C08K 3/04

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7335

Dátum: 07.01.2016

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: B32B 1/08, C08K 3/04, B32B 27/32...

Značky: vyrobená, kompozit, rúrka, termoplastový

Text:

...stavu technikyAko termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),- obsah etylénu 5 hmotn.,- hustota 902 kg/m 3 (ISO 1183/A). Bola pripravená Iúrka s rozmermi uvedenými V tabuľke 1.celková hrúbka Steny (mm)Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom (x 106/°C 178. Schematicky...

Spôsob produkcie diénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19876

Dátum: 29.02.2012

Autori: Thiele Sven, Schmudde Anke, Bellgardt Dieter, Ruehmer Thomas

MPK: C08C 19/44, B60C 1/00, C08C 19/20...

Značky: produkcie, polymérov, spôsob, dienových

Text:

...plnivá. Ďalej je cieľom tohto vynálezu predstaviť polyméry, ktoré umožňujú prípravu výrobkov, ako napríklad pneumatík, ktoré majú dobré funkčné vlastnosti. Typické funkčné vlastnosti súvisia s hysteréznymi vlastnosťami majúcimi tan delta hodnoty pri 60 °C (ako laboratórny ukazovateľ jazdného odporu), O °C(ako ukazovateľ priliehavosti za mokra) a -10 °C (ako ukazovateľ priliehavosti na ľade), avšak môžu zahmovať tiež modul abrázíe a...

Samozhášacie termoplastické lisovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8978

Dátum: 08.07.2008

Autori: Link Christoph, Pepers Michel, Charoensirisomboon Piyada, Staal Maarten

MPK: C08K 5/523, C08K 3/32, C08K 3/04...

Značky: termoplastické, kompozície, samozhášacie, lisovacie

Text:

...materiálov chráničiek,skríň a vnútorných časti elektrických, elektronických a kancelárskych automatickýchzariadení vnútorných materiálov vozidiel a stavebných materiálov.Mnohé polymérne materiály na také použitie, najmä na elektrické a elektronické zariadenia, musia byt samozhášacie zo zákona. Známe samozhášacie prísady na zabezpečenie samozhášavosti polymérnych materiálov zahŕňajú halogénové samozhášacie prísady, hydroxid horečnatý,...

Expandovateľné granuláty založené na vinylových aromatických polyméroch, ktoré majú zlepšenú expandovateľnosť a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20846

Dátum: 18.10.2006

Autori: Felisari Riccardo, Casalini Alessandro, Ghidoni Dario, Ponticiello Antonio

MPK: C08J 9/16, C08K 3/04, C08J 9/00...

Značky: vinylových, zlepšenú, granuláty, expandovateľnosť, založené, expandovateľné, spôsob, přípravy, aromatických, polyméroch

Text:

...povrchu, ktorý sa skladá z nanesenia polymémej penovej štruktúry obsahujúcej 1 až 25 hmotn. založenej na hmotnosti polymémeho materiálu z častíc sadzí dispergovaných v polymémej pene. Sadze sú tepelné sadze s veľkosťou častíc väčšou ako 150 nm. Polymér výhodne obsahuje aspoň 95 hmotn. polystyrénu, ktorý má hmotnosť priememej molekulovej hmotnosti 195 000. Sadze sa zmíešajú s roztavenou polymémou živicou spolu s nadúvadlom počas prípravy...

Gumový výrobok majúci zníženú plynovú priepustnosť a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284327

Dátum: 23.12.2004

Autori: Laube Stephen, Novakoski David

MPK: C09C 1/50, C08L 21/00, C08K 3/04...

Značky: plynovú, gumový, výrobok, priepustnosť, zníženú, výroby, spôsob, majúci

Zhrnutie / Anotácia:

Gumový výrobok, ktorý má zníženú plynovú priepustnosť a ktorý obsahuje kaučuk a špecifické pecné sadze. Spôsob výroby gumového výrobku zahŕňa tvárnenie, vulkanizáciu a zabudovanie plášťa obsahujúceho kaučuk a pecné sadze majúce jódové číslo, I2č, 12 mg/g až 20 mg/g, merané podľa ASTM D 1510 a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP, 28 cm3 /100 g až 65 cm3 /100 g, merané podľa ASTM D 2414, do gumového výrobku.

