C08J 3/22

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7462

Dátum: 01.07.2016

Autori: Diačik Ivan, Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav, Jašš Branko, Balogová Jarmila, Kručko Otto, Balogová Alena

MPK: C08K 3/36, C08K 5/01, C08J 3/22...

Značky: celulózou, přípravu, použitie, koncentrát, vlákien, polypropylénových, jemnou, modifikovaných

Text:

...dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 40 kg práškového polypropylénu zamieša 5,0 kg zmesi polyetylénových voskov,amorfného oxidu kremičitého ako kompatabilizéra. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá celulóza v množstve 5,0 kg a celá zmes sa mieša 6 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a následne sa...

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7444

Dátum: 01.06.2016

Autori: Kručko Otto, Diačik Ivan, Balogová Jarmila, Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav, Balogová Alena

MPK: C08K 3/26, C08L 23/12, C08J 3/22...

Značky: vlákien, uhličitanom, modifikovaných, použitie, polypropylénových, vápenatým, přípravu, koncentrát

Text:

...ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský...

Polymérna nanopigmentová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287999

Dátum: 07.09.2012

Autori: Šofranko Jozef, Michlík Peter, Brejka Ondrej, Marcinčin Antón, Folvarčíková Katarína

MPK: C08K 3/22, C08J 3/22, C08L 23/16...

Značky: spôsob, přípravy, polymérna, disperzia, nanopigmentová, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzia pozostáva z polymérneho nosiča, ktorým je polypropylén v množstve 68,0 až 88,0 % hmotn., anorganického aditíva v množstve 10,0 až 20,0 % hmotn., ktorý pozostáva z anatasovej alebo rutilovej kryštalickej modifikácie TiO2 s veľkosťou primárnych častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a práškového dispergátora na báze polyetylénového vosku a/alebo polypropylénového vosku alebo polyolefínov s molekulovou hmotnosťou nižšou ako 40 000 g/mol v...

Penové polyestery a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15604

Dátum: 02.06.2009

Autori: Rüger Heinrich, Gisler Michael, Villiger Linus, Münger Cédric

MPK: C08J 9/00, C08K 5/092, C08J 3/22...

Značky: polyestery, spôsob, výroby, pěnové

Text:

...Príklady diolov zahmujú glykoly, ako je etylénglykol, tetraetylenglykol,cyklohexandiemtanol, lA-butandiol a 1,2-etandiol.0015 Výhodné sú polyestery, ktoré obsahujú alebo sú tvorené polyetyléntereñalátom,polybutylentereñalátom a polyetylentereñalátovými kopolymérmi s obsahom až 20 jednotiek kyseliny ízoñalovej.0016 Zvlášť dôležitým parametrom polyesterov, použitých ako východzí materiál, ktoré sa podľa vynálezu modiñkujú a napeňujú k...

Postup výroby elektrického izolátora s ochranným plášťom z polymérneho materiálu obsahujúceho antiozonant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12134

Dátum: 13.02.2009

Autor: Thevenet Guy

MPK: C08K 5/00, C08J 3/22, C08J 3/20...

Značky: plastom, antiozonant, obsahujúceho, postup, materiálů, ochranným, výroby, polymérneho, izolátora, elektrického

Text:

...0,005 až i v polymérovom materiáli, dosiahneme priaznivý účinok na správanie sa materiálu vo vztahu kpoškodzovaniu skúmaného povrchu polymérového materiálu. Tieto koncentrácie budú dalej označované ako optimálna koncentrácia.0012 Množstvo aditív, ktoré je potrebné primiešat, musí byt riadené najmä pre antíozonanty, pretože vysoká konečná koncentrácia (viac ako 1 ) antiozonantu primiešaného do polymérového materiálu pred...

Procesný pomocný prostriedok pre termoplastické polyuretány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10123

Dátum: 15.10.2008

Autori: Welker Thomas, Kuhn Dieter, Schachtely Uwe, Lagneaux Didier, Menzel Frank, Boes Ulrich, Sautel Henri

MPK: C08G 18/82, C08J 3/24, C08J 3/22...

