C08G 63/48

Polyesterpolyoly na báze kyseliny tereftalovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12849

Dátum: 13.10.2009

Autori: Tischer Gerlinde, Kampf Gunnar, Gehringer Lionel

MPK: C08G 63/48, C08G 18/42, C08G 18/40...

Značky: tereftálovej, báze, polyesterpolyoly, kyseliny

Text:

...cykloalifatických diolov s 2 až 18 atómami uhlíka alebo ich alkoxylàtov, d) od 2 do 50 mol., výhodnejšie od 2 do 40 mol., zvlášť výhodnejšie od 2 do 35 mol. vyššie funkčného polyolu, zvoleného zo skupiny obsahujúcej glycerín, alkoxylovaný glycerín, trimetylolpropán,alkoxylovaný trimetylolpropán, pentaerytritol a alkoxylovaný pentaerytritol, pričom na jeden kg polyesterpolyolu sa nechá zreagovať prinajmenšom 800 mmol polyolu...

Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc na báze určitých izomérov dicidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 189

Dátum: 29.10.2003

Autori: Andrejewski Werner, Kohlstruk Stephan, Glöckner Patrick, Ortelt Martina, Mindach Lutz, Cerri Alessandro

MPK: C08G 63/20, C08G 63/16, C08F 283/01...

Značky: izomérov, živíc, disperzie, polyesterových, báze, amorfných, nenasytených, určitých, dicidolu

Text:

...sa nachádza minimálne 10 až 100 molových tejto zmesi, a vodné disperzie majúa) obsah neprchavých zložiek 20 hmotnostných až 60 hmotnostných, b) obsah rozpúšťadla O až 60 hmotnostných, c) hodnotu pH 5,0 až 9,5, d) viskozitu pri 20 °C 20 až 500 mPa.s.Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc podľa vynálezu sa získavajú polykondenzáciou alkoholovej zložky a kyslých zložiek s nasledujúcou dispergáciou vo vode po neutralizácii.Ako...

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kočovský František, Hochmanová Libuše, Úředníčková Jaroslava, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Prachař Jaroslav, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: jejich, přípravy, alkydové, způsob, pryskyřice, hmoty, nátěrové, vypalovací

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájek Karel, Hochmannová Libuše, Růžičková Jiřina, Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: pryskyřic, způsob, alkydových, přípravy, pružných

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Herrmann František, Zamastil Václav, Hochmannová Libuše, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Husák Jiří

MPK: C08G 63/76, C08G 63/48

Značky: tvrditelné, alkydové, flexibilní, pryskyřice

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Flexibilní na vzduchu zasychající alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255019

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hájek Karel, Husák Jiří, Kaštánek Alois, Růžičková Jiřina, Šíma Milan, Krátký Bohumil

MPK: C08G 63/48

Značky: flexibilní, vzduchu, alkydové, pryskyřice, zasychající

Text:

...alkydy zachovánu rychlost zaaychání,pigmentovatelnost a přitom mají významne zlepěenou prulu nost nátčrů. Toto zlepšení si podržují po dlouhou dobu e255 919 mají proto zvýšená životnosti i na venkovní povětrností.V porovnání se známými typy styrenovaných a styren-akry 1 átových alkydů nemají sice zkrácenou dobu zasychání, ale jsou proti nim dobře rozpustné v nejobvyklejšich rospouštědlech (v lakovem benzínu) a po zasdnutí dávaji nátěry...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Korger Milan, Martoch Josef, Mrhálek Karel, Kubišta Miroslav, Rakovie Zdenik, Sedláeek Josef

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: pryskyřice, výroby, způsob, vodou, alkydové, ředitelné

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Způsob přípravy alkydového disperzního pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231696

Dátum: 01.05.1986

Autori: Husák Jiří, Hireš Jaroslav, Svoboda Bohumil, Valent Vojtech, Suran Pavol, Hájek Karel, Ditrich Zdeněk

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: pojiva, způsob, alkydového, disperzního, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability vodních disperzí alkydových pryskyřic během skladování. Jeho podstata spočívá v tom, že nejprve se alkyd, vyhřátý na teplotu 50 až 95 °C, uvede mícháním ve styk s dusíkatou bází a sušidly, pak se disperguje s vodným roztokem tenzidů tak, aby hmot. poměr dispergovaných látek a vody činil 3,5 až 17,5 : 1,0, přičemž tato směs se po přídavku dusíkaté báze nebo až po přídavku vodného roztoku tenzidů podrobí zrání...