C08G 63/00

Biaxiálne orientovaný polyesterový film a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10249

Dátum: 17.12.2008

Autori: Mohanty Bidhan Krushna, Reddy Krishna

MPK: C08G 63/00

Značky: polyesterový, přípravy, biaxiálne, orientovaný, spôsob

Text:

...straty produkcie a ktoré súschopne na chod na vysokorýchlostných strojoch.0007 WO 2006001659 opisuje biaxiálne orientovaný polyesterový film s ohybnosťou 70 stupňov alebo menej, pričom ohybnosť sa dosahuje ohybom filmu v polovici použitím. teplotného qradientu pri podmienkach tlaku 0,2 MPa, 1 sek a teplote okolia a po 30 minútach a výpočtom stupňa ohnutej časti.0008 EP 1582967 opisuje transparentný, elektricky vodivý biaxiálne orientovaný...

Impregnačné, odlievacie a náterové kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286038

Dátum: 02.01.2008

Autori: Loerzer Thomas, Hegemann Günther, Eichhorst Manfred, Blum Rainer

MPK: C09D 167/06, C08G 63/00, C08L 67/00...

Značky: odlievacie, impregnačné, použitie, kompozície, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú impregnačné, odlievacie a náterové kompozície na elektrické a elektronické súčiastky a na nosné materiály na plošné izolačné materiály, ktoré zahŕňajú a) nenasýtené polyesterové živice, pričom nenasýtené polyesterové živice sa získavajú polykondenzáciou zlúčenín vzorca (V) a/alebo (VI) s polyfunkčnými hydroxylovými zlúčeninami a polyfunkčnými kyselinami a/alebo ich anhydridmi pri zvýšených teplotách, a b) voliteľne monomérne estery...

Polymér s tvarovou pamäťou so segmentami polyesteru a polyéteru a spôsob jeho výroby a programovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7792

Dátum: 13.03.2007

Autori: Lendlein Andreas, Kelch Steffen, Bellin Ingo

MPK: C08G 65/00, C08G 63/00

Značky: spôsob, pamäťou, polyesterů, polymér, polyéteru, tvarovou, segmentami, programovania, výroby

Text:

...materiál v závislostí od teploty môže okrem permanentného tvaru prijať minimálne dva prechodné tvary. Polymémy systém podľa vynálezuzahŕňa prvý spojovací segment, ktorý sa zakladá v podstate na polyesteri všeobecného vzorca Is n l, , 6 alebo jeho deriváte alebo na ko-polyesteri všeobecného vzorcal s n l, , 6, v ktorom existujú minimálne dve jednotky esteru s rozdielnymi dĺžkami n reťazca, alebo jeho0011 Polymémy systém obsahuje ďalej...

Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6178

Dátum: 19.10.2006

Autori: Debruin Bruce Roger, Windes Larry Cates, Yount Thomas Lloyd

MPK: B01J 19/00, B01J 19/24, B01D 3/14...

Značky: úpravou, optimalizovanou, reaktora, spôsob, polymerizácie

Text:

...vrstvách počas dlhších časových úsekov. Ďalej existuje potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho dokončovacieho reaktora PET, ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovaci reaktor pri zabezpečenídostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor zahŕňajúci množinu...

Spôsob výroby polyesterov a diskový reaktor vhodný na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4788

Dátum: 20.10.2005

Autori: Reisen Michael, Hölting Ludwig, Wilhelm Fritz, Seidel Peter, Reichwein Peter

MPK: C08G 63/00, B01J 19/18

Značky: spôsob, diskový, výroby, polyesterov, vhodný, reaktor

Text:

...vspodnej časti rozdelený pomocou deliacich plechov na niekoľko komôr, ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom výstupných otvorov. Taký diskový reaktor podľa vynálezu na výrobupolyesterov sa skladá z vyhrievateľnej, valcovitej, ležatejvývodom taveniny a s vnútorným miešacím systémom prispôsobeným tvaru nádoby. Tento miešací systém obsahuje zvislo usporiadané disky, ktoré sú prostrednictvom lúčových prvkov upevnené na aspoň jednom spoločnom...

Kryštalizovaný polyetyléntereftalát, ktorý obsahuje kremik a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4329

Dátum: 07.07.2005

Autor: Ofer Zeev

MPK: C08G 63/00

Značky: obsahuje, spôsob, přípravy, polyetyléntereftalát, ktorý, kryštalizovaný, křemík

Text:

...vzhľadom na celkovú hmotu, aspoň jedno modiñkujúce činidlo, ktoré obsahuje kremík aktoré je schopne spojiť dohromady nízko molekulové fragmenty PET, potom sa mieša anechá- v druhom kroku sa získaný produkt extruduje v príslušnej požadovanej forme, ex trudovaný amorfný produkt, ktorý obsahuje kremík viazaný a integrovaný do molekulovej štruktúry PET formy sa ochladí na udržanie amorfnej formy,- v treťom kroku je amorfný produkt sa...

