C08G 65/00

Vylepšené miešaniny z polyarylénéterov a polyarylénsulfidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15497

Dátum: 14.12.2010

Autori: Bluhm Rüdiger, Maletzko Christian, Völkel Mark, Weber Martin, Zeiher Susanne, Güntherberg Norbert

MPK: C08G 65/00

Značky: vylepšené, miešaniny, polyarylénsulfidov, polyarylénéterov

Text:

...formovacie hmoty vykazovať dobrú spracovatelnosť,predovšetkým dobrú schopnosť tečenia, pri súčasne dobrých mechanických vlastnostiach, predovšetkým pri vysokej húževnatosti, vysokej rázovej húževnatosti avysokej pevnosti v ťahu. Termoplastické formovacie hmoty majú okrem toho vykazovat vysokú odolnost voči chemikáliám.Predložené úlohy boli vyriešené prostredníctvom termoplastických formovacich hmôt podľa vynálezu, Výhodné formy...

Polymér s tvarovou pamäťou so segmentami polyesteru a polyéteru a spôsob jeho výroby a programovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7792

Dátum: 13.03.2007

Autori: Lendlein Andreas, Kelch Steffen, Bellin Ingo

MPK: C08G 63/00, C08G 65/00

Značky: polyesterů, polyéteru, programovania, polymér, výroby, pamäťou, tvarovou, spôsob, segmentami

Text:

...materiál v závislostí od teploty môže okrem permanentného tvaru prijať minimálne dva prechodné tvary. Polymémy systém podľa vynálezuzahŕňa prvý spojovací segment, ktorý sa zakladá v podstate na polyesteri všeobecného vzorca Is n l, , 6 alebo jeho deriváte alebo na ko-polyesteri všeobecného vzorcal s n l, , 6, v ktorom existujú minimálne dve jednotky esteru s rozdielnymi dĺžkami n reťazca, alebo jeho0011 Polymémy systém obsahuje ďalej...

Kopolymér obsahujúci polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4520

Dátum: 14.06.2006

Autori: Wutz Konrad, Hommer Herbert, Bichler Manfred

MPK: C04B 24/00, C08G 65/00

Značky: kopolymer, polyétery, obsahujúci

Text:

...vyznačujú najmä mimoriadne krátkymi éterovými bočnými reťazcami, ktoré obsahujú od 1 do 50 jednotiek. Toto má okrem iného prispieť k tomu, že tieto kopolyméry v hmotách obsahujúcich cement rozvíjajú dobrý plastiñkačný účinok, pričom samotné hmotystavebného materiálu vykazujú velmi nizke zmrštenie pri spracovaní (slump loss).Zdôvodu rozličných vlastností adisponibility uvedených plastifikátorov existuje naďalej úsilie nájsť nové alternatívne...

Použitie polyarylénéterketónového prášku pri beznástrojovom trojrozmernom výrobnom spôsobe založenom na prášku a tvárnené diely ním vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4332

Dátum: 28.10.2005

Autori: Richter Alexander, Kreidler Patrick, Grebe Maik, Monsheimer Sylvia

MPK: C08G 65/00, B29C 67/00, B22F 3/10...

Značky: použitie, prášků, výrobnom, diely, trojrozmernom, spôsobe, založenom, vyrobené, polyarylénéterketónového, tvárnené, beznástrojovom

Text:

...alebo objemné skupiny Y, napr. izopropylidćnová skupina, znižujú kryštalinitu.0010 V rámci výhodného uskutočnenia predstavuje viskozitné číslo namerané podľa DIN EN ISO 307 V roztoku 250 mg PAEK v 50 ml 96 (hmotn.) H 2 S 04 pri teplote 25 °C približne 20 až 150 cm 3/g a výhodne so až 120 cm 3/g.0011 Povrch BET sa stanovuje podľa DIN ISO 6613 l.0012 Porézny PAEK sa môže mlieť pri teplote miestnosti alebo pri zvýšenej teplote, na zlepšenie...

Funkčné kvapaliny s nízkou pulmonálnou toxicitou, obsahujúce alkylénoxidové kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2378

Dátum: 12.05.2005

Autori: Wulff Christian, Brand Siegbert, Sherman John, Völkel Ludwig, Stösser Michael, Walter Marc

MPK: C08G 65/00, C10M 107/00, C10M 173/02...

