C08K 3/26

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7444

Dátum: 01.06.2016

Autori: Diačik Ivan, Balogová Jarmila, Zimány Vladimír, Kručko Otto, Lučivjanský Jaroslav, Balogová Alena

MPK: C08K 3/26, C08L 23/12, C08J 3/22...

Značky: přípravu, polypropylénových, vlákien, modifikovaných, uhličitanom, vápenatým, koncentrát, použitie

Text:

...ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský...

Tlačiarenské médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20641

Dátum: 20.09.2012

Autori: Hunziker Philipp, Buri Matthias, Gane Patrick, Grossmann Oliver Patrick, Weihs Jan Philipp

MPK: C08K 3/26, D21H 19/38, C04B 14/28...

Značky: médium, tlačiarenské

Text:

...tlačiarenské médium, ktoré dostatočne rýchlo absorbuje prevádzaný atrament, a teda môže byť použité pre tlačiarenské aplikácie, napríklad pre predt 1 ačovú(pre-prin ) flexotlač alebo pre flexotlač uskutočňovanú po vlastnej tlači (postprint), bez toho, aby bol potrebný medzikrok sušenia. Je taktiež žiaduce poskytnúťtlačiarenské médium, ktoré môže byť pri flexotlači použité s rovnakou rýchlosťou akonepotiahnutý white top liner, bez toho,...

Plnivá pre rigidné penové polymérne produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18065

Dátum: 05.01.2012

Autori: Raymond Edward, Lewis Rabun Walker

MPK: C08J 9/04, C08J 9/10, C08J 9/00...

Značky: produkty, polymérne, plniva, rigidné, pěnové

Text:

...na vinylchloridové živice zlepšujú peníacu účinnosť nadúvacieho činidla. W 0 2005/090456 A 1 opisuje spôsob výroby penových organických plastov obsahujúcich halogén, v ktorom sa zmes nadúvacieho činidla obsahujúca chemické nadúvacie činidlá, polyoly a soli kyseliny chloristej vo forme fyzíkálnej zmesi pridávajú pred vytláčaním do predzmesi obsahujúcej plasty a po homogénnej dispergácii sa výsledná zmes spracováva adekvátnym...

Spôsob výroby vyzrážaného uhličitanu vápenatého z odpadu z celulózok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19956

Dátum: 16.05.2011

Autori: Pohl Michael, Schmölzer Thomas

MPK: C01F 11/18, C01B 31/24, B82Y 30/00...

Značky: odpadů, spôsob, výroby, vápenatého, uhličitanu, celulózok, vyzrážaného

Text:

...s obsahom pevného podielu obsiahnutého V odpadovom papieri alebo vodpade zo závodu na spracovanie papiera alebo odpadovom papieri, alebo vyrobeného z uvedených surovín, pričom materiál s obsahom pevného podielu obsahuje organický materiál a anorganický časticový materiál. Materiál sobsahom pevného podielu spracovaný týmto spôsobom môže obsahovať uhličitan vápenatý, ktorý je kalcínovaný za vzniku oxidu vápenatého, a oxid vápenatý sa...

Laser – transparentné polyestery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16394

Dátum: 10.05.2011

Autori: Kurikov Jordan, Heckmann Walter, Benten Rebekka Von, Pulbere Marius Sorin, Eibeck Peter

MPK: B29C 65/16, B23K 26/20, B29C 65/00...

Značky: laser, polyestery, transparentné

Text:

...zrkadiel (scanner) vedie veľmi vysokou rýchlosťou 10 m/s a vyššou pozdĺž kontúry zvarového švíka. Vdôsledku tejto vysokej rýchlosti posuvu sa oblasť spoja postupne zohrieva a natavuje. V porovnaní so simultánnym zváraním je možná vysoká flexibilita pri zmenách obrysu zvarového švíka. Maskové zváranie je spôsob, pri ktorom sa lineárny laserový lúč pohybuje priečne k spájaným dielom. Prostredníctvom masky sa žiarenie cielene tieni...

Použitie amfifilných polymérov ako látok, ktoré zlepšujú tepelnú stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu chlórovaných a plnených termoplastických materiálov, spôsob výroby uvedených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16564

Dátum: 06.12.2010

Autori: Buri Matthias, Souzy Renaud, Mongoin Jacques, Gane Patrick

MPK: C08K 3/26, C08L 33/00, C08L 27/04...

