C08L 31/04

Prevažne biologicky rozložiteľná oddeľovacia fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20420

Dátum: 20.09.2010

Autori: Stark Kurt, Sitzmann Stefan, Schuhmann Michael

MPK: B32B 27/08, B32B 27/28, B32B 37/26...

Značky: oddeľovacia, fólia, biologicky, rozložiteľná, převážně

Text:

...aditívum má aspoň dve funkčné skupiny, z ktorých aspoň jedna funkčná skupina je skupina,obsahujúca aspoň jednu uhlíkovú dvojitú väzbu.0008 Výraz biologicky rozložitelná pre účely tohto vynálezu znamená, že prírodné, polosyntetické alebo syntetické polyméry v rôznej forme, ako napríkladvrstva oddeľovacej fólie za pôsobenia mikroorganizmov a/alebo enzýmov, sú rozložitelné na vodu, oxid uhličitý a biomasu podľa DIN EN 13432 a vteste rozkladu...

Spojivo založené na kopolymére etylénu a vinylesteru karboxylovej kyseliny a na polyolefíne, ktorý obsahuje funkčný monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11145

Dátum: 13.02.2009

Autori: Corfias-zuccalli Catherine, Cartier Laurent, Collas Olivier, Devisme Samuel

MPK: B32B 17/10, B32B 27/00, B32B 27/04...

Značky: založené, kopolymére, obsahuje, monomér, spojivo, vinylesteru, karboxylovej, kyseliny, funkčný, polyolefíne, ktorý, etylénu

Text:

...titánu. V priebehuvýroby solárnych panelov sa jednotlivé zložky spoja pomocou laminácie, panel sa vytiahne vo vákuu prostredníctvom silikónovej membrány. Táto silikónová membrána sa však pri kontakte s väzbovými činidlami degraduje. Je teda nevyhnutné obmedziť ich použitie. To predstavuje V súčasnej dobe hlavný problém pre výrobcov fotovoltaických modulov, pretože tieto silikónové membrány sú drahé a pretože po dobu ich výmeny je nutné...

Prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien obsahujúci amfotérnu polymérnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13304

Dátum: 30.09.2008

Autori: Itoh Hirotaka, Satoh Kazutoshi, Takayama Hiroyuki, Hikino Shunichi

MPK: C03C 25/32, C03C 25/26, C08J 5/08...

Značky: vlákien, šlichtovanie, sklených, amfotérnu, prostriedok, polymérnu, zlúčeninu, obsahujúci

Text:

...kopolymérom maleínanhydridu a väzbovým činidlom na báze silánu, na zlepšenie mechanickej pevnosti tvarovaných telies. Uvádza tiež, že táto technika môže zlepšiť vodovzdornosť tvarovaných telies keď je ako matricová živica použitá polyamidová živica alebo podobne.0009 Patentový dokument 2 opisuje techniku, pri ktorej je polyamidováživica impregnovaná do zväzku sklených vlákien upraveného spracovacímčinidlom obsahujúcim kopolymér nenasýtenej...

Spojivové kompozície a s nimi súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9994

Dátum: 10.03.2005

Autori: Helbing James Lf, Helbing Clarence Di, Hession Mary Lf

MPK: D04H 1/64, C08L 31/04, C08G 63/12...

Značky: kompozície, spôsoby, spojivové, súvisiace

Text:

...a akýmkoľvek zvyškovým formaldehydom, ktorý je rozpustný, čo nevyhnutne vyžaduje začlenenie ďalších a často drahých filtračných krokov. Ďalej, umožnenie živici reagovat dlhšiu dobu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie cieľových koncentrácii formaldehydu, vedie ku vzniku živicového produktu, ktorý má v dôsledku tohto postupu vyššiu molekulovú hmotnosť. Takýmto živicíam s vyššou molekulovou hmotnosťou môžu chýbať požadované vlastnosti pre...

Polymérna disperzia s vysokým pevným podielom, spôsob jej prípravy a tmeliaca alebo tesniaca kompozícia na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282482

Dátum: 07.01.2002

Autori: Dunaway James, Bidinger Gregory, Hernandez Pamela

MPK: C08F 265/06, C08F 265/04, C08F 263/04...

Značky: tmeliaca, přípravy, disperzia, podielom, vysokým, pevným, báze, kompozícia, tesniaca, spôsob, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne disperzie s vysokým pevným podielom, ktoré sú charakteristické tým, že zahrnujú vodnú disperziu tvorenú z aspoň 77 % hmotn. diskrétnymi polymérnymi časticami, polymerizovanými z monomérov zahrnujúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových monomérov so 4 až 16 uhlíkovými atómami a/alebo vinylacetátu, pričom uvedená disperzia má distribúciu veľkosti častíc s dvomi alebo viacerými módmi, kde jeden mód distribúcie veľkosti častíc má...

