C08L 33/00

Použitie amfifilných polymérov ako látok, ktoré zlepšujú tepelnú stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu chlórovaných a plnených termoplastických materiálov, spôsob výroby uvedených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16564

Dátum: 06.12.2010

Autori: Mongoin Jacques, Buri Matthias, Gane Patrick, Souzy Renaud

MPK: C08L 27/04, C08K 3/26, C08L 33/00...

Značky: plnených, zlepšujú, použitie, materiálov, voči, termoplastických, odolnost, spôsob, tepelnú, látok, uvedených, žiareniu, výroby, amfifilných, chlorovaných, polymérov, stabilitu

Text:

...pomocou vytláčania, vstrekovania, lisovania, tvarovania ako je vstrekovacie lisovanie alebo kalandrovanie pri zvýšených teplotách (viac než 150 °C). Tieto polyméry sú charakterizované súčasnou prítomnosťou dvoch skupín etylénoxidu a propylénoxidu na bočnom reťazci. Je topredmetom doteraz nezverejnenej francúzskej patentovej prihlášky podanej pod číslom FR 08 58748.0010 Tieto posledne uvedené štruktúry však ešte nie sú plne uspokojujúce. Pri...

Spôsob prípravy tavením spracovateľnej termoplastickej kompozície, kompozícia, spôsob vytvorenia výrobku a výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287097

Dátum: 06.11.2009

Autori: Eustace Paul, Marston Nicholas John, Oliver John Robert

MPK: C08L 33/00

Značky: výrobků, kompozície, výrobok, přípravy, kompozícia, termoplastickej, tavením, vytvorenia, spracovateľnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tavením spracovateľnej termoplastickej kompozície, ktorý zahŕňa miešanie (a) 50 až 99,5 % hmotnostných tavením spracovateľného termoplastického polyméru a (b) 0,5 až 50 % hmotnostných časticového akrylového kopolyméru, ktorý obsahuje zvyšky monomérnej zmesi, ktorá obsahuje aspoň 50 % hmotnostných metylmetakrylátu (MMA), aspoň 5 % hmotnostných a menej ako 20 % hmotnostných kopolymerizovateľného akrylového komonoméru...

Spojivá bez obsahu formaldehydu na výrobu drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11114

Dátum: 11.02.2009

Autori: Nozari Samira, Käsmayr Daniel

MPK: C08K 5/16, C08L 33/00, C08L 1/00...

Značky: výrobu, spojiva, obsahu, formaldehydu, drevných, materiálov

Text:

...102 53 498 A 1 (BASF Aktiengesellschaft) opisuje vodnú polymérnu disperziu, ktorá je dostupná vodnou emulznou polymerizáciou napriklad akrylátových astyrénových monomérov vprítomnosti polymerizátu A 2, napríklad na báze kopolyméru pozostávajúceho zkyselina akrylová / anhydrid kyseliny maleínovej l nenasýtená amínová zložka. Týmto spôsobom sa získatelná vodná polymérna disperzia použije na konštrukčné zlepenie dreva.W 0 2006/82223 A 1 (BASF...

Vodná suspenzia suroviny na výrobu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 286208

Dátum: 30.04.2008

Autor: Moffett Robert Harvey

MPK: C08L 33/00, C08B 31/00, C08L 3/00...

Značky: výrobu, vodná, papiera, suspenzia, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vodná suspenzia suroviny na výrobu papiera, vyznačujúca sa tým, že obsahuje: (a) rozpustnú zlúčeninu hliníka, prítomnú v množstve 0,005 až 2,5 kg oxidu hlinitého (Al2O3) na tonu suchého papiera, a (b) modifikovaný škrob, pripraviteľný varením vodného roztoku aspoň jedného amfotérneho alebo katióntového škrobu, ktorý má substitúcie medzi 0,01 až 0,2 aspoň s jedným neiónogénnym alebo amfotérnym polyakrylamidom alebo katióntovým alebo...

Akrylový materiál, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285975

Dátum: 21.11.2007

Autori: Marston Nicholas John, Mccathy Neil Andrew, Eustace Paul

MPK: C08L 33/00, C08K 3/00, C08L 101/00...

