C08L 23/06

Adhézny prostriedok na báze očkovaného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13451

Dátum: 28.01.2010

Autori: Devisme Samuel, Gerbaulet Arnaud, Quillet Laurent

MPK: C08L 23/06, C08L 23/08, C09J 123/06...

Značky: polyetylénu, očkovaného, adhézny, báze, prostriedok

Text:

...(A 2) odlišnýrn od (Al), pričom uvedená zmes (Al) a(A 2) je ko-očkovaná nenasýteným funkčným monomérom, pričom hmotnostný obsah funkčného monoméru vzhľadom k (A) je v rozmedzí od 30 do 100000 ppmo od 25 do 98 ne-očkovaného polyetylénu (B) získaného metalocénovou katalýzou, ktorý má hustotu v rozmedzí od 0,900 do 0,965Tento nový prostriedok vykazuje dobrú adhéziu pri teplote miestnosti alebo pri vysokej teplote (napríklad 80 °C) s mnohými...

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Campus Alfred, Smedberg Annika, Voigt Bjorn, Nilsson Ulf, Huber Markus, Schild Hermann

MPK: C08F 10/02, C08F 2/00, C08F 110/02...

Značky: polymerů, výroby, vodiče, káble, spôsob

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Polyetylénová pena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14716

Dátum: 16.05.2008

Autori: Krist Johan Maria, De Vos Roelof Franciscus Gerardus Maria, Sengupta Pratip, Ruinaard Hendrikus Pieter

MPK: C08J 9/12, C08J 9/00, C08J 9/08...

Značky: polyetylénová

Text:

...pásoch, ktoré sú orientované kolmo na smer extrúzie v extrudovanej pene, ktorá sa líši v šírke medzi l a 5 cm v závislosti od hrúbky peny, hustoty peny a rozmerov buniek. Všeobecne povedané, počet a výška vĺn sa zvyšuje napriklad s poklesom hustoty peny, rozmerov buniek, hrúbky peny, expanzného pomeru bublín rúrkovitej peny a nárastom šírky dýzy pre liatie. Zvrásnenie nielen že uberá na estetike,ale taktiež znižuje celkové mechanické...

Spojivá pre cestné práce na báze živice, funkcionalizovaných prírodných zrieďovacích činidiel a vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15608

Dátum: 16.03.2007

Autori: Deneuvillers Christine, Harnois Stéphane

MPK: C08L 23/06, C08K 5/103, C08K 5/1515...

Značky: práce, spojiva, zrieďovacích, funkcionalizovaných, cestné, vosků, živice, prírodných, báze, činidiel

Text:

...ako je napr. nafta.Podstata málezu Cieľom vynálezu je navrhnúť živičné spojivo používané pri výstavbe ciest alebo vstavebníctve, ktoré obsahuje zrieďovacie čínidlo na základe prírodných tukových látok s dobrými rozpustnými vlastnosťami pri príprave spoj iva, dobrou schopnosťou vysušovania a dostatočnou reaktivitou voči živici pri spracovávani, takže živica získa svoje úžitkové vlastnosti, bez toho, že by došlo na uvoľnenie prchavých...

Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284819

Dátum: 14.11.2005

Autori: Zingg Jürg, Pauquet Jean-roch, Kröhnke Christoph

MPK: C08K 5/15, C08L 23/04, C08K 5/34...

Značky: zmesí, stabilizátorov, kompozície, polyolefinové, obsahujú, stabilizácie, vlákno, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozície, ktoré obsahujú a)polyolefínové vlákno, ktoré podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu a ktoré je bez obsahu fenolov, b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Ďalej sú opísané zmesi stabilizátorov, ktoré vykazujú výbornú stabilizáciu polyolefínových vlákien, ktoré neobsahujú fenoly, proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom...

Spôsob výroby plastových výrobkov pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284796

Dátum: 26.10.2005

Autori: Järvenkylä Jyri, Kirjavainen Kari, Sjöberg Michael

MPK: B29C 47/38, B29D 9/00, B29C 47/06...

Značky: plášťových, výrobkov, spôsob, výroby, pretláčaním, zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby plastových výrobkov pretláčaním, pri ktorom sa materiál určený na pretláčanie vo forme prášku, peliet alebo granúl, pri použití jedného alebo niekoľkých privádzacích prostriedkov (6), zavádza do pracovnej dutiny pozostávajúcej z objemov drážok (7) vytvorených v rotore (1), drážok (8) vytvorených v statore (2, 3) a z medzery nachádzajúcej sa medzi rotorom (1) a statormi (2, 3) sa plocha priečneho prierezu pracovnej dutiny v...

