C08K 5/13

Dvojzložková prášková poťahovacia kompozícia vytvrditeľná teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17805

Dátum: 06.11.2009

Autori: Jansen Johan Franz Gradus Antonius, Drijfhout Jan Pieter

MPK: C08K 5/13, C09D 5/03, C08K 5/00...

Značky: kompozícia, poťahovacia, vytvrditelná, prášková, teplom, dvojzložková

Text:

...radikálový iniciátor a katalyzátor pre tepelný radikálový iniciátor, aby umožnili toto Vytvrdzovanie teplom. Vytvrdzovanie teplom má tú výhodu, že sa vjednokrokovom procese zahrievania práškovej poťahovacej kompozície bez použitia ďalšieho vybavenia, napríklad vybavenia, ktoré vytvára UV svetlo alebo urýchlené elektróny, môže práškový poťah na substráte roztaviť a vytvrdíť, zatiaľ čo Vytvrdzovanie práškovej poťahovacej kompozície na...

Dvojzložková prášková povliekacia kompozícia vytvrditeľná teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17161

Dátum: 06.11.2009

Autori: Jansen Johan Franz Gradus Antonius, Drijfhout Jan Pieter

MPK: C09D 5/03, C08K 5/13, C08K 5/00...

Značky: prášková, dvojzložková, vytvrditelná, teplom, kompozícia, povliekacia

Text:

...plátno namočené do acetónu, a toto bavlnené plátno pokrýva hlavu kladiva, ktoré má hmotnosť 980 gramov a kontaktnú plochu povrchu s poťahom 2 cmz. Po každých 20 otreniach sa plátno namočí do acetónu. V meraní sa pokračuje, až kým sa poťah neodstráni (a získané ADR číslo sazaznamená) alebo kým sa nedosiahne 100 ADR.Výrazom vytvrditeľný teplom sa vrámci tohto vynálezu rozumie, že Vytvrdenie práškovej povliekacej kompozície sa môže...

Systém a kompozície pre farebnú stabilizáciu polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15586

Dátum: 16.06.2009

Autor: Demassa John

MPK: C08K 5/00, C08K 5/13, C08K 5/36...

Značky: polymerů, kompozície, systém, farebnú, stabilizáciu

Text:

...antioxidant na báze tiodialkylén bis-(3,5-dialkyl-4-hydroxy) hydro cinamátu, tioéterový antioxidant, antioxidant na báze N,N-alkylén bis-(3,5-dialkyl-4-hydroxy) hydrocinamamidu, para-substituovaný aralkylsubstituovaný difenylamínový antioxidant, parafenyléndiamínový antioxidant, polymerizovaný dihydrochinolínový antioxidant, antioxidant na báze síry, O, O-dialkyl-3,5-dialkyl-4-hydroxybenzyl fosfonátový antioxidant, antioxidant na báze...

Postup výroby elektrického izolátora s ochranným plášťom z polymérneho materiálu obsahujúceho antiozonant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12134

Dátum: 13.02.2009

Autor: Thevenet Guy

MPK: C08J 3/20, C08J 3/22, C08K 5/00...

Značky: ochranným, antiozonant, polymérneho, materiálů, elektrického, výroby, plastom, izolátora, postup, obsahujúceho

Text:

...0,005 až i v polymérovom materiáli, dosiahneme priaznivý účinok na správanie sa materiálu vo vztahu kpoškodzovaniu skúmaného povrchu polymérového materiálu. Tieto koncentrácie budú dalej označované ako optimálna koncentrácia.0012 Množstvo aditív, ktoré je potrebné primiešat, musí byt riadené najmä pre antíozonanty, pretože vysoká konečná koncentrácia (viac ako 1 ) antiozonantu primiešaného do polymérového materiálu pred...