Značky: stabilitu, látok, uvedených, spôsob, materiálov, odolnost, chlorovaných, polymérov, použitie, tepelnú, termoplastických, amfifilných, žiareniu, voči, zlepšujú, plnených, výroby

Text:

...pomocou vytláčania, vstrekovania, lisovania, tvarovania ako je vstrekovacie lisovanie alebo kalandrovanie pri zvýšených teplotách (viac než 150 °C). Tieto polyméry sú charakterizované súčasnou prítomnosťou dvoch skupín etylénoxidu a propylénoxidu na bočnom reťazci. Je topredmetom doteraz nezverejnenej francúzskej patentovej prihlášky podanej pod číslom FR 08 58748.0010 Tieto posledne uvedené štruktúry však ešte nie sú plne uspokojujúce. Pri...

Prírodné minerálne plnivo modifikované kyselinou na iniciáciu beta-nukleácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17466

Dátum: 19.11.2009

Autori: Buri Matthias, Knerr Michael, Gane Patrick

MPK: C01F 11/18, C08K 3/26, C08K 5/09...

Značky: minerálně, polypropylénu, modifikované, prírodne, beta-nukleácie, iniciáciu, kyselinou, plnivo

Text:

...Je tiež známa príprava solí dikarboxylových kyselín na pevnom nosiči.0013 EP 1 939 167 A 1 opisuje beta-nukleačné činidlo pre polypropylén, kde povrchová vrstva dikarboxylovej soli, ako je pimelát vápenatý, je pripravená na povrchu nosiča skupiny 2 kovových zlúčenín podľa lUPAC, ako je uhličitan vápenatý. Beta-nukleačné činidlo sa získa tepelným spracovaním a reakciou v pevnej fáze medzi časticovýrn pevným nosičom a dikarboxylovou...

Spôsob drvenia materiálov za sucha obsahujúcich karbonátový nerast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8470

Dátum: 22.05.2007

Autori: Blum René Vinzenz, Buri Matthias, Gane Patrick, Mongoin Jacques

MPK: B02C 23/06, C01F 11/18, C08K 3/26...

Značky: drvenia, sucha, spôsob, materiálov, nerast, obsahujúcich, karbonátový

Text:

...ktoré znižujú aplikačný potenciál uvedených solí.0013 Konečne dokument WO/98/21158 opisuje spôsob drvenia za sucha kalcinovaných kaolínov s použitím amónneho polyakrylátu ako pomocného prostriedku pri drvení za sucha a to s cieľom zlepšiť zabiehavosť drveného produktu, účinnosť drvenia a reologické vlastnostifinálneho produktu, v ktorom sa použil drvený produktu podľa tohto vynálezu.0014 Druhá skupina pomocných prostriedkov na drvenie za...

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Karth Beat, Buri Matthias, Burkhalter René, Gane Patrick, Hunziker Philipp

MPK: C08K 3/26, C09C 1/02, B01F 3/12...

Značky: pigmenty, suspenzie, částic, kyseliny, prírodnom, vápenatom, soliach, etylénakrylovej, získané, spôsob, použitie, suché, založených, uhličitane, přípravy

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Zingg Jürg, Salathé Ronald, Pauquet Jean-roch, Linhart Helmut, Quotschalla Udo

MPK: C07F 9/32, C07F 9/40, C08K 3/22...

Značky: obsahujúca, aminu, fosfit, fosfonit, viaže, spôsob, organických, kovů, organicky, použitie, fosfonitov, ktorý, solou, kombinácii, fosfitov, stabilizácie, organického, kyselinu, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Repelentný prípravok na ochranu rastlín, lesných a ovocných kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 278824

Dátum: 12.04.1995

Autori: Karvan Jan, Bízek Eduard, Kolín Stanislav, Toman Karel

MPK: A01N 37/02, A01N 37/06, A01N 31/00...

Značky: kultúr, repelentný, prípravok, lesných, ovocných, rastlín, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Repelentný prípravok obsahuje 4 až 45 % hmotn. vlneného vosku, tvoreného zmesou esterov vyšších mastných kyselín a alkoholov, 19 až 96 % hmotn. zmesi vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej, 10 až 67 % hmotn. plniva, ako je mletý vápenec, plavený kaolín, ďalej môže obsahovať etylalkohol a prípadne 8 % hmotn. vody. Používa sa na zamedzenie ohryzu rastlín, lesných a ovocných kultúr zverou.

