C08J 9/10

Plnivá pre rigidné penové polymérne produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18065

Dátum: 05.01.2012

Autori: Raymond Edward, Lewis Rabun Walker

MPK: C08J 9/00, C08J 9/04, C08J 9/10...

Značky: polymérne, plniva, pěnové, produkty, rigidné

Text:

...na vinylchloridové živice zlepšujú peníacu účinnosť nadúvacieho činidla. W 0 2005/090456 A 1 opisuje spôsob výroby penových organických plastov obsahujúcich halogén, v ktorom sa zmes nadúvacieho činidla obsahujúca chemické nadúvacie činidlá, polyoly a soli kyseliny chloristej vo forme fyzíkálnej zmesi pridávajú pred vytláčaním do predzmesi obsahujúcej plasty a po homogénnej dispergácii sa výsledná zmes spracováva adekvátnym...

Formulácia pre produkty z ľahčeného penového polyméru na báze polyvinylchloridu, zlepšené produkty z ľahčeného penového polyméru na báze polyvinylchloridu a spôsob výroby týchto zlepšených produktov z ľahčeného polyméru na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11788

Dátum: 05.06.2007

Autori: Bressan Raffaela, Stigsson Jan Jerry Christian, Ang Sam Shehyee, Lauri Leone

MPK: B23K 20/10, C08G 18/34, C08G 18/62...

Značky: zlepšených, pěnového, ľahčeného, formulácia, produkty, polyvinylchloridu, spôsob, polymerů, výroby, báze, zlepšené, produktov, týchto

Text:

...a pri ľahčení, kde dochádza k zložitým sériám reakcií vody,izokyanátu a anhydridu. Keď sa predpenené výrobky (Zárodky) uvedú do horúcej vody alebo pary, dífunduje do materiálu voda. V materiáli môže dochádzať k niekoľkým možným reakciám. Najpravdepodobnejšou reakciou je nasledujúca reakcia (1 ), kde izokyanáty reagujús vodou za vzniku amínu. RNCOH 2 O-RNH 2 CO 2 (l)Jedná sa o reakciu, ktorej rýchlosť je určená rýchlosťou difúzie vody a v...

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281691

Dátum: 01.05.2001

Autor: Chmelir Miroslav

MPK: A61L 15/00, C08J 9/10, C08F 220/06...

Značky: spôsob, polyméry, vodou, čiastočkové, zosieťované, použitie, napučiavateľné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivátov majú vysokú absorpciu a zlepšenú mieru absorpcie na vodu, vodné roztoky a telesné tekutiny a obsahujú polymérne častice s hustotou 1,0 g/cm3 a majú poréznu štruktúru tvorenú dusíkom dispergovaným v polyméri. Pripravia sa polymerizáciou vodorozpustných monomérov v prítomnosti sieťovacieho di- alebo polyfunkčného monoméru, nadúvadla a niekoľkých...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svobodová Gabriela, Dimun Milan, Kriváková Marta, Knapová Jarmila, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34, C08K 5/23, C08J 9/10...

Značky: splodín, dezodorančné, zvýšeniu, plynných, výtažků, prostriedok, činidlo

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Sposob modifikácie nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257803

Dátum: 15.06.1988

Autori: Polievka Milan, Zeman Peter, Kabátová Viera, Kriváková Marta, Mikel Miroslav, Truchlik Štefan, Šubert Jiří, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08J 9/10

Značky: spôsob, modifikácie, nitrózamínov

Text:

...z príkladu 1 je pri tejto zmesi nájdený počiatok exo~roz kladu pri 141,2 DC, čo je zasa výrazné zvýšenie stálosti oproti výchcdiskovému nitrözamínu. P r I k 1 a d 5zmesi podľa príkladov 3 a 4 sú za štandardných podmienok testované ako nadúvadlá v kaučukovej zmesi referenčným nadúvadlom je komerčná zmes Chempor PC 65, obsahujúca 65 hmot. 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 20,5 S hmot. komplexu močoviny s metyllolmočovinou,...

Modifikátor nadúvadiel na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu a/alebo azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256587

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šubert Jiří, Gaško Pavol, Dimun Milan, Krupenikova Elena, Kalafa Ladislav, Vološina Marina, Sadovnikova Ljudmila, Zeman Svatopluk, Tokár Zdenko, Růžička Jozef, Ridarský Andrej, Mikel Miroslav, Gudimenko Viera, Kucharčuk Tamara, Sinelničenko Galina, Kubínyiová Eva

MPK: C08J 9/10

Značky: 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu, báze, azodikarbonamidu, modifikátor, nadúvadiel

Text:

...sú počítané aktivačné energie vzbuchu Ej, extrapolovaná indukčná perióda vzbuchu pre 150 °C Tauiso a spriemerovanáindukčná perióda vzbuchu pre 190 °C~Tau 19 o. Pri priemyselne vyrábaných zmesiach tohto typu jePomocou diferenčnej termickej analýzy(DTAj, pracujúcej s lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C . min, meracím rozsahom 1 mV na škálu stupnice, navážkamí okolo 50 mg vzorky a rýchlosťou posuvu papiera v zapisovačí 20 mm . min je...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Belko Dušan, Zemanová Eva, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/23, C08J 9/10

Značky: alifatických, azozlúčanín, zvýšenou, stabilitou, tepelnou

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Spôsob výroby 1, 1.-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244312

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mirc Gejza, Nemeek Jaroslav, Travinec Igor, Kubinec Milan

MPK: C07C 107/02, C08J 9/10

Značky: výroby, 1.-azobisformamidu, spôsob

Text:

...napr. kyseliny mravčej,octovej. Koncentrácie uvedených kyselín v reakčnej zmesi sa pohybuje v rozsahu 5 až 15 0/0 hmot. u HCI, HBr, H 5 PO 4 a HNOs, 10 až 40 0/0 hmot. u H 2 SO 4 a u organických kyselín 5 až 20 0/0 hmot. V prípade použitia kyseliny bromovodikovej nie je potrebný prídavok zlúčeniny brómu.Optimálna koncentrácia hydrazodikarbonamidu v oxidačnej zmesi je 15 až 30 °/) hmot. Vhodná reakčná teplota je 25 až 90 °C,s výhodou 45 až 70...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Turčány Jozef, Podmanický Jozef, Ďurian Anton, Gajdoš František, Jehlár Peter, Oswald Anton

MPK: C08J 9/10, C08L 23/26, C08J 3/24...

Značky: sieťovaných, výroby, polyolefínov, ľahčených, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...