Značky: funkčně, obsahujúce, alkylénoxidové, pulmonálnou, toxicitou, nízkou, kvapaliny, kopolymery

Text:

...5050 EO/PO-náhodný polyéter, ktorý má molekulovú hmotnosť 4000 g/mol vykazuje skôr nízku hodnotou LC 5 o, ktorá predstavuje 350 mg/m 3. Zdôvodu tejto vysokej toxicity aerosólu jenevyhnutne potrebné, že výrobcovia a používatelia týchto lineárnych kopolymérovmusia prijímať komplikované technické opatrenia, ako je napríklad uzavretieprevádzok, na ochranu zamestnancov pred aerosólmi.Komplikovanou cestou ako nahradiť tieto produkty je...

Spôsob prípravy polymérov funkcionalizovaných karboxylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7629

Dátum: 05.11.2004

Autori: Harris Milton, Kozlowski Antoni, Guo Lihong

MPK: C08G 65/00

Značky: skupinou, funkcionalizovaných, polymérov, přípravy, karboxylovou, spôsob

Text:

...z polymérov s vysokou molekulovou hmotnosťou pomocou destilačnćho procesu odstraňujú ťažko, a táto ťažkosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa molekulovouV odbore existuje potreba alternatívnych spôsobov prípravy polymérov funkcionalízovaných karboxylovou kyselinou vo vysokom výťažku a bez významných množstiev polymérnych kontaminantov, obzvlášť východiskovej polymémej látky. V odbore existuje aj potrebaaltematívnych spôsobov syntézy, pri ktorých sa...

Spôsob prípravy funkcionalizovaných polymérov z polymérných alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7316

Dátum: 22.07.2004

Autori: Mcmanus Samuel, Kozlowski Antoni, Harris Milton

MPK: A61K 47/48, C08G 65/00

Značky: spôsob, alkoholov, přípravy, funkcionalizovaných, polymérov, polymérnych

Text:

...polyméru obsahujúceho dve hydroxylové skupiny, v jednom alebo viacerých reakčných krokoch, sjedným alebo viacerými funkcionalizovanými činidlami, ktoré reagujú s hydroxylovou skupinou s cieľom zavedenia funkčnej skupiny Y, pričom sa tvori zmes obsahujúca(i) nesubstituovaný vodorozpustný a nepeptidový polymér z kroku (a),(ii) monosubstituovaný polymer obsahujúci jednu Y skupinu a(iii) disubstítuovaný polymer obsahujúci dve Y skupiny, za...

Karbamátové polyoly, a prostriedky a spôsoby, pri ktorých sa používajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2436

Dátum: 06.05.2004

Autori: Lynch Paul, List Michael, Taylor Ron, Moussa Youssef, Kaleem Kareem

MPK: C08G 71/00, C08G 18/00, C08G 65/00...

Značky: polyoly, prostriedky, karbamátové, používajú, ktorých, spôsoby

Text:

...V niektorých uskutočneniach bude R v rozsahu l až 10 uhlikových atómov, a V niektorých uskutočneniach bude mať 2 až 4 uhlikové atómy. Ak sa použije len jeden alkylénoxid, dve R skupiny budú rovnaké. Ak sa použije zmes alkylénoxidov, bude zrejmé, že R môže byt rôzne pre každú opakujúcu sa jednotku (tzn. (RO) a (RO),) v zlúčenine. Dve karbamátové funkčne skupiny sú lokalizované na každom konci zlúčeniny vzorca (l). R 1 môže byt vodik alebo...

Polymérne modifikátory a farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3622

Dátum: 24.03.2004

Autori: Honma Masashi, Kasuya Yuji

MPK: A61K 38/16, C08F 216/00, A61K 47/48...

Značky: polymérne, kompozície, modifikátory, farmaceutické

Text:

...uchovaním aktivity proteínu a vynikajúcouretenciou proteínu V krvi po podaní uvedeného komplexu. Stručný opis vynálezuÚlohou vynálezu je teda vyvinúť polymérny modiñkátor, ktorý by bol schopný tvoriť komplex s jednotnými vlastnosťami, predovšetkým so zníženou tvorbou desorganizovaných zositovaných štruktúr s proteínom, lepším uchovaním aktivity proteínu a vynikajúcouretenciou proteínu v krvi po podaní uvedeného komplexu.Pôvodcovia tohto...

