C08L 23/26

Spôsob výroby plastových výrobkov pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284796

Dátum: 26.10.2005

Autori: Kirjavainen Kari, Sjöberg Michael, Järvenkylä Jyri

MPK: B29C 47/06, B29C 47/38, B29D 9/00...

Značky: pretláčaním, spôsobu, výrobkov, zariadenie, tohto, plášťových, výroby, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby plastových výrobkov pretláčaním, pri ktorom sa materiál určený na pretláčanie vo forme prášku, peliet alebo granúl, pri použití jedného alebo niekoľkých privádzacích prostriedkov (6), zavádza do pracovnej dutiny pozostávajúcej z objemov drážok (7) vytvorených v rotore (1), drážok (8) vytvorených v statore (2, 3) a z medzery nachádzajúcej sa medzi rotorom (1) a statormi (2, 3) sa plocha priečneho prierezu pracovnej dutiny v...

Kompozitní materiál na bázi polyprolenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246639

Dátum: 16.11.1987

Autori: Brož Teofil, Jilich Josef, Práchenský Jioí, Bula Lumír, Špieka Jaroslav, Franzová Eva, Vítek Karel, Havlu Václav, Franz Milan, Benetka Václav

MPK: C08L 23/10, C08L 23/26

Značky: bázi, kompozitní, materiál, polyprolenu

Text:

...polýmarem ve rormö franuletd s tím, ie k homogenizaci dojde a va vstřikovaoím stroji.Podmínkou dosožení optimálních vlastností ternárníoh kompozitů polypropylen-»keućuk-plnivo je dosažsní dokonalé dispergace kaučuku i plnive v polypropylenu. Při použití odbourenáho polypropylenu charekterizovenáho indexem toku taveniny vetším než 10 je doeažení požadované dispergace kaučuku i plniva velmi obtížné, protože v málo viskozní tevenině je...

Způsob výroby kompozitního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246636

Dátum: 16.11.1987

Autori: Pastuszek František, Hampel Jioí, Rajdl Josef, Tušarová Ivana, Saveenko Jevgenij, Tenygl Jioí, Novák Jioí, Eapoun Tomáš, Š?astný Miloš, Richtar Jioí

MPK: C08L 23/10, C08L 23/26, C08L 23/04...

Značky: výroby, materiálů, kompozitního, způsob

Text:

...složku polymerní matrice tvorí polyetylen, což může být homopolymer nebo kopolymor etylenu obsahující maximálně 5 alfa-olefinu, charakterizovaný indexem toku nižšúu než lg/10Vlastní technologický proces je s výhodou veden tak, že v ptvním pásmu směšovacího extraderu je hněten polypropylen s mikromletým vápencem za přítnmnosti organického peroxidu a modifikátoru a teprve do druhého pásma extruderu je dávkován polyetylen.V první fázi procesu...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ďurian Anton, Oswald Anton, Gajdoš František, Turčány Jozef, Jehlár Peter, Podmanický Jozef

MPK: C08J 9/10, C08J 3/24, C08L 23/26...

Značky: polyolefínov, ľahčených, výroby, sieťovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...