C08G 8/10

Penová hmota na báze fenolových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20916

Dátum: 14.11.2012

Autori: Kuhlmann Gunda, Dahlhaus Daniel, Bölke Rosel

MPK: C08G 8/34, C08J 9/00, C08G 8/10...

Značky: pěnová, fenolových, živíc, báze, hmota

Text:

...reakcie. Kondenzačná reakcia sa nastaví tak, že index lomu reakčnej zmesi je 1,4990 až 1,5020, výhodne 1.4995 až 1,5015. index lomu je mierou pre stupeň kondenzácie. Index lomu sa meria pomocou Abbe refraktometra pri teplote 25 °C podľa DIN 51423-2. Je výhodné, keď obsah voľného fenolu je už potom 10 , aby vkonečnom produkte bolo prítomné pokial možno málo voľného fenolu.0009 Po uskutočnenej reakcii fenolovej zlúčeniny a formaldehydu sa...

Systém podporujúci adhéziu pre gumové predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16361

Dátum: 19.05.2010

Autori: Ziegler Peter, Schäfer Ralph

MPK: C08G 8/04, C08G 12/20, C08G 14/06...

Značky: systém, adhéziu, gumové, předměty, podporujúci

Text:

...kordu, ktoré poskytuje dobrú tvrdosť a vysokú pevnosť v ťahu gumeným predmetom, ktoré sú opatrené jedným alebo viacerými kordmi uvedenými vyššie, a čo nespôsobuje uvolňovanie toxických alebo nebezpečných alebo škodlivých plynov, ani nevedie k zdravotným problémom majúcim pôvod v povolaní.0006 Bolo zistené, že novolaky obsahujúce niektoré uretán aldehydovéživice sa môžu používať namiesto rezorcinolu alebo živíc na báze rezorcinoluvo...

Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17041

Dátum: 02.05.2006

Autori: Tseitlin Alexander, Schmidt Robert, Pisanova Elena

MPK: C08G 4/00, B32B 17/04, C08G 8/10...

Značky: báze, formaldehydu, vodný, obsahu, prostriedok, polymerizovatelný, polyvinylalkoholů

Text:

...spojivo na výrobu netkaných produktov.US 4 076 917 uvádza použitie beta-hydroxyalkylamidov na polymerizáciu polykarboxylových polymérov ako kyseliny polyakrylovej. Takýto systém je však príliš viskózny na použitieako spojiva na sklolaminát.US 5 143 582 popisuje teplu odolný nepletený prostriedok obsahujúci polykarboxylové kyseliny s neutralizovaným amoniakom,monomérne alebo polymérne a beta-hydroxyalkylamidy. Existujú však domnienky, že pri...

Způsob přípravy tekutého reaktoplastického fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270097

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exnerová Karla

MPK: C08G 8/10

Značky: přípravy, způsob, fenolformaldehydového, pojiva, reaktoplastického, tekutého

Text:

...zachovaní aplikačních vlastností finélního pojiva lze dosáhnout vedením alkalické kondenzace sa vyšších teplot při snížení množství přidávaného elkelického katalyzétoru. Při známých zavisloetech reakční rychlosti na teplotě je však tento postup poněkud riekantní a zvldšté ve větších objemeoh provozních reaktorů může véet k nekontrolovatelnému průběhu reakce. Ta je potom pochopitelně urychlována dalším nérůetem teploty díky emotermnímu...

Způsob přípravy tekutého fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270096

Dátum: 13.06.1990

Autori: Exnerová Karla, Němeček Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: tekutého, fenolformaldehydového, pojiva, přípravy, způsob

Text:

...bylo zjiätäno, že uvedené nevýhody prípravy Ianoltormaldehydovýoh pryskyŕic, určených zejména pro ochranu stavebního díla lze podstatnü omszit vhodnou volbou teploty, množství katalyzdtoru a reakčni doby. Připostupu podle vynálezu ae alkalické kondenzace vede při teplote 50 až 100 °O za přídavku katalyzátoru ze skupiny hydroxid slkalického kovu a/nebo žíravé zeminy v množství 0,laž 0,6 molu vztaženo na 1 kg reakční směsi po dobu 2 až 15...