Spôsob výroby ozonidov a peroxidov mastných kyslín alebo ich esterov vo forme roztierateľnej masti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 137

Dátum: 24.10.2002

Autori: Viebahn-hänsler Renate, Bauer Kurt, Regenold Jürgen

MPK: C08L 23/06, A61K 31/19, A61K 7/40...

Značky: kyslín, mastných, ozonidov, formě, výroby, spôsob, peroxidov, esterov, mastí, roztierateľnej

Text:

...stabilita zostáva zachovaná, kým nová zmes obidvoch fáz vzhľadom na peroxidové číslo zodpovedá špecifikácii účinnej látky. Taktiež mikrobiologická aktivita zostáva nezmenená.To sa znázorňuje v tabuľke l na základe skúšky stability pri 30 °C Už po troch mesiacoch možno zistiť fyzikálnu nestabilitu V dôsledku rozdelenia fáz, pričom po šiestich mesiacoch okrem toho dochádza k žltému sfarbeniu. Zmiešavací pomer účinnej látky a alifatických...

Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2488

Dátum: 12.06.2000

Autori: Trlica Antonín, Štolcová Magdaléna

MPK: C08L 23/06

Značky: báze, kašírovacia, trojvrstvová, polyetylénu, použitie, fólia

Text:

...fólie je viacvrstvová fólia podľa EP 842044, skladajúca sa z fólie alebo kombinácie fólií (A) vyrobenej z vrstiev plastu a/alebo kovu , majúca najmenej 10 m hrubú vrstvu zvárateľnú za tepla biaxiálne orientovanú, vyrobenú z väčšej časti z homopolymérov polyetylénu alebo kopolymérov, ktorá je pripojená k fólii (A) lepidlom (B). Uvedené materiály už vyčerpali svoje možnosti z hľadiska nárokov moderných napr. vysokorýchlostných automatov,...

Vysekávaná viečkovacia fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2007

Dátum: 02.12.1998

Autor: Fáber Rastislav

MPK: D21H 19/04, B32B 27/32, C08L 23/06...

Značky: fólia, viečkovacia, vysekávaná

Text:

...je teplom zvárateľný k polypropylénu, vysokohustotnému polyetylénu alebo lineámemu nízkohustotnému polyetylénu. Laminát poskytuje silný zvar, ktorý je čisto odlupovateľný na rozhraní tepelného zvaru pod tlakom ruky. Laminát má aspoň dve vrstvy. Teplom zvárateľná povrchová vrstva sa skladá zo zmesi taveniny, ktorá obsahuje okolo 55-95 hmotn. značne lineámeho polyoleñnu a okolo 5 -45 hmotn. polyoleñnového kaučulm. Druhá vrstva je vrstva...

Zmes na báze sieťovaného polyetylénu na výrobu rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1347

Dátum: 08.01.1997

Autori: Zajac Marián, Absolón František, Árendás Peter

MPK: C08J 3/24, C08L 23/06

Značky: polyetylénu, báze, sieťovaného, výrobu

Text:

...mastiva napomáha udržovať povrch vytlačacích nastrojov čistý, bez iných kontaminujúcich úsadov 2 taveniný, ktoré by mohli vyvolať potrebu predčasného prerušenia výroby a tým ajpredläovať dobu medzi nevyhnutnými čisteniami nastrojov. Príklad uskutočnenia Pripravi sa zmes pozostávajúca z nasledovných komponent4,0 Z hmotnostných koncentratu oćkovacích a sieťovacích prísad0,3 Z hmotnostných NAUGARD XL~ 1 - spracovateľskeho stabilizatora0,04 Z...

Spôsob výroby fólií alebo dosák z formovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280122

Dátum: 06.10.1993

Autori: Schoepe Reiner, Klaar Karlo, Simm Manfred

MPK: C08L 23/06, C08K 5/09, C08K 5/17...

Značky: formovacej, spôsob, fólií, hmoty, výroby, dosák

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fólií alebo dosák zmiešaním a plastifikáciou formovacej hmoty pri teplote od 70 do 180 °C, potom pri teplote 175 až 190 °C vyvalcovaním na vrstvu zmesi opásanú okolo valcov a kalandrovaním, pričom prvý kalandrovací valec má teplotou 180 až 200 °C a ďalšie kalandrovacie valce majú znižujúcu sa teplotu.

