C08K 3/34

Modifikovaný fylosilikát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18479

Dátum: 03.08.2011

Autori: Alonso Soriano José María, Gallur Blanca Miriam, Jordá Beneyto María, Hortal Ramos Mercedes, Bermúdez Saldana José María, Aucejo Romero Susana

MPK: C08K 3/34

Značky: fylosilikát, modifikovaný

Text:

...odolnosť.0013 Preto sa ďalší aspekt predmetného vynálezu týka použitia modiñkovaného fylosilikátu podľa tohto vynálezu ako spevňujúceho činidlaSTRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0014Obr. 1 znázorňuje termogravimetrickú analýzu až do 700 °C uskutočnenú sObr. 2 znázorňuje Youngov modul (GPa) (biely stĺpec) a predĺženie priObr. 3 znázorňuje Youngov modul (GPa) (biely stĺpec) a predĺženie priObr. 4 znázorňuje graf tepelného toku proti teplote u rôznych...

Vodotesné membrány založené na bitúmene modifikovanom polymérmi obsahujúcimi cenosféry kremičitanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13043

Dátum: 11.06.2010

Autori: Pascon Daniele, Zaffaroni Pasquale, Drigo Michele

MPK: C08K 7/00, C08K 3/34, C08L 95/00...

Značky: hlinitého, modifikovanom, bitúmene, založené, křemičitanu, polymérmi, obsahujúcimi, vodotěsné, cenosféry, membrány

Text:

...hustotou,polyetylén svysokou hustotou, izotaktický polypropylén, kopolymér etyIén/propylén, terpolymér etylén/propyIén/butén, ataktický polypropylén a styrén-butadién-styrénový blokový kopolymér. 0019 Priemyselný bitúmen, zvlášť bitúmen 180/200, sa všeobecne nachádza v prípravkoch podľa tohto vynálezu v množstvách medzi 75 a 85 hmotnostných, kým termoplastický polymér alebo polyméry sú prítomné v množstvách medzi 10 a 18 hmotnostných.0020...

Kondenzačne zosieťujúce silikónové peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10575

Dátum: 24.02.2009

Autori: Morhenn Stephan, Link Alfred

MPK: C08L 83/04, C08K 3/34

Značky: kondenzačne, zosieťujúce, silikonové

Text:

...reakčná zmes, v ktorej sa pri prvej reakcii zlúčenín s aspoň jednou skupinou Si-H za prítomnosti bázického katalyzátora uvoľňujemolekulárny vodik a v druhej reakcii sa reakčná zmes zosietuje. Druhá reakciaje pri tom katalyzovaná druhým katalyzátorom, ktorým je kov alebo zlúčeninakovu alebo organokovová zlúčenina (kovový katalyzátoŕ).0012 Druhá reakcia prebieha výhodne medzi polysiloxánom a) saspoňdvomi skupinami Si-OH a zlúčeninou b) s aspoň...

Expandovateľné granuláty založené na vinylových aromatických polyméroch, ktoré majú zlepšenú expandovateľnosť a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20846

Dátum: 18.10.2006

Autori: Ponticiello Antonio, Casalini Alessandro, Ghidoni Dario, Felisari Riccardo

MPK: C08K 3/04, C08J 9/16, C08J 9/00...

Značky: vinylových, polyméroch, aromatických, granuláty, přípravy, expandovateľnosť, expandovateľné, spôsob, zlepšenú, založené

Text:

...povrchu, ktorý sa skladá z nanesenia polymémej penovej štruktúry obsahujúcej 1 až 25 hmotn. založenej na hmotnosti polymémeho materiálu z častíc sadzí dispergovaných v polymémej pene. Sadze sú tepelné sadze s veľkosťou častíc väčšou ako 150 nm. Polymér výhodne obsahuje aspoň 95 hmotn. polystyrénu, ktorý má hmotnosť priememej molekulovej hmotnosti 195 000. Sadze sa zmíešajú s roztavenou polymémou živicou spolu s nadúvadlom počas prípravy...

Transdermálny terapeutický systém s adhéznou vrstvou, spôsob silikonizovania zadnej vrstvy systému a použitie zadnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13927

Dátum: 06.09.2005

Autori: Müller Walter, Leonhard Johannes

MPK: C08K 3/34, A61K 9/70

Značky: terapeuticky, silikonizovania, systému, vrstvou, použitie, systém, vrstvy, adhéznou, transdermálny, spôsob, zadnej

Text:

...Teplota predstavuje asi 80 °C až 100 °C, EP 1 791 533 34 4 m, môže byť ale tiež pod 80 °C.0009 Každý samolepiaci systém, či už transdermálny terapeutický systém,náplasť bez účinnej látky, etiketa alebo lepiaca páska, musí byť pred použitím chránený pomocou vždy odtrhnuteľnej ochrannej vrstvy. Ochranná vrstva môže pozostávať z rôznych materiálov, ako je napr. PET, polyetylén alebo polypropylén a je na strane, ktorá prichádza do kontaktu s...

