C08G 69/26

Polyamidové formovacie hmoty, predovšetkým na výrobu tvarovaných dielov v oblasti pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21022

Dátum: 01.04.2014

Autor: Hewel Manfred

MPK: C08L 77/06, C08G 69/26, C08K 7/14...

Značky: hmoty, formovacie, pitnej, oblastí, tvarovaných, predovšetkým, dielov, výrobu, polyamidové

Text:

...skupín.0012 JP-A-63-161021 sa týka formovacích hmôt s dobrou odolnosťou voči starnutiu vplyvom tepla,ktoré obsahujú čiastočne aromatické polyamidy s kontrolovane nastavenými koncovými skupinami. Rozdiel medzi koncovými karboxylovými skupinami a aminoskupinami je najmenej 50 mmol/kg,pričom koncové karboxylové skupiny vždy prevažujú.0013 Dokumenty stavu techniky opisujú, ako je vyššie uvedené, protichodné teórie s ohladom na zlepšenie...

Spôsob výroby kontajneru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16128

Dátum: 04.08.2010

Autori: Otaki Ryoji, Oda Takafumi

MPK: B29C 49/04, B29C 49/22, B29C 49/64...

Značky: spôsob, kontajneru, výroby

Text:

...štúdia použitia etanolu ako paliva, ale nylon 6 a etylén-Vinyl alkoholový kopolymér má horšie bariérové vlastnosti oproti alkoholu. Z tohto hľadiska, materiál majúci zlepšené bariérové vlastnosti proti palivu, ktorý obsahuje alkohol by bol žiaduci. 0006 Na druhej strane, kontajner na aplikácie také ako palivo je zvyčajne vyrobený priamym vyfukovaním, ale vyššie spomínaný konvenčný bariérový materiál pre palivo má horšiu teplotnú odolnosť a...

Polyamidové viacvrstvové rúry na prepravu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16278

Dátum: 04.04.2006

Autori: Amouroux Nicolas, Steng Michaëla

MPK: B32B 27/34, C08G 69/26, B32B 27/18...

Značky: prepravu, rúry, viacvrstvové, polyamidové, tekutin

Text:

...1,2 do 1,8. Vlastná viskozita sa meria pri 20 °C pre koncentráciu 0,5 v metakrezole. Polyamid vonkajšej vrstvy (1) môže obsahovat od 0 hmotn. do 30 hmotn. najmenej jedného produktu vybraného z plastifikátorov resp. rázových modifikátorov na 100 až 70 polyamidu. 0017 Ako príklady plastifikátorov možno spomenúť deriváty benzénsulfónamidu ako je N-butyIbenzénsulfónamid (BBSA), etyltoluénsulfónamid alebo N-cyklohexyltoluénsuIfónamid estery...

Způsob získávání polyaminů z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262262

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jožák Pavel, Hell Jiří, Brotánek Pavel, Nikl Stanislav

MPK: C08G 69/26, C08J 11/02

Značky: roztoku, získavání, způsob, polyaminů

Text:

...odděli.Při postupu podle vynálezu je z roztoku vyloučeno až 95 přítomného aminu. Odpadní roztok hydroxidu alkaliokého kovu je pak znečíštěn pouze zbytkovým aminem. Amin má také alkaliokou povahu, takže vrstva s obsahem hydroxidu má řadu použití při neutralizaci odpadních vod, eventuálně i v technologických pochodech, při kterých není na čistotu hydroxidu kladenVytěsněný amin obsahuje kolem 0,5 použitého hydroxidu a lze jej bez dalšího...

Polyamidy 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen dikarboxylových kyselin s alkylendiaminy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tocháček Jiří, Pác Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08G 69/26, C09K 15/08

Značky: kyselin, alkylendiaminy, dikarboxylových, výroby, způsob, jejich, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen, polyamidy

Text:

...fáze je pak opět rozpuštěna v chloroformu a srážena hexanem. Reakce V tavenině je vhodná pro nižší hodnoty n, reakce V rozpouštědle vede k hodnotám vyšším. Reakce v tavenině je vhodná prodosažení relativně nízkomolekulárních produktů, tj. hodnoty n se u produktů pohybují v rozmezíReakce ve vysokovroucim rozpouštědle je výhodnějši zejména pro dosažení vyšší molekulové hmotnosti, zde se E pohybuje do l 5 do 50. Volbou podmínek je proto určena...

Polyamid na báze kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C08G 69/26, C08K 5/34

Značky: kyseliny, spôsob, přípravy, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, polyamid, báze

Text:

...1 hodinu pri tej istej teplote, pričom časť reakč 4ného metanolu sa pomaly oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného metanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstrá. není, rozpúštadla sa zvyšok pri nezmenenejteplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu dalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymêr rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,...

Polyamid obsahujúci štruktúrne jednotky kyselín 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lustoň Jozef, Vaššová Gabriela, Bieliková Anna, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: jednotky, kyselin, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, polyamid, obsahujúci, spôsob, přípravy, strukturně

Text:

...Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpüšťadla sa zvyšok pri nezmenej teplote podrobil vákuu 0,1 až 0,2 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,dôkladne premyje destilovanou vodou a roztok sa vysuší bezvodým síranom sodným. Po...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232169

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil, Šňupárek Jaromír, Rajdl Josef, Hájková Bohuslava

MPK: C08G 69/26, C08L 63/00

Značky: polyaminakrylátová, epoxidové, vodné, systémy, tvrdidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyaminakrylátových tvrdidel, použitelných zejména pro epoxidové vodné disperzní tmely a nátěrové hmoty. Tvrdidla se připravují smísením 20 až 40 % vodné disperze kopolymeru kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, alkylesterů těchto kyselin o počtu uhlíků v alkylové skupině 2 až 8 a vinylických monomerů, především styrenu, o specifikovaném poměru těchto složek s ekvivalentním množstvím až šestinásobkem ekvivalentního množství,...

Zásadité kopolyamidmočoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235156

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pikler Alexander, Krištofič Michal

MPK: C08G 69/26, C08G 69/02, C08L 23/12...

Značky: spôsob, zásadité, přípravy, kopolyamidmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Zásadité kopolyamidmočoviny zlepšujú vyfarbovacie, elektrické a sorpčné vlastnosti polyolefínových materiálov. Sú tvorené zlúčeninou všeobecného vzorca I, kde A a R majú význam uvedený v popise x = 25 až 100, y=50 až 200, z=25 až 100, a=b=1 až 5, n=5 až 11. Zlúčeniny všeobecného vzorca I sa pripravujú reakciou dikarboxylových kyselín s počtom atómov uhlíka 4 až 8 s amínmi na báze piperazínu v molárnom pomere 1 : 1 a následnej reakcie s...

Polyaminoamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231697

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ditrych Zdeněk, Luňák Stanislav, Hájek Karel, Kincl Jaromír, Vašíček Zdeněk

MPK: C08G 69/26

Značky: polyaminoamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Polyaminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s monomerními a/nebo polymerními acyklickými karboxylovými kyselinami nebo derivátu těchto výchozích látek obsahují z celkového množství amidově vázaných karboxylových kyselin 2 až 100 % hmot. polymerních karboxylových kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 400 až 5 000. Jsou to kopolymery a adukty (, (-nenasycených karboxylových kyselin s nenasycenými uhlovodíkovými monomery nebo s jejich...