C08L 33/10

Spôsob výroby obaľovacieho a spojivového prostriedku pre orálne alebo dermálne liekové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287838

Dátum: 16.11.2011

Autori: Meier Christian, Petereit Hans-ulrich, Roth Erna

MPK: A61K 9/70, A61K 47/32, A61K 9/28...

Značky: obaľovacieho, prostriedku, spojivového, orálne, spôsob, formy, dermálne, liekové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby obaľovacieho a spojivového prostriedku pre orálne alebo dermálne liekové formy pozostávajúce z a) 35 až 98 % hmotn. kopolyméru pozostávajúceho z radikálovo polymerizovaných C1- až C4-esterov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a ďalších (met)akrylátových monomérov, ktoré majú funkčné terciárne amóniové skupiny, b) 1 až 50 % hmotn. zmäkčovadla a c) 1 až 15 % hmotn. emulgátora s hodnotou HLR aspoň 14, pričom...

Sfarbené tvarované teleso, odolné proti poveternostným vplyvom so zlepšeným leskom a odolnosťou proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17467

Dátum: 22.08.2011

Autori: Halbländer Anton, Lehmann Kathrin, Poth Marc, Golchert Ursula, Zhu Zhen, Khrenov Victor, Manis Antonios, Nau Stefan, Schultes Klaus, Mischlich Andreas

MPK: C08L 33/10, C08L 33/08

Značky: odolnosťou, leskom, vplyvom, tvarované, oteru, odolné, proti, sfarbené, těleso, zlepšeným, poveternostným

Text:

...pôsobeniu ostrými alebo špicatými predmetmi. V dôsledku toho sa kladú na takéto elastické polyméry celkom iné požiadavky sohľadom na úpravu odolnú proti poškriabaniu, ako napriklad na veľmi tvrdé povrchy PMMAtvarovaných dielov. Dôkaz toho, že organícky modifikované siloxány môžu zlepšovať tiežodolnosť proti oteru povrchov PMMA tvarovaných dielov, sa v dokumente EP 1 640 418nenachádza. Ani toto nie je z dokumentu EP l 640 418 odvoditeľné,...

Nehorľavé tvárne hmoty z PMMA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10617

Dátum: 26.02.2009

Autori: Koralewski Klaus, Wicker Michael, Goldacker Thorsten

MPK: C08L 33/08, C08K 5/527, C08L 33/10...

Značky: hmoty, tvárné, nehořlavé

Text:

...na odolnosť zmesi voči poveternostným vplyvom.Vzhľadom ku vyššie uvedeným nevýhodám je dôležitou úlohou poskytnúť takú tvárnu hmotu na báze v podstate vysokomolekulámych (meüakrylátových (ko)po 1 ymérov, ktorá by pri teste žeraviacou slučkou podľa IEC 60695-2-102000 vykazovala zápalnost prinajmenšom pri 850 °C, ale ktorá by pritom bola tepelne stabilná a odolná voči poveternostným vplyvom. Táto úloha je vyriešená pridaním ďalšieho...

Kompozície so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín pri mechanickom namáhaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15240

Dátum: 09.04.2008

Autori: Schultes Klaus, Höss Werner, Mehler Nils

MPK: C08L 33/10, C08L 25/12, C08L 33/08...

Značky: mechanickom, vzniku, proti, trhlin, odolnosťou, namáhání, kompozície, zvýšenou

Text:

...W 0 2005/047392 Al uvádza polymému zmes, ktorá obsahuje nasledujúce zložky a) nízkomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri teplote 25 °C (ISO 1628 - Diel 6) nižšiu ako/rovnú 55 ml/g, b) činidlo modifikujúce rázovú húževnatost na báze zosietených poly(met)ak 1 ylátov, c) vysokomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku V chloroforme pri teplote 25 °C (ISO...

Zafarbená kompozícia so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín spôsobených napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15927

Dátum: 18.03.2008

Autori: Höss Werner, Mehler Nils, Schultes Klaus

MPK: C08L 33/10, C08L 25/12, C08L 33/08...

Značky: odolnosťou, proti, napätím, zafarbená, spôsobených, trhlin, vzniku, zvýšenou, kompozícia

Text:

...viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO 1628 - diel 6) nižšou/rovnou 55 ml/g, b) modiñkátor rázovej húževnatosti na báze zosietených poly(met)akrylátov, c) vyšiemolekulový (met)akrylátový (ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO 1628 - diel 6) vyššou/rovnou 65 ml/g, d) ďalší (met)ak 1 y 1 átový(ko)polymér odlišný od a), charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO...

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov, spôsob suchého spojenia a použitie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 281475

Dátum: 04.12.1996

Autori: Brink Gerhard, Kinkel Johannes, Ernet Walter, Wierer Konrad, Schulze Joachim

MPK: C08F 218/04, C08L 33/04, C08L 33/10...