Způsob úpravy technologie impregnačních fenolických rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269932

Dátum: 14.05.1990

Autori: Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava, Starý Stanislav, Adamovský Zdeněk

MPK: C08G 8/10

Značky: fenolických, impregnačních, způsob, rezolu, technológie, úpravy

Text:

...reaktoru, takže reaktor není třeba čiatit. Při praktickom provedení patentových piíkladů však bylo zjíštěno, že l při tomto způsobu přípravy krusta vzniká, i když v menším množství.Výše uvedená nedostatky v podstatné míre odstraňuje predložený vynález, jehož preamětem je způsob úpravy technologie lmprognećních fcnolickýoh rezolů pripravených z fenolú,alkyltenolů, reakčníoh produktů íenolú nebo vysokoprocantního meta-krezolu a přírodních...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269417

Dátum: 11.04.1990

Autori: Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich, Starý Stanislav, Milichovská Svatava

MPK: C08G 8/10

Značky: pojiva, bázi, ředitelného, způsob, sloučenin, vodou, přípravy, polymethylolfenolových

Text:

...tepolně odolné s nemají dostetečnou hydrolytiokou odolnost.Uvedené nedostatky řeší predložený vynález, jehož pŕedmětem je způsob přípravy vodou ředitelnáho podivn na bázi polymethylolfsnolových sloučenin, vhodného k pŕedimpregnąci ąpirů, určených pro výrobu bezhslogenových eamozháěivýoh laminátů reakcí Ienolu s Iormaldehydem. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že reakce xenolu s formaldehydem probíhá za katalýzy,kvarterních fosrniových...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269415

Dátum: 11.04.1990

Autori: Machek Milan, Smrčka Jindřich, Starý Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: sloučenin, bázi, pojiva, přípravy, ředitelného, způsob, polymethylolfenolových, vodou

Text:

...50 š fenolelkoholů a 0,5 až l,5 5 EeOE, filtreci přes ionex (sulronovany kopolymerstyrenu), čímž se původní pH 8,7 až 8,9 mili na 5,0 až 5.5. filtr se promyje destilovenou vodou a potom regencruje 3 kyselinou solnou a opät promyje deatilovenou vodou. Zřejmou nevýhodou tohoto způsobu je relativně nízká kapacita použitého silně kyselěho katexu e z toho potŕeba jeho velkého množství a nebo naopak nutnost použiti malého množství...

Způsob zvýšení skladovatelnosti fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268963

Dátum: 11.04.1990

Autori: Machek Milan, Makovský Leopold, Škava Josef, Smrčka Jindřich, Starý Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: zvýšení, rezolu, skladovateľnosti, způsob, fenolformaldehydových

Text:

...při aplikaci pojiva během výroby izolačních materiálů, ale i prodloužení jeho doby skladovatelnosti, která hraje značnou úlohu při aplikaci rezolu mimo výrobní závod. Přidaná terciární aminy se během vytvrzování pojivn chemicky zabudují, obsahují-li hydroxylové skupiny, jako např. triethanolamin, nebo během vytvrzování ve značné části vytěkají, jako např. triethylemin, a nemají rušívý vliv na izolační vlastnosti vyrobených...

Impregnační a laminační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262845

Dátum: 11.04.1989

Autori: Spousta Eduard, Bartášková Pavla, Šťastný Milan, Čiernik Ján, Elefantová Dagmar

MPK: C08L 61/10, C08G 8/10, C09D 3/54...

Značky: laminační, prostředek, impregnační

Text:

...mícháu ní.Je vhodné roztok fi 1 trovat,nebot kondenzační produkt obsahuje menší množství katalyzátoru (soli zinku),které se v těchto rozpouštědlech nerozpouští.Charakter kondenzátu umožňuje přípravu koncentrátů obsahujících kondenzát,emulgátor,případně organické rozpouštědlq a malé množství vody,ze kterých se potom vhodná emulse připraví před použitím zředěním vodou.Jako emulgačních prostředků lze použít různé typy...

