C08J 7/00

Kompozitný materiál, spôsob jeho výroby, použitie styrénového polyméru a výrobok s obsahom kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287011

Dátum: 17.08.2009

Autori: Wilford-brown Jacquin Hilary, Larder Alan Paul

MPK: B32B 27/08, C08J 7/00

Značky: spôsob, materiálů, polymerů, styrenového, výrobok, kompozitného, použitie, obsahom, výroby, materiál, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozitný materiál obsahujúci prvú vrstvu a druhú vrstvu, ktoré sú spojené dohromady, pričom prvá vrstva obsahuje akrylový kopolymér v rozsahu od 40 do 95 % hmotn. tvorený z metylmetakrylátu v rozsahu od 60 do 100 % hmotn. a alkylakrylátového komonoméru v rozsahu od 0 do 40 % hmotn. a styrénového polyméru v rozsahu od 5 do 60 % hmotn., pričom aspoň 10 % monomérnych zvyškov je prípadne substituovaný styrén, a druhá vrstva obsahuje...

Bezchrómové moridlo na plastové povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6665

Dátum: 10.08.2007

Autori: Schildmann Mark Peter, Werner Christoph, Prinz Ulrich

MPK: C08J 7/00, C09B 65/00, C09K 13/00...

Značky: povrchy, plastové, mořidlo, bezchrómové

Text:

...manganistanu. Pritom sa však ďalej obohacujú koloidné produkty zodbúravania mangánu(lV), ióny mangánu(ll) ako aj alkalické ióny vmoriacom roztoku. Vdôsledku tohto obohaoovania dochádza kzvýšeniuEP 2 025708 Bezchlórové morldlo na plastové povrchy 3/11viskozity moridla, až kým sa nedosiahne bod, keď sa moriaci roztok musí odstrániť, pretože sa už nedajú dosiahnut uspokojujúoe výsledky leptania.Ďalšou nevýhodou popísaných moridiel na báze...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285771

Dátum: 09.07.2007

Autori: Neinhuis Christoph, Barthlott Wilhelm

MPK: C09D 5/00, C08J 7/00

Značky: výroby, povrchom, takým, použitie, spôsob, povrchov, odstranitelných, samočistiacich, alkoholov, předmět, sekundárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby samočistiacich povrchov, ktoré majú vyvýšeniny a priehlbiny, pričom odstup medzi vyvýšeninami je v rozmedzí 0,1 až 200 um a výška vyvýšenín je v rozmedzí 0,1 až 100 um, sa uskutočňuje tak, že sa nanáša a následne suší roztok, disperzia alebo emulzia obsahujúca hydrofóbny materiál, ktorý pri odparení rozpúšťadla samo usporiadaním vytvára samočistiacu plochu, pričom nanesený materiál je odstrániteľný pomocou detergentov.

Spôsob regulácie adhéznych vlastností ataktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284986

Dátum: 06.03.2006

Autori: Florian Štěpán, Novák Igor

MPK: C08J 7/00

Značky: polypropylénu, ataktického, regulácie, spôsob, adhéznych, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie adhéznych vlastností ataktického polypropylénu spočíva v jeho modifikácii s 50 až 400 % hmotn. oligomérnymi polybuténmi, ktorá sa uskutočňuje pri teplote 120 až 190 °C.

Povrchy, ktoré znižujú alebo zabraňujú adhézii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10032

Dátum: 07.02.2006

Autori: Hirayama Martina, Meier Lorenz

MPK: C08J 7/00

Značky: povrchy, zabraňujú, znižujú, adhézii

Text:

...majú podiel heteroatómu S 4.0008 Podiel heteroatómu Š 4 sa preukázal ako zásadný pre hydrofilné cielové rozpúšťadlá, predovšetkým vodu a vodné roztoky, pre hydrofóbne cieľové rozpúšťadlá je naproti tomuvýhodný podiel heteroatómu 4.0009 Také povrchové plochy sú vhodné k zabráneniu alebozmierneniu adhézie anorganických a/alebo organických a/alebo0010 Pojem polymêr, používaný v súvislosti s reťazcami modifikujúcimi povrchovú plochu, predovšetkým...