Vysoko koncentrované vodné prípravky oligo- a polyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4363

Dátum: 14.06.2005

Autori: Wessling Michael, Lang Frank-peter

MPK: C08L 63/00, C11D 3/37, C08G 63/00...

Značky: přípravky, oligo, vysoko, polyesterov, koncentrované, vodné

Text:

...kyseliny alebo polykarboxylátu.0009 Predmetom vynálezu sú vysoko koncentrované vodné prípravky oligoa polyesterov, ktoré vpodstate obsahujú 30 až 90 hmotn. soil release polyesteru a 0,1 až 40 hmotn. polykarboxylovej kyseliny alebo polykarboxylátu.0010 Vo vode rozpustné alebo vo vode dispergovateľné oligo-, popr. polyestery pre vysoko koncentrované vodné prípravky môžu byť neíónové alebo aniónové.Neiónové oligo- a polyestery sú napr....

Vysoko funkčné, vysoko alebo hyperrozvetvené polyestery ako aj ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7192

Dátum: 25.05.2005

Autori: Stumbe Jean-francois, Schäfer Harald, Bruchmann Bernd, Bedat Joelle

MPK: C09D 167/06, C08G 63/00, C09D 167/00...

Značky: výroba, funkčně, hyperrozvetvené, vysoko, polyestery, použitie

Text:

...v roztoku už veľmi vysoké.EP 1 334 989 opisuje výrobu rozvetvených, nizko viskóznych polyesterolov na aplikácie Iakov na zvýšenie neprchavého podielu. Tu sa nechajú zreagovať zmesi di- avyššie funkčných karboxylových kyselín (funkčnosť zmesi minimálne 2.1) strojfunkčnými alkohoimi aaiifatickými rozvetvenými monokarboxylovými kyseiinami. Opísané polyestery sa považujú za rozvetvené, napriek tomu je tu podstatné použitie rozvetvených...

Metóda a reaktor pre kontinuálnu výrobu polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1849

Dátum: 06.05.2004

Autor: Karasiak Wolf

MPK: C08G 63/00, B01J 19/18

Značky: výrobu, metoda, kontinuálnu, polymérov, reaktor

Text:

...Je tu však možnosť privážania východzích materiálov do prvej reakčnej zóny aj oddelene. Tu sa prevedie premena na požadované monoméry. Prevádza sa kontinuálne odoberanie a cez potrubia ktore môžu ležať vo vnútri alebo mimo reaktora sa materiál privádzado nižšie umiestnenej reakčnej zóny.Pary aplyny vznikajúce pri výrobe monomerov alebo predpolymerov sú spojovacími potrubiami vedené z jednej reakčnej zóny do druhej anásledneSamozrejme môžu...

Spôsob pridávania surovín pri výrobe polyesterov alebo kopolyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2604

Dátum: 13.01.2004

Autori: Rau Maik, Deiss Stefan, Janko Lutz, Kirsten Klaus

MPK: B01J 19/00, C08G 63/00

Značky: kopolyesterov, pridávania, surovin, polyesterov, spôsob, výrobe

Text:

...forme, sa uskutočňuje bežnými prístrojmi pre tekutiny na meranie hmotnostného prietoku. Presné určeniemnožstva tuhých východiskových látok, predovšetkým dikarboxylovej kyseliny, sa3 naproti tomu v doteraz známych spôsoboch uskutočňuje vážením práškovej suroviny pred pridaním do procesu. Množstvo východískovej látky, potrebné na určité množstvo konečného produktu polyesteru, sa označuje ako jeho spotreba suroviny. Tento údaj sa vyjadrí vo...

Rýchlo schnúce vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2282

Dátum: 03.09.2003

Autor: Sugerman Gerald

MPK: C08G 63/00, C08F 118/00

Značky: rýchlo, vrstvy, schnúce

Text:

...objavuje použitie systémov skladajúcich sa zo dvoch častí, ktoré z podstaty vylučujú použitie samostatných kvapalných tlačových farieb, a je ďalej obmedzený reaktivitou zložiek, s výsledkom relatívne krátkeho času skladovania roztokov a disperzie mnohých organických (hydro)peroxidov a redukčných činidiel V nosičoch založených na nenasýtenýcholejoch, zvlášť takých, ktoré obsahujú uhlíkovú čerň alebopigmenty založené na ťažkých kovoch a V...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Ottensmann Hartmut, Ruttmann Gerhard, Stingl Thomas, Melchiors Martin, Probst Joachim

MPK: C08G 18/00, C04B 41/45, C08F 265/00...

Značky: dvojzložkové, polyuretanové, systémy, vodné

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Náterové hmoty vysychajúce na vzduchu obsahujúce uhľohydráty na báze polyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1084

Dátum: 28.01.2003

Autori: Gillard Michel, Van Haveren, Weijnen John, Oostveen

MPK: C08G 63/00, C09D 167/08

Značky: vysychajúce, vzduchu, obsahujúce, polyesterov, hmoty, nátěrové, báze, uhľohydráty

Text:

...di-, tri- a oligosacharidy ako je sacharóza, trehalóza, ratinóza, gentianóza, kestóza a nystóza.018 Podľa uskutočnenia vynálezu, uvedený vynález sa týka polyesterov ktoré je možné získať interesterifikáciou(ii) C 1 až C 5 alkylesteru vysychajúce mastnej kyseliny, polovysychajúcej mastnej kyseliny alebo ich zmesi a(iii) C, až C 5 alkylesteru nearomatickej poíykarboxyíovej kyseliny, EP 1 470 178 B 1kde uvedený 1 uhíohydrát obsahuje...