Kombinácia prostriedkov na ochranu proti ohňu a nanokompozitov pre termoplastiké polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17254

Dátum: 03.05.2004

Autor: Hörold Sebastian

MPK: C08K 5/3492, C08K 5/17, C08K 3/34...

Značky: ochranu, proti, ohňu, termoplastiké, kombinácia, nanokompozitov, polyméry, prostriedkov

Text:

...účinok však tu nie je opisovaný.0012 V spise EP 0 132 228 A 1 sú opisované voči ohňu odolné spevnené polyesterové tvarované hmoty so spevňujúcimi plnivami (výhodne so sklenenými vláknami), s prostriedkami na ochranu proti ohňu, s 0,2 až 4 príp.organicky modiñkovaného vrstveného silikátu ako prostriedku proti odkvapkávaniu a 0,05 až 2 soli alkalického kovu monokarboxylovej kyseliny so 6 až 22 C atómami. Ako plameň potlačujúce prísady...

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Zingg Jürg, Quotschalla Udo, Salathé Ronald, Linhart Helmut, Pauquet Jean-roch

MPK: C07F 9/32, C08K 3/22, C07F 9/40...

Značky: organicky, obsahujúca, fosfonitov, fosfonit, spôsob, solou, aminu, kombinácii, použitie, ktorý, organického, kovů, kyselinu, fosfit, stabilizovaný, stabilizácie, viaže, fosfitov, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrůj Jaroslav, Kučera Jaroslav, Pác Jiří, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Kunz Milan, Veselý Karel, Křivánek Josef, Jalovecký Jan, Kummer Miroslav, Šimsa Jan

MPK: C08K 3/34, C08L 23/00

Značky: kompozitní, tepelně, polyolefinů, materiál, perlitu, bázi, expandovaných

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Plnivo pre materiály na výrobu obuvníckých spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261826

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Svatopluk, Gahér Jozef, Jehlár Peter, Oswald Anton, Ladzianský Vladimír, Kubyniová Eva, Dimun Milan

MPK: C08K 3/34

Značky: výrobu, plnivo, obuvníckych, dielov, spodkových, materiály

Text:

...miery odstraňuje plnivo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zmesou prírodných vodnatých aluminosilikátov alkalických kovov a/alebo alkalických zemín s veľkosťou častíc do 10 . 104 m a velkosťou porov 2 . 10 až 5 . 10 m o obsahu 74 až 87 0/0 hmotnostných oxidu kremičitého, 10 až 13,5 0/0 hmotnostných oxidu hlinitého, 1,3 až 2,95 hmotnostných oxidu vápenatého, 0,05 až 0,95 hmotnostných oxidu sodného, 1,3 až...

Plnivo pro plasty na bázi tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260722

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Karel, Takáč Juraj, Petrůj Jaroslav, Hucl Miloň, Svěrák Tomáš

MPK: C08K 3/34

Značky: plasty, bázi, expandovaných, plnivo, tepelně, perlitu

Text:

...o průměrech řádově v. desetinách milimetru, přičemž obvyklé délky těchto destiček na čästicích jsou 5 až 60 tam a výška vrchlíků kulové plochy, která určuje prohnutí destiček částic plniva je »obvykle v jednotkách mikrometĽů. Takto formovanie částice plniva mají optimální tvar pro vysoké izotropní vyztužení plastů, prohnntí jednotlivých destiček se nzavíc velmi příznivě projevuje omezeným slepováním částíc plniva. Podmínka konečného obsahu...

Protiblokující směs na bázi homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hilt Edmont

MPK: C08K 3/34, B29D 7/02, C08L 23/04...

Značky: směs, kopolymerů, homopolymerů, bázi, ethylenu, protiblokující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiblokující směsi na bázi polymeru ethylenu, která obsahuje 200 až 2 500 ppm mastku o střední velikosti částic v rozmezí 1 až 5?m. Polymerem ethylenu, použitým v protiblokující směsi podle vynálezu, je homopolymer ethylenu nebo kopolymer ethylenu s alespoň jedním komonomerem ze skupiny, zahrnující vinylové estery karboxylové kyseliny jako je vinylacetát, kysličník uhelnatý, anhydrid kyseliny maleinové, alkylakryláty a...