Viacvrstvová štruktúra pre polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4070

Dátum: 16.06.2005

Autori: Schettler Thomas, Quandt Edgar

MPK: B32B 7/02, C08J 7/00, B05D 7/00...

Značky: viacvrstvová, polyméry, struktura

Text:

...adhéziu, tvrdost a flexibilitu prípadné vloženie medzivrstiev, ktoré premostia príliš veľký skok vlastností hlavnýchvrstiev, aby spojenie vrstiev a ich adhézia na polymérnom substráte neboli negatívne ovplyvnené ani pri tepelnom alebo mechanickom zaťažení.0019 Podľa vynálezu zahmuje konštrukcia vrstiev nasledujúce hlavne vrstvy (vychádzajúc zo substrátu plastickej hmoty)l Oporná vrstva na báze SiOx II Viacvrstvová agregácia tvrdej látky...

Spôsob výroby antistaticky potiahnutého tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4879

Dátum: 06.08.2004

Autori: Hasskerl Thomas, Seyoum Ghirmay, Neeb Rolf, Becker Patrick

MPK: C09D 5/24, C08J 7/00

Značky: tělesa, výroby, potiahnutého, tvarovaného, spôsob, antistaticky

Text:

...tvarovaných telies z umelej hmoty s elektricky vodivým povlakomtým, že sa tvarované teleso z jednej, dvoch alebo viacerých strán známym spôsobom potiahnelakovým systémom zloženého za) spojiva alebo zmesi spojív,b) prípadne rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel ad) zahusťovadlá alebo zmesi zahusťovadiel, e) 5 až 500 hmotnostných dielov (vzhľadom na zložku a elektricky vodivého oxidu kovu alebo tiež sólu oxidov kovov so strednou veľkosťou...

Náterová hmota na báze polyamidových práškov na tvarované dielce z polyvinylchloridu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284002

Dátum: 27.06.2004

Autori: D'herbecourt Bruno, Moulin Thierry

MPK: C09D 177/00, C08J 7/00, C09D 5/03...

Značky: nátěrová, polyvinylchloridu, tvarované, dielce, báze, polyamidových, práškov, hmota, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Náterová hmota na báze polyamidového prášku na tvarované dielce z polyvinylchloridu, obsahujúca spojivo, tvorené zlúčeninami zvolenými z množiny zahrnujúcej polyakryláty, epoxyzlúčeniny, polyétery, polyestery, kaprolaktón a vinylové zlúčeniny, s obsahom hydroxylových alebo/a karboxylových skupín, pevnú termoplastickú polyamidovú živicu s teplotou mäknutia 110 až 230 °C a formu prášku, vytvrdzovacie zosieťovacie činidlo, tvorené izokyanátovou,...

Spôsob povrchovej úpravy fotopolymerizáciou za účelom získania biocídnych vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3801

Dátum: 04.11.2003

Autori: Arnautu Monica, Perichaud Alain

MPK: C08F 292/00, C08F 291/00, C08J 7/00...

Značky: spôsob, povrchovej, získania, účelom, biocídnych, fotopolymerizáciou, vlastností, úpravy

Text:

...Co-C 5 alkylénový reťazec, alebo arylénovú skupinu alebo arylalkylénovú skupinukaždá zo skupin R 1 a R 2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, predstavuje C 1 C 5 alkylový reťazecR 3 predstavuje Cg-Czo alkylový reťazec alebo arylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinuX predstavuje anión v ktorom podiel kvartérneho amónia je väčší ako 1 moI/kg.0013 Uvedené monoméry, ktoré obsahujú kvartérnu amóniovú skupinu,vzorca (la) sú vysoko účinné z...