Polyetylén pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270087

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil, Křivánek Josef, Říha Milan, Filípek Evžen, Pešta Pavel

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, výrobky, tvarované

Text:

...sorbovány na povrchu sazí, zatím co 2. složka - fenolický antioxidant je dávkován v práškové nebo kapalná formě přímo do polymerní směsi.Mezi zkoušenými látkami zvláštä vynikly ligninsulfonáty a technická produkty obsahující tyto funkční skupiny, která jsou známy jako sulfitová výluhy, ovšem po úpravě pH z původní kyselé oblasti na pH 6 až 8,5. Jako fenolické antioxidanty se ukázaly v těchto systémech velmi účinné některá fenoly, substituované...

Izolační tvářecí hmota pro vodotěsné svařovatelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269878

Dátum: 14.05.1990

Autori: Smělý Zdeněk, Skopálek Antonín, Bábek Miloslav, Churý Ladislav

MPK: C08L 23/06, C08L 9/00

Značky: vodotěsné, svařovatelné, hmota, fólie, izolační, tvářecí

Text:

...popílek) a nastavovadel jde zejména o využití upravených druhotných surovin z pryžováho a koženého odpadu. Nového a vyššího účinku se dosáhne tím, že běžným způsobem se vyrobí nevulkanizovaná fólie a pokud se jí použije k izolačním pracím v poměrně krátké době, dá se s ní pracovat jako se snadno tvářitelným, tedy i svařovatelným termoplastickým materiálem tyto vlastnosti nevulkanizcvaných fólií, především snadnou tvarovou přizpůsobivost...

Směs na bázi lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268272

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daněček Jaroslav, Šabat René, Blinko Jan, Houda Jaroslav, Legeza Vasil

MPK: C08L 23/06

Značky: bázi, polyetylénu, lineárního, směs

Text:

...190 °C ns koncentrsci OSTOP při konstsntni koncentrsci TNPP 0,25 hnotnostnich dilů ns 100 hnotnoetnich 5110 PE. Tato závislost je znázornlne no obr. 2, kfivks 1. Kŕivks 2 představuje stejnou závislost pro připsd, že isto TNPP je použite sněs srylsubstituovsných trifenylfosfito (A 0 S). Měrný vnitřní odpor tłchto usteriálú byl 80 J 1.cm.100 hnotneetnich diló kopolymeru otylsnu s łbutonon s hustotou 0,953 9.cs 3 s indexes toku HFI 190 °C/21,2...

Směs etylen-propylenového nebo EPDM kaučuku s lineárním polyetylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267484

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skřivan Vladislav, Kruliš Zdeněk, Ottis Jiří, Štechmüllerová Jana, Kovář Josef, Mňuk Jiří, Binko Jan

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12, C08L 23/16...

Značky: polyetylénem, lineárním, etylén-propylénového, směs, kaučuku

Text:

...N I 6 g/10 min. a 0,3 díly stabilizátoru.Hiseni bylo provedeno v tlokovém hnétiči. Smčs byla zpracována na granulàt, na jehož povrchubyl nanescn N,N- etylen-bis-searamid. Za účelom ověřoni modifikačni účinnosti směsi bylo provedeno smisoni s polypropylenem na jednošnekověm vytlačovacim stroji v poměru 3 díly PPna 1 díl směsi. Byl použit polypropylan s indexem toku NFI 230 ° C/21.N 3,2 g/10 min. vzniklý produkt byl granulován, na...

Směs polypropylenu s rozvětveným polyetylénem stabilizovaná proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266862

Dátum: 12.01.1990

Autori: Martinec Miroslav, Balabán Luboš, Lörinz Vojtěch, Orság Jaroslav

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: polyetylénem, polypropylénu, směs, světlu, rozvětveným, proti, stabilizovaná

Text:

...stabilizovaný u výrobce 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1, Mosten 58432.F Koncentrát oxidu titaničitého Rykolen BRD,obsahující 45 oxidu titaničitého. G Koncentrát Samartenweiss,45 oxidu titaničitého.L Stabilizační koncentrát, obsahující 10 stabilizační přísady 1, 0,5 stabilizačnĺ přísady 3, 2 oxidu titaničitého jako separátoru a 87,5 polymerního nosiče, složeného z 80 polymeru I a 20 polymeru D.N Stabilizační koncentrát...

Polymerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266230

Dátum: 13.12.1989

Autori: Uss Valentina, Pinčuk Leonid, Neverov Alexandr, Zolotovickij Jakov, Goldade Viktor

MPK: C08L 23/06

Značky: polymerní, kompozice

Text:

...oöpasyx na nonepxaocru rnnpomoönym nnenxy. Hpumeueume npucaxu. Axop (nuwponannoe Macno) unrnőnropon Koppoann cynbàoHawnoro Tnna - LKCK - KOHHEHTDHT cynb®oHaTaKanbuHH SMM - cynbąonar Moqennnu . » . . ~KoHcynHr - 73 npoyxw Kapôounsaunn sxcrpaxýcynbůonara Kanhunñ HMCH - MHOFOBOHBHHŘ cynhmoHaTKan 5 uMx Hnn Koncepnanonnux Mawepnanon Ha nx ocuoae . » HF-203 - Konnosnnnn KOHueHTpaTa cynbwonawa Kanbunx (§ 82) H OKHQHHTEHBHO newponaryna (12...

Směsi rozvětveného polyetylenu a kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 263825

Dátum: 12.05.1989

Autori: Balabán Luboš, Neumann František, Kunz Milan, Šíp Josef

MPK: C08L 23/06, C08L 23/08

Značky: polyetylénu, kopolymerů, směsi, etylen-vinylacetát, rozvětveného

Text:

...následující příklady. °/o~ v příkladech uváděná jsou hmotnostní.Použité stabilizační přísady 1.R 7 ozvětvený polyethyüen, index. toku - 0,3 g/.10 ~min-. Brelen Z 1001/502), obsahující fe nolícký antioxidant .a UV absoirhér typu benzofenonu.Pro výrobu lçartáče pro sjezdové .lyžování bylo použito směsi granulátů sestávajicí z 47,5 0/0 polymeru IL, který byl u výrobce granulátu stabilizován 0,8 stabilízační přísady 5 a stopami stabilizační...

Kompozice protikorozního prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263485

Dátum: 11.04.1989

Autori: Goldade Viktor, Zolotovickij Jakov, Lvov Alexandr, Parkalov Viktor, Neverov Alexandr, Pinčuk Leonid

MPK: C08L 23/06

Značky: prvků, protikorozního, kompozice

Text:

...noöasxn nc öes npucaoK,xnnswmeecn nnacmnmuxawop nero nmruöuwopa Kopposnu, npencrasnmm noro rygpona Hebrn H qerseprnuHoüconn aMMOHHH, a raxxe Kouraxwnue Maçnov-pacrąopnue umrnönwopu xovposnn nnwponaąuoe MHEPBHBHOB Macao, Heürpanuso~ aaxuoe rnpooxncnm xanunn u conepmamee creapH.npoyKT xounencauuu ankeuunáawapnoro anrnnpua n Mouesumm nponyxr Heñrpannsaunu cynnçupoaauuoro Macna Moueàumoü. noüanxa Bunonnner n cocranenpornmoxopposnonuoro...

Lineární polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 259457

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hupka Ladislav, Mašková Hana, Knor Zdeněk, Balabán Luboš

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, lineární

Text:

...účinkom slunečního záření. Jak bylo zjiětěno při podrobnějším průzkumu, jde především o oxid křmičitý o vysokém povrchu. který má schopnost sorbovat na svém povrchu mnohonásobne větší množství 2-hydroxy-A alkoxybenzofenonu oproti všem ostatním lćtkám používaným proti inhibici fotodegradace.Vedle výrazných sorpčních vlastností vysoce dispergovaného oxidu křemičitého je třeba navíc vyzvednout jeho homogenizační vlastnosti. Vzhledem k...

Směs lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258374

Dátum: 16.08.1988

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08L 23/06

Značky: směs, polyetylénu, lineárního

Text:

...vyrobí finální výrobekc) výrobce polymeru zhomoqenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšími zpracovatelskými přísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogenizuje tento granulát s barevným koncentrátem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzí připraví qranulát. U zpracovatele se zhomoqenizuje tento granulát s koncentrátem,...

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Halgaš Milan, Ambrušová Marta, Krb Rastislav, Sáraz Jozef, Kašovic Vratko, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Krivošík Ivan

MPK: C08L 23/06

Značky: nízkej, výrobu, dovoleným, polyetylen, napätím, hustoty, tlakových, väčším, rovným

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Antistatická směs na bázi lineárního polystylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256989

Dátum: 15.04.1988

Autori: Daněček Jaroslav, Binko Jan, Houda Jaroslav, Váhala Miroslav

MPK: C08L 23/06

Značky: směs, antistatická, polystylenu, lineárního, bázi

Text:

...kyselou reakcí vodného výluhu v důsledku zvýšeného obsahu sloučenin síry.Z příkladů uvedených v tabulce 1 je zřejmě, že V případě použití tohoto druhu sazí lze pomocí antioxidantů na bázi organických fosfitů připravit směsi vysoce odolné proti termooxidaci. Podstatu vynálezu dále blíže objasňuje skutečnost, že vysoká stabilizační účinnost fosfitů je vázána na specifickou chemickou aktivitu sazí vyrobených výše zmíněným postupem.V tabulce Č. 2...