Spôsob prípravy hydrotalcitu podobných zlúčenín s nízkym obsahom alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278484

Dátum: 07.12.1994

Autori: Waradzin Walter, Kiss Gabriel, Sláviková Zuzana, Nagy Dionýz, Lindovský Ivan, Krajčovič Peter

MPK: C01F 5/24, C01F 7/54, C01F 7/44...

Značky: přípravy, nízkým, kovov, hydrotalcitu, alkalických, spôsob, zlúčenín, podobných, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotalcitu podobné zlúčeniny sa pripravujú reakciou hydroxidu horečnatého a hlinitého v alkalickom prostredí s látkou, poskytujúcou pri reakčných podmienkach uhličitanové ióny, ako napr. oxid uhličitý alebo uhličitan amónny. Na dosiahnutie vhodnej alkality prostredia je vhodný najmä amoniak. Získaný produkt má nízky obsah alkalických kovov a je po separácii, prípadnej povrchovej úprave, dehydratácii a prípadnej dezintegrácii vhodný najmä na...

Biodegradovateľný polyolefín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278146

Dátum: 17.06.1992

Autori: Sedlář Jiří, Šula Karel, Tocháček Jiří, Pospíšil Ladislav, Pác Jiří

MPK: C08K 9/04, C08K 3/26, C08K 5/11...

Značky: polyolefin, biodegradovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefín, ktorý je degradovateľný pomocou pôdnych baktérií, je zložený z polypropylénu alebo polyetylénu alebo kopolyméru propylén-etylén s obsahom etylénu od 0,5 do 38 % hmotn. alebo kopolyméru etylénu s alfa-olefínmi s počtom uhlíkov od C4 do C12 s obsahom v rozmedzí 0,3 až 15 % hmotn. a z 0,5 až 30% hmotn. minerálneho plniva s veľkosťou častíc do 25 mikrom, 0,1 až 5% hmotn. lipidov rastlinného alebo syntetického pôvodu s jednou alebo...

Koncentrát vápenca na báze polypropylénu so zlepšenou dispergáciou plniva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269506

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knotek Ľubomír, Szentiványi Norbert, Strapko Lubomír, Michlík Peter, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/02, C08K 3/26

Značky: koncentrát, polypropylénu, báze, spôsob, výroby, dispergáciou, vápenca, zlepšenou, plniva

Text:

...čo sa prejavuje v zlepšenífiltrovateľnosti v porovnaní a koncentrátom vápenca, pripraveným za rovnakých podmienok bez použitia dispergátora, ako i v porovnaní s filtrovateľnosťou granulátupolypropylénu s povrchovo naneseným práškom vápenoa.Na rýchlomielačke sa pripravila zmes pozostávajúca z 55 hmot. prálkového polypropylénu TATREN HPP, 40 hmot. mikromletého vápence Durcal 2, s priemernou ve 1 L kosťbu častíc 2,8.l 06 m a 5 hmot. S zmesi...

Změkčovadlo pro silikonové kaučukové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268427

Dátum: 14.03.1990

Autori: Aišman Miloslav, Schätz Miroslav, Hron Petr

MPK: C08K 3/26, C08L 83/08

Značky: silikonové, směsi, kaučukové, změkčovadlo

Text:

...účinkom spočíva ve smíchání a dokonalé homogenizaci aditív s alfa, omega-dihydroxypolydiorganosiloxany nebo s alfa,omega-dihydroxypolydiorganosiloxany s chemicky vázaným borem. Takto získaná změkčcvadla s kombinovaným účinkom se používají v koncentracích l až 10 hmot. dílů na 100 hmot. dílů silikonového polymeru použitého pro přípravu směsi.Křemičitá plniva používaná v silikonových kaučukových směsích obsahují na povrchu vázané kyselé...

Polyolefiny plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263842

Dátum: 12.05.1989

Autori: Křivánek Josef, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: plněné, karbonátovými, hydroxidovými, plnivy, polyolefiny

Text:

...vápcnatêho a maximálně 1 0/0 hmotnostních hydroxidu vápenatéh-o. Velikost častíc dgg menší než 30 ,um znamená, že 99 0/0 hmotnostních částic prejde sítem s oky o průměru 3 G m. Toto plnívo umožňuje připravit kompozitní materiály na bázi polyolefinů, které se vyznačují zvýšenou tuhosti, zvýšenou teplotou průhybu při zatížení, sníženou hořlavostí a dobrou houževnatostí.Dále jsou předmětem tohoto vynálezu pa~ lyolefiny plnené karboíiátovými...

