C08K 5/54

Použitie modifikovaných nanočastíc v drevených materiáloch na redukciu emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15220

Dátum: 16.01.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08J 5/24, C08J 5/00, C08K 5/54...

Značky: nanočastíc, organických, emisií, použitie, voc, materiáloch, dřevěných, modifikovaných, zlúčenín, prchavých, redukciu

Text:

...dosiek a v závislosti od objemového zaťaženia predstavovať podstatný problém. V ostatnom emisie VOC predstavujú nevýhodu pre izolačný materiál z drevených vlákien, ktorý je sám o sebe ekologický, vporovnani s ostatnými, napríklad minerálnymi0015 Zuvedených dôvodov je preto hodně snaženia, aby sa zredukovalo uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín z dosiek z drevených materiálov.0016 V minulosti boli v tejto súvislosti volené rôzne...

Postup na výrobu lakovaných povrchov s nízkym sklonom k znečisteniu na predmetoch, ako doskách z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10748

Dátum: 09.06.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08K 5/00, C08K 5/541, C08K 5/54...

Značky: nízkým, znečisteniu, povrchov, materiálů, dřevěného, doskách, lakovaných, predmetoch, sklonom, postup, výrobu

Text:

...vody na lakovaný povrch. Pri lakovanom povrchu bez pridavkov podľa vynálezu bol okrajový uhol nameraný asi 50 °. Pri lakovaných povrchov, ktoré boli vytvorené krycími lakmi s pridavkami silánov podľa vynálezu, sa okrajový uhol nachádzal pri 80 °. Pomocou prídavku silánu podľa vynálezu bola dosiahnutá výrazne horšia zmáčavosť.0014 Popritom boli vykonané pokusy na odstránenie znečistenia z povrchov predmetov, ktoré boli vytvorené na jednej...

Zvariteľný antikorózny prostriedok a spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15787

Dátum: 08.09.2006

Autori: Reusmann Gerhard, Mertens Heike, Kruse Thomas

MPK: C08K 5/00, C08K 5/54, C09D 183/04...

Značky: prostriedok, antikorózny, spojivo, zvariteľný

Text:

...Fluórovaný polymér sa v spojivu použije výhodne v práškovej forme. V rozpúšťadle spojiva je teda nerozpustný. Práškový polymér pri zvyšujúcich sa teplotách topí a pri teplote vyššej, než je izbová teplota a nižšej, než je zváracia teplota, sa viaže. Takým spôsobom vytvára zlúčeniny vo fonne bodov, takže zostane v podstate zachovaná adhézia kovových častíc, dôležitá pre antikoróznu ochranu. Ako zvlášť významné sa preukázalo, že...

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10043

Dátum: 14.12.2005

Autori: Hasse Andre, Klockmann Oliver, Pieter Reimund, Albert Philipp, Korth Karsten

MPK: C08L 21/00, C08K 5/54

Značky: kaučukové, zmesí

Text:

...a oligomerízovaný sulfanylalkylmono/dialkyldi/monoalkoxysilán. Ďalej je zdokumentu WO 02/31040 A známa kaučuková zmes obsahujúca kaučuk, plnivoZ dokumentov DE 104 33 57 A 1 aEP 1 244 676 B 1 sú známe dialkylmonoalkoxysilylpolysultidy. Na základe dialkylmonoalkoxyskupiny je emisia prchavých uhľovodíkov nižšiaako pri trialkoxylových zlúčeninách.Nevýhodou dialkylmonoalkoxysilylpolysulñdov je zlý oder a štruktúma pevnosť.Úlohou predkladaného...

