C08K 5/34

Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284819

Dátum: 14.11.2005

Autori: Zingg Jürg, Kröhnke Christoph, Pauquet Jean-roch

MPK: C08K 5/15, C08L 23/04, C08K 5/34...

Značky: polyolefinové, spôsob, stabilizácie, stabilizátorov, obsahujú, kompozície, zmesí, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozície, ktoré obsahujú a)polyolefínové vlákno, ktoré podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu a ktoré je bez obsahu fenolov, b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Ďalej sú opísané zmesi stabilizátorov, ktoré vykazujú výbornú stabilizáciu polyolefínových vlákien, ktoré neobsahujú fenoly, proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom...

Synergické zmesi stabilizátorov, kompozície, ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizáciu organických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284469

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/34, C08K 13/02

Značky: stabilizáciu, materiálov, použitie, obsahujú, kompozície, organických, stabilizátorov, synergické, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa synergické zmesi stabilizátorov, ktoré obsahujú zložku a) a napríklad zložku b), pričom zložkou a) je aspoň jedna zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík alebo metyl, R2 je priama väzba alebo (C1-C10)-alkylén a n1 je číslo od 2 do 50, a zložkou b) je aspoň jedna zlúčenina všeobecných vzorcov (IIa a IIb), kde n2 a n2* znamenajú číslo od 2 do 50. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického materiálu pri použití...

Synergická zmes stabilizátorov, kompozícia obsahujúca túto zmes a organický materiál a použitie tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284174

Dátum: 08.09.2004

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/34

Značky: stabilizátorov, použitie, synergická, organicky, tejto, zmesí, kompozícia, materiál, túto, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická zmes stabilizátorov, ktoré obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a zlúčeninu všeobecného vzorca (III), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, ktoré slúžia na stabilizáciu organického materiálu, citlivého na svetlo, teplo alebo oxidačné látky.

Organický materiál, spôsob jeho stabilizácie, zlúčeniny a ich použitie na stabilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281004

Dátum: 09.10.2000

Autori: Birbaum Jean-luc, Valet Andreas, Rody Jean, Winter Roland, Slongo Mario

MPK: C08K 5/34, C07D 251/24, C08K 5/3492...

Značky: zlúčeniny, organicky, použitie, spôsob, materiál, stabilizácie, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Organický materiál stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom a kyslíkom, ktorý ako stabilizátor obsahuje aspoň jeden stericky bránený amín polyalkylpiperidínového typu a aspoň jeden o-hydroxyfenyl-s-triazín, kde triazínovou zlúčeninou (b) je zlúčenina všeobecného vzorca (I). Ďalej sa opisuje spôsob jeho stabilizácie a použitie zlúčenín na jeho stabilizáciu.

Kompozícia na báze syntetických polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280042

Dátum: 12.07.1999

Autori: Vougioukas Angelos-elie, Kaul Bansi Lal

MPK: C08K 5/34, C08K 5/20, C08K 5/00...

Značky: kompozícia, polyamidov, syntetických, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje aspoň jednu zo zlúčenín zvolenú zo skupiny, ktorá je tvorená: a) zlúčeninou, ktorá obsahuje aspoň jednu stéricky bránenú aminoskupinu, b) trialkylamidom kyseliny trimeziíovej, ktorý obsahuje aspoň jednu voľnú aminoskupinu a/alebo alkylaminoskupinu, c) trialkylaminosubstituovaným triazínom, ktorý obsahuje aspoň na jednej z alkylových skupín, ktoré obsahuje, voľnú aminoskupinu a/alebo alkylaminoskupinu, d) farbivom, ktoré je...

Stabilizovaný organický polymér a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279412

Dátum: 04.11.1998

Autori: Valet Andreas, Winter Roland, Birbaum Jean-luc, Slongo Mario, Rody Jean

MPK: C08K 5/34, C07D 251/34, C08K 5/3492...

Značky: organicky, polymér, použitie, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Organický polymér stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom alebo kyslíkom, ktorý na 100 dielov hmotn. organického polyméru obsahuje 0,01 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného stericky bráneného amínu polyalkylpiperidínového typu a 0,02 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného o-hydroxyfenyl-sym.-triazínu. Sú tiež opísané možnosti použitia organického polyméru, predovšetkým ako spojiva na povliekanie, rovnako ako na povliekanie...