Polypropylénové vlákna so zvýšenou stálosťou belosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263360

Dátum: 11.04.1989

Autori: Javorek Miroslav, Babjak Ján, Kohút Štefan, Hudáč Ján

MPK: C08K 3/26, C08K 5/34, D01F 6/04...

Značky: stálosťou, polypropylénové, bělosti, zvýšenou, vlákna

Text:

...prostriedku Hostalux KSN, 0,53 hmotnostných oxidu titaničitého a termosvetelných stabilizátorov 0,05 I hmotnostnýoh Goodrite 3114 a 0,15 Š hmotnostnýoh Chimasorb 944.U pripravených vláken uvedeným spôsobom po jednotýždennom státi na dennom svetle došlo k zožltnutiu vlákna a poklesu belosti z 94 3 na 86,4 S vyjadrenej stupnicou S Mgo.Boli pripravené polypropylénové vlákna 2 izotaktického polypropylénu so stabilizátormi podľa čs. ho...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Nemčič Ladislav, Pleva Milan

MPK: C08K 3/26, C08K 3/20

Značky: dolomitické, plasty, plnivo

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239981

Dátum: 01.02.1988

Autori: Moravec Josef, Burkhard Jioí, Milota Josef, Janku Josef, Widerlechner Jaroslav

MPK: C08K 3/26, C08L 23/12

Značky: kaučuku, polypropylénu, směs

Text:

...Tyto UV-absorbéry samy o sobě nezajišřují požadovanou odolnost výrobků vůči škodlivěmu působení světla,ale v kombinaci s estery 2,2,6,6-tetranetyl-4-piperidinolu lze dosáhnout potřebné odolnosti. V případě, že se jako světelný stebilisátor použije směs esterů připravených esterifikací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu se stearinem, není nutno tuto látku kombinovat s UV-absorbéry benzofenonového nebo benztriazolového typu. V Aby nedocházelo...

Způsob výroby práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241641

Dátum: 01.01.1988

Autori: Van Hijfte Willy Henri Prudent, Czeininger Csaba, Van Hijfte Willy Prudent, Vanmarcke Luc Albert, Schacht Dieter

MPK: C08K 3/26, B02C 23/06

Značky: plniv, karbonátových, výroby, práškových, způsob

Text:

...zastoupení rozměrů částic produktu. U mlýnů, které nejsou pneumaticky vynášonćy jako např. u vibračnich mlýnů neni situace tak složitáą přesto však různé pohyblivost částic s různým nànosem hydrofobizačniho činidla způsobuje značný rozptyl jak v měřené konoentraoi činidla v produktu tak v rozmerové distribuci částic produktu. Popsané nepřiznivé efekty vlivu koncentračniho gradientu hydrofobizačniho nánosu na melivu Jsou pochopitelně...

Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241640

Dátum: 01.01.1988

Autori: Moskó Károly, Jamieson William Boffey, Wágner Addás, Gyurkó István, Ross William James, Todd Alec

MPK: C08K 3/26, C08K 3/22

Značky: karbonátů, přírodních, bázi, plnivo, hydroxidů, práškové, horečnatého

Text:

...vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v...

Způsob snížení ztrát stříbra při termickém zpracování pevných fotochemických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252233

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuhn Jan, Trojan Miroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: ztrát, pevných, odpadů, snížení, stříbra, fotochemických, termickém, zpracování, způsob

Text:

...provádí za přídavku uhličitanu barnatáho v množství alespoň 0,001 hmot. dílu, s výhodou 0,0 125 až 0,05 hmot. dílu, na 100 hmot. dílů odpadu. zdrojem uhličitanu mohou být i různé odpadní média, například zahuštěné uhlíčitanové kaly získané při odstraňování barnatých iontú z některých odpadních vod nebo lze použít i papírových nebo plastových obalů používaných k přepravě uhličitanu, které jsou po použití silně znečištěny uhličitanem a jsou...