Zmesi organosilánpolysulfánov a spôsob výroby kaučukových zmesí obsahujúcich tieto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283278

Dátum: 08.04.2003

Autori: Görl Udo, Lambertz Horst

MPK: C08K 5/54, C07F 7/18

Značky: zmesí, organosilánpolysulfánov, kaučukových, tieto, výroby, spôsob, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zmesí organosilánpolysulfánov všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R alkyl, priamy alebo rozvetvený s 1 až 8 atómami uhlíka, najmä 1 až 3 atómami uhlíka, x celé číslo 1 až 8, z znamená 0 až 6, pričom súčet podielov organosilánpolysulfánov, v ktorých je z = 0 alebo z = 1, je => 80 % hmotn. s udanou mierou, že podiel zlúčeniny, v ktorej je z = 0, zostáva pod 80 %, a podiel organosilánpolysulfánov, v ktorých znamená z celé...

Vodné disperzie organopolysiloxánov, spôsob ich výroby a spôsob výroby elastomérov pri ich použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 282688

Dátum: 11.10.2002

Autori: Heinrich Alfred, Braunsperger Karl, Braun Rudolf, Soellradl Herbert, Oberneder Stefan

MPK: C08K 5/54, C08L 83/04, C08J 3/03...

Značky: organopolysiloxánov, použití, spôsob, elastomérov, vodné, disperzie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie organopolysiloxánov, ktoré neobsahujú organické zlúčeniny prechodných kovov ani organické zlúčeniny kovov III., IV. a V. hlavnej skupiny, sa pripravujú z východiskových látok (A) organopolysiloxánov obsahujúcich skupiny schopné kondenzácie, (B) organokremičitej zlúčeniny obsahujúcej skupiny schopné kondenzácie a (C) organokremičitej zlúčeniny obsahujúcej bázický dusík a prípadne emulgátor (D), ďalšie prísady (F) a plnidlá (E)....

Synergické zmesi stabilizátorov, prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizáciu organických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281600

Dátum: 13.03.2001

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/353, C08K 5/3492, C08K 5/3435...

Značky: obsahujú, stabilizáciu, organických, prostriedky, zmesí, použitie, synergické, materiálov, stabilizátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná synergická stabilizátorová zmes, ktorá obsahuje zložku a) a zložku b), pričom zložkou a) je aspoň jedna zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1 až C10-alkylovú skupinu, C5 až C12-cykloalkylovú skupinu, C5 až C12-cykloalkylovú skupinu substituovanú C1 až C4-alkylovou skupinou, fenylovú skupinu alebo fenylovú skupinu substituovanú C1 až C10-alkylovou skupinou, R2 znamená C3 až C10-alkylénovú skupinu, R3 znamená atóm...

Způsob přípravy drti polybutadienu se sníženou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265975

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sochor Jiří, Zadák Zdeněk, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 25/10, C08K 5/54

Značky: sníženou, polybutadienu, způsob, lepivosti, přípravy

Text:

...drtiodboutává a tendence ke slepení se zvětšuje.Uvedené nedostatky při přípravě polybutadienové drti při zachování dobré kvality finálního výrobku nevznikají, použije-li se postup podle vynálezu vyznačující se tím,že drř polybutadienu se zkrápí vodnou emulzí polydimetylsiloxanové kapaliny obecného vzorce(CH 3) 3-si~o- Ěiłcng Z-ojn-sitcuý 3, kde střední polymerační stupeň n je 200 až 300 s výhodou 230 až 270 a účinná silikonové složka se...

Modifikátory povrchových vlastností plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 248583

Dátum: 12.02.1987

Autori: Forró Juraj, Martišovič Jozef, Florovič Stanislav

MPK: C07F 7/10, C08K 5/54

Značky: povrchových, vlastností, plniv, modifikátory

Text:

...monosílan rovnajúcom sa 1 z 0,02až 10 a Kompozícíe modífikátorov je možné pripraviť naaledovnýmapôsobom. Reakníou epoxídovej živice na báze ďianu, s príslušným aminoaílanom sa pripraví dísílan, ktorý sa zmíoäa e monosilanom. V pripade potreby regulácie viskozity .je možné compuzícíu nariediť riedídlom, pričom najväčší význam majú vo vode248 583 adicia amínosilanu na oxíránový kruh živice prebieha už za normálnej teploty, je výhodné kompozicíe...