Aldehydové deriváty polyetylénglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1461

Dátum: 16.07.2003

Autor: Won Chee-youb

MPK: C08G 65/00, C07C 47/02

Značky: polyetylénglykolu, aldehydové, deriváty

Text:

...pegylovanej biomolekuly. Mnohopočetné pripojenia PEG a/alebo pegylácie V aktívnom mieste môžu tiežspôsobovať zníženie aktivity biomolekuly.Bolo by teda výhodné poskytnúť zlepšene deriváty PEG vhodné ku konjugácii s celým radom iných molekúl, vrátane polypeptidov a dalších biomolekúl obsahujúcich a-aminoskupinu. Zostáva potreba poskytnúť deriváty PEG, ktoré môžu byť vytvárané s vysokým výťažkom a čistotou a ktoré môžu byť konjugované...

Polyétery a ich použitie ako nosného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 881

Dátum: 10.03.2003

Autori: Stösser Michael, Bohres Edward, Grosch Georg Heinrich, Sager Wilfried, Walter Marc

MPK: C10L 1/10, C08G 65/00

Značky: polyétery, použitie, oleja, nosného

Text:

...alkoholom je alkohol sjednou funkčnouvhodnými alkoholmi podľa vynálezu sú napríklad oktanol, nonanol, dekanol,undekanol, dodekanol, tridekanol, tetradekanol, pentadekanol, izo-oktanol, izononanol, izo-dekanol, izo-undekanol, izo-dodekanol, izb-tridekanol, izotetradekanol, izo-pentadekanol, výhodne izo-dekanol, 2-propylheptanol, tridekanol, izo-tridekanol alebo zmesi pozostávajúce z alkoholov s 13 až 15 atómami uhlíka.Polyetery podľa...

Vodný fluórom modifikovaný polyuretánový systém pre anitgrafity a antisoiling nátery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 643

Dátum: 26.02.2003

Autori: Stadler Rupert, Maier Alois, Hiller Wolfgang, Wolfertstetter Franz, Steidl Norbert

MPK: C08G 65/00, C08F 283/00, C08G 18/00...

Značky: vodný, anitgrafity, fluórom, polyuretanový, systém, nátěry, antisoiling, modifikovaný

Text:

...hmotnosťou od 500 do 2 000 Dalton, kde sa ako zložka (A)(i) použijú reakčné produkty pripadne makromonoméry monofunkčných fluóralkoholov, alifatických a/alebo aromatických díizokyanátov adietanolamínu, pričom fluóralkoholy sú perfluóralkylalkoholy s koncovými metylénovými skupinami (uhľovodikové oddeľovače) všeobecného vzorca- 3 alebo hexafluórpropénoxid (HFPO) oligomér-alkoholy všeobecného vzorca CF 3 CFZCF 2 O-(CF(CF 3)CF 2...

Trojblokové kopolyétery, ich použitie a prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283168

Dátum: 24.01.2003

Autori: Cobianco Sandra, Gatti Emilio, Lezzi Alessandro, Forlini Alberto

MPK: C08F 216/16, C08G 65/00

Značky: trojblokové, kopolyétery, prípravok, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa trojblokové kopolyétery všeobecného vzorca (I), v ktorom uvedené symboly majú svoje významy uvedené v opise. Ďalej je opísané použitie uvedenej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na priemyselné ozubené prevody, diferenciálne súkolesia a v olejoch na dvojtaktné motory, ako aj upravujúce zložky na štvortaktné motory a prípravok na mazacie oleje štvortaktných motorov, ktorý obsahuje túto zlúčeninu všeobecného vzorca (I) v množstve od 5 do...

Spôsob výroby peroxidických perfluórpolyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279078

Dátum: 03.06.1998

Autori: Sianesi Dario, Marchionni Giuseppe, Marraccini Antonio

MPK: C08G 65/00

Značky: spôsob, výroby, perfluórpolyéterov, peroxidických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby peroxidických perfluórpolyéterov, obsahujúcich perfluóralkylénoxy jednotky s aspoň dvoma atómami uhlíka, spočíva v tom, že sa jeden alebo viacero perfluórolefínov s výnimkou tetrafluóretylénu, ak by sa mal použiť samotný, nechá reagovať v kvapalnej fáze s kyslíkom pri teplotnom rozmedzí od -120 do 50 °C, za tlaku od 1 kPa do 1 MPa, v prítomnosti aspoň jednej zlúčeniny obsahujúcej aspoň jednu väzbu F-X, kde X je substituent zvolený...