Značky: materiálov, spojenia, suchého, spojív, vláknitých, použitie, spojenie, suché, spôsob, spojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov s obsahom zosieťovateľných, redispergovateľných disperzných práškov na báze vinylesterových kopolymérov alebo kopolymérov esterov kyseliny (met)akrylovej, alebo kyseliny akrylovej s alkoholmi s 1 až 10 uhlíkovými atómami obsahujú 0,1 až 10 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť kopolyméru, jedného alebo viacerých etylenicky nenasýtených, zosieťujúcim účinkom pôsobiacich komonomérov. Spôsob...

Spôsob prípravy poréznych doskovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279654

Dátum: 12.11.1991

Autori: Jelínková Miroslava, Švec František, Hradil Jiří

MPK: C08L 33/10, C08J 5/18, C08L 33/08...

Značky: doskovitých, spôsob, přípravy, poréznych, útvarov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava doskovitých poréznych útvarov spočíva v tom, že zmes monomérov vybratých zo skupiny zahŕňajúcej 2-hydroxyetylmetakrylát, butylmetakrylát, oktylmetakrylát, dodecylmetakrylát, 2,3-epoxymetakrylát, 2,3-dihydroxypropylmetakrylát sa s etyléndimetakrylátom ako sieťovadlom radikálovo kopolymerizuje za prítomnosti pórogénnych rozpúšťadiel vo forme s rozmermi 10 x 10 až 30 x 30 cm x 1 až 6 mm, pričom ako pórogénne rozpúšťadlo sa použije...

Rentgenkontrastní sférické hydrogelové částice na bázi polymerů a kopolymerů akrylátů a methakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255809

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuzin Michail Akademik, Horák Daniel, Švec František, Adamjan Arnold, Kálal Jaroslav, Drobník Jaroslav, Metalová Marie, Mojsejev Jurij, Gumargalijeva Klara

MPK: A61K 49/04, C08F 20/18, C08L 33/08...

Značky: způsob, kopolymerů, hydrogelové, sférické, rentgenkontrastní, methakrylátů, akrylátu, částice, bázi, jejich, přípravy, polymerů

Text:

...dimetylacetamid, dimetylformamid, tetrahydrofuran a dimetylsulfoxid, v němž je rozpuštěn derivátkyseliny aminotrijodbenzoové obecného vzorce I Coxkde R 1 a R 2 jsou vodík, acyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkyl s 1 až 10 ntcmy uhliku X je haloqen nebo -NH(CH 2)nNH 2, kde n 1-6, popřipadě spolu s látkou reagujici s halogenovodikem,vybranou například ze skupiny terciárních aminú, disperse se zahřeje na teplotu až 100 OC a ponechá reagovat...

Kombinované neutralizované disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238210

Dátum: 01.06.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/08, C08L 33/10

Značky: pojivo, neutralizované, kombinované, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované neutralizované disperzní pojivo obsahuje vodnou disperzi syntetického kopolymeru s neutralizovanými funkčními skupinami a hydrosol kyslíčníku křemičitého. Pojivo má široké použití pro vysokou odolnost vůči vodě a agresívním látkám, pro antikorozivní vlastnosti, odolnost vůči otěru a obrusu a objemovou stálost. Pojivo je možno použít pro různé aplikační, oblasti zejména pro antikorozívní systémy, hydroizolační nánosy, nátěry pro...

Disperzní hmota s nízkým součinitelem difuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239703

Dátum: 15.04.1987

Autori: Esteve Soler José, De Paulis Tomas, Guerdoux Lionel, Hert Marius, Mazingarbe Fr

MPK: C08L 3/08, C08L 33/06, C08L 33/10...

Značky: difuze, součinitelem, disperzní, nízkým, hmota

Text:

...ałuąmlibovołně pigmentovat organicWŘ/ml, anorganicwmi nebo konbinovanymi pígmenty. SAPředmětem vynúlesu je dieperoní hmota s nízkym součinitslem dífuse, obsahující pojivo na biel vodné dieperss akrylovych polymerd giąnerílní plníva o srnitoatí do 0,5 mm, tenzidy,odpiňovače, konsorvační čínldla, pigmenty a litlq usnadňující zpracování, vyznačená tím,le pojlvo tvoří vodnú disparee reektivního etylekrylátovćho kopolymeru o sulíně 40 až 60...

Urychlovač vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Novotný Josef, Š?astný Milan

MPK: C08K 13/02, C08L 67/06, C08L 33/10...

Značky: vytvrzování, urychlovač

Text:

...je založena na působení produktu jejich vzájomná reakce, ktorý můlo být ve směsi o jednou-ua složek. Tento urychlovač jo mnohem účinnějäí než samotný mangan nebo polyamin a umolňujo näkollkanásobná akráoeni želstinačni doby vzduchom inhlbovalných akrylátových kompozic nebo nenaayconých polyestorových pryakyŕlo. Jeho vysoká účinnost zejména vzhledem k akryldtovým pryekyŕlcím a kompozictm ae prejavuje i vzhledem k aamotným ekrylátovým...