Synergická zmes 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu a stericky bráneného fenolu a jej použitie na stabilizáciu organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284413

Dátum: 28.02.2005

Autori: Stinsky Kurt, Gilg Bernard

MPK: C09K 15/08, C08K 5/13

Značky: použitie, synergická, organického, stabilizáciu, stericky, bráneného, 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu, materiálů, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická zmes, ktorá obsahuje: a) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je metyl alebo etyl, a R2 je C10-C30-alkyl a b) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (II), v ktorom n má hodnotu 1, 2 alebo 4, X1 je terc-butyl, X2 je C1-C4-alkyl, X3 v prípade, že n má hodnotu 1, je C1-C20-alkyl, alebo skupina -A1-COO-A2 alebo -A1-COONH-A2, kde A1 je C1-C4-alkylén a A2 je C1-C20-alkyl, C4-C20-alkyl prerušený zvyškom...

Adhezívna kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283624

Dátum: 10.10.2003

Autori: Weih Mark, Bond Karen, Warren Patrick

MPK: C08K 5/07, C08K 3/22, C08K 5/13...

Značky: použitie, kompozícia, adhezívna

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívna kompozícia obsahuje 35 až 75 % hmotn. aduktu Diels-Alderovej reakcie z perhalogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a olefínovo nenasýteného diénofilu, obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 % hmotn., 1 až 15 % hmotn. fenolovej živice, 1 až 15 % hmotn. aromatickej hydroxyzlúčeniny, 1 až 15 % hmotn. donoru formaldehydu, 0,1 až 15 % hmotn. teplom aktivovateľnej látky zosieťujúcej nenasýtený elastomér, 1 až 15 % hmotn....

2,4-Dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly a stabilizované zmesi organických materiálov s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279627

Dátum: 11.01.1999

Autori: Pitteloud Rita, Dubs Paul

MPK: C07C 39/06, C09K 15/08, C08K 5/13...

Značky: organických, obsahom, 2,4-dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly, zmesí, materiálov, stabilizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujúce polystyrén, substituovaný polystyrén, kopolyméry alebo terpolyméry styrénu alebo substituovaného styrénu, polykarbonát, polyesterkarbonát, polyuretán, polyamid, kopolyamid, polyacetál alebo polyfenylénoxid a aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená metyl alebo etyl a R2 znamená C2-C30 alkyl, sú vhodné ako stabilizátory organických materiálov proti odbúravaniu teplom, oxidáciou alebo žiarením.

2,4-Dialkyl-6-sek.alkylfenoly, kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280307

Dátum: 08.06.1994

Autori: Dubs Paul, Pitteloud Rita

MPK: C09K 15/08, C08K 5/13, C07C 39/06...

Značky: tieto, obsahujúce, zlúčeniny, použitie, 2,4-dialkyl-6-sek.alkylfenoly, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená n-alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, R2 znamená terc.alkylovú skupinu obsahujúcu 4 až 18 uhlíkových atómov alebo alfa, alfa-dimetylbenzylovú skupinu, R3 znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 28 uhlíkových atómov a R4 znamená metylovú skupinu alebo etylovú skupinu, s výhradou, že skupina -CHR3R4 obsahuje aspoň 4 uhlíkové atómy. Tieto zlúčeniny sú vhodné na...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270314

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ottis Jiří, Zahradníčková Alena, Šulc Zdeněk, Pešta Pavel, Sedlář Jiří

MPK: C08K 5/15, C08K 5/13, C09K 15/06...

Značky: stabilizace, způsob, polypropylénu

Text:

...o kombínaot ao dvlma íenollckýml stabilizotory oe vyrábłjí kondanzací blaíenolů o apíotsldrhydçlnam a eau oharakhrízovćruy obsahom opoxldlcklho kyelíku. Epoxldovó pryakyřlce obsahující o. a 1 o 96 hmotnoolních opoxídlckłho kyalíku nagují o kovy a tím onílují mnololví kovů. vetuptajíoích do nakoe a íenoltckýmí stablllzćlory. Tím takő eníiují pravdůpodobnoot výskytu nelldoucmo saborvení polymeru.Přldtním o.o 1 až 1 96 hmotnoolního...