Teleso z klzného materiálu z grafitu a spojiva zo syntetickej živice, odolnej voči oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11244

Dátum: 27.10.2004

Autori: Woizenko Adi, Metzinger Thomas

MPK: C08K 3/36, C08K 3/04, C08K 7/00...

Značky: materiálů, těleso, oteru, spojiva, živice, grafitu, syntetickej, odolnej, klzného, voči

Text:

...plniva na báze syntetického grafitu jednej z ďalej uvedených látok sú v telese z klzného materiálu obsiahnuté V množstve 20 až 50 hmotnostných percent elektrografit,petrolejový koks, čiernouhoľný smolný koks alebo sadzový koks, pričom sa tri naposledy menované látky použijú v grafitovej forme. V prípadoch, kde je teleso 2 klzného materiálu podľa vynálezu tvorené lichým počtom vrstiev,obsahujú obe vonkajšie vrstvy výhodne jeden z...

Predzmesová a zmesová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284118

Dátum: 19.08.2004

Autori: Petinoit Nicole, Rasquin Philippe

MPK: C08K 3/22, C08J 3/22, C08K 3/04...

Značky: kompozícia, zmesová, predzmesová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka predzmesovej kompozície zachovávajúcej mechanické vlastnosti základného termoplastu, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje do 85 % hmotn. aspoň jedného plniva, do 25 % hmotn. aspoň jedného modifikátora viskozity, pričom tento modifikátor viskozity obsahuje etylénbisstearamid alebo horúcotavné akrylátové kopolyméry a zvyšok predzmesovej kompozície tvorí styrén-butadién-styrénová kopolymérna nosná živica. Predzmesová...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13608

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Ting, Reznek Steven R, Wang Meng-jiao, Mcconnell Glendon A

MPK: C08K 3/00, C08L 21/00, C08K 3/04...

Značky: kompozity, zmesí, elastomérne, spôsoby

Text:

...približne 170 N/mm.0 MTh je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, ktorý má tvrdosť Shore A, merané napríklad skúšobnou metódou ASTMD 1415, väčšou než približne 65, pevnosť V ťahu, merané napríklad skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 30 megapascalov, a predĺženie pri pretrhnutí, merané napríkladskúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 600 .mM 6 Tu tu...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12674

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Ting, Wang Meng-jiao, Mcconnell Glendon, Reznek Steven

MPK: C08L 21/00, C08K 3/04, C08K 3/00...

Značky: zmesí, elastomérne, kompozity, spôsoby

Text:

...sú tu špeciñcky uvedene, budú-3 priemernému odborníkovi v oblasti techniky, ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzi.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit, zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry, ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0, rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12633

Dátum: 21.11.2002

Autori: Reznek Steven R, Wang Meng-jiao, Wang Ting, Mcconnell Glendon A

MPK: C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/04...

Značky: kompozity, elastomérne, zmesí, spôsoby

Text:

...sú tu špecificky uvedené, budú.3 priememému odbomlkovi v oblasti techniky. ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzl.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit. zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry. ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0. rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Elektroizolační ochranný plast pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268140

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil, Makovička Jan, Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří

MPK: C08K 3/04, C08L 63/00

Značky: elektroizolační, polovodičové, plášť, ochranný, součástky

Text:

...ovlívnění funkce součáatky chlorídové ionty navíc vyvolévají korozí kontaktů zejména hliníkových, což může véat až k úplné destrukcí aoučástky.Uvedené nevýhody odstraňuje alektroízolační ochranný plast na bázi epoxídů, aílíkonů a poíyimidů obsahující vysokopovrchové saza a něrným povrchom 800 až 1000 m 2/gVýhodou aloktroizolačního plastu podla vynálaiu Ja zlapšaní dialaktríckých vlastností bez ovlívnlní zpracovatelakých nebo jiných vlastností....

Antistatická podlahovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265708

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fára František, Škarda Václav, Bareš Richard

MPK: C08K 3/04

Značky: podlahovina, antistatická, její, způsob, výroby

Text:

...s elektrovodivými sazem vibraci v rozsahu 9 000 až 15 000 kmitů za minutu.ině podle vynálezu jsou částice elektrovodivých sazí z převážněV antistatické podlahov která tak vytvářísou rovnoměrně rozptýleny v syntetické pryskyřici, miry rozdruženy a j kem sazí vysokofrekvenčnimizejména při zpracování pryskyřice s přidav i a vytvoření řetězců jednotlivýchelektrovodivé pojivo. i se dosahuje rovnoměrného rozptýleni shluků sazjejí pevnosti,...

