C08J 11/04

Spôsob recyklovania odpadových termoplastových materiálov a použitie tohto recyklovaného termoplastu pri výrobe kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19950

Dátum: 10.11.2011

Autor: Guven Ali Hakan

MPK: B29B 17/04, B29B 17/02, B29B 17/00...

Značky: použitie, materiálů, odpadových, výrobe, recyklovaného, termoplastů, recyklovania, materiálov, tohto, kompozitného, termoplastových, spôsob

Text:

...sú tieto stroje veľmi zložité a drahé.0017 Navyše v strojoch na spracovanie plastov, ktoré sa používajú v súčasnom stave techniky, ktoré pracujú pomocou systémov ako sú injektovanie a extrúzia, pretože formy sú spojené so strojom, tieto stroje nemôžu pracovat, kým sa materiál chladí vo forme. V dôsledku toho tieto systémy pracujú s princípom štart a stop a ich výrobná kapacita je nízka.0018 Ďalším problémom je doba čakania na ochladenie po...

Spôsoby a prostriedky týkajúce sa recyklácie polymérneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16588

Dátum: 20.06.2011

Autori: Slater John, Danvers Nigel K

MPK: C08L 23/02, C08J 11/04, C08K 9/04...

Značky: prostriedky, recyklácie, týkajúce, odpadů, polymérneho, spôsoby

Text:

...vysoko kvalitné recyklované polymérne prostriedky, ktoré nezapáchajú.0009 Prvý aspekt vynálezu poskytuje spôsob recyklácie postspotrebiteľského odpadového polymérneho materiálu, pričom tento spôsob zahŕňaposkytnutie aspoň jedného post-spotrebitelského odpadového polyméru čistenie post-spotrebitelského odpadového polyméru poskytnutie funkčného plniva obsahujúceho i. anorganický časticový materiál aii. poťahový prostriedok obsahujúci prvú...

Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5721

Dátum: 05.04.2011

Autori: Badida Miroslav, Mátel František, Ochocová Renáta, Lumnitzer Ervin

MPK: B29C 35/00, B29C 35/02, C08J 11/00...

Značky: recyklátu, kompaktné, mikrovlnného, prvky, vyrobené, technológiou, ohřevu, gumárenského

Text:

...Minimálne 8 hmotnostných tvorí spojivo na báze polybutadien - polyuretánovej živice. Kompaktné prvky môžu byt vyrábané i V kombinácii s prvkami anorganického pôvodu (betón), ktoré tvoria neoddeliteľnú tvrdú podložku kompaktného prvku. Mikrovlnný ohrev rovnomerne prehreje celý profil prvku, celý jeho objem, čím príde i k rovnomernému sieťovaniu a rovnomernej kompaktácii. V prípade kombinácie s betónovou podložkou táto tvorí vrchnú...

Spôsob optimalizácie postupu kryštalizácie polyesterových tvarovacích hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15597

Dátum: 13.12.2010

Autori: Bienmüller Matthias, Plutowski Uirich

MPK: C08J 11/04, C08J 11/06, C08L 67/02...

Značky: hmot, postupu, polyesterových, optimalizácie, kryštalizácie, tvarovacich, spôsob

Text:

...1000 ppm a PET sa používa vo forme recyklátu z granulátu, vločiek alebo mletého materiálu a že sa PET sa získa pomocou pracovných krokova) mytia PET, výhodne PET vločiek, ktoré sa získajú drvením použitých PET fliaš, pomocou vody s obsahom Iúhu, EP 2 463 33 a 3 745 mb) roztavenia a premiešania PET v compounderi, pripadne vloženia vákua (odplynenia) s alebo bez stripovania na odstránenie prchavých kontaminácii, potom vynesenia a stuhnutia...

Surovina na výrobu polyuretánov a spôsob jej prípravy z odpadového polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15770

Dátum: 20.09.2010

Autori: Vlcek Tomas, Kruliš Zdeněk, Benes Hynek

MPK: C08J 11/04, C08J 11/00, C08G 18/83...

Značky: polyuretánov, výrobu, polyuretánu, spôsob, přípravy, odpadového, surovina

Text:

...prítomnosti silno kyslého katalyzátora uskutoční reakcia epoxidovej skupiny.3 s vodou, monohydrickým alkoholom (napr. metanolom) alebo polyo lom, napr. glycerolom. V tejto reakcii dochádza k otvoreniu oxiránového cyklu za vzniku hydroxylových skupín. Otvorenie cyklu sa môže tiež uskutočniť za použitia kyselín alebo amínov (US 5,380,886 US 6,433,121 US 6,548,609 US 6,573,354 US 6,686,435 W 0 2006012344 W 0 03029182).0010 Polyuretány na báze...

Asfaltové disperzie typu voda v oleji a spôsoby výroby kompozícií pre pokládku asfaltových kobercov z týchto disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8410

Dátum: 26.03.2007

Autori: Girardeau Tom, Jack Iain, Crews Everett

MPK: C08J 11/04, C08L 95/00

Značky: spôsoby, týchto, asfaltových, oleji, disperzie, kompozícií, kobercov, disperzií, pokládku, asfaltové, výroby

Text:

...disperzia typu voda v oleji je charakteristická tým,že disperguje kvapky vody v kontinuálnej olejovej fázeasfaltu. Rozhranie medzi polárnou vodnou a nepolárnoumožné stabilizovať použitím povrchovo aktívnych činidiel. spravidla di spergovaná vodná fáza obsahuje menej než 20 hmotn., vztiahnutê k hmotnosti asfaltovej disperzie typu0006 Patent US 5 256 195 opisuje asfaltové pojivo pre asfaltovü kompozíciu pre pokládku asfaltových p...

