C08K 3/10

Polykarbonátová živicová kompozícia s dobrou odrazivosťou svetla a dobrou schopnosťou zhášania plameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12320

Dátum: 30.05.2006

Autori: Kang Tae Gon, Jung Hyuk Jin, Lim Jong Cheol

MPK: C08L 27/18, C08K 3/10, C08K 3/22...

Značky: schopnosťou, plameňov, kompozícia, odrazivosťou, zhášania, dobrou, živicová, světla, polykarbonátová

Text:

...stiIbén-bisbenzoxazolový derivát, fosfátový samozhášajúci prostriedok,polyorganosiloxán a fluórovanú polyolefínovú živicu. Vyššie uvedené živicové kompozície majú nevýhodu vtom, že samozhášajúce prostriedky na báze halogénu a fosfátu urýchľujú degradáciu kompozícii, keď sa dostanú do kontaktu so zdrojom energie po dlhšiu dobu, čo spôsobí vážne žltnutie kompozícii a pokles odrazivosti svetla.0007 Pri pokuse riešiť tieto problémy U.S....

Hĺbkotlačová farba na získanie kovovolesklej potlače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2667

Dátum: 12.09.2000

Autori: Boháč Zdeněk, Sedláček Lukáš, Jarolín Dušan, Slavík Radek

MPK: C08L 1/18, C08L 29/14, C08K 3/10...

Značky: farba, kovovolesklej, hĺbkotlačová, získanie, potlače

Text:

...ako podkladový prostriedok na získanie zlatej kovovo lesklej potlače. V striebomej hĺbkotlačovej farbe je možné nadosiahnutie rôzneho striebomého odtieňa meniť podiely mosadzného a bronzového prášku, avšakvždy len tak, aby súčet farbív bol V defmovanom rozsahu. V zlatej hĺbkotlačovej farbe je možné na dosiahnutie rôzneho zlatého odtieňa menit podiely žltého, oranžového a čierneho farbiva, avšak vždy len tak, aby celkový súčet farbív bol v...

Polyolová zložka pre polyuretánovú zalievaciu látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279734

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kotlárik Bohumil

MPK: C08K 3/10

Značky: zalievaciu, polyolová, látku, polyuretánovú, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolová zložka obsahujúca na 100 hmotn. % 5 až 15 hmotn. % prírodného zeolitu obsahujúceho 35 až 70 % hmotn. klinoptilolitu s maximálnou veľkosťou častíc 0,05 mm a s priemerom vstupných otvorov do vnútrokryštálových dutín v rozmedzí 0,3 až 0,4 mm.

Polyvinylchloridová kompozícia s redukovaným uvoľnením dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270534

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Košík Štefan, Balog Karol

MPK: C08L 27/06, C08K 3/10

Značky: redukovaným, uvolnením, kompozícia, polyvinylchloridová

Text:

...molskulárneho vodiko a chloru v rozkladných produktoch, torá by mali vznika v stupni terminácis. Aj ksč sa uvedené fakty mőžu vysvetlit predstavou súboru reakcii mekroradikálov. nemožno zatiaľ vylúčiť eúčeený priebeh rozkladnsj reakcie, ale aj iným ako radikalovým mechanizmom. Predložené základné mechanizmy deätrukcia sa stále doplňujú novými poznatkami.Významné postavenie v pripade redukcie dymu majú kovy, ktoré atakujú uhlovodikové...

Spôsob permanentnej úpravy polymérov, pre zvýšenie ich elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256750

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimek Ivan, Hulík Milan, Deanko Peter, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Spevárová Eva, Dimun Milan

MPK: D06M 11/04, C08K 3/10

Značky: polymérov, vodivosti, zvýšenie, spôsob, permanentnej, elektrickej, úpravy

Text:

...zabudované nitrilové sku- .pin-y. Ďalšie úpravy .polymérov za účelom zníženia »ich elektrického odporu sú popísané v gpočetn-ých patentových spisoch napríklad .USA PAT 4.362 779 v 4 287 254 4 336.028 4 410.593 nEurnp. .PAT .35 406, AP PAT číslo 512 .358000 58018 445 591021 722, Enanc. PAT 2 272 567.Nevýhodou súčasného stavu u pokovovaných povrchov sú pomerne komplikovaná a nákladné metódy, diskutabilná prilnavosť kovovej...

Stabilizačná zmes pre polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256709

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gatial Anton, Minarových Miroslav, Kovařík Pavel, Kráľ Bohumil, Veselý Rudolf, Oremusová Jarmila, Valko Ladislav

MPK: C08K 5/12, C08K 3/10

Značky: polyvinylchlorid, stabilizačná

Text:

...prostriedkov pre naše národné hospodárstvo.Vynález je demonštrovaný na nasledujúcich príkladoch100 hmot. dielov suspenznéh-o polyvinylchloridu (Slovinyl S-621 sa zmieša s 0,5 hmot. diela vosku na báze kyseliny ftalovej vosk HOECHST - WACHSE E ~ je to estenový vosk z montänných kyselín, s teplotoutuhnutia 70 až 74 °C, číslom zmydelnenia 140 až 160, číslom kyslosti 15 až 20, teplotou skvapnutia 76 až 81 C a hustotou pri 20 C 1,01 až 1,03 g.m...

Stabilizovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 252740

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák Karol, Brenner Rudolf, Petrů Kamil

MPK: C08K 3/10, C08K 5/34, C08K 3/16...

Značky: stabilizovaný, polyamid

Text:

...2 a 4 l-fenyletyltenoljñostitovvšetkým na báze chloridu meďnatého, mer kaptobenzimidazolu a soli anorganických a- III.lebo organických kyselín tak, ako je to uve- 0,2 chloridu meďnzatého aCuC 12 . 2 H 20 dené v Cs. AO 168 274, 167 652, 167659 a 0,2 AO-ô, t. j. technická zmes tris169 083. Stabiiizované typy plastikárskeho 2 a 4 l-fenyljetyite-nol fosfitov polyamidu 6 sa v ČSSR zatiaľ nevyrábajú, ich potreba so pokrýva dovozomz nesocia-...

Drcená kalafuna s nespékavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246193

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švejda Miloš, Mirtes Oldoich

MPK: C08K 3/16, C08K 3/10, C08L 93/04...

Značky: drcená, úpravou, kalafuna, nespékavou

Text:

...ve velkoobgjenových obaloch, dochálelo vlivem skladování k opätovnému pečení o nutnosti ji opät pnecně rozruěit.Naspékání přírodní pryskyřice zabezpečí předmět vynálezu, jehož podstate je, že jako příesdu obsahuje chlorid nudný v mnoiství nejméně | motnostní a 9 hmotnostních dílů kalafuny e nejvíce 5 hllotnostních dílů chloridu sodného ne 5 hmotnostních dílůŘešením podle tohoto vynálezu se usnsdní vyroba mslospotřebitelskćho balení, lépe se...