Stabilizačná kompozícia pre polymérne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269587

Dátum: 11.04.1990

Autori: Považancová Marta, Humplík Antonín, Göghová Marcela, Karvaš Milan, Durmis Július, Orlík Ivo, Čaučík Pavol, Bencková Mária

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: polymérne, stabilizačná, materiály, kompozícia

Text:

...stabilizátormi a účinná ochrana proti efnrbovaniu polyméru.Stabilizačný účinok kompozície podľa vynálezu predči pri rovnakom dávkovaní stabilizačné účinky iných stabilizétorov na báze pentaerytritolu, Jej zlozky sú netoxické, ich výroba využíva ľahko dostupné suroviny, získavé zhodnocovanim technologických odpadov.Kompozícia podľa vynálezu sa nôže aplikovat do polymérneho substrátu ako jednotlivé zložky v odpovedajúcom pomere ale ako zmeený...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kúdelka Ivo, Pospíšil Jan

MPK: C08L 23/00, C08K 5/37, C08K 5/13...

Značky: fenolického, sirnými, způsob, antioxidantu, polyolefinů, stabilizace, směsi, kostabilizátory

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265302

Dátum: 13.10.1989

Autori: Humplík Antonín, Svoboda Jiří, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/13, C08K 5/37, C08K 5/34...

Značky: stabilizačná, vulkanizáty, kompozícia

Text:

...na 100 dielov hmotnostných kaučuku.Použitie stabilizačnej kompozicie podľa vynálezu má mnohé výhody. Vzhľadom na to, že ide o tuhé látky, resp. v pripade už vyrobenej zmesi o tuhú látku, možno využiť na prípravusurových kaučukových zmesí polo~, alebo plnoautomatický systém navažovanía, čim sa podstatne zlepšuje hygiena pracovného prostredia.Kombináciou dvoch zložiek - ľahko dostupných stabilizátorov, možno získať stabilizačnú kmąnziciu s...

Koinhibitory pro moderaci vlastností inhibovaných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263821

Dátum: 12.05.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: C08G 63/52, C08K 5/13, C08K 5/08...

Značky: koinhibitory, polyesterových, pryskyřic, moderaci, vlastností, inhibovaných, nenasycených

Text:

...vlastností nenasycených polyesteurových pryskyřic s obsahom inhibitorů chinonového nebo hydrochinonového typu je předměteln předloženého vynálezu.Uvedené koinhibitory mají vliv především na délku síťujících styrenových řetězců vytvrzené polyesterové pryskyřice. Předností jejich použití je možnost dosažení jak u odběraiele, tak i u konečného zpracovatele pryskyřic poměrně široké škály vlastností ru výrobků z jednoho typu pryskyřice. Tímto...

Kopolymery etylenu s propylenem nebo butylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259929

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vašátková Jiřina, Čapka Oldřich, Pešta Pavel, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: kopolymery, butylenem, etylénu, propylenem

Text:

...vedle zpracování na fólie je velmi rozšířená výroba velkoobjemových nádob vyfukováním a to tak, že vyrobený granulát se mísí s různými zpracovatelskými přísadami a např. na lince Voith-Fischer je zpracováván na kanystry,sudy, konve a jiné duté předměty.Při experimentech prováděných s různými koncentračními poměry citovaného ternárního systému se ukázalo, že optimálních výsledků z technologického i ekonomického hlediska se...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: etylénu, propylenem, lineárních, polymerů, kopolymerů, stabilizace, způsob

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Izotaktický polypropylén pre výrobu vláken so zvýšenou odolnosťou voči fotooxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259375

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vrba Dušan, Jambrich Pavol, Samuhelová Zuzana, Kaššovič Vratko, Javorek Miroslav, Benovič Bohumil, Šimko Karol, Šandová Katarina, Rzyman Tadeáš

MPK: C08K 5/13, C08L 23/12, C08K 5/34...