Plastoferitové kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2351

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kišš Mikuláš, Červinková Danica

MPK: C08L 31/04, C08K 3/22, C08L 23/08...

Značky: plastoferitové, kompozity

Text:

...magnety) alebo ako feritové fólie pre arrdiovizuálnu techniku na korekciu a formovanie magnetického poľa vo farebných televíznych obrazovkách.Predmetom úžitkového vzoru sú plastoferitové kompozity s magnetický/mi rr-.astrrosťami, ktoré pozostávajú zo 70 až 90 hmotn. feritov na báze oxidov kovov ôsmej alebo druhej skupiny iviendelejevovej periodickej tabulky, 7 až 30 hmotn. k-Jpolyméru etylén/vinylacetátu a 1 až 3 hmotn. mastiv a...

Kompozity na báze korok – plast

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2306

Dátum: 08.11.1999

Autori: Červinková Danica, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 97/02, C08L 23/10, C08L 31/04...

Značky: kompozity, báze, korok, plášť

Text:

...zhotovených na báze kompozitov korok plast v porovnani s prírodným korkom je možnosť využitia progreslvnejších spracovateľských technológií, napr. vstrekovania, pričom úžitkové vlastnosti výliskov zostávajú zachované, pripadne sú aj vylepšené.Predmetom tohto úžitkového vzoru sú kompozity na báze korok - plast, ktoré pozostávajú z 10 až 20 hmotn. korku, 90 až 80 hmotn. kopolyméru elylen/vinylacetát a 1 až 3 hmotn. polymémych mastív a...

Penový polymérny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 447

Dátum: 11.05.1994

Autori: Krejčí Bohumil, Kočišík Marián, Hrádel Jozef, Dobrotka Vladimír, Schaffer Ľudovít

MPK: C08L 23/08, C08J 9/04, C08J 3/24...

Značky: polymérny, pěnový, materiál

Text:

...aj V prípadoch, ked~ sa pracuje s kopolymérom etyn lénu s vinyleoetáton polymorizovaným z plynnej fázy, obsahujúcim menej než 20 percent vinylacetútu. Tento typ má výrazne termoplastický charakter, jednoduchú spracovanie a je masovo vyrábaný. Kaučukovité typy kopolymćrov etylánu s vinylacetátom, vyrábané roztokovou kopolynerizáciou, obsahujú spravidla vyšší podiel vinylacetátu a ich spracovanie je nákladnajšie.Okrem modifikácie...

Ekologické pojivo pre vláknité izolačné rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 85

Dátum: 07.07.1993

Autor: Veverka Josef

MPK: C08L 31/02, C08L 31/04, C03B 37/00...

Značky: vláknité, rohože, ekologické, pojivo, izolačné

Text:

...vznik homogenní směsi výchozích komponent a vytvrzené polymerní kompozice,zatímco odpěñovače lze použít pro snížení pěnivosti pojiva při jeho přípravě a aplikaci. skladovací stabilitu pojiva lze zvýšit přídavkem konzervačních a biocidních prostředků. Soli a povrchové aktivní látky usnadňují nanášení pojiva na vlákno a povrchové aktivní látky příznivě působí při probarvování pojiva. Volbou pigmentů a barviv lze ovlivnit zbarvení vyrobené...

Prísada do vodného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 254228

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lodes Antonín, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08L 31/04

Značky: vodného, prísada, media

Text:

...i s inými, známymi polymérmi a kopolymérmi, znižujúoimi straty tlaku trením a hydraulický odpor vodných. médií.Prísady do prúdiacej vody, resp. chladiacich Vôld možno pridávať jednorázove alebo po častiach, prípadne kountinuitne. Kon.tinuitné pridávanie prichádza do úvahy najmä v prípadoch prúdenia nevratných vôd,ako pri použití vody na hasiace (väčšia dvosažiteln-ost hasiacej vody účely alebo zavl-ažovanie. Pri takejto...

Väzkopružný materiál na tlmenie úrovne vibrácií a hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239381

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janů Karel, Nešev Ivan, Nimec Dalibor

MPK: C08L 31/04

Značky: materiál, väzkopružný, vibrácií, hluku, úrovně, tlmenie

Text:

...etylhexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu strednodisperzného vyrobeného polýmerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného koloidu polyvinylalkoholu a iniciátora, kryštalický gratit o zrnitosti 75-90 m, S-hydroxychinolín alebo kyselina trieslova, oxid antimonitý alebo hlinitý, chlórovaný parafín s obsahom chloru 40-70 0/0 hmotnostných, vodný roztok hydroxidu soduého, azbest krátkovláknitý,resp. iné...

