C08G 63/12

Spôsoby výroby polykondenzačného katalyzátora na výrobu polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14874

Dátum: 14.08.2008

Autori: Tabata Keiichi, Kamon Akihiro, Shimizu Hiromitsu

MPK: C08G 63/85, C08G 63/12

Značky: polyesterů, výrobu, výroby, polykondenzačného, spôsoby, katalyzátora

Text:

...hydrotalcit. Medzi týmito sú zvlášť výhodné hydroxid horečnatý alebo hydrotalcit.-3 0016 Častice hydroxidu horečnatého sa získavajú napríklad neutralizovaním vodného roztoku vo vode rozpustnej horečnatej soli, akou je chlorid horečnatý alebo dusičnan horečnatý, so zásadou, akou je hydroxid sodný alebo amoniak, čim sa precipítuje hydroxid horečnatý. Keď sa týmto spôsobom získajú častice hydroxidu horećnatého neutralizovaním vodného roztoku vo...

Polykondenzačný katalyzátor na výrobu polyesteru a výroba polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11824

Dátum: 28.06.2006

Autori: Shimizu Hiromitsu, Tabata Keiichi, Umaba Toshikatsu, Mori Kenji

MPK: C08G 63/85, C08G 63/12

Značky: polykondenzačný, katalyzátor, výrobu, výroba, polyesterů

Text:

...svysokou polymerizačnou aktivitou apolyester takmer netrpí zafarbením kvôli tepelnejdegradácii počas jeho tvarovania v roztavenom stave.0010 Predmetom tohto vynálezu je teda poskytnúť nový polykondenzačný katalyzátor na výrobu polyesteru, ktorý vykazuje vysoké katalytické aktivity,aposkytnúť polyester svynikajúcim zafarbením alebo farebným tónom a transparenciou dokonca i bez prítomnosti antimónu. Predmetom tohto vynálezu je tiež...

Spojivové kompozície a s nimi súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9994

Dátum: 10.03.2005

Autori: Helbing Clarence Di, Hession Mary Lf, Helbing James Lf

MPK: C08L 31/04, C08G 63/12, D04H 1/64...

Značky: spojivové, kompozície, spôsoby, súvisiace

Text:

...a akýmkoľvek zvyškovým formaldehydom, ktorý je rozpustný, čo nevyhnutne vyžaduje začlenenie ďalších a často drahých filtračných krokov. Ďalej, umožnenie živici reagovat dlhšiu dobu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie cieľových koncentrácii formaldehydu, vedie ku vzniku živicového produktu, ktorý má v dôsledku tohto postupu vyššiu molekulovú hmotnosť. Takýmto živicíam s vyššou molekulovou hmotnosťou môžu chýbať požadované vlastnosti pre...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klejch Jiří, Tůma Zdeněk, Hájek Karel, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Berková Jarmila

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: kompozice, práškových, vytvrzování, epoxidových

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tůma Zdeněk, Klejch Jiří, Matějíček Alois, Berková Jarmila, Jelínek Karel, Hájek Karel

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: pryskyřic, způsob, kyselých, tvrdidel, přípravy, epoxidových

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Způsob přípravy pojiva pro vypalovací laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265869

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12

Značky: vypalovací, přípravy, pojiva, způsob

Text:

...bůd dám nebo výhodné po přidání vhodných aditiv, upravujicích jeho po» vrchové napětí, kvalitní výpalovecí lak, aplikovatelný na železné,hliníkové nebo jiné kovovą resp. jiné tepelnč odolné materiálýlhgr tý po výpálení při 150 až 220 °C vytváří dokonalý polýmerní povlak,význačujicí se vynikající tvrdosti i tažnoetí, nízkou termoplasti» citou a dobrou odolnosti vůči vodě a účinkům povětrnoeti.Výhodou pojiv, připravených podle tohoto výnálezu,...

Způsob přípravy pojiva pro fyzikálně zasychající nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264919

Dátum: 12.09.1989

Autori: Musil Lubomír, Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12

Značky: fyzikálne, nátěrové, zasychající, pojiva, hmoty, způsob, přípravy

Text:

...230 UC je teplota udržována až do poklesu čísla kyselosti produktu pod 10 mq KOH/g. Získá se345 g pryskyřičného produktu o bodu měknutí 97 OC dle metody kroužek-kulička. získaný produktje neomezeně rozpustný V butanolu, v lihu, stejně jako V jejich směsích s xylenem v poměru 11. 50 roztok produktu V butanolu zasychá V tloušřce 30 m za 2 hodiny do stupně 2 apo 3 dnech poskytuje film o 31 tvrdosti skla podle zkoušky kyvadlem. Film po 3...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261151

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Karel, Vašíček Zdeněk, Růžičková Jiřina, Blažková Dana

MPK: C08G 63/46, C08G 63/12

Značky: způsob, pryskyřice, výroby, polyesterové, jejich

Text:

...nenasycených karhoxylových kyselín a jejich anhydridů obsahují jako komonomery monoolefiny, jako např. ethylen, propylen,buteny, penteny, hexeny, hepteny, vinylchlorid, vinylidenchlorid, vinylacetát, (methjakrylové a allylové sloučeniny, cyklopenteny, cyklohexeny,-inden, methylindeny, kumaron a diolefiny(butadien, izopren, piperylen, dimethylbutadien, chloropren, pentadieny, hexadieny, cyklopentadien, dicyklopentadien, cyklohexadien). Ke...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kaláeek Jioa, Dráždil Josef, Sova Boetislav, Steiner Stanislav, Smíšek Josef

MPK: C08G 63/12

Značky: způsob, polyesterové, vodě, jejich, pryskyřice, přípravy, rozpustné

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Exner Milan, Lelko Jozef, Herda Miroslav, Wichterle Kamil, Frey Augustín, Berežný Viktor, Havlín Vladimír, Juroveák Oddej, Fereneík Ján

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12, C09B 67/22...

Značky: polyesterové, přípravy, způsob, pojivo

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mokrý Jozef, Rendko Tibor, Malčovský Eugen

MPK: C08G 63/12

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ditrych Zdeněk, Macků Vladislav, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Růžičková Jiřina, Rada Antonín, Vašíček Zdeněk

MPK: C08G 63/12

Značky: pryskyřice, výroby, polyesterové, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové pryskyřice jsou na bázi reakčních produktů acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových kyselin nebo funkčních derivátů těchto sloučenin. Obsahují esterově vázané polymerní karboxylové kyseliny o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 20 000 nebo jejich směsi s pryskyřičnými kyselinami nebo s jejich adukty s ?,?-nenasycenými karboxylovými kyselinami s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 nebo s jejich...

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pliný Miroslav, Sádlo Luboš, Kitzler Jaroslav, Seitl Jaromír, Hájek Karel

MPK: C08K 5/10, C08G 63/12, C08G 63/52...

Značky: výroby, bázi, způsob, polyesterových, kompozic, alkydových, modifikátory, jejich, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi vyznačující se tím, že jsou tvořeny směsí obsahující 40 až 90 hmotnostních % methylbenzoátu a 10 až 60 hmotnostních % methyl-p-toluylátu.