C08J 3/12

Disperzia vysušiteľná rozstrekovaním, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286649

Dátum: 16.02.2009

Autori: Haupt Martin, Axmann Heinz

MPK: C08J 3/12

Značky: vysušiteľná, disperzia, rozstrekovaním, použitie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Redispergovateľné disperzie polymérov na báze vinylacetátu, styrénu, akrylátu a ich kopolymérov, sušené rozstrekovaním ("suché disperzie"), obsahujúce micely emulzného polyméru, ktoré majú povlak z amfotérneho polyméru, s výnimkou polyméru na základe kazeínu, pričom celkový stav náboja micel je nezmenený. Spôsob výroby týchto disperzií spočíva v tom, že sa disperzia polymérov majúca teplotu skleného prechodu od -5°C do -70°C, získaná emulznou...

Jemný polyamidový prášok z obnoviteľných materiálov a spôsob výroby takého prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19801

Dátum: 03.02.2009

Autori: Loyen Karine, Labonne Eric

MPK: A61K 8/02, A61K 47/34, A61K 8/04...

Značky: obnoviteľných, materiálov, takého, polyamidový, výroby, prášků, spôsob, jemný, prášok

Text:

...PA 12 pro kozmetický výrobok je možné uviesť komerčne produkty Orgasol 2002 EXD NAT COS(LCW), SP 5 OO (TORAY), UBESTA (UBE), Tegolon 12-20 (Evonik). 0014 Rôzne spôsoby výroby umožňujú vyrábať prášky 2 polyamidu 12 a každý z nich má za následok odlišné vlastnosti prášku.0015 Je možné uviesť napríklad spôsoby priamej syntézy,ktoré vytvárajú prášky z polyamidu 12 prostredníctvom polymerácie lauryllaktámu alebo kyseliny aminododekánovej. V...

Extrúzny spôsob výroby plastového granulátu so staticky disipatívnym efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15431

Dátum: 14.08.2008

Autori: Grafe Clemens, Caro Juan Carlos

MPK: B29B 9/12, C08J 3/12, C08K 3/00...

Značky: granulátu, disipatívnym, extrúzny, efektom, staticky, výroby, plášťového, spôsob

Text:

...Sfarbujú koncový produkt do tmavá (zelená, sivá, hnedá) a túto farbu nemožno prekryť inou farbou. Tieto častice ICP sú okrem toho veľmi citlivé na strihanie. Ich účinok možno eliminovať existujúcim strojovým spracovaním, pretože sú strihaním v extrúderí mechanicky poškodzované. ICP, ako sadze, 2zaručujú trvalé vodivé vlastnosti. Ich obstarávacia cena je však vyššia ako cena komerčne dostupných sadzí.0027 Zo všetkých komerčne dostupných...

Spôsob prípravy fluórpolymérnych práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8626

Dátum: 15.07.2008

Autori: Wright Julie, Gines Joel, Whitlow Robert Iain, Harvey Leonard, Melville Andrew, Coates Michael

MPK: F26B 5/06, C08J 3/12

Značky: spôsob, práškových, materiálov, fluórpolymérnych, přípravy

Text:

...spôsob prípravy modifikovaného fluórpolymérneho materiálu v práškovej forme, ktorý zahŕňa kroky vytvorenie suspenzie tuhých častíc fluórpolyméru spolu s časticamikarbidu kremíka (SlC) ako modifikátora vo vodnom kvapalnom nosičizmrazenie vodnej suspenzíe a následne podrobenie zmrazenej vodnej suspenzie sublimácii, čím dôjde k vytvoreniu suchých častíc fluórpolyméru, modifíkovaneho prítomnosťou SiC modifikátora, v práškovej forme.0009...

Spôsob prípravy fluórpolymérnych práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9225

Dátum: 16.01.2007

Autori: Coates Michael, Whitlow Robert Iain, Anderson Terry

MPK: F26B 5/06, C08J 3/12

Značky: práškových, materiálov, přípravy, fluórpolymérnych, spôsob

Text:

...častíc, ktorá nie je za normálnych okolnosti čerpatelná z dôvodu jej zvlákňovania.0007 Podľa predmetného vynálezu je poskytnutý spôsob prípravy fluórpolymérnych práškových materiálov, pričom tento spôsob zahŕňa zmrazenie suspenzíe pevných fluórpolymérnych častíc v kvapalnom nosičovom materiáli a následné oddelenie týchto fluórpolymérnych častíc pomocou sublimácie zmrazeného nosičového materiálu, čím sa pripraví suchý...

Kompartmentalizované živicové pelety na elimináciu kyslíka a spôsob tepelného spracovania uvedených živicových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20452

Dátum: 05.05.2006

Autori: Sisson Edwin, Ferrari Gianluca

MPK: C08J 3/12, B29B 9/12, B29B 13/02...

