C08G 69/18

Kompozície obsahujúce N-acetylkaprolaktám, ich príprava a ich použitie na výrobu odlievaných polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19916

Dátum: 06.05.2014

Autori: Wenzel Volker, Palzer André, Laufer Wilhelm

MPK: C08G 69/20, C08G 69/16, C08G 69/18...

Značky: použitie, výrobu, n-acetylkaprolaktám, obsahujúce, odlievaných, polyamidov, príprava, kompozície

Text:

...a najmenej jeden polyízokyanát na báze hexametyléndiízokyanátu (HDI) spĺňajú túto úlohu a je možné ich použiť ako účinné aktivátory. Tieto kompozície nevyžadujú žiadne dodatočne rozpúšťad lá, ako je napríklad N-metyl-, N-etylpyrolidón alebo kaprolaktón. Predmetom predloženého vynálezu sú preto kompozície, obsahujúceb) najmenej jeden polyízokyanát na báze hexametyléndiizokyanátu (HDI) a/alebo prípadne polyízokyanát na báze...

Polyamidové kopolyméry na báze laktámov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281185

Dátum: 10.05.1995

Autori: Puffr Rudolf, Stehlíček Jaroslav

MPK: C08G 69/18

Značky: laktámov, polyamidové, spôsob, báze, přípravy, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidové materiály na báze laktámov sú zmesou majoritnej frakcie blokového kopolyamidu zloženého z chemicky odlišných segmentov omega-aminokyselinových monomérnych jednotiek a minoritných frakcií homopolyamidov zložených z monomérnych jednotiek jednotlivých blokov kopolyamidu, a prípadne i z ich štatistických kopolyamidov, vytvorené aniónovou polymerizáciou laktámu s viac ako troma atómami v cykle na kopolyamidovom viacfunkčnom iniciátore,...

Způsob přípravy polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 270425

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hedrick Ross, Gabbert James D

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, způsob, polyamidu-6

Text:

...laktamověho monomeru lze stanovit z exothermní reakce jednou z následujíoh metod ý ,V ýI. Standardní axotherma. Do formy sa umístí železo-konstantanový thermočlánek /průměr drátu 0,3 mm/pripojený k záznamovému potanoiometru. Forma se zahraje na l 6 D °C. Směs monomeru kaprolaktamu, iniciátoru polymerace laktamu a magnesiumlaktamováho ketalyzátoru polymerace e nebo bez 2-oxo-l-pyrrolidínylovými sloučeninami se zahíeje na asi 80 °C,...

Modifikované polyamidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268267

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šebenda Jan, Stehlíček Jaroslav

MPK: C08G 69/18

Značky: způsob, jejich, modifikované, přípravy, polyamidy

Text:

...jednotek a koncové hydrozylové nebo primární či sekundární aminově skupiny, 0,1 - 8 mol. vztaženo na Í-ksprolaktem, bitunkčního nebo vícefunkčního aktivátoru eniontové polymerizace lektemů, například N-eoyllektamu odvozenáho od dikarboxylové nebo polykarboxylové kyseliny, diisokyenátu nebo polyisokyenátu, nebo od nichodvozených N-ureidolektamů, nebo jejich směsí a 0,1 - 6 mol. , vztaženo na 5-kapro 1 ak~tam, bázického...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 268168

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gabbert James Delvin, Hedrick Ross Melvin

MPK: C08G 69/18

Značky: kopolymerů, blokového, přípravy, polyamidu-6, způsob

Text:

...obecně zahrnuje iníciátor polymerace laktamu. ke kterému jsou připojeny polyamidovć řetězce obsahující opakující se jednotky obecného vzorce (-C 0-Y-NH). kde Y znamená pentnmethylenovou skupinu. Polyamidový kopolymer se sice připravuje převážně z cpsilon-kaprolaktamu, může se však spolu použít i jiných lnktamových monomerů pokud není podstatné omczcna rychlost polymerace nebo stupeň polymerace kaprolaktamu. Hmotnost ní střední molekulová...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 265213

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabbert Delvin

MPK: C08G 69/18

Značky: blokového, polyamidu-6, kopolymerů, přípravy, způsob

Text:

...vápníku,stroncia nebo barya odvozená od a 1 fa,omega-aminokyselín s až 6 atomy uhlíku. Tyto sloučeniny je možno znázornit obecným vzorcemY kde M znamená vápník, stroncium nebo baryum a Y představuje di- až pentamethylenový řetězec. Výhodné Skupiny Y jsou trimethylen a pentamethylen, které poskytují pyrrolidinonáty kovů nebo his(2-oxo-1-pyrrolidinyl)kovy a kaprolaktamáty kovů nebo bis-(2-oxo-1-hexahydroazepinylDkovy.Sloučeniny barya,...

Způsob přípravy blokového polyamidového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257265

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hedrick Ross, Gabbert James

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, kopolymerů, způsob, blokového, polyamidového

Text:

...aminů 0 různé molekulové hmotnosti, pokud jsou schopny sítovat sloučeniny s acyllaktamovými funkčními skupinami a/nebo blokové polyamidové kopolymery. Typ použitého vícefunkčního aminu může ovlivnit fyzikální vlastnosti z něj připraveného blokového polyamidového kopolymeru. Výhodnými vícefunkčními aminy jsou polyaminy s polyéterovou nebo polyethyleniminovou kostrou. Molekulová hmotnost polyaminů je s výhodou alespoň 500. Výraz...

Způsob sušení 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246658

Dátum: 15.10.1987

Autori: Machka Bohuslav, Hrubý Jaroslav, Hrubý Jan, Bakoneík Vladislav

MPK: C08G 69/18, C07D 223/08

Značky: způsob, 6-kaprolaktamu, sušení

Text:

...polymeràcí pro velké spotřeby suchého dusíkuUvedené nevýhody odpadají při použití způsobusušení 6-kaprolaktamu podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.Podle vynálezu lze postupovat tak, že se použije trubkový deflegmátor ukončený zpětným spirálovým trubkovým chladičem a výška refluxu v tomto chladiči se reguluje na nastavenou hodnotu...

Způsob řízení procesu kotinuální polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír

MPK: C08F 2/00, C08G 69/18

Značky: způsob, procesu, řízení, kotinuální, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení procesu kontinuální polymerace např. alkalického polyamidu, ať již ručně nebo automaticky. Jeho podstata spočívá v tom, že průběh polymerační reakce je usměrňován změnou teploty či úpravou teplotního gradientu v reaktoru podle okamžité hodnoty zdánlivé viskozity taveniny, a to na základě zjištěné závislosti zdánlivé viskozity taveniny na teplotě.

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Mařík Jiří, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Černý Miloslav

MPK: C08G 69/18

Značky: způsob, kopolyamidů, polyamidů, bázi, 6-kaprolaktamu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Polylaurolaktamová tvarová tělíska a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233725

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hartmann Werner

MPK: C08G 69/18

Značky: polylaurolaktamová, výroby, jejich, způsob, tělíska, tvarová

Zhrnutie / Anotácia:

Polylaurolaktamová tvarová tělíska získaná litím polymerující laurolaktamové taveniny po smíchání s katalyzátorem anionické polymerace a pak po přidání aktivátoru na vlákna nebo provazce, rozmělněním vláken nebo provazců na granulát a tvarováním vstřikovým litím rozmělněného materiálu při teplotách 220 až 255 °C a tlacích 5 až 10 MPa.