Obal v tvare nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 827

Dátum: 21.07.2003

Autori: Seyda Daniel, Böckmann Alfons

MPK: C08J 7/00

Značky: nádoby, tvare

Text:

...vrstvy z rôznych materiálov, pričom môže byt jedna vrstva zhotovená aj pokovovaním. 0009 Podla spôsobu výroby, použitých materiálov a zloženia vrstvy kolíše hrúbka vrstvy pripravenej na použitie od asi 0,003 m do 0,03 m, výhodne od 0,007 m do 0,01 m.0010 Aby poťah ostal pri používaní nádoby zplastu neporušený a aby nedošlo napr. kodlupovaniu, musi byt zaručená trvalá prilnavost poťahovej vrstvy na nanášaný povrch nádoby. Pre...

Vodné disperzie pre antioxidanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 543

Dátum: 13.03.2003

Autor: Thibaut Daniel

MPK: C08F 8/00, C08K 5/00, C08J 7/00...

Značky: antioxidanty, disperzie, vodné

Text:

...aktívne činidlo polyvinylalkohol. Príprava taveninovej fázy a jej následné dispergovanie za vzniku emulzie je jednoznačne užitočnejšie ako štandardné metódy izolácie pevnej látky, napríkladkryštalizáciou, a jej následné mletie za mokra. Predkladaný vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcejjeden z R 1 a R 2 nezávisle od druhého znamená atóm vodíkaX Znamená nulu (priama väzba) alebo číslicu od jednej do troch aR 3 predstavuje Ca-Cn...

Obalová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6430

Dátum: 19.02.2003

Autor: Cerf Sabine

MPK: C08J 7/00, B65D 65/02, B32B 27/08...

Značky: obalová, fólia

Text:

...2 m.0013 Ako ochranná vrstva na pokovenie sa výhodne použije lak na báze nitrocelulózového laku. Táto prvá ochranná vrstva slúži zároveň ako nmteriál na potlačenie. V tomto prípade sa potlač opatrí výhodne tiež vrstvou ochranného laku na báze nitrocelulózového laku. Nanesenie za tepla pečatiacej vrstvy na zvolené polohy sa uskutočňuje ako druhá ochranná vrstva laku na potlač.0014 Potlač pokoveného filmu z plastickej hmoty, opatreného prvou...

Spôsob prípravy kompozitných predmetov s polymérnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281987

Dátum: 26.07.2001

Autor: Suspene Laurent Gérard

MPK: C09D 4/00, C08F 220/10, C08J 7/00...

Značky: polymérnym, povrchom, kompozitných, přípravy, predmetov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postup zahrnuje impregnovanie polymérneho podkladu s množstvom pórov s číselným priemerom prierezu pórov do 50 štvorcových mikrometrov s kvapalným tmelom s viskozitou menšou ako 25 mPa s, s obsahom nenasýteného polyesteru, poly - alebo monofunkčného (met)akrylového monoméru, prípadne dicyklopentyl (met)akrylátu a inhibítora, a následne sa zahreje až do vytvrdnutia tmelu.

Způsob zpracování silně kyselých kationtoměničových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266579

Dátum: 12.01.1990

Autori: Webers Werner, Brandes Günter, Neier Wilhelm

MPK: C08J 5/20, B01J 31/06, B01J 39/16...

Značky: způsob, kyselých, kationtoměničových, katalyzátoru, zpracování, silně

Text:

...alkylačním reakcím.V britském patentním spise 1 393 594 je popsána výroba alespoň jednou halogenem v jádže.substituovaných měníčů kationtů a je poukázáno na jejich používání jako thermicky stabilníchkatalyzátorů pro reakce ve vodném a bezvodém prostředí při teplotách mezi 100 a 200 °C.V posledních létech je věnována zvláštní pozornost silně kyselým měničům kationtů v jádře chlorovaných a v jádře fluorovaných jako katalyzátorům.V jádře...