Značky: živicových, peliet, uvedených, pelety, elimináciu, živicové, spracovania, kyslíka, spôsob, kompartmentalizované, tepelného

Text:

...predzmesové pelety reaktivne voči kyslíku sa nemôžu podrobiť post-tepelným procesom, ako sú sušenie, kryštalizácia alebo polymerizácia v tuhom skupenstve. Pred ñnálnym miešaním v roztopenom stave sa predzmes polyesteru a materiálu reaktívneho s kyslíkom musí-3 vysušiť. Pelety teda musia byt schopné vydržať proces sušenia. Sušenie horúcim vzduchom významne znižuje schopnosť materiálu reaktivneho voči kyslíku spotrebúvať kyslík.0017 US patent...

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri spôsobe tvarovania a tvarované telesá vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4389

Dátum: 25.11.2005

Autori: Baumann Franz-erich, Monsheimer Sylvia

MPK: B29C 67/00, C08G 69/00, C08J 3/12...

Značky: polymérny, prášků, použitie, prášok, tvarovania, tělesa, polyamidom, polymérneho, tvarované, tohto, vyrobené, spôsobe

Text:

...otvorenia kruhu a následnej polykondenzácie laurolaktámu. Pri tom ide o polyamid 12. Pri tomto prášku je nevýhodou vyvíjanie plynov zo zvyškových monomérov počas konštrukčného procesu na zariadení na rýchle prototypovanie, najmä keď sakonštrukčný priestor počas celého konštrukčného procesu udržiava na teplote tesne podteplotou topenia polyméru. Vyvíjania plynov vedú k sublimáciám na častiach zariadení pre RP, na ktorých môžu pôsobiť veľmi...

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri tvárniacom spôsobe a tvarované teleso vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5614

Dátum: 03.03.2005

Autori: Monsheimer Sylvia, Lohmar Jörg, Grebe Maik, Baumann Franz-erich

MPK: C08G 69/00, C08J 3/12, C09D 177/00...

Značky: prášok, polyamidom, těleso, prášků, tvárniacom, tohto, použitie, polymérneho, tvarované, polymérny, vyrobené, spôsobe

Text:

...Scanning Calorimetry podľa DIN 53765) ako ostrý pík. Aj šírenie tepla vedením a žiarením z roztavenej oblasti, ktorému sa nedá vždy zabrániť, má za následok, že sa tvarované teleso viac či menej výrazne odchyľuje od príslušného originálu Pokiaľ možno vysoká entalpiatavenia prášku bráni spekaniu práškového lôžka k roztavenej oblasti.Cieľom vynálezu je preto poskytnúť polymémy prášok, ktorý by umožnil výrobu pokiaľ možno tvarovo...

Spôsob výroby práškového polyamidu 12 s vysokou teplotou tavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5304

Dátum: 28.02.2005

Autori: Pauly François-xavier, Loyen Karine, Senff Holger

MPK: B29C 67/00, C08G 69/00, C08J 3/12...

Značky: polyamidů, práškového, teplotou, spôsob, vysokou, tavenia, výroby

Text:

...pri pretrhnutí) predmetov získaných tavenim. Tieto plnivá sú napríklad sklenené vlákna, uhlíkové vlákna, nanoplniva, nanoíly auhlíkové nanotrubice. Zavádzanie týchto plnlv vo chvíli zlučovania umožňuje zlepšiť ich rozptyl a účinnosť. Úzke granulometrické zloženie týchto práškov ich predurčuje na použitie pri výrobe výrobkov zlučovaním za pomoci žiarenia (pôsobenie UV žiarením alebo infračervenými lúčmi, ) pretože vedie k veľmi presnému...

Reaktívne tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6268

Dátum: 23.02.2004

Autori: Mangnus Marc, Krabbenborg Franciscus, Leon Josiane, Belot Philippe

MPK: C08L 23/00, C08J 3/12, C08K 5/00...

Značky: tavné, reaktívne, lepidlo

Text:

...RHMAS sú založené na polyuretánoch a vytvrdzujú sa vodou. Existuje tiež niekoľko iných typov RHMA, ktoré sú založené na nepolyuretánových, vlhkom vytvrdenýchpolyméroch. alebo na polyméroch, ktoré sa vytvrdia reaktívnymi procesmi ktoré využívajú UV žiarenie.W 0-A-1 172 922 opisuje dávky čiastočiek termoplastického polyméru, ktoré sa homogenizujú až tesne pred použitím. Aplikujú sa okamžite po homogenizácii, pretože po homogenizácii sa...

Prášok spekací laserom s kovovými mydlami, spôsob jeho výroby a tvarované výrobky vyrobené z tohto prášku spekacieho laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 552

Dátum: 05.08.2003

Autori: Grebe Maik, Baumann Franz-erich, Christoph Wolfgang, Monsheimer Sylvia, Mügge Joachim

MPK: C08J 3/12, C08L 77/00, C08K 5/00...

