C08K 5/01

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7462

Dátum: 01.07.2016

Autori: Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav, Balogová Jarmila, Diačik Ivan, Jašš Branko, Kručko Otto, Balogová Alena

MPK: C08K 3/36, C08K 5/01, C08J 3/22...

Značky: vlákien, modifikovaných, polypropylénových, jemnou, celulózou, přípravu, použitie, koncentrát

Text:

...dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 40 kg práškového polypropylénu zamieša 5,0 kg zmesi polyetylénových voskov,amorfného oxidu kremičitého ako kompatabilizéra. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá celulóza v množstve 5,0 kg a celá zmes sa mieša 6 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a následne sa...

Polymérne kompozity na báze kolagénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5998

Dátum: 04.01.2012

Autori: Červinková Danica, Matyašovský Ján, Jurkovič Peter

MPK: C08K 5/01, C08L 31/06, C08L 27/00...

Značky: báze, kompozity, polymérne, kolagenu

Text:

...jeho kompaundácia s vhodnými typmi polymérov, ktoré by vyvážili uvedené nedostatky. Toto je dosiahnuteľné kombináciou vhodných syntetických polymérov a biopolymérov, čim je možne regulovať spracovateľské a fyzikálne-mechanické vlastnosti výsledného produktu. Takáto kombinácia skladby pripravených kompozitov súčasne zabezpečuje dosiahnutie čiastočnej, prípadne úplnej biodegradability polymérneho systému v závislosti od zloženia zmesi....

Vynálezy kategórie «C08K 5/01» v Ukrajine.

Olej pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264806

Dátum: 12.09.1989

Autori: Revúc Miloš, Kotek Jiří, Jex Ján, Baxa Jozef, Guldan Ludovít, Kavec Ján

MPK: C08L 9/06, C07C 7/10, C08K 5/01...

Značky: účely, gumárenské

Text:

...i výsledného produktu,vzhľadom na vztahy medzi štruktúrou a vlastnostami látok, zabezpečujú požadovanú aromatickost a dalšie vlastnosti oleja. Výhodou oleja pre gumárenská účely podľa tohoto vynálezu je jeho široký frakčný rozsah, lebo sa skladá z máloviskózneho olejového extraktu so strednou teplotou varu okolo 400 °Ľ a velmi visközneho reextraktu so strednou teplotou varu okolo 480 °C, vyrobeného následnou extrakciou extraktu...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262145

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chodura Jan, Husák Vladimír, Podešva Milan

MPK: C08K 5/01, C08L 9/00, C08L 19/00...

Značky: vulkanizovatelná, směs, kaučuková

Text:

...ataktických ,poldílů nad uvedené meze vynálezu však způsob-uje prudké snížení mechanických vlastností vulzkanizártů. U produktů s vyšším obsahom lzotaktických podílů ,podle vynálezu, lze přídavkem ke lkaučukovým směsím Zvýšit mechanické vlastnosti vulkanizátů, vpropřípadě nahradit část kaučuku, .změkčo-vadel ,nebo prysąkyřic ve .směsích při zachová-ní základních vlastností pryže. Výběrem typu .produktu a kombinací všech složek kaučukové...

Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245333

Dátum: 15.12.1988

Autori: Decroix Jean-claude, Bully Les Mines, Schedwin Sven-erik, Aubigny Enartois, Mitkov Atanas Leshkov

MPK: C08K 5/01, C07C 7/10, C08L 9/06...

Značky: účely, oleja, výroby, vysokým, spôsob, gumárenské, aromátov, obsahom

Text:

...teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zemanová Eva, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Červenka Zdeněk

MPK: C07C 15/02, C07C 15/12, C08K 5/01...

Značky: tepelnej, výtažků, plynných, stability, splodín, modifikátory

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Ztekucující přísada do betonových záměsí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236116

Dátum: 01.08.1987

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C08K 5/01, C04B 13/30

Značky: betonových, ztekucující, prísada, záměsi, způsob, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Ztekující přísada do betonových záměsí složená z vodných roztoků solí sulfonovaných polykondenzátů formaldehydu a cyklických organických látek, která obsahuje jako cyklické organické látky v sušině 30 až 40 % hmot. destilační frakce metylnaftalenového podílu z dehtu o teplotě varu 240 až 265 °C složené ze 40 až 62 % metylnaftalenu, 0,1 až 30 % dimetylnaftalenu, 0,1 až 12 % naftalenu, 0,1 až 10 % thionaftenu, 0,1 až 15 % difenylu, 0,1 až 15...

Vulkanizovatelná pryžová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 235938

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gorjunov Georgij Leonidovič, Šuplecov Vladimir Georgijevič, Mednikov Mark Michajlovič, Rogov Alexandr Vladimirovič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Nikitin Jurij Nikolajevič, Sažin Gennadij Vasiljevič, Orechov Sergej Vasiljevič

MPK: C08K 5/01, C08L 9/00

Značky: pryžová, směs, vulkanizovatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná pryžová směs na bázi kaučuku s uhlíkovým řetězcem obsahuje aktívní retortové saze ve tvaru agregátů srostlích sférických částic o průměru 110 až 600 Ao, které mají stupeň srůstu částic v agregátu 0,03 až 0,09. Vulkanizovatelná pryžová směs má složení /hmotn. díly/: kaučuk 100, aktívní retortové saze 40 až 100.

Sekundární změkčovadlo pro polyvinylchloridové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230147

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mostecký Jiří, Lukavský Jan, Kubelka Vladislav, Kozák Petr, Vysoký Jiří, Stejskal Michal

MPK: C08K 5/01, C08L 27/06, C08J 3/18...

Značky: změkčovadlo, směsi, sekundární, polyvinylchloridové

Zhrnutie / Anotácia:

Sekundární změkčovadlo pro polyvinylchloridové směsi vyznačující se tím, že obsahuje 85 až 99,5 % hm. nasycených uh1ovodíků a alkylovaných monoaromátů a 0,5 až 15 % hm. frakce aromatických uhlovodíků, přičemž nasycené uhlovodíky sestávají z alkánů a cyklánů ve vzájemném hmotnostním poměru 1:l, až 1:4 a hmotnostní poměr nasycených uhlovodíků k alkylovaným monoaromátům je maximálně 1:l, s výhodou 1:0,1 až 1:0,6 ve frakci aromatických uhlovodíků...