Spôsob úpravy filtračného koláča z filtrácie polymérnych polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284832

Dátum: 21.11.2005

Autori: Fučík Vladimír, Ilka Peter, Antal Michal

MPK: C08G 65/30, C02F 11/00, C08J 11/00...

Značky: polyolov, spôsob, koláča, filtračného, filtrácie, úpravy, polymérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob úpravy filtračného koláča z výroby polyéterpolyolu, pri ktorom filtračný materiál - expandovaný SiO2 a filtračná kremelina znečistená alkalickou soľou a polyéterpolyolom je za prítomnosti vody vystavená teplote 80 až 85 °C a následne rozpustená alkalická soľ, filtračná kremelina a expandovaný kysličník kremičitý prejde do vodnej fázy a na povrchu vznikne vrstva polyéterpolyolu.

Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284699

Dátum: 22.08.2005

Autori: Pfaendner Rudolf, Herbst Heinz, Hoffmann Kurt

MPK: C08J 11/04, C08L 67/02, C08K 5/5333...

Značky: spôsob, polykondenzátov, zvyšovania, molekulovej, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti polykondenzátov, pri ktorom sa polykondenzát zohrieva na teplotu od 100 do 5 °C pod teplotou topenia s prídavkom aspoň jedného stericky bráneného esteru alebo monoesteru kyseliny hydroxyfenylalkylfosfónovej.

Způsob čištění roztoků polybutadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261495

Dátum: 10.02.1989

Autori: Virt Jaromír, Čermák Jiří, Pleska Alexander, Vyoral Leopold, Sufčák Miloslav, Nekovář Prokop, Chupík Lubomír, Janko Jaromír, Blahůšek Jiří, Janďourek Vladislav, Reiss Jiří

MPK: C08J 11/04, C08F 36/04, C08F 6/08...

Značky: polybutadienu, čištění, způsob, roztoku

Text:

...rozpouštědle.Proti způsobu podle A 0 223 252 má způsob podle vynálezu následující výhody. Umožňuje technologickou realizscí přípravy dihydroxyethylpolybutadíenu tím, že umožňuje účinný rozklad stabilních emulzních systémů, jejichž stabilita je dána přítomností jak díhydroxyethylpolybutadienu tak hydroxidu líthného, přičemž tento proces lze realizovat vlivem rozdílů měrné hmotnosti separovaných fází bud V sedímentačních nádržích nebo v...

Způsob regenerace silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236391

Dátum: 01.11.1987

Autori: Müller Stanislav, Trejbal Jiří, Schätz Miroslav

MPK: C08J 11/04

Značky: regenerace, vulkanizátů, silikonových, jejich, směsi, kaučuku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Drť silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů se vystaví působení přihřáté vodní páry, výhodně za tlaku 0,5 až 8 MPa po dobu 10 až 360 minut, načež se regenerát vysuší a zhomogenizuje. K regenerátu je možno přidávat změkčovadla na bázi metylfenylpolysiloxanu nebo silikonových olejů, případně kysličník hořečnatý. Způsob je možno využit v gumárenských a kabelářských závodech a k výrobě tmelů.

Způsob výroby pryžového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236884

Dátum: 15.04.1987

Autor: Baci Erich

MPK: B29H 19/00, C08J 11/04

Značky: způsob, výroby, granulátu, pryžového

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě pryžového granulátu ze starých pneumatik, obsahujících textilii a převážný podíl styren-butadienového kaučuku, se pneumatiky nejdříve zbaví patek, rozmělní na drť a potom se odloučí případně přítomné kovové části, například magneticky. Vzniklá drť se pak zpracovává po dobu asi 40 až 90 minut, účelně přibližně 60 minut, párou při teplotě přibližně 180 až 220 °C. Velikost zrna zpracovávané drti je přibližně 0,2 až 1,5 mm.

Způsob úpravy zbytků reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247724

Dátum: 15.01.1987

Autori: Paličková Jindra, Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk

MPK: C08G 18/82, C08J 11/04

Značky: způsob, směsi, úpravy, reakční, zbytků

Text:

...výrobního zařízení, při kterém se na 1 díl bin-ot. reakční směsi působí 0,1 až 10 hmot. díly látky a/nebo směsi látek -o-bsahujícícli v molekule aktivní vodik s prüměrnou hmotnosti 1 až 2, s výhodou jed-nonrooneho alkoholu s 1 až 12 atomy uhlíku a/neb-o jejich směsí s vo~dou a chlorovanými uhlovodíky s teplotou varu do 130 °C v množství 0,1 až 10 hmot. dílů. ąMnožství přídávaného reakčníhr činidla závisí na složení receptury reakční směsi a...

Způsob čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí vodorozpustných složek z roztoků polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Heyberger Aleš, Vyoral Leopold, Horáček Jan, Götz Reiner, Chupík Lubomír, Procházka Jaroslav, Novotný Miloslav, Comel Mathius, Schulz Hanz Peter

MPK: C08J 11/04

Značky: způsob, vodorozpustných, kontinuální, čištění, složek, roztoku, kapalných, polymerů, extrakci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí chloridu lithného, hydroxidu lithného, ethylenoxidu a tetrahydrofuranu z roztoku polymerů vodou za současného působení vibrací. Způsob podle vynálezu umožňuje velmi účinně a efektivně oddělit organické vodorozpustné složky z roztoků polymerů a současně provést dokonalé odsolení roztoku v jednom aparátu.