C08K 5/29

Spôsob stabilizácie polymérov, ktoré obsahujú esterové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19356

Dátum: 05.06.2012

Autori: Eckert Armin, Laufer Wilhelm

MPK: C08K 5/29

Značky: spôsob, obsahujú, skupiny, stabilizácie, polymérov, esterové

Text:

...nutné trisubstituované benzénamíny sa môžu vyrobiť- ako je odborníkom známe - pomocou FriedelCraftsovej alkylácie anilínu so zodpovedajúcim alkénom, halogénalkánom,halogénalkénbenzénom a/alebo halogéncykloalkánom.0017 Potom sa tieto nechajú reagovat sfosgénom na zodpovedajúci0018 Karbodiimidiácia sa uskutočňuje pritom výhodne podľa spôsobu, ktorý je opísaný v publikácii Angew. Chem. 93, str. 855 - 866 (1981) alebo V spise DE A 11 30 594 alebo...

Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Song Cheong Hun, Ogawa Hiroshi, Suwa Tatsuhiro

MPK: C08L 83/04, C08F 220/18, C08K 5/29...

Značky: využíva, člen, kompozícia, ktorý, opticky, adhezívna

Text:

...Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne...

Sposob výroby nesfarbujúceho sieťujúceho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238454

Dátum: 01.10.1987

Autori: Eliáš Rudolf, Kopál Pavel

MPK: C09J 3/14, C08K 5/29

Značky: sieťujúceho, činidla, spôsob, nesfarbujúceho, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nový sposob výroby nesfarbujúceho sieťujúceho činidla pre roztokové polymerne lepidla najmä na báze polyuretánov a polychloroprenu. Pripravuje sa v prostredí organického rozpúšťadla adíciou toluendiizokyanátu na organické látky charakteristické tým, že v molekule obsahujú aspoň jeden atom dusíka a tri atomy aktivneho vodíka.

Způsob výroby přípravku se síťujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242019

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kmec Oddej, Slavkovský Roman

MPK: C08K 5/29

Značky: účinkem, způsob, síťujícím, výroby, přípravků

Text:

...s obsahem 4,4-iz-omeru minimálně 97 0/0 hmot.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje prípravu levného prípravku se síťujícím účinkem na bázi polyizokyanátu pno po-lyuretanová a polychloroprenlová lepidla. V tomto prípravkku je Vzniklý polyizokyanát V roztoku V aktivovaném stavu aktivátorem, který zajišťuje potřebnou rychlost vzniku prostorové sítě, počáteční pevnosti spojů a stabilitu roztoku. Způsob výroby prípravku...