Značky: fotooxidácii, voči, zvýšenou, výrobu, vláken, odolnosťou, polypropylén, izotaktický

Text:

...strednými, vysokými a veľmi vysokými hodnotami svetelnej stability.Pre vlákna určené pre interiérove aplikácie s požadovanou strednou hodnotou úrovňou svetelnej stability (600 až 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky aditívnej dávkovať v nasledovných množstváchPre vlákna do vonkajších aplikácií s požadovanou vysokou úrovňou svetelnej stability nad 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky systému dávkovat v nasledovných množstváchV zrovnaní s...

Stabilizovaný polyolefin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255662

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C08L 23/00, C08K 5/13

Značky: polyolefin, stabilizovaný

Text:

...nemá jeho přítomnost vliv na světelnou stabilitu. V případě aplikací vzorkú poâléhajícím povětrnostním vlivům je tedy nutné použít i stabilizátor světelný, např. typu benzofenonového, triazolového nebo stericky bráněného aminu, zabezpečující odolnost polymeru proti nežádoucím složkám UV záření. Kyseliny a jejich soli obecného vzorce I se světelnými stabilizátory nereagují. Pŕítomnost světelných stabilizátorů proto neomezuje možnosti...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kopernický Ivan, Schmidt Gejza, Šimko Karol, Kašovic Vratko, Kondrková Dagmar, Pintér Jozef, Sáraz Jozef

MPK: C08K 5/11, C08J 5/18, C08K 5/09...

Značky: výrobu, fólií, polyméry, propenu, aditivované

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...

Lineární polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 254545

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čapka Oldřich, Balabán Luboš, Pešta Pavel, Vašátková Jiřina

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13, C08L 23/04...

Značky: lineární, polyetylen

Text:

...aduktů, volné fenoly, fosfit a oxidačni produkty všech 3 primárnich komponent.Při experimentech prováděných s různými koncentračnimi poměry těchto 3 složek se ukázalo, že optimálnich výsledků se dosahuje, pohybují-li se koncentrace prímárnich produktů 2,6-ditercbutylfenol vysokomolekulárni fenol fosfit v rozmezi koncentračnich poměrů (1 až 4)vyrobený granulát se v další fázi zpracovává např. vyfukováním na mikrotenove fólieo tlouščce 0,005...

Plastická hmota na bázi polyvinylchloridu pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253727

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gutowska Anna, Swierz-motysia Barbara, Lada Krystyna

MPK: C08L 27/06, C08K 5/13

Značky: použití, plastická, dlouhodobému, polyvinylchloridu, krví, lékařské, bázi, hmota, styku

Text:

...pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví s obsahem suspenzního polyvinylchloridu, di-2-etylhexylftalátu,epoxidovaného sójového oleje, stabilizátorů ze skupiny vápenatozinečnatých solí alifatických kyselin, mazacího prostředku a antioxidačního činidla, vyznačující se tím, že jako antioxidační činidlo obsahuje sloučeninu ze skupiny trialkylfenolü obecného vzorceC 6 H 20 HR 1 R 2 R 3 kde R 1 znamená metyl nebo terciární skupinu -C 4 H...

Polypropylen a jeho kopolymery s ethylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246766

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ulrych Jioí, Školník Juraj, Sládeeek Linhart, Vavrovie Ján, Klimek Milan

MPK: C08K 5/13, C08L 23/16, C08L 23/12...

Značky: polypropylén, kopolymery, ethylenem

Text:

...zpracování práškového polymeru na granulát -a granulátu na konečné výrobky. Při testoch dlouh-odobé stability za snížených teplot vy,ikazuje poměrně nízkou účinnost fair-ll,Proto bylo překvapivé zjištění, že jeho kombinace s látkou A 0 49 vykazuje mimořádně vysoký synergidký stabilizační efekt při teplotách blížícícih se teplotám praktické apliikace. iPři tom, »aniž by došlo k porušeníto-hoto synergického efektu může polymer obsahovat...

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240977

Dátum: 14.08.1987

Autor: Vitásek František

MPK: C08J 9/14, C08K 5/13, C08K 5/02...