Reaktivní urychlovače pro soustavu epoxydových pryskyřic, tvrzených anhydridy kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269755

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ludeck Wolfgang, Hein Dieter, Raubach Heinz

MPK: C08K 5/34, C08L 63/00, C08G 59/42...

Značky: kyselin, anhydridy, epoxydových, soustavu, tvrzených, pryskyřic, urychlovače, reaktivní

Text:

...cnomy anrunpunu KBPGOHOBHX KHCJDT H sncnanennnnun /BMI/ onncunaerca a aanaxe Ha naosperauue DPF 21 01 929. B 9 ToM cnyuae npuneunercn nana BMI. Uncraeuauaa Memny 40 Xñ 250 X B oruomeuuu K Becy anoxcunuoñ cnonu. B aanaxe Ha Haoapeweuue OFF 21 23 638 onucuaanrca cnonogue cocwaau. B Koropux Anna sucnamenuunua Bapbupyer Memny 80 u 30 aeconuun wacrann owuocurenbuo 100 aecoaux uacreñ cosoxynnuñ cnonu. Dcraubuunu Kounoneuranu cuomoaoro cocTaBa...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269371

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štohandl Jiří, Sedlář Jiří, Zahradníčková Alena

MPK: C08L 23/12, C08K 5/34

Značky: stabilizace, polypropylénu, způsob

Text:

...obsahujícího více než l díl hmot. chloridovŕch iontů a 30 dílů hmotnostnícb titsnu na l milion hmot. dílů polyme í ru stericky stínänými aminy na bázi 2,2 6,6 - tetramothyl piperídinu, při kterém sederiváty 2,2 6,6-tetramethy 1 piperidinu kvsrternizují předanebo během stsbilizace1 Při výzkumu nochanismů stsbiliznce polypropylenu obsahujícího ionty titsnu a chloŠ ridy byl studován Vliv organických kyselín na stabilizační systém.Byla...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dimun Milan, Knapová Jarmila, Svobodová Gabriela, Kriváková Marta, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34, C08J 9/10, C08K 5/23...

Značky: splodín, činidlo, zvýšeniu, plynných, výtažků, prostriedok, dezodorančné

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Polypropylen stabilizovaný proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266031

Dátum: 14.11.1989

Autori: Balabán Luboš, Lörinz Vojtěch, Martinec Miroslav, Orság Jaroslav

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: světlu, polypropylén, stabilizovaný, proti

Text:

...výrobky jako fólie a pásky.Vynález osvětlí následující příklady. v příkladech uváděná jsou hmotnostní, případněpoměrně pevnosti. Jako stabilizační prísady byly použity tyto látkyA Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min se základní stabilizací od Výrobce Mosten 58 412B Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min stabilizovaný u výrobce, 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1 Mosten 58 432E Koncentrát oxidu...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265302

Dátum: 13.10.1989

Autori: Orlík Ivo, Humplík Antonín, Svoboda Jiří

MPK: C08K 5/13, C08K 5/34, C08K 5/37...

Značky: stabilizačná, vulkanizáty, kompozícia

Text:

...na 100 dielov hmotnostných kaučuku.Použitie stabilizačnej kompozicie podľa vynálezu má mnohé výhody. Vzhľadom na to, že ide o tuhé látky, resp. v pripade už vyrobenej zmesi o tuhú látku, možno využiť na prípravusurových kaučukových zmesí polo~, alebo plnoautomatický systém navažovanía, čim sa podstatne zlepšuje hygiena pracovného prostredia.Kombináciou dvoch zložiek - ľahko dostupných stabilizátorov, možno získať stabilizačnú kmąnziciu s...

Polypropylénové vlákna so zvýšenou stálosťou belosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263360

Dátum: 11.04.1989

Autori: Javorek Miroslav, Hudáč Ján, Babjak Ján, Kohút Štefan

MPK: D01F 6/04, C08K 3/26, C08K 5/34...