Značky: materiál, akrylový, výroby, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa akrylový materiál spomaľujúci šírenie plameňa, ktorý obsahuje 4,9 až 94,9 % hmotn. akrylovej kompozície 5 až 95 % hmotn. polyméru obsahujúceho halogén s obsahom 5 až 70 % hmotn. halogénu 0,1 až 25 % hmotn. anorganickej kompozície vybranej z (i) hydroxidu horečnatého a oxidu antimonitého, (ii) hydroxidu horečnatého a oxidu zinočnatého alebo (iii) hydroxidu horečnatého a ciničitanu zinočnatého, spôsob jeho výroby a použitie v...

Polyuretánové disperzie neobsahujúce N-metylpyrolidón na báze kyseliny dimetylolpropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5340

Dátum: 12.04.2006

Autori: Kopp Richard, Gertzmann Rolf, Lühmann Erhard

MPK: C08G 18/00, C08J 3/02, C08L 33/00...

Značky: n-metylpyrolidón, báze, kyseliny, polyuretanové, dimetylolpropiónovej, neobsahujúce, disperzie

Text:

...257 B 1 33 075 mC) jednu alebo niekoľko zlúčenín obsahujúcich najmenej jednu OH- alebo NHfunkčnú skupinu, ktorá obsahuje karboxylovú a/alebo karboxylátovú skupinu,pričom najmenej 50 mol. , vztiahnute na množstvo kyseliny zavedenej do celkovej živice pozostáva z kyseliny dimetyolpropiónovej, a taktiežD) jeden alebo niekoľko polyolov a/alebo polyaminov so strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) nižšou ako 500 a taktiežE) prípadne jeden alebo...

Spojivo citlivé na ióny na vláknité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 284967

Dátum: 27.02.2006

Autori: Pomplun William Seal, Mumick Pavneet Singh

MPK: A61F 13/15, A61F 15/00, C08L 33/00...

Značky: materiály, vláknité, ióny, spojivo, citlivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustné polymerizačné spojivo na spájanie vláknitého substrátu obsahuje od 25 % do 85 % hmotn. terpolyméru nenasýtených karboxylových kyselín/esterov nenasýtených karboxylových kyselín, od 5 % do 35 % hmotn. inhibítora dvojmocných iónov a od 10 % do 60 % hmotn. hydrofilného zosieťovateľného polyméru, ktorý pôsobí ako inhibítor dvojmocných iónov a pomáha hydrofilite spracovávanej plošnej textílie, čím odstraňuje nutnosť použitia...

Tvárniaca hmota pre tvárnené telesá s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5451

Dátum: 07.04.2005

Autori: Mohrmann Martin, Albrecht Klaus, Schultes Klaus, Wicker Michael, Höss Werner

MPK: C08L 33/00

Značky: proti, tvárnené, hmota, odolnosťou, vysokou, tělesa, poveternostným, vplyvom, tvárniaca

Text:

...kopolyméru (I) a (ko)polyméru (II) v mnohých prípadoch obsahuje vhodné prísady, pomocné látky a/alebo plnivá, napr. farbiace prostriedky, pigmenty alebo organické farbivá pri farebných dieloch zhotovenýchSkúšobné teleso vyrobené ztvárniacej hmoty podľa vynálezu, napr. vstrekovaním, môžemať súčasne nasledujúce vlastnosti.o teplotu mäknutia podľa Vicata VET (ISO 306-B 50) aspoň 109, svýhodou 110 - 115 °C, o index topenia MVR (ISO 1133, 230 °C...

Lejacia hmota, obzvláš na výrobu kuchynských dresov, sanitárnych tvarovaných telies, kuchynských pracovných dosák alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5552

Dátum: 21.01.2005

Autori: Gildenpfennig Anja, Heck Thomas, Hajek Andreas

MPK: C08K 3/00, C08L 33/00, E03C 1/18...

Značky: podobně, dresov, tvarovaných, kuchyňských, dosák, telies, výrobu, sanitárnych, obzvláš, hmota, lejacia, pracovných

Text:

...podľa definovaných akostných kritérií za nepredajné a musia byť preto vytriedenéOkrem toho vznikajú pri vyššie opisaných lejacích hmatách stále znova problemy s tým, že obzvláštĺ u veľkých množstiev plniacich látok vznikajú V blízkosti povrchov otvory, ktoré tiež vedú k tomu, že musia byť kuchynske dresy resp. telesá, tvarované z takých lejacích hmôt, považované za nepredajné.Z EP l 207 180 Al je známa lejacia hmota, obzvlášť vhodná pre výrobu...

