C08J 5/14

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Alix Isabelle, Pavallier Pierrick, Fleury Guy, Amilien Francis

MPK: C08L 29/04, C08J 5/14, C08L 61/06...

Značky: krúžok, třecí, krúžku, použitie, výrobu, trecieho, spojky, polyvinylalkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Brúsny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1037

Dátum: 10.01.1996

Autor: Pišťanský Emil

MPK: C08J 5/14

Značky: materiál, brusný

Text:

...materiál je mäkký, dobre sa prispôsobuje brúsenému výrobku. Vzhľadom k tomu, že je ľahký, dostatočne pevný a nie je krehký, nedochádza k jeho roztrhnutiu odstredivousilou. V pripade, ak dôjde k roztrhnutiu brúsneho materiálu utrhnutá časť je takBrúsny materiál pozostáva z 2000 g 16 vodného roztoku polyvinylalkoholu(Sloviol R), 200 g chloridu sodného (NaCl), 200 g 16 °/o vodného roztoku emulgačného činidla, 3800 g brusiva SíC (C 48 s...

Trecie obloženie bez azbestu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279865

Dátum: 08.02.1995

Autori: Eckert Armin, Koch Wilfried

MPK: C09K 3/14, C10M 103/00, C08J 5/14...

Značky: azbestu, trecie, obloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Trecie obloženie bez azbestu so zníženým iskrením na klátikové aj kotúčové brzdy koľajových vozidiel s organickými spojivami, obsahujúce spojivá, minerálne plnivá, mazadlá, železo a ostatné kovy, v ktorom je obsiahnuté 2 až 35 % hmotn. zmesi fosforečnanov alkalických kovov a/alebo fosforečnanu amónneho a sírnika antimonitého. Hmotnostný pomer fosforečnanu k sírniku antimonitému je 1 : 3 až 9 : 1. Pomer hmotnosti fosforečnanu s kryštalickou...

Hmota pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261754

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný Ladislav

MPK: C08J 5/14

Značky: brousicích, hmota, výrobu, nástrojů

Text:

...na základní brousicí hmotu, čímž se příznivé upravuje zpracovatelnost finální brousicí hmoty optimalizovaná na zpracování mechanickým či poloautomatickým dávkováním u mnderních tvářecich zařízení. Způsob přípravy hmoty dle vynálezu se vyznačuje tim, že se přísada k základní hmotě pridá ve druhém stupni mísení 1 až 3 minuty před jeho ukončením a hmota se vymísí do homogenniho stavu a přegranuluje.Přínoe nové brousioí hmoty dle vynálezu je...

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259402

Dátum: 17.10.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02, B22F 5/00, C08J 5/14...

Značky: materiál, bezazbestový, třecí

Text:

...hmotnostně 15 až 35 skle.něných nekonečnýchči staplových vláken, 12 až 30 0/0 piojiva,tvořeného 0,7 až 10 0/0 butadienstyrenověho či butadienakrylonitrilového kaučuku a 6 až 25 femolformaldehydové, močovinové čiVýztužná vlákna skleněné lze v množství do 15 0/0 hmotnostních nahradit vläkny oxidovaněho polyakrylonitrilu, uhlík-atými vlákny či přírodními nebo syntetickýmí vlákny. U bezazbestových třecích materiálů předchozího složení se...

Vodná disperze s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254546

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šarlejová Jana, Svojanovský Jindřich, Kučera František, Prudilová Marcela, Pazderský Jiří

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: způsob, vodná, její, plnidly, výroby, disperze, abrazivními

Text:

...disperze se vmíchá močovinofolrmaldehydová pryskyřice, následně pojívo a nakonec se dísperze dokonale zhomogenizuje.Výhodou předmětu vynálezu je, že vodná disperze je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prášek sedimentuje jen velmi pomalu a disperzi lze zpracovávat i po dělším časovém období, až za 24 hodin od její prípravy. Viskozitu disperze lze ve vhcdném rozmezí 0,2 až 2,0 Pa.s snadno regulovat obsahem vody....

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Střešinka Jozef, Názler Petr, Malčovský Eugen, Sitta Štěpán, Mokrý Jozef, Jílek František

MPK: C08J 5/14, C08L 75/08

Značky: brusná, výroby, hmota, polyuretanová, spôsob

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Kluzná hmota k aplikaci na strojní součásti pro snížení mechanického tření za jejich vzájemného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237397

Dátum: 01.08.1987

Autori: Gazdoš Miroslav, Skřenek Jan

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: tření, jejich, kluzná, součástí, hmota, aplikaci, vzájemného, mechanického, strojní, pohybu, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Oproti známým kluzným hmotám z epoxidových pryskyřic vyrobených na bázi dianu a epichlorhydrinu a před aplikací míchaným s vytvrzovadlem (dietyléntriaminem), je tato kluzná hmota význačná tím, že při vyšší tixotropii dovolující její aplikaci i na svislé stěny kluzných součástí obsahuje kromě známých složek (železného prášku mechanického a grafitu) 24 až 30 % hmotnostních mastku o velikosti zrn do 0,09 mm, přičemž její grafitické složky v...

Kluzná hmota k nanášení na kluzná vedení pracovních mechanismů a pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kyral Josef, Prudek Miloš

MPK: C08J 5/14

Značky: pracovních, hmota, mechanismu, vedení, strojů, nanášení, kluzná

Text:

...a ekonomicky dostupnymi křemičitany, jako mikroazbest, mastek, kaolín nebo bŕidličná moučka, jsou schopny ve vazbě uvedenou epoxidovou pryskyřicí vytvářet hmoty s nejvhodnějäími tixotrcpními vlastnostmi.Ve vzájemnám zklcubení uvedených řídicích složek a těchto plniv lze potom získat hmoty plně vyhovující jak svými kluznymi vlastnostmi, tak jejich vlastncstmi aplikačnímiúčelu, pro který jsou ty nebo ony vlastnosti potřebné.složení těchto...

Plastový komposit pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231835

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brázda Miroslav, Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: C09K 3/14, C08J 5/14

Značky: opotřebení, strojních, součástí, snížení, plastový, vibračního, vlivů, komposit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompozitu pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 47,0 % hmot. až 98,79 % hmot. základní plastové složky, 1,0 % hmot. až 44,0 % hmot. uhličitanů kovů alkalických zemin nebo kysličníků kovů alkalických zemin nebo hydrátů alkalických zemin a jejich směsí, 0,1 % hmot. až 3,0 % hmot. Solí alkalických karboxylových kyselin o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až...