Značky: stálosťou, bělosti, zvýšenou, polypropylénové, vlákna

Text:

...prostriedku Hostalux KSN, 0,53 hmotnostných oxidu titaničitého a termosvetelných stabilizátorov 0,05 I hmotnostnýoh Goodrite 3114 a 0,15 Š hmotnostnýoh Chimasorb 944.U pripravených vláken uvedeným spôsobom po jednotýždennom státi na dennom svetle došlo k zožltnutiu vlákna a poklesu belosti z 94 3 na 86,4 S vyjadrenej stupnicou S Mgo.Boli pripravené polypropylénové vlákna 2 izotaktického polypropylénu so stabilizátormi podľa čs. ho...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hupka Ladislav, Balabán Luboš, Knor Zdeněk

MPK: C08K 5/34, C08K 5/07

Značky: kopolymerů, lineárního, 1-olefiny, vyššími, polyetylénu, způsob, stabilizace, etylénu

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Izotaktický polypropylén pre výrobu vláken so zvýšenou odolnosťou voči fotooxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259375

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benovič Bohumil, Vrba Dušan, Jambrich Pavol, Rzyman Tadeáš, Šandová Katarina, Kaššovič Vratko, Samuhelová Zuzana, Šimko Karol, Javorek Miroslav

MPK: C08K 5/34, C08K 5/13, C08L 23/12...

Značky: odolnosťou, fotooxidácii, polypropylén, vláken, voči, zvýšenou, výrobu, izotaktický

Text:

...strednými, vysokými a veľmi vysokými hodnotami svetelnej stability.Pre vlákna určené pre interiérove aplikácie s požadovanou strednou hodnotou úrovňou svetelnej stability (600 až 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky aditívnej dávkovať v nasledovných množstváchPre vlákna do vonkajších aplikácií s požadovanou vysokou úrovňou svetelnej stability nad 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky systému dávkovat v nasledovných množstváchV zrovnaní s...

Polyamidy, najmä vlákna, stabilizované vôči termooxidačnej a fotooxidačnej degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258747

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kvarda Vlastislav, Gallovič Ján

MPK: C08K 5/37, C08K 5/34, D01F 1/10...

Značky: termooxidačnej, najmä, polyamidy, voči, degradácii, fotooxidačnej, vlákna, stabilizované

Text:

...na dusíkových atómoch,ktorý je dislokovaný po celej molekule~ väzby Cu-N možno považovat za bežné kovalentné spojenie, väzby inedi s atómami H, S budú komplexné-~ pri použití iných rozpúštadiel namiesto etanolu, iných solí namiesto Cuclg alebo iných postupov prípravy vzniknú odlišné látky s inou štruktúrou. no s podobnými stabilizačnými účinkami pre polyamid.jednou zo základných požiadaviek kladených na stabilizátory je ich tepelná stálosť v...

Sposob prípravy polymérov alebo kopolymérov zo stabilizovaných vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258231

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bartoň Jaroslav, Juraničová Viera

MPK: C08K 5/34

Značky: kopolymérov, stabilizovaných, monomérov, vinylových, spôsob, přípravy, polymérov

Text:

...významnejšie blokovaná.Hlavný podiel rastových reakcii sa uskutočňuje V postupne sa vytvarajúcej novej olejovej fáze, pozostávajůcej z polymérovo~monomérových častíc, a neobsahujúcej pôvodne V monoméry rozpustený stabilizátor (inhibitor). Transferom monoméru z kvapiek a z miciel emulgátora dochádza k postupnému zvyšovaniu koncentrácie inhibítora v kvapkách a micelách. V oblasti konverzií monoméru nad 70 začína aj difúzia stabilizátora do...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Mikel Miroslav, Tomis Bořivoj, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Šubert Jiří, Milichovský Miloslav, Dimun Milan, Kabátová Viera

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadiel, modifikátory

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mikeštík Antonín, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Belko Dušan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikátory, azozlúčenín, nitrózamínov, alifatických

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Urychlovače radiační polymerace epoxiakrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255295

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Pipota Jiří, Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08K 5/34, C08F 2/54, C08G 59/17...

Značky: urychlovače, polymerace, radiační, epoxiakrylátů

Text:

...Tato emise znamená zvýšení přikonu energie V blizkosti kovových atomů a tedy urychleni polymeračni reakce s radikálovým mechanismem.Bezrozpouštědlová kompozice na bázi epoxyakrylátového oliqomeru, rozpuštěného v monomezním esteru kyseliny ąkrylové nebo metakrylové, ve směsi s kyselinou akrylovou je vytvráitelná radiačně-chemickou polymeraci při ozářeni dávkou 150 kGy, tj. 150 kJ.kq 1. Přítomnost kovových urychlovačů dovoluje tuto dávku...