Viacvrstvová fólia z (met)akrylátového kopolyméru a polykarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6856

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schultes Klaus, Kappacher Johann, Höllebauer Andreas, Reinheimer Eric, Rüppel Mona, Dassinger Gabriele, Wicker Michael, Albrecht Klaus

MPK: C08L 33/00, B32B 27/08, B32B 27/36...

Značky: kopolymerů, met)akrylátového, fólia, viacvrstvová, polykarbonátu

Text:

...°C a 100 °C. Ďalšími požiadavkami sú vysoká odolnost proti poveternostným vplyvom a chemickým látkam, ako aj vysoká tepelná odolnosť. Okrem toho však musia byť odpady fóliového materiálu aj znova zužitkovateľné. Toto je žiaduce nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale má to umožniť aj efektívne využitie fóliového odpadového materiáluvznikajúceho pri spracovaní ako odrezky.Úloha bola vyriešená prostredníctvomviacvrstvovej fólie,...

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Goldacker Thorsten, Numrich Uwe, Schultes Klaus, Spiess Andreas, Müller Reiner

MPK: C08J 5/18, C08L 101/00, C08F 265/00...

Značky: činidlo, hmota, formovateľná, obsahujúca, matovacie

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Polymérna zmes, ako aj jej použitie na diely zhotovené vstrekovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2531

Dátum: 01.09.2004

Autori: Albrecht Klaus, Halbländer Tony, Wicker Michael, Schultes Klaus, Rüppel Mona, Reinheimer Eric, Fuchs Wolfgang, Höss Werner

MPK: C08L 33/00, B29C 45/00

Značky: polymérna, zhotovené, změs, použitie, diely, vstrekovaním

Text:

...optimalizovať zmiešaním s modiñkátormi rázovej húževnatosti, ktore sú známe zo stavu techniky. Touto modiñkáciou sa však zníži tepelná tvarová stálosť a povrchová tvrdosť tak, že PMMA s modifi kovanou rázovou húževnatosťou nevyhovuje požiadavkám.Je známe veľké množstvo komerčných formovateľných hmôt na báze polymetylmetakrylátuMnohé komerčné formovateľné hmoty na báze polymetylmetakrylátu majú už samotné veľmi uspokojivé materiálove...

Polymérna zmes pre matované vstrekované diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9195

Dátum: 01.09.2004

Autori: Albrecht Klaus, Kempf Peter, Wicker Michael, Höss Werner, Schultes Klaus, Nau Stefan, Golchert Ursula

MPK: C08F 220/14, C08J 5/22, C08L 33/00...

Značky: matované, polymérna, vstrekované, diely

Text:

...nad, nedá sa už dosiahnuť požadovaný matovaný efekt. Mnoho z dnešných požiadaviek napriklad pre matované vonkajšie diely motorových vozidielnemôže byt splnených stavom techniky.0007 Na základe napriklad EP 0 528 196 A 1 a JP-OS Irł 1-287 l 6 l trvá stále úloha pripraviť termoplasticky spracovateľné polymérne zmesi, použitím ktorých napriklad pri vstrekovaní sa môžu získat diely, ktoré majú matované povrchy a súčasne majú vysokú odolnost proti...

Tepelne tvarovo stále polymetakrylimidové penové hmoty s jemnými pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3252

Dátum: 23.07.2004

Autori: Jahn Torsten, Barthel Thomas, Maier Leonhard, Scherble Jonas, Geyer Werner, Seibert Hermann

MPK: C08L 33/00, C08J 9/00, C08F 220/00...