Směsi polyolefinů s uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 240012

Dátum: 01.06.1987

Autori: Oddouch Vlast Imil, Janok Jan, Szlauer Jioí, Bareš Karel, Hes Luboš, Pálfy Anton, Straeár Slavomar, Berghauer Zoltán, Rusnák Ján, Pokorný Antonan

MPK: C08L 23/04, C08K 3/26, C08K 9/04...

Značky: polyolefinů, směsi, uhličitanem, vápenatým

Text:

...kyselinĺšnlz až 26 uhlíkovými atomy nebo směsí 0,1 až 3 hmotnostních glyceridu mastných kyselin obsahující až 0,5 hgotnostních volných mastných kyselín.V Doposud/Ěonoglycerid vyšších mastných kyselín používal pouze jako antistatické přísada JA 56050942, příseda pro zvýšení ŕázové houževnatosti JA 54008745,pro zvýšení termické stability US 436389 l.pro zebranění vzniku bublin při injekčním vstřikování JA 56155730 a pro zlepšení...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kebrle Ondřej, Kučera Ivan, Novák Jaroslav, Pác Jiří, Čermák František, Svěrák Tomáš, Kučera Jaroslav, Pech Jaroslav, Kratochvíl František, Veselý Karel, Foral Jiří, Petrůj Jaroslav Rndr, Douda Vlastimil, Křivánek Josef

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00, C08K 3/22...

Značky: hořlavostí, plněné, polyolefiny, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křivánek Josef, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Mošna Pavel, Pác Jiří, Veselý Karel, Chromý Zdeněk, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/26, C08K 5/10, C08K 5/12...

Značky: karbonátová, plniva, mikromletá

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kebrle Ondřej, Veselý Karel, Čermák František, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Foral Jiří, Holman Miroslav

MPK: C08K 3/26, C08L 23/16

Značky: propylenu, kopolymerů, bázi, etylenem, kompozitní, materiál

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Veselý Karel, Pleva Milan, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08K 3/26

Značky: práškové, plnivo, plasty

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247495

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikula Jaroslav, Kahánek Václav, Varhaník Jiří, Petřík Stanislav

MPK: C08K 3/26, C08L 7/02

Značky: máčením, předmětů, pryžových, směsi, koagulaci, výrobu

Text:

...u níž by bylo možno úcinně regulovat tloušćku získaných vysrážených filmů a to bez nepříznivých dopadů spojených s dosavadní regulací tlouščky.Bylo zjištěno, že tento cíl vynálezu splňují směsi na bázi přírodního nebo syntetickéhó latexu, jejichž podstatou je, že vedle obvyklých přísad obsahují na 100 hmot. dílů sušiny kaučuku 0,1 až 3,0 hmot. dílů uhličitanu alkalického kovu nebo amonia, s výhodou uhličitanuPři styku latexové směsi s tímto...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Macíček Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel, Kummer Miroslav, Kratochvíl František, Douda Vlastimil, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Ryšavý Drahomír, Vodička Miloslav

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: uhličitanem, vápenatým, práškovým, polyolefinů, směsi

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Plnivo na bazi přírodních nebo syntetických karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229797

Dátum: 01.05.1986

Autor: Macháček Zdeněk

MPK: C08L 23/06, C08K 3/26

Značky: přírodních, syntetických, plnivo, karbonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plniv na bázi přírodních nebo syntetických karbonátů. Dokonale zhomogenizovaná směs 50 až 99,9 hmotnostními díly karbonátů a 0,1 až 50 hmotnostními díly silikátů s velikostí částic 0,05 až 10 ?g je impregnována silanátovými nebo titanátovými spojovacími prostředky, které plnivo dokonale hydrofobizují, takže kompositní materiály mají vyšší pevnost než komposity s karbonátovými plnivy s povrchem hydrofobizovaným mastnými...

Zmes na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230057

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bielek Jozef, Kratochvíl František, Barta Štefan, Veselý Karel

MPK: C08K 3/26, C08L 23/06, C08L 23/12...

Značky: zvýšeným, tepelnej, vodivosti, súčiniteľom, báze, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovánia plastických látok. Rieši zloženie smesi na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti pozostávajúcej z polyolefínov a anorganických plnív. Zmes je zložená z polyolefínov a uhličitanu vápenatého s veľkosťou častíc pod 10 um v koncentrácii od 30 % objemových respektíve 55 % hmotnostných do 54 % objemových respektíve 90 % hmotnostných. Polyolefíny so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti je...