Značky: procesný, polyuretany, pomocný, prostriedok, termoplastické

Text:

...je uvedený spôsob, pri ktorom sa majú tak zmenšiť problémy dávkovania tým že sa Výstupný TPU s polyizokyanátom kvapalným v podmienkach spracovania podrobíVo W 0 2006/128793 je uvedený spôsob, pri ktorom sa metódou sol-gel získaný oxid kremičitý, polyol a izokynát privedú k reakcii pri vytvorení termoplastického polyuretánu,pričom oxid kremičitý je predmiešaný s najmenej s jednou vsádzkovou látkou. Týmto sa má zvýšiť flexibilita...

Predzmesová a zmesová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284118

Dátum: 19.08.2004

Autori: Rasquin Philippe, Petinoit Nicole

MPK: C08K 3/22, C08K 3/04, C08J 3/22...

Značky: kompozícia, zmesová, predzmesová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka predzmesovej kompozície zachovávajúcej mechanické vlastnosti základného termoplastu, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje do 85 % hmotn. aspoň jedného plniva, do 25 % hmotn. aspoň jedného modifikátora viskozity, pričom tento modifikátor viskozity obsahuje etylénbisstearamid alebo horúcotavné akrylátové kopolyméry a zvyšok predzmesovej kompozície tvorí styrén-butadién-styrénová kopolymérna nosná živica. Predzmesová...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/20, D01D 13/02, C08J 3/22...

Značky: polymérov, modifikácie, tavenín, spôsob, zariadenie, modifikáciu

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/20, D01D 13/02, C08J 3/22...

Značky: tavenín, modifikácie, spôsob, polymérov, zariadenie

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Paulovič Milan, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C09B 67/10...

Značky: farbenie, úpravy, poloylefínov, hmotě, povrchovej, pigmentov, spôsob

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Paulovič Milan, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20

Značky: aditivácia, báze, tuhými, spôsob, aditívami, polyolefínov, výrobkov

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Jiří, Hašová Věra, Pavlíček Jiří, Dvořák Václav, Peiger Pavel, Konečný Dušan, Sedláček Jiří, Grmela Vladimír, Konečná Věra

MPK: C08J 3/22, C08L 55/02

Značky: sazový, kopolymerů, akrylonitril-butadien-styrenových, polymerní, barvení, koncentrát

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peiger Pavel, Čermák Jiří, Grmela Vladimír, Pavlíček Jiří, Bláha Jaroslav, Kovařík Jan, Hašová Věra

MPK: C08L 25/06, C08J 3/22, C08L 51/04...

Značky: standardního, polystyrenu, barvení, houževnatého, sazový, polymerní, koncentrát

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Javorek Miroslav, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Mihály František

MPK: C08J 3/22, C08F 8/50

Značky: disperzií, výroby, polypropyléne, pigmentov, upravenými, koncentrátov, vlastnosťami, najmä, tokovými, práškových, spôsob, aditiv

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Strapko Lubomír, Mihály František, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: využitím, báze, termicky, lakov, málo, monoazopigmentov, vlákien, spôsob, farbenia, polypropylénových, stabilného, pigmentů, hmotě

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: pigmentov, hmotě, farbenie, polyolefínov, organických, disperze, koncentrované

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Směs pro kontinuální barvení polystyrenových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255455

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kovařík Jan, Dušek Stanislav, Pavlíček Jiří, Krofta Karel, Bláha Jaroslav, Očenášek Vojen

MPK: C08L 25/06, C08J 3/22

Značky: barvení, kontinuální, směs, polystyrenových

Text:

...vápenatého. Směs byla vypuštěna do mezizásobníku odkud byla kontínuálně dávkována do linky blokového houževnatého polystyrenu. V mezizásobniku i v dávkovacím zařízení docházelo vlivem rozdílných měrných hmotnosti a rozdílné disperzity k separaci pigmentu od polystyrenu.Vybarvení polymeru bylo nehomogenní a docházelo k ucpávání částí zařízení) Přiklad 2Bylo postupováno podle vynálezu.Byla připravena směs skládajicí se z 50 hm. dílü...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinčin Antón, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman

MPK: B01J 8/00, C08J 3/08, C08J 3/20...