Termický a termooxidačný stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254186

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čaučík Pavol, Orlík Ivo, Pác Jiří, Durmis Július, Sedlář Jiří, Karvaš Milan, Považancová Marta

MPK: C08K 5/34

Značky: termicky, stabilizátor, termooxidačný

Text:

...použitie stabilizátora podla vynálezu pri spracovaní polymérov zabraňuje pri polyetyléne nežiadúcemu zosieteniu.Stabilizátor podľa vynálezu má nízku toxicitu a je možné kombinovať ho s dalšími stabilizačnymi prísadami, ako sú antioxidanty svetelné stabilizátory, plnidlá, pigmenty,aintistatiká, retardéry horenia ap. Stabilizačné prísady sa môžu pridávať do polymérov obvyklými spôsobmi priamo pri polymérizácii, resp. po...

Kopolyestery na báze poly(etylén-2-butén-dionátu) modifikované polyméranalogickou reakciou s 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253935

Dátum: 17.12.1987

Autori: Romanov Andrej, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: modifikované, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom, kopolyestery, báze, přípravy, poly(etylén-2-butén-dionátu, spôsob, polyméranalogickou, reakciou

Text:

...odstraňuje. Podstatou vynáiezu je kopolyester na báze polyetylén-Z-buténdionátu modifikovaný polyméranalogickou reakciou so 4-amíno-Z,2,6,6-tetramety 1 piperidínom vzorce Iv mólovom pomere zlúčeniny vzorca II ku zlúčenine vzorca iIi 1 1 až 1 0,2, výhodne v chioroiorme za miešania po dobu 4 až 10 hodin pri teplote spätného toku.Polymérne svetelné stabilizátory pilperidinového typu, ktoré sú predmetom vynalezu sú vhodné pre stabilizáciu...

Spôsob stabilizácie polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236375

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pintér Jozef, Brenner Rudolf, Žák Karol, Kořen Ján

MPK: C08L 23/04, C08K 5/34

Značky: etylénu, polymérov, stabilizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je komplexná ochrana polymérov etylénu voči účinkom prirodzeného atmosferického stárnutia jedinou prísadou. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím stéricky bránených amínov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidinu ako komplexného svetelného i termooxidačného stabilizátora v množstve od 0,01 do 1,0 % hmot. Použitím jediného aditiva podľa predmetu tohto vynálezu sa dosiahné úspory aditiv, ako i zjednodušenie technológie ich pridávania...

Polyamid na báze kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, přípravy, kyseliny, polyamid, spôsob, báze

Text:

...1 hodinu pri tej istej teplote, pričom časť reakč 4ného metanolu sa pomaly oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného metanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstrá. není, rozpúštadla sa zvyšok pri nezmenenejteplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu dalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymêr rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,...

Poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: spôsob, přípravy, poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát

Text:

...zahrieva 1 h pri tej istej teplote, pričom čast reakčněho etanolu sa postupne oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpúšťadla sa zvyšok pri nezmenenej teplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 mililitroch toluěnu, prečistí aktívnym...

Polyamid obsahujúci štruktúrne jednotky kyselín 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Bieliková Anna, Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: strukturně, spôsob, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, polyamid, přípravy, obsahujúci, kyselin, jednotky

Text:

...Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpüšťadla sa zvyšok pri nezmenej teplote podrobil vákuu 0,1 až 0,2 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,dôkladne premyje destilovanou vodou a roztok sa vysuší bezvodým síranom sodným. Po...

Poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252976

Dátum: 15.10.1987

Autori: Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Borsig Eberhard, Vaššová Gabriela, Vašš František

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: přípravy, poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát, spôsob

Text:

...pozostávajúcej z 0,979 g 0,002 molu dimetylesteru kyseliny 2,3-bis 1,2,2,6,G-pentametyl-tl-piperidyloxy butandiovej II a 0,25 g 0,004 molu LZ-etán 4diolu v 10 m 1 suchého xylénu zahriate na 110 °C sa pridá 0,05 g tetrapropyltitanátu ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva 1 hodinu pri tej istej teplote, pričom pri reakcii vznikajücí metanol sa postupne odstraňuje destiláciou. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. V...

Stabilizovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 252740

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brenner Rudolf, Žák Karol, Petrů Kamil

MPK: C08K 3/16, C08K 5/34, C08K 3/10...

Značky: polyamid, stabilizovaný

Text:

...2 a 4 l-fenyletyltenoljñostitovvšetkým na báze chloridu meďnatého, mer kaptobenzimidazolu a soli anorganických a- III.lebo organických kyselín tak, ako je to uve- 0,2 chloridu meďnzatého aCuC 12 . 2 H 20 dené v Cs. AO 168 274, 167 652, 167659 a 0,2 AO-ô, t. j. technická zmes tris169 083. Stabiiizované typy plastikárskeho 2 a 4 l-fenyljetyite-nol fosfitov polyamidu 6 sa v ČSSR zatiaľ nevyrábajú, ich potreba so pokrýva dovozomz nesocia-...