Značky: hmoty, tvarovo, tepelně, pórmi, jemnými, pěnové, polymetakrylimidové

Text:

...že živica s nízkou viskozitou celkom vyplňuje otvorene dutiny jadrového materiálu, a preto sú napr. pórovité materiály ako materiály jadra nevhodné.0009 Keď sa pena s uzatvorenými pórmi opracováva rezným nástrojom, tak na povrchu nutne vznikajú otvorené bunky. Tieto predstavujú dutiny, ktoré sa vyplnia živicami s nízkou viskozitou, a vedú tak k ťažším konštrukčným dielom. V prípade peny s celkom uzatvorenýmipórmi, teda absorpcia živice na...

Prípravky na oleofóbnu a hydrofóbnu úpravu plošných útvarov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6690

Dátum: 28.05.2004

Autori: Sandner Bernhard, Duschek Gunther

MPK: C08L 33/00, D06M 15/21, D06M 15/37...

Značky: oleofóbnu, hydrofóbnu, přípravky, úpravu, útvarov, použitie, plošných

Text:

...produkty na dosiahnutie požadovaného cieľa, najmä na použitie na syntetických plošných útvaroch. Nevýhodou je u prípravkov na báze FC-polymérov relativne vysoká cena, ovplyvnená veľkým počtom čiastočne energeticky náročných výrobných stupňov.0008 Napriek celkovú dobrú úroveň celkovej účinnosti FC-polymérov je nutné vziať do úvahy, že sa po prácach procesoch oleo- a hydrofóbny účinok v dôsledku dezorientácie aktívnych FC-zvyškov v...

Spôsob výroby vodných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3526

Dátum: 18.10.2003

Autori: Höss Werner, Schultes Klaus, Schikowsky Hartmut, Müller Reiner, Süfke Thomas

MPK: C08L 33/00, C08L 25/00, C08F 285/00...

Značky: spôsob, vodných, disperzií, výroby

Text:

...jadro-plášť získajú pomocou viacstupňového spôsobu využívajúceho očkovací latex, pri ktorom sa ako iniciátori použijú peroxodisírany amónny alebo alkalických kovov, ako je peroxodísíran draselný, alebo iniciátorové kombinované systémy, pričom teplota polymerizácie v prípade termicky aktivovateľných peroxodisíranovalkalických kovov a amónneho má byť 50 až 100 °C.Európsky patent EP 0 828 772 B 1 opisuje modiñkovanie rázovej húževnatosti...

Rázovo húževnaté formovateľné hmoty a tvarované telesá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2529

Dátum: 14.01.2003

Autori: Albrecht Klaus, Müller Reiner, Höss Werner, Schultes Klaus

MPK: C08L 51/00, C08F 283/00, C08L 33/00...

Značky: hmoty, húževnaté, formovateľné, rázovo, tvarované, tělesa

Text:

...to, že rôzne plasty reagujú na pridanie modiñkátorov rázovej húževnatosti rôzne, pričom rázová húževnatost plastov veľmi silno závisí od monomérov použitých na výrobu. Tak napríklad polykarbonát má od prírody veľmi dobré hodnoty rázovej húževnatosti. Konštrukčné diely z tohto materiálu sú ale pomerne citlivé na poškrabanie, takže sa tento polymér nemôžev mnohých oblastiach použiť. Okrem toho odolnosť polykarbonátu proti poveternostným vply...

Směsná roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266705

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matějíček Alois, Piskla Štefan, Bráta Zdeněk, Seidl Josef, Suran Pavol, Lebduška Jan, Dlasková Marie, Mandík Lumír

MPK: C08L 33/00, C09D 3/80

Značky: akrylová, způsob, jejich, pojiva, směsná, přípravy, roztoková

Text:

...o 1 až 4 atomech uhlíku, jako např.N-methoxymethylakrylamid,N-methoxymethylmethakrylamid,N-butoxymethylakrylamid,N-butoxymethylmethakrylamid,N-isobutoxymethylakrylamid,N-isobutoxymethylmethakrylamid, apod., případně také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové nebo methakrylové s 1 až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu, jako např.N,N-dimethylakrylamid,N,N-dimethylmethakrylamid,N-terc.buty 1...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křivánek Jiří, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo

MPK: C08L 33/00, C08L 67/02, C08L 63/10...

