C08J 9/12

Výplňové telesá

Načítavanie...

Číslo patentu: 288256

Dátum: 25.02.2015

Autor: Köhler Peter

MPK: C08J 9/12, B60R 13/02

Značky: výplňové, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa výplňové telesá pozostávajúce z penovej hmoty obalenej fóliou, pričom materiál penovej hmoty je objemovo komprimovaný a pozostáva z plastových vločiek alebo penových častíc, ktoré majú dĺžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm. Ďalej sa opisuje použitie výplňových telies.

Polyetylénová pena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14716

Dátum: 16.05.2008

Autori: Sengupta Pratip, Krist Johan Maria, De Vos Roelof Franciscus Gerardus Maria, Ruinaard Hendrikus Pieter

MPK: C08J 9/08, C08J 9/12, C08J 9/00...

Značky: polyetylénová

Text:

...pásoch, ktoré sú orientované kolmo na smer extrúzie v extrudovanej pene, ktorá sa líši v šírke medzi l a 5 cm v závislosti od hrúbky peny, hustoty peny a rozmerov buniek. Všeobecne povedané, počet a výška vĺn sa zvyšuje napriklad s poklesom hustoty peny, rozmerov buniek, hrúbky peny, expanzného pomeru bublín rúrkovitej peny a nárastom šírky dýzy pre liatie. Zvrásnenie nielen že uberá na estetike,ale taktiež znižuje celkové mechanické...

Biologicky rozložiteľný penový plastický materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282327

Dátum: 27.11.2001

Autori: Bellotti Vittorio, Ponti Roberto, Bastioli Catia, Del Tredici Gianfranco, Montino Alessandro

MPK: C08J 9/12, C08L 3/02, C08J 9/00...

Značky: přípravy, biologicky, plastický, pěnový, rozložiteľný, spôsob, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky rozložiteľný penový plastický materiál má sypnú hustotu od 5 do 13 kg/m3 a obsahuje od 30 do 99,5 % hmotnostných polysacharidu obsahujúceho viac ako 50 % hmotnostných termoplastického škrobu alebo škrobu komplexovaného polymérnymi štruktúrami, s vnútornou viskozitou menšou ako 1,3 dl/g a menej ako 20 % hmotnostných podielu rozpustného v etanole od 0,5 do 70 % hmotnostných termoplastického polyméru, ktorý je rozpustný v škrobe alebo...

Tvarové teleso, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280207

Dátum: 13.08.1991

Autor: Rettenbacher Markus

MPK: C08J 9/12, B27N 3/28, B29C 67/22...

Značky: zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsob, spôsobu, těleso, tvarově, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané teleso je na báze základnej masy, ktorá obsahuje pevnú matricu obsahujúcu bublinky alebo póry, z 5 až 85 % hmotnostných, vztiahnuté na sušinu základnej masy aspoň jedného spojiva. Aspoň jedno spojivo je zvolené zo skupiny zahrnujúcej škroby, dextríny, pektíny, kolagény, bielka a kaseíny. Základná masa okrem toho obsahuje ako modifikátor vlastností spojiva aspoň jeden hydrofóbny prostriedok zvolený zo skupiny zahrnujúcej prírodné alebo...

Způsob botnání polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238937

Dátum: 16.03.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Kutý Jaroslav, Vaňáček Josef, Spousta Eduard, Balžanka Pavel, Bartášková Pavla

MPK: C08J 9/12

Značky: botnání, částic, polymerních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba polymerních částic zbotnalých rozpouštědly. Botnání se provádí pomocí vodné emulze organických rozpouštědel za přítomnosti 0,01 až 5 % hmotnostních povrchově aktivních látek. Stupeň botnání je dán obsahem rozpouštědla v emulzi. Zbotnalé částice jsou vhodné pro výrobu porézních plastických skeletů.