Značky: styrenového, částice, výroby, zpěňovatelná, její, polymerů, způsob

Text:

...n-pentanu. V příkladech podle vynálezu se v tmto okamžiku také přidávají přísady pro snížení hořlavosti v množstvích, která jsou uvedena dále.Obsah kotle se zahřeje na teplotu 102 až 110 °c a za míchání se udržuje pri této hodnotě po dobu 7 až 10 hodin. Pak se kotel ochladí na teplotu mfstnosti, jeho obsah se okyselír kyselinou dusičnou, perly se oddělí od vodného prostředí, promyjí se vodou a vysuší na vzduchu při teplotě místnosti.Pro...

Úprava klzných vlastností polymérov a kopolymérov propénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250891

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pintér Jozef, Štefánik Marián, Kondrková Dagmar

MPK: C08J 3/20, C08K 5/13, C08J 5/18...

Značky: vlastností, úprava, kopolymérov, klzných, polymérov, propenu

Text:

...o tavn-om indexe 2,1 g/1-0 min. sa pridalo- 0,02 0/0 hmot. .pentaerytłrit-oltetrakis 3- 3,5-idiierc.»butyl~ 4-hydroxyfenyl pr-Qpi~o~ netu, 0,25 0/0 hmot. akiadecyi 3 ~ 3,5 «diier~c.butyi-Ilmwdrexvienyl pr-apionátu a 0,08 0/0 hmot. stearátu Vápenatého. Zmes sa home genizouvala, grainulovala .a fólia z ,granuláiu sa pripravila ako v príklade 1. K-oefi-cienty trenia fólia/fólia podľa DIN 53 375 sa namerali statický 0,43 dynamický 0,40.K...

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gross Petr, Balabán Luboš

MPK: C08K 3/22, C08K 5/52, C08K 5/13...

Značky: polyetylen, barevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevného polyetylénu o indexu toku 5 až 18 g/10 min. stabilizovaného proti účinkům slunečního záření, obsahujícího 0,015 až 0,3 hmotnostních % fenolického antioxidantu, který má v ortopolohách terciární butylové skupiny a v p-poloze skupinu -CH2-CH2-COOR, (kde R je hexadecyl, oktadecyl nebo symetricky substituovaní pentaeritrytyl), nebo metyl, 0,02 až 0,3 hmotnostních % trifenylfosfitu substituovaného alkyl nebo styrylskupinou...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235194

Dátum: 15.02.1987

Autori: Orlík Ivo, Voeroeš Viliam, Humplík Antonín, Kačáni Stanislav, Holčík Ján

MPK: C08K 5/51, C08K 5/13, C08K 5/34...

Značky: stabilizačná, kompozícia, vulkanizáty

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty z prírodného a/alebo syntetických kaučukov na báze ?-metylbenzylfenolu a 2-merkaptobenzimidazolu, vyznačujúca sa tým, že obsahuje 25 až 40 % hmotnostných tris (?-metylbenzylfenyl)fosfitu obecného vzorca I, v ktorom R znamená ?-metylbenzyl a n znamená celé číslo 1 až 3, 15 až 30 % hmotnostných 2-merkaptobenzimidazolu vzorce II a 30 až 60 % hmotnostných 2-metylbenzylfenolu vzorca III, v ktorom n znamená...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235193

Dátum: 15.02.1987

Autori: Holčík Ján, Voeroeš Viliam, Orlík Ivo, Kačáni Stanislav, Humplík Antonín

MPK: C08K 5/34, C08K 5/13, C08K 5/18...

Značky: stabilizačná, vulkanizáty, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty z prírodného a/alebo syntetických kaučukov na báze a-metylbenzylfenolu a 2-merkaptobenzmidazolu vyznačujúca sa tým, že obsahuje 30 až 65 % hmotnostných ?-metylbenzyldifenylamínu všeobecného vzorca I, v ktorom n znamená celé číslo 1 alebo 2 a R znamená vodík alebo ?-metylbenzyl, 15 až 35 % hmotnostných a-metylbenzylfenolu vzorca II, v ktorom n znamená celé číslo 1 až 3, a 15 až 40 % hmotnostných...