk, Tomis Bořivoj

MPK: C05C 9/02, C08L 61/24

Značky: fyzikálne, kondenzátu, močovinoformaldehydového, výroby, spôsob, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu spôsobem pôsobenia na vodonerozpustný močovinoformaldehydový kondenzát, neizolovaný a/alebo vopred izolovaný z reakčnej zmesi jeho syntézy, pri teplote 3 až 103 °C vo vodnom prostredí sulfonovanými derivátmi lignínu v množstve 0,01 až 3 hmot. diely na 1 hmot. diel močovinoformaldehydového kondenzátu za nasledujúceho odstránenia tekavých podielov rezultujúcej...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bodajla Michal, Kellnerová Vlasta, Kellner Michal, Kováč Jozef, Bodorík Gustáv, Lipka Radislav, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Kudelás Boris, Mesiarčík Gustáv

MPK: C08G 12/12, C08G 12/32, C08L 61/24...

Značky: nízkotoxických, melaminu, močoviny, polykondenzátov, spôsob, formaldehydu, trojzložkových, výroby

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Směsné pojivo pro slévárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 247931

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikšová Filomena, Doležal Jaroslav, Jahelka Jaroslav, Šíma Čestmír

MPK: C08L 61/24

Značky: slévárenské, pojivo, směsné, účely

Text:

...jader i odlitků a tím snížení zmetkovitosti. Zmetky z titulu bublin v průměru 2,6 vztaženo na čistou výrobu odlitků.Pojivo dle vynálezu je možno použít k přípravě směsi vytvrzovaných V horkém jaderníku,sušením, tepelným rázem a teplým vzduchem. Pojivo dle vynálezu lze 5 výhodou využít přivýrobě jader eušením určených pro lehké až středně těžké odlitky ze šedé litiny.Pojivo je možno vytvrdit pouze teplem. Ke zkrácení vytvrzovacích...

Způsob zpevnění povrchu skládek prašných materiálů a prašných zemědelských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 232881

Dátum: 01.01.1987

Autori: Rákosník Jan, Máca Karel, Šestauber Karel, Svoboda Eduard, Neuwirth Josef

MPK: E02D 3/02, C08L 61/24

Značky: prašných, způsob, povrchu, zpevnění, materiálů, zemědělských, skládek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpevnění povrchu je určen zejména pro použití například na vyschlých úložištích elektrárenského popílku, který je větrem rozfoukáván do okolí a značně znečišťuje životní prostředí. Způsob zpevnění povrchu a vyvinutý přípravek je možno dále použít pro prašné zemědělské půdy, případně při přepravě, sypkého materiálu v automobilové a železniční přepravě. Způsob zpevnění spočívá v povrchové aplikaci přípravku na bázi směsi vápenatého...

Samorozpínavá injektážní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 230490

Dátum: 01.03.1986

Autori: Holovko Dmytro, Benda Roman

MPK: C09K 17/00, C08L 61/24, E02D 3/12...

Značky: směs, samorozpínavá, injektážní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samorozpínavou injektážní směs na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice, zejména pro stavební účely. Směs obsahuje 30 % až 40 % hmot. slušiny močovinoformaldehydové pryskyřice, 0,3 % až 50 % hmot. látky obsahující uhličitan rozložitelný silnou kyselinou, 30 % až 58,5 % hmot. vody s 2 % až 7 % hmot. katalyzátoru tuhnutí typu silné kyseliny. Samorozpínavá injektážní směs podle vynálezu je určena především pro zaplňování větších...