Značky: tvrditelné, pojivo

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252757

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buchar Josef, Mohr Petr, Šňupárek Jaromír, Koudelka Zdeněk

MPK: C08L 33/00

Značky: akrylátových, vodných, pasta, bázi, disperzí, kopolymerů

Text:

...povrchoé úpravy plošných materiálů a je vyznačena tim, že obsahuje v sušině 5 až 100 hmotnostni směsi dvou kopolymerů ve formě vodných disperzi smíchaných v hnotnostnim poměru 1090 až 9010. Jeden 2 těchto kopolymerů vedle dalších olefinioky nenasycených monomerů ze skupiny zahrnujicí kyselinu akrylovou, kyselinu metakrylovou, jejich estery s alkoholy C 1 až C 8, Nhmetrlolakrylamid,N-metylolmetakrylamid, N-butoxymetylakrylamid,...

Disperzní polyfunkční hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237374

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pichrt Aleš, Svoboda Dalibor, Štepita Matej, Krejsa Jan, Michálek Jaroslav

MPK: C08L 33/00, C09D 3/80

Značky: polyfunkční, disperzní, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní polyfunkční hmota je určena k provádění nátěrů nebo nástřiků na venkovní i vnitřní plochy stavebních prvků a to jak nových omítkových tak i starých po dokonalém vyspravení a očištění. Je vhodná pro sjednocování nerovnoměrných podkladů, pro rekonstrukce, sanace a údržbu stavebního fondu a pro restaurování a konzervování historických památek. Hmota má po zreagování dobrou soudržnost s podklady, vysokou kryvost, jednotný barevný a...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251442

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pivoňková Alena, Mach Miroslav, Blažková Dana, Klugar Jindřich, Juračka František

MPK: C08L 33/00

Značky: akrylových, disperze, vodné, kopolymerů

Text:

...hmot. dílů destilované vody, obsahující 0,009 hmot. dílu rozpuštěného FeS 04.7 H 20. Reaktorse vyhřeje na 55 OC a vypláchne dusíkem. V 60 hmot. dílech desm tilované vodmte rozpustí 0,4 hmot. dílu polyvinylalkoholu / Mo» wiol 4 ~ 88 / a 7 hmot. dílů alkylfenolpolyethylenglykolethersulu fátu amonného / Fenopon EP 110 / a v roztoku se zemulguje homogenní směs monomerů sestávající z 50 hmot. dílů Zwethylhexylaku rylátu, 18 hmot. dílů...

Vodou ředitelné disperze na bázi syntetických polymerů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250982

Dátum: 14.05.1987

Autori: Svačinka Jiří, Havránek Jiří, Bandžuch Jan, Zamastil Václav, Hájek Karel

MPK: C08L 33/00, C08L 67/08, C08J 3/06...

Značky: vodou, jejich, přípravy, bázi, disperze, způsob, polymerů, syntetických, ředitelné

Text:

...oleje, alkylamíny),popřipadě jejich směsi.Dále se přidávají zejména regulatory viskozity (étery celulözy, soli homopolymerůa kopolymerů kyseliny akrylové a metakrylové, polyvinylalkohol aj.), regulátory pH (například amoniak, primární, sekundárni a terciární monoamíny nebo polyaminy aj.), odpěňovačeNa ředění se používá voda, jejíž tvrdost nepřekračuje 10 mval.11, nejlépe však, nepřesahuje-li 2 mval.1-1.Pro přípravu výchozich směsí...

Způsob spojování membrán s konstrukčními díly hemodialyzátorů a hemofiltrů lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233411

Dátum: 15.08.1986

Autori: Štol Miroslav, Ambrož Ludvík, Hán Pavel

MPK: A61M 1/03, B01D 13/00, C08L 33/00...

Značky: membrán, díly, konstrukčními, hemodialyzátorů, lepením, způsob, spojování, hemofiltrů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování membrán s konstrukčními díly hemodialyzátorů a hemofiltrů, lepením jehož podstata spočívá v tom, že se jako adhezíva použije lepicího systému sestávajícího z alespoň jedné polymerovatelné kapalné etylénicky nenasycené sloučeniny obecného vzorce I, kde symbol R1 je vodík, alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku nebo CN-skupina a symbol R2 je skupina -CO-O-R1, -CO-O-CH2-CH2-OH-CO-NH-CH2-CH2-OH, nebo -O-CO-R1 kde R má shora uvedený význam,...