Biodegradovateľný polymérny materiál na biomedicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1399

Dátum: 17.12.2002

Autori: Bezemer Jeroen, Van Dijkhuizen-radersma Riemke, De Wijn Joost, Roosma Jorg

MPK: C08G 63/00, A61K 9/16, A61L 31/14...

Značky: materiál, biomedicínske, polymérny, použitie, biodegradovateľný

Text:

...molekúl ako sú proteiny. Ďalejv sa zistilo, že biokompatibilita tohto polymérneho materiálu je veľmi dobrá.0006 Na tento Cieľ sa predsa len zistilo, že degradácia polyméru je relatívne pomalá. Výsledkom toho je, že stopy alebo častice polymérnej matrice môžu zostať po nejakú dobu po tom, ako sa začlenené liečivo uvoľní, neporušené. Pretoexistuje požiadavka zabezpečiť polymérny materiál, ktorý jevhodný na použitie ako prísunový prostriedok...

Polyméry obsahujúce hydroxylové skupiny, ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 285

Dátum: 04.12.2002

Autori: Epple Ulrich, Geisberger Martin, Gartler Fritz

MPK: C08G 81/00, C08G 63/00, C08F 283/00...

Značky: použitie, polyméry, hydroxylové, výroba, obsahujúce, skupiny

Text:

...zolefinicky nenasýtených monomérov. pričom polyestery obsahujú stavebnú jednotku odvodenú od tris-hydroxyetylizokyanurátu alebo tris-hydroxypropylizokyanurátu alebo di- alebo polyepoxy-zlúćenin A, stavebnú jednotku odvodenú od alifatických cyklických di- alebo polykarboxylových kyselín B, ako i prípadnedalšie stavebné jednotky odvodené od rozvetvených alifatických acyklických dialebo polyhydroxy-zlúčenín C, od alifatických...

Spôsob a zariadenie na zvýšenie medznej viskozity polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 744

Dátum: 15.10.2002

Autor: Fellinger Markus

MPK: B29B 9/00, C08G 63/00, B29B 13/00...

Značky: polyesterů, zvýšenie, medznej, zariadenie, viskozity, spôsob

Text:

...a granulujú Šupinya konečne nasleduje vo Vákuu dodatočná kondenzácia tuhej látky. 0008 Z US 4 392 804 A je taktiež známy spôsob, pri ktorom jeplastový materiál PET na zvýšenie medznej viskozity najskôrpodrobený polymerizácii V tuhom stave a na záver ďalej spracovávaný V extrudéri.0009 Z US 5 391 694 A je ďalej známy spôsob na polymerizáciu v tuhom stave, pri ktorom sa má dosiahnuť zlepšený reakčný čas na zvýšenie medznej Viskozity...

Spôsob vytvrdzovania zmesi z lisovacej zmesi v plátoch (SMČ) alebo zo sypkej lisovacej zmesi (BMC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1682

Dátum: 29.07.2002

Autori: West John Michael, Chen Chii-shu, Callais Peter

MPK: C08F 299/00, C08G 63/00

Značky: spôsob, sypkej, lisovacej, zmesí, vytvrdzovania, smč, bmc, plátoch

Text:

...času na vyplnenie formy pri vysokej teplote. Čo sa teda požaduje je peroxid s vysokým pomerom doby želatinácie k dobe kondenzácie, aby SMC alebo BMC nevytvorili želatínu príliš rýchlo,aby forma mohla byt riadne vyplnená, a napriek tomu kondenzovali rýchlo, aby sa súčiastky mohli vyrábat rýchlo.0003 Predmetom predkladanej prihlášky je spôsob podľa nároku l .0004 Ako je ilustrované dalej na príkladoch, bolo zistené, žepolčase desat hodín) má...

Biodegradovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278147

Dátum: 06.10.1993

Autori: Klaveness Jo, Strande Per, Wiggen Unni

MPK: A61K 47/30, A61L 17/00, A61L 15/22...

Značky: polyméry, biodegradovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Biodegradovateľné polyméry obsahujúce diesterové jednotky všeobecného vzorca III: -[(O)n-CO-O-C(R1R2)-O-CO-(O)m-(R3)a]-, kde R1 a R2 znamenajú atómy vodíka alebo jednoväzbovú organickú skupinu, viazanú atómom uhlíka, alebo spoločne tvoria dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, R3 znamená dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, m a n sú rovnaké alebo rôzne, znamenajú 0 alebo 1. Za predpokladu, že (i) ak a je 0 a...