Tepelne a svetelne stabilizovaná zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252501

Dátum: 17.09.1987

Autori: Karvaš Milan, Považancová Mária, Durmis Július, Göghová Marcela, Čaučík Pavol, Mašek Ján

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12, C08K 5/52...

Značky: polypropylénu, stabilizovaná, tepelně, světelné, báze

Text:

...až 0,3 9/0 hmotnostného fosfibového antioxidantu všeobecného vzorca IA je acylový zvyšok odvodený od karboxylovej kyseliny s počtom uhlikov 0 až 18,alebo ich zmesí. Príslušná karboxylová kyselina je nesýtená, ale obsahuje aj nenasýtené zložky.Predmetná zmes má mimoriadnu tepelnú i svetelnú stabilitu a je možné ju použiť na prípravu. ktorýchkolvek výrobkov z polypropylénu včítane polypropylénových vláken. Okrem výhody v spracovatelskej tepelne...

Výrobky z polypropylénu so zvýšenou svetelnou stálosťou a belosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252013

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havran Ján, Ondrejmiška Koloman, Turzová Alena

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: zvýšenou, stálosťou, belosťou, světelnou, polypropylénu, výrobky

Text:

...obsahujúcich stéricky chránený dusik, zvoleného zo skupiny, zahrňujúcej zlúčeniny obecného vzorca AY je vodík alebo metyl, A je acyl odvodený od nasýtenej alebo nenasýtenej karboxylovej kyseliny so 6 až 18 atómami uhlíka alebo ich zmes a zlúčeniny obecného vzorca Cn je číslo, odpovedajúce priemernej molekulovej hmotnosti 1500 až 3000 a/alebo(2) 0,01 až 0,5 0/0 hmotnostných trilauryltritiotosfitu, pričom obsah jednotlivých zložiek je...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk

MPK: C08K 5/34, D06M 13/46

Značky: přípravy, způsob, materiálů, polymerních, kationizaci, používaných, kationizačních, přípravků

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Modifikované nitrosaminy nebo směsi na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233262

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dimun Milan, Magura Miroslav, Šubert Jiří, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Lichvár Milan, Husárová Mária, Mikel Miroslav, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/22, C08K 5/52, C08K 5/34...

Značky: směsi, modifikované, jejich, nitrosaminy, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

U nitrosaminů nebo směsí na jejich bázi, zejména nadouvadel s nitrosaminovou aktivní složkou, dochází přídavkem triarylfosfátů nebo směsných triarylfosfátů k významnému zvýšení tepelné stability rezultující směsi. Uvedená aditíva současně potlačují prašnost směsi, figurují jako flegmatizační činidla, plastifikátory a retardéry hoření. Takto modifikované nitrosaminy nebo jejich směsi s dalšími komponenty, nacházejí použití především jako...

Způsob výroby epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233939

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: C08K 5/34, C08L 63/00

Značky: epoxidové, způsob, výroby, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby epoxidové kompozice zejména pro použití v elektrotechnice. Imidazol a/nebo jeho deriváty se nanesou na anorganické plnivo za stálého míchání a zahřívání na teplotu vyšší než je teplota tání použitého imidazolu. Tato směs je stálá a kdykoli se smísí s epoxidovou pryskyřicí za pokojové teploty. Způsob výroby je výhodný při přípravě malého množství kompozice.

Způsob přípravy 1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236794

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cassar Luigi, Rochat Alain Claude, Iqbal Abul

MPK: C07D 207/36, C08K 5/34, C07D 487/04...

Značky: způsob, 1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4-diketopyrrolo(3,4-c)pyrrolu obecného vzorce I kde znamená R1 a R2 na sobě nezávisle isocyklickou nebo heterocyklickou skupinu, R1 a R2 na sobě nezávisle popřípadě substituovanou fenylovou, naftylovou, difenylylovou, pyridylovou, furanylovou nebo thiofenylovou skupinu, který je vyznačený tím, že se nechává reagovat 1 mol symetrického nebo asymetrického dialkylesteru kyseliny jantarové, kiarylesteru kyseliny jantarové nebo...