C08K 3/24

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Pauquet Jean-roch, Quotschalla Udo, Linhart Helmut, Salathé Ronald, Zingg Jürg

MPK: C07F 9/40, C07F 9/32, C08K 3/22...

Značky: obsahujúca, fosfonit, spôsob, kombinácii, použitie, viaže, organických, fosfitov, fosfonitov, ktorý, organického, aminu, fosfit, stabilizácie, organicky, stabilizovaný, kyselinu, solou, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280031

Dátum: 12.07.1999

Autori: Schmitt Gregor, Corvers Werner Franciscus Cornelus Gerardus, Geurts Herman Joseph Johannes Maria, Erkens Leonardus Johannes Hubertus

MPK: C09C 1/00, C08K 3/24, C09D 7/12...

Značky: bizmutitovanadičnanových, výroby, pigmentov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov a pevných roztokov založených na bizmutitovanadičnane zmiešaním roztoku bizmutitej soli, obsahujúcim voliteľne jednu alebo niekoľko ďalších solí kovov alebo ich zmes, s vodným roztokom vanadičnej soli, obsahujúcim voliteľne molybdénan, volfráman alebo sulfát alebo ich zmes a nasledujúcim spracovaním takto získanej suspenzie na prevedenie častíc vyzrážaných v amorfnej forme na kryštalické...

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279361

Dátum: 07.10.1998

Autori: Röhrborn Hans-joachim, Aderhold Clemens

MPK: C08K 3/24, C04B 33/13, C09C 1/02...

Značky: chemoreaktívnym, výroby, síranu, povrchom, spôsob, bárnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárnatých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrážajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo estery alkylfosforečnej alebo arylfosforečnej kyseliny. Alkylový zvyšok...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Drobný František, Husák Jioí, Iurišová Julie, Hireš Jaroslav

MPK: C07G 13/00, C09B 61/00, C08K 3/24...

Značky: stabilizace, vitaminochlorofylového, koncentrátů, způsob

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Měkčená polyvinylchloridová směs se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238478

Dátum: 01.10.1987

Autori: Toufar Jaroslav, Varmuža Zdeněk, Špaňhel Karel, Ponížil František

MPK: C08L 27/06, C08K 3/24

Značky: měkčená, hořlavostí, směs, polyvinylchloridová, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření optimálního retardačního systému, snižujícího hořlavost měkčené polyvinylchloridové směsi. V měkčené polyvinylchloridové směsi se aplikuje dihydrát síranu vápenatého v množství 2 až 50 hmot. dílů na 100 dílů polyvinylchloridu, u něhož uvolňování vody nastává již od 160 °C. Kombinací s klasickými retardéry (hydroxidy nebo hydráty) lze teplotní interval účinnosti rozšířit i na oblast vyšších teplot. Použitelný...

Způsob výroby keramických hmot z keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248191

Dátum: 12.02.1987

Autori: Franček Jiří, Weinwurm Petr

MPK: C04B 33/00, C08K 3/24

Značky: keramické, výroby, způsob, suroviny, keramických

Text:

...s obsahem 7 hmotnostních Q anorganických solí vztažených na záměsovou vodu 0 složení 54 B chloridu sodného, 23 3 síranu sodného, 5 S dusičnanu sodného, l 8 Q solí vybraných ze skupiny fluorid sodný, uhličítan sodný, fosforečnan sodný. Obsah anorganických soli V záměsově vodě působí jako plastifikátor a i jako koagulator na cihlářskou keramickou hmotu.Použije-li se pro zpracování cihlářské keramické suroviny jako záměsové vody odpadní vody z...

Spôsob výroby polymérov vinylchloridu so zlepšenou farebnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229391

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bobula Stanislav, Krajčovič Štefan, Radosa Metód, Novák Ladislav, Nemčok Peter

MPK: C08F 114/06, C08K 3/24, C08K 5/09...

Značky: zlepšenou, farebnosťou, spôsob, výroby, vinylchloridu, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu výroby polymérov vinylchloridu so zlepšenou farebnosťou. Tieto polyméry sa vyrábajú postupom emulznej polymerizácie v prítomnosti emulgátorov a vodorozpustných iniciátorov tak, že po ukončení polymerizácie sa pridá k latexu 0,001 až 1,000 % hmot. na polymér, alkalickej soli karboxylovej nasýtenej a/alebo nenasýtenej alifatickej a/alebo aromatickej kyseliny a/alebo hydroxykyseliny s počtom atómov uhlíka 1 až 8, ktorej...