Značky: prášků, spékací, kovovými, vyrobené, prášok, spekacieho, tohto, tvarované, laserom, výrobky, výroby, spôsob, mydlami

Text:

...odolnosť voči termickým zaťaženiam pri spekaní laserom a zlepšené vlastnosti pristarnutí, a tým sa dá lepšie opätovne využívať.Prekvapivo sa teraz zistilo, že pomocou prídavku kovových mydiel k polyamidom sa dajú vyrobiť spekané prášky, 2 ktorých sa dajú vyrábať tvarované výrobky spekaním laserom, ktoré sú jednoznačne odolnejšie voči termickým zaťaženiam ako tvarované výrobky z obvyklých spekacích práškov. Tým sa môže napríklad výrazne...

Polyamidový prášok na vytváranie tenkých povlakov vírivým spekaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1836

Dátum: 07.06.2003

Autori: Scholten Heinz, Heinrich Dirk

MPK: C09D 177/00, C08J 3/12, C09D 5/03...

Značky: spekaním, vířivým, vytváranie, polyamidový, tenkých, prášok, povlakov

Text:

...práškov je typicky 20-70 m.0013 sypná hustota práškov pre spôsob minicoating je najčastejšie trochu menšia ako v prípade práškov na vírovésintrovanie. Nachádza sa spravidla nad 300 až 350 g/l.0014 Typické prášky pre spôsob minicoating majú z dôvodu ich redukovanej sypnej hustoty a jemnejšej zrnitosti podstatne horšie vírivé vlastnosti ako špeciálne prášky pre vírové sintrovanie. Jemné prášky ktoré sú bežne k dostaniu a prášky pre spôsob...

Častice, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1936

Dátum: 02.12.2002

Autor: Brandner Alexander

MPK: B01J 20/28, C08J 3/12, B01J 20/30...

Značky: částice, spôsob, použitie, výroby

Text:

...otáčok v rozmedzí od 600 do 3600 min. Týmto spôsobom sa dosiahne dostatočne vysoke strihové zaťaženie pri súčasne optimálnej prevádzke rañnéra.Ďalej je výhodné prevádzkovať rafrnér pri zvýšenej teplote, napríklad od 40 do 90 °C,výhodnejšie od 60 do 80 °C.Zmes kationizovaných častíc, rozpúšťadla a vody opúšťajúca rafinér sa za účelom odstránenia rozpúšťadla z častíc premýva zvyčajným spôsobom vodou v protiprúde.Výhodnejšie je použitie...

Plast s riadenou životnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281155

Dátum: 11.02.1999

Autori: Pospíšil Ladislav, Vlnová Eva

MPK: C08J 3/12, C08L 25/06, C08L 3/02...

Značky: životnosťou, riadenou, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Plast s riadenou životnosťou, s obsahom prírodného škrobu upraveného esterifikáciou pomocou NaH2PO4, v ktorom je sodná soľ následne prevedená na soľ kovu prechodovej valencie, výhodne soľ železa, mangánu, kobaltu, céra obsahuje 55 až 94 % hmotn. polystyrénu a 6 až 45 % hmotn. škrobovej zmesi, ktorá je tvorená 80 až 99,4 % hmotn. upraveného škrobu, 0,1 až 10 % hmotn. vody a 0,5 až 10 % hmotn. kompatibilizátora, ktorým je organická látka...

Způsob výroby redispergovatelného prášku plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268832

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rauch Hubert, Lehmann Klaus, Mager Theodor, Klesse Wolfgang

MPK: B29B 9/00, B29K 33/20, C08J 3/12...

Značky: redispergovatelného, prášků, způsob, plastických, výroby

Text:

...o nitrily kyseliny skrylové nebo methakrylove, amidy kyseliny ekrylová nebo methakrylové a JeJich łl-slkylově deriváty, o ,allcylestery kyseliny ekrylovd nebo methakrylove s více než 8 atomy uhlíku v alkylovém zbytku nebo o hydroxnlkylestery nenusycených polymerovatelných kąrboxylových kyselín.Čím vydäí Je podíl Jednotek s obsahom kyseliny akrylová nebo methakzrylové v kopclymeru, tím vyšší Je při Jinak steJmjch komonomsrech teplotní rozdíl...

Spôsob prípravy mikroguločkovej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257144

Dátum: 15.04.1988

Autori: Daško Ľubomír, Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C08J 3/12

Značky: mikroguločkovej, přípravy, spôsob, celulózy

Text:

...mólovej hmotnosti 1 500 až 2 400 g.mó 11 a v ňom sa rozdisperguje pri teplote 10 °C 340 m 1 roztoku xantogenátu celulózy. Celulóza sa regeneruje pomocou 30 hmot. roztoku kyseliny mravčej. Získa sa 210 g vlhkej mikrosférickej celulózy s obsahom sušiny 17 °/o hmot. Rozmery častíc sú menej ako 30 m.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že v 600 ml polypropylénoxidu s mólovou hmotnosťou 3 200 až 4 300 g. mól sa rozdisperguje...