Způsob přípravy jednostupňové fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256694

Dátum: 15.04.1988

Autor: Langr Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: fenolformaldehydové, jednostupňově, přípravy, pryskyřice, způsob

Text:

...a splňuje tak současné ekologické nároky na čistotu ovzduší a odpadníoh vod. Nízky obsah dimetylenéterových vazeh podmiñuje nízký obsah odštěpitelného formaldehydu v průběhu tvrzení. Dostatečně nízká viskozita je základní podmínkou pro snadný průběh impregnace. Nízká reaktivita daná malým počtem reaktivních metylolových skupin má za následek tvorbu rezitové struktury s nízkou hustotou zesítěni, udělující impreqnovanému výrobku...

Impregnační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240579

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šestirkin Nikolaj Grigorjevie, Bredin Viktor Alexejevie, Semjonov Alexadd Nikolajevie, Nikrasov Jurij Ivanovie, Pržedickij Boris Markovie, Gelbrecht Aifred Gergardovie, Sveekopalov Anatolij Petrovie, Stogov Sergej Nikoljevie

MPK: C08G 8/10

Značky: impregnační, prostředek

Text:

...chloroioríííu, trichloretylénu a jejich směsích. Vlastnosti tohoto odpadního produktu se dá výhodné využít při praktické aplikaci. lmpregnaci odpadním kondenzátem lze provést ve formě roztoku, nejlépe v alkoholu, nebo taveniny, například šopováním,mačením v tavenině a podobné. Povrchy materiálů upraveíić tímto kondenzáteiíi jsou hladké, lesklé, mechanicky i povětrnostně velmi odolné, průhledné. Průhlednost dovoluje využít povlaky tam,...

Pojiva k výrobě laminovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240372

Dátum: 15.08.1987

Autori: Didek Miloslav, Eepek František, Michálek Vladimír, Eejka Jioí, Procházka Rostislav, Havlík Otto, Kryštufek Jioí Ing

MPK: C08G 8/08, C08L 61/10, C08G 8/10...

Značky: výrobe, materiálů, laminovaných, pojiva

Text:

...vrstev je nutnécovávat i zředěné roztoky, v takovém případě je nutné k získání dostatečně vysoké vrstvy nanášet roztok na platy několikrát.Veliký význam využití odpadu spočíva ve skutečnosti, žecelá chemická rafinace xylenolu získává Charakter bezodpadové technologie. Dalšípřednost tohoto využití je v tom, že lze produkt použít bud ve formě prášku, taveniny, nebo roztoku, přičemž jako rozpouštědlo lze použít ethanol, jehož toxicita je...

Způsob výroby fenol-formaldehydové předkondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251121

Dátum: 11.06.1987

Autori: Růžička Karel, Kudrna Stanislav, Barling Karel

MPK: C08G 8/10

Značky: způsob, fenol-formaldehydové, výroby, předkondenzátu

Text:

...0,5 až 2,0 1/min,načež se kondenzaoe dokončí během 40 až 80 minut při teplotě 70 až 75 OC.Oproti bežným způsobům kondenzace vzniká při katalickém působení vysokomolekulárního alkalického katalyzátoru předkondenzát, který obsahuje 12 až 15 hmotnostních 2 2,4,6-trimetylolfenolu a 15 až 17 hmotnostních směsi 2,4 a 2,6 ~dimetylolfenolu. směs dále obsahuje 13 až 18 hmotnostních o- a p-hydroxybenzylalkoholu a asi 13 volného Eenolu.Při...

Fenolformeldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232911

Dátum: 15.08.1986

Autori: Adamovský Zdeněk, Beran Jaroslav, Balling Karel Dipl .tech.

MPK: C08G 8/10

Značky: materiálů, fenolformeldehydový, úpravu, vláknitých, rezol

Zhrnutie / Anotácia:

Fenolformaldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů popřípadě modifikovaný močovinou a nebo amoniakem obsahující zbytky alkalických katalyzátorů v množství 0,3 až 5 hmotnostních % přítomného kovového iontu podle vynálezu spočívá v tom, že zbytek alkalického katalyzátoru tvoří draselné ionty vázané ve formě mravenčanu a fenolátových skupin, popřípadě vázané ve formě síranu draselného nebo primárního fosforečnanu draselného KH2 PO4.