Spôsob zvýšenia stability polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256575

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brenner Rudolf, Hrivík Alexander, Žák Karol

MPK: C08L 23/06, C08L 23/08

Značky: zvýšenia, polymérov, spôsob, etylénu, stability

Text:

...zariadení s výhodou 5 až 15 násobným.Výhoda spočíva v tom, že počas predĺženého spracovania v prítomnosti vzdušného kyslíka sa v polyméri vytvoria oxidačné produkty, ktoré následne reagujú so stabilizátorom za vzniku nových zlúčením, kto,ré sú účinnejšími stabilizátormi ako je pôvodný produkt.Fólia z nízkohustotného polyetylénu pripravená hnetaním polyetylénu s prídavkom 2,2,6,6 tetrametyl-piperidinol-stearätu v komore plastograiu...

Termoplast na bázi polypropylenu a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245874

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šilha Josef, Mucha Antonín, Štipek Jioí Dr, Maršo Jindoich, Bareš Milan, Burian Petr, Boháe Pavel, Zajíc Jioí Dr, Soueek Jioí, Kyral Josef

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: polypropylénu, polyetylénu, termoplast, bázi

Text:

...vynálezu je termoplast na bázi polypropylenu a polyetylěnu jehož nadmolelçulární struktura je modiíikoväna anorganickým plnivem, který obsahuje 16 až 76 proc. hmotnostních polypropylenu s inde xem toku vyšším než 10 g/lů min, s koeficientom polydisperzity menším než 5, 8 až 57 0/0 hmotnzstních polyetylénu s indexem toku nižším než 1 3/10 min. a 20 až. 70 1 až 5 umPoužití dostatečně nadkritickě koncentrace plniva zabraňuje separátní...

Polyolefínový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236152

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jambrich Martin, Krištofič Michal, Pikler Alexander, Legéň Jaroslav

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: materiál, polyolefínový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru plastických látok. Podstatou polyolefínového materiálu podľa vynálezu je, že pozostáva z 85 až 99,7 hmot. polyolefínu alebo zmesi polyolefínov a 0,3 až 15 % hmot. zásaditej kopolyamidmočoviny všeobecného vzorca I o molekulovej hmotnosti 5 000 až 40 000 s koncovými skupinami -NH2, -COOH, alebo HN´ kde A a R majú v popise uvedený význam. Takýto polyolefínový materiál má dobré vyfarbovacie elektrické a sorpčné vlastnosti.

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 238531

Dátum: 01.11.1987

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil, Gross Petr, Vláčil Jan

MPK: C08L 23/06

Značky: barevný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Světelně stabilizovaný polyetylen pro vstřikované výrobky, obsahující stabilizátory, barviva, popřípadě další zpracovatelské přísady, které kromě základní polymerní složky obsahuje 0,015 až 0,1 % hmot. fenolického antioxidantu, který má terciální butylové skupiny v obou ortopolohách k hydroxylu a v parapoloze skupinu CH3 nebo -CH2-CH2-C-OR, kde R je hexadecyl nebo oktadecyl nebo symetrický pentaerythrityl), 0,05 až 0,3 hmot. % fosfitu typu P-...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn na bázi polyolefinů s nízkou anizotropií vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243129

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sudil Jaroslav, Nitra, Balik Štefan, Griesbach Marian

MPK: C08L 23/06, C08J 9/08

Značky: polyolefinů, anizotropií, strukturních, nízkou, směs, přípravu, vlastností, bázi, tvrdých

Text:

...nukloaćnín činidlsm bublin vo oral koapozitu a adhozní pří sadou pro zvýěení pŕilnavoati člstio nadouvadla no povrch grmulí polyaoru a koapozitu.Přodností cholsiokdho nadouvadlu hydrogon uhličltazlu zadného ja, is nozbarvujo polynor, je zdravotně nazúvadoý a Iná vyilí nadouvací kapacitu va srovnání s Gonltronol EP-A, (nadouvsdlo na bázi azobisforaonidu, firay Fisons, QB). Výrobky připravoná zo smial podle vynálszu s možno poułít např....