Mrazuvzdorná vodní disperze a/nebo disperzní hmota s obsahem makromolekulární látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237479

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gračko Pavel, Vybíral Lubomír, Pánek Antonín, Lička Stanislav

MPK: C08K 5/20, C08K 3/28, C08K 5/17...

Značky: makromolekulární, obsahem, hmota, disperze, vodní, disperzní, mrazuvzdorná, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Mrazuvzdorná vodní disperze a/nebo disperzní hmota s obsahem makromolekulární látky obsahuje makromolekulární látky ve formě akrylátových nebo vinylacetátových homopolymerů, popřípadě jejich kopolymerů a používá se jako pojivo v různých průmyslových odvětvích, zejména ve stavebnictví. Vynález řeší zvýšení mrazuvzdornosti těchto disperzí nebo hmot při uskladňování. Těchto vlastností se dosahuje přimísením 0 2 až 20 hmot. % sloučenin obsahujících...

Prostriedok na spevňovanie a/alebo hydrofobizáciu povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231771

Dátum: 15.12.1986

Autori: Macho Vendelín, Kúnovský Jozef, Piskla Štefan, Komora Ladislav, Balážik Milan, Suran Pavol

MPK: C08L 25/04, C08L 27/06, C08L 31/04...

Značky: hydrofobizáciu, spevňovanie, prostriedok, povrchov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na spevňovanie a/alebo hydrofobizáciu povrchov stavebných prvkov alebo diel na báze roztokov alebo sólov vinylových kopolymérov (vinyichlorid - vinylacetát, vinylchlorid - vinylacetát - maleinanhydrid, vinylacetát - maleinát, etylén - vinylacetát, styrén - akrylát, styrén - metakrylát) o konc. 0,1 až 25 % hmot. Používa sa aspoň jeden z vinylových kopolymérov, pričom rozpúšťadlo tvorí z 30 až 100 % zmes dichlórpropánu s...

Tmel pro lepení lehkých izolantů a jejich povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235807

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ellinger Karel, Adamec Josef, Piskla Štefan, Machatka Milan

MPK: C08L 33/08, C04B 31/02, C08L 31/04...

Značky: jejich, povrchovou, lepení, úpravu, lehkých, izolantů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tmelu pro lepení lehkých izolantů na stavební podklady a pro povrchovou úpravu těchto izolantů před aplikací finální povrchové úpravy. Vynález řeší otázku využití lepícího tmelu zároveň pro vytváření podkladních vrstev pod tenkovrstvé nástřiky, omítky apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 10 až 45 hmotnostních dílů vodné disperze vhodného kopolymeru, 0,5 až 8 hmotnostních dílů derivátů celulózy, 20 až 60...

Prostředek zvyšujíci adhezi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře

Načítavanie...

Číslo patentu: 235479

Dátum: 15.11.1986

Autor: Chládek Milan

MPK: C08L 31/04, C08L 33/04, C08L 61/32...

Značky: zvyšujíci, pracovní, spáře, adhezí, stavebních, hydratačních, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek zvyšující adhesi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře. Podstata vynálezu spočívá v tom, že makromolekulární látka, obsahující v makromolekule volné -OH skupiny postupně síťuje s makromolekulární látkou, obsahující v jedné molekule alespoň dvě -NH2 skupiny a sulfo- nebo oxalátoskupinu, reagující s vápenatými ionty stavební hmoty, za tvorby nerozpustných nebo těžce rozpustných sloučenin. K síťování...

Způsob polokontinuální přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233673

Dátum: 01.07.1986

Autori: Pech Jaromír, Formánek Leopold, Mrázek Jaroslav

MPK: C08F 218/08, C08F 2/30, C08F 222/14...

Značky: disperzí, vinylacetátu, vodných, způsob, přípravy, kopolymerů, dialkylmaleináty, polokontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty, které poskytují filmy se sníženou lepivostí a nasákavostí ve vodě a které jsou vhodné zejména pro aplikace při výrobě nátěrových hmot, ve stavebnictví, v textilním a papírenském průmyslu a jako lepidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do specifikovaného reakčního prostředí obsahujícího vodu, neionogenní povrchově aktivní látky, regulátory pH, ochranné...