Směs pro výrobu polyvinylbutyralových fólií určených pro vrstvená bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261138

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jelínek Otto, Sládeček Antonín

MPK: C08K 3/04, C08L 59/00

Značky: určených, bezpečnostní, směs, výrobu, vrstvená, fólií, polyvinylbutyralových

Text:

...polyv.inylbutyralové fólie. Takový Laminát potlačí hodnotu prostupujícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra .a zmírňuje negativní vliv-y intenzívního slunečního svitu popsané-ho výše.Ale i toto řešení má určitý -nedostatek v tom, že .průběh křivky lpropustnosti záření ve v-iditelné oblasti spektra nezaručuje odstranění možnosti barevného zkreslení vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barVy, které je přes takový laminát po-zoroväno...

Polovodivé kompozície na báze polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 246881

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sklenková Mária, Hollý Ján, Paulany Pavol, Hroch Pavel

MPK: C08K 3/04, C08L 77/02

Značky: kompozície, polyamidu-6, polovodivé, báze

Text:

...dispergátor zabezpečujúci optimálnu štruktúru kompozí Obsah sadzí Povrch. odporcie a elektrostatickú vodivosť už pri nízkom obsahu sadzí a vystužujúce plnlvo zvyšujúce hodnoty mechanických vlastností kompozície.Výhody spočívajú v tom, že dispergátor sadzí umožňuje ich lepšie rozptýlenie v zmesi a má tiež funkciu ako vnútorného, tak aj vonkajšieho mastiva. To znižuje mechanickě namáhanie celej polymérnej zmesi a pri spracovaní nedochádza k...

Polovodivá polymerná kábelárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 236123

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rado Rudolf, Zeleňák Pavel

MPK: C08L 23/04, C08K 3/04, H01B 11/06...

Značky: kábelárska, polovodivá, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová polymerná kabelárská zmes sieťovateľná peroxidmi pri teplotách nad 300 °C vhodná ako polovodivý tieniací materiál pre elektrovodivé jádra a vn káble. Zmes obsahuje kryštalinický poliolefín a v vysokoštrukturálne sadze s veľkou členitosťou povrchu pórov agregátov a objemom pórov v rozsahu 280 - 440 cm3/100g, pričom na dosiahnutie požadovaných elektrických a mechanických vlastností postačuje plnenie 12 - 20 % hm. sadzí.

Zalévací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, May Jan

MPK: C08L 63/00, C08K 3/04, C08K 7/06...

Značky: kompozice, zalévací

Text:

...a součinitele teplotní roztažnosti, kterých la dosaženo použitím krátkých uhlíkových vláken vznikajících jako vedlĺejší produkt při výrobě dlouhých uhlíkovýeh vláken pro vysoce namáhané lamináty.Aby se dosahlo vyhovující viskozity směsi, musí být délka vláken nejvýše 1 mm. Čím jsou vlákna kratší, tím je možno použít vyšší plnění, a to až do 150 hnotnostních dílů. Pro toto použití jsou nejvhodnější vlákna s poměrem délky k průměru 10 1...

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230329

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kohout Josef, Seifried Miroslav, Diviš Karel

MPK: C08K 3/04, C08K 3/36, C08K 7/24...

Značky: výroby, pryskyřic, způsob, polyesterových, lisovacích, nenasycených, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem vyztužujících i nevyztužujících plniv, iniciátorů, pigmentů, separátorů a stabilizátorů, vyznačený tím, že se smísí 100 dílů nenasycené polyesterové pryskyřice s 0,5 až 2,5 dílu organického peroxidu, do této směsi se zamísí 0,3 až 15 dílů sráženého dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230176

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kohout Josef, Seifried Miroslav, Diviš Karel

MPK: C08K 3/36, C08K 7/24, C08K 3/04...

Značky: hmoty, bázi, pryskyřic, polyesterových, nenasycených, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, které obsahují vyztužující i nevyztužující plniva, iniciátory, pigmenty, separátory a stabilizátory se zlepšenými mechanickými vlastnostmi a prodlouženou dobou životnosti, vyznačené tím, že obsahují 0,3 až 15 % hmotnostních, počítáno na hmotnost pryskyřice sráženého, dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.