Značky: spôsob, farebných, polyolefinů, přípravu, disperzií, hodnotenia, práškového, koncentrovaných, vlastností, vhodného, povrchových

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...

Kontinuálny spôsob farbenia polymérov v hmote a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244968

Dátum: 15.11.1987

Autori: Günther Ralf, Kuznecov Vsevolod Viktorovie, Kunzmann Klaus, Bröchler Gerd

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: spôsob, polymérov, hmotě, kontinuálny, farbenia, zariadenie

Text:

...Vypínacou pákou dávkovacieho čerpadla, otačkomerom a pod. Pracovný valec zariadenia 10 sa skladá z vyhrievaného pléšfa 15 pracovného valca a závitovky 16 pracovného valca a pozostáva z tavnej a tlačnej zony a zo zóny zmešovacej, tvorene bud vretenom s prerušovanými závitmi alebo Vretenom s vačšou vôlou, alebo vretenom opatreným roztieracími alebo brzdnými elementaml.Dávkovanie jednotlivých koncentrátov alebo zmesi koncentrátov sa...

Spôsob farbenia lisovacích kompozícií na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 242207

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oddáeek Petr

MPK: C08J 3/22

Značky: nenasytených, báze, spôsob, lisovacích, živíc, farbenia, kompozícií, polyesterových

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že povrchovoaktivne látky sú zlúčeniily amfipatického charakteru V dôsledku čoho nastáva ich orientácia na povrchu pigmentu, ktorý sa týmto spôsobom stáva nepolárny, t. j. dobre zlúčíteĺný s nepolárnym roztokom nenasýtenej polyesterovej živice. odborníkom je zrejmé, že k tomuto účelu je možné použit celý rad tenzidov. Z dôvodu aby bolo možné pripraviť suspenziu s dobrými tokovými vlastnosťami, je však potrebné pri...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jambrich Pavol, Marcinčin Antón, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena, Jambrich Martin, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Samuhel Jozef, Macho Vendelín, Mihály František, Polievka Milan

MPK: C09B 67/22, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: koncentráty, farbenie, organických, pigmentov, polyolefínových, výrobkoch, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C08L 23/12...

Značky: farbenie, koncentrátů, spôsob, vlákien, pigmentového, výroby, polypropylénových

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

Stabilizovaný polypropylén, najmä vo forme vlákien so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249233

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08J 3/22, C08L 23/12, D01F 1/04...

Značky: stabilizovaný, vlákien, zlepšenými, najmä, formě, polypropylén, vlastnosťami

Text:

...6 580 dtex. Ďalšie podmien-ky taviacozvlákñovacieho ,procesu sú uvedené v tabuľke 2. Nedlžemé vlákno sa dlžilo a tvarovalo na dĺžiacom vzduchotvarovacom stroji Pneutex pri podmienkach pomer - dĺžiaci 3, relaxačný 0,75 rýchlosť galiet v m/min - nábehrových 5 x 00, dIžiacIc-h 1500, odťahovej 1124 teplota nábehovej jgalety I 125 °C a Il 120 °C,dĺžiacich galiet 134 °C, tvarovacieho vzduchu v lkomôrke 150 °C celkový titer 2670 dtex....

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235034

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zwahlen Günther

MPK: C08J 3/22

Značky: přípravků, popřípadě, výroby, způsob, pigmentových, barvivových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků k barvení lineárních polyamidů, zejména vláknotvorných, ve hmotě hnětením pigmentu nebo v polyamidu rozpustného barviva s roztokem lineárního polyamidu na bázi ?-kaprolaktamu nebo hexamethylendiaminu a adipové kyseliny a rozložením hmoty po hnětení přídavkem vody nebo alkoholu, při kterém se jako rozpouštědla lineárního polyamidu používá hmotnostně 5% až nasyceného roztoku chloridu...