C08G 59/50

Tvrdidlo pro epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 272511

Dátum: 12.02.1991

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: kompozice, epoxidové, tvrdidlo

Tvrdidlo se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 272512

Dátum: 12.02.1991

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: zvýšenou, tvrdidlo, reaktivitou

Dvousložkový epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 269137

Dátum: 11.04.1990

Autori: Patev Nikolaj, Eder Martin

MPK: C08G 59/50, C09J 3/16, C08L 63/00...

Značky: epoxidový, dvousložkový, systém

Text:

...2,3 hmotnostnich dilů dikyandiamidu a 2,8 hmotnostnich dilů subscituované bisuočovlny má dobu želątinace podle ČSN 64 0341 při 25 OC delší než 90 minut. Po 120 minutách při 20 OC sa kompozice vytvrdi při 125 °C po dobu 30 minut. Vytvrzcná kompozlca má teplotu skelného přechodu 125 OC.Dvousložkový apokldový systém se připravi tak, že ve složce A obsahující epoxido vou pryskyřici se rozpusti při 20 °C nebo za zvýšených teplot, zvolené...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rajdl Josef, Řepka Jan, Kršňák František, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: zejména, tvrzení, kompozice, epoxidových, polyaminů, pryskyřic

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Exnerová Karla, Kršňák František, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrzení, pryskyřic, epoxidových, modifikací, zejména, adukty

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Wiesner Ivo, Řepka Jan, Exnerová Karla, Lidařík Miloslav, Macků Vladimír

MPK: C08G 59/64, C08G 59/50

Značky: pryskyřice, epoxidové, tvrdidlo

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šíp Martin, Lidařík Miloslav, Klugar Jindřich, Hájková Bohuslava, Šňupárek Jaromír

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: polyaminakrylátová, systémy, tvrdidla, epoxidové, vodné

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klugar Jindřich, Hájková Bohuslava, Šíp Martin, Lidařík Miloslav, Šňupárek Jaromír

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: systémy, vodné, polyaminoakrylátová, epoxidové, tvrdidla

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257313

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavřinec Ladislav, Pádel Josef, Kadleček František, Mleziva Josef, Brotánek Pavel

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, způsob, pryskyřic, epoxidových, tvrdidla, aminového

Text:

...v tom, že se k polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexylaminem, případně i za přítomnosti dicyklohexyletheru přidá při teplotě 10 až 120 OC za míchání roztok epoxidové pryskyřice v dicyklohexylethern a vzniklá reakční směs.se zahřívá na teplotu 50 až 160 °C po dobu 0,1 až 10 hodin.Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota pro následnoureakci je 90 až 120 OC. Tento postup je pro tepelné zvládnutí reakce výhodnější než...

Tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242123

Dátum: 01.02.1988

Autor: Vencl Jaroslav

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidlo

Text:

...typy kąpslnýoh epozidovýoh pryskyřio. vytvrzenć hmoty maji smiienou smáčivost vodou, Jsou pružmčii a heuäsvnstöjli než ebdohné hmoty získané vytvrzením samotmými polyaminy.Jmko pelymminů so pro tvrdidlo podle vynálezu používí zejména ąlifatiokýoh polyenpolynminů, Jejich technických smčsi nebo destiląčnioh zbytků, ąlifatiokýoh alfa-ouogs diaminů 8 oyklaniokých polyaminů. Nbjőastłji Jsou to etylendismim, propylondimmim, dietylsntriamin,...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240881

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koláo Karel, Heinrich Petr, Skokan Karel, Jarolím Václav, Vrba Zdenik, Röschel Miroslav, Pokorný Milie, Buoie Karel

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, způsob, polyaminových, přípravy

Text:

...kompozice vhodné zejména pro venkovní aplikace v chladných obdobích, např. při lepení vyzdívkových oihel cementářských pecí, tmelení podlah ve stavebnictví apod.. . 240 B 81 Další výhodou tvrdídel získaných podle vynálezu je jejich použitelnost i pro kompozice nanášené na vlhké podklady.Z aminů jsou pro přípravu tvrdidel postupem podle vynálezu vhodné zejména aminy alifatické, jako např. diethyb lentriamin, triethylentetramin,...

Hmota pro rozmnožovací zařízení pro výrobu provozních forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253484

Dátum: 12.11.1987

Autori: Scharhag Vilém, Jelínek Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08G 59/50

Značky: forem, hmota, výrobu, rozmnožovací, provozních, zařízení

Text:

...nebo karboxylových oligomerů o střední molekulové hmotnosti 500 až 4000 a tvrdidlo je typu alifatického aminu, jehož funkcionalita je snížena reakcí s alifatickými glycidylétery naJejí rychlost lze ovlivnit běžnými urychlovači i retardéry tvrzení. Reaktivní kompozioe může obsahovat také plniva, pigmenty a přísady regulující mechanické i technologické vlastnosti.Funkcionalita je geometrický průměr počtu reakceschopných míst molekul v...

Hmota pro části strojů pro keramický průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 253021

Dátum: 15.10.1987

Autori: Scharhag Vilém, Jelínek Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08G 59/50

Značky: hmota, průmysl, keramický, strojů, částí

Text:

...při aplikací, zlepšení skladovatelnosti vyncchňním či snízením reaktivních modifíkečních činidel v epoxidech, zlepšení reprodukovatelností zínkivanych hmot znížením měn během skladování 9 možnost získat pružné hmoty pomocí tvrdidel, které lze získat energeticky méně náročnou e bezodpadovou technologií.Pro uživatele reektivních kompozic bývá většinou výhodnější nmotnostní mísĺci poměr epoxidové složky a tvrdidla co nejbližší 11. Použití...

Kapalné tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242020

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tobiášek Juraj

MPK: C08G 59/50

Značky: kapalné, tvrdidlo

Text:

...až 1 hmot. 0/0, zejména kreslolu, kyseliny salicylové, chelátu kyseliny salicylové s kyselinou boritou a podobné.Z biguanidů se běžně používají zejména fenyl~ a omolylbiguanid, s dobrými výsledky však lze použít l další, zejména etylfenylą propylfenyb, izopropy 1 feny 1-, n-buty 1 fenyl-,sec.butylfenyl~, terebutylfenyl- nebo izobu~ tylfenylbiguanid. Druhou složkou kapalného tvrdidla podle vynálezu jsou alifatické 13 | 0 lyetylénpolyaminy,...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240069

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kollár Ján, Matilda Hajtmanová, Nutter Alexander, Zámocký Juraj, Straeár Slavomír, Podolský Michal, Tolnay Marián, Janok Jan

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrditelné, kompozice, epoxidové

Text:

...a tvrdidla připraveného reakcí aldehydů s aminy. Např. při použití epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 400 a tvrdidla na bázi produktu reakce diethylentriaminu a formaldehydu vzniká tvrdý gel při 20 °C již po 60 až 90 minutách, přičemž kompozice má po smísení složek 45 minut dobrou zpracovatelnost. Přednosti kompozic podle vynálezu se však projevují zejména při přídavku reaktivních modifikujících sloučenin typu výše...

Polyaminická tvrdidla pro vytvrzování epoxidových kompozic, zejména pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240132

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Ivan, Devínsky Ferdinand, Veverka Miroslav, Masárová 1ubomíra, Múeková Marta, Voddáeek Miloslav

MPK: C08G 59/50, C08L 63/00

Značky: vodou, polyaminická, vytvrzování, kompozic, zejména, tvrdidla, epoxidových

Text:

...s číslem kyselosti, s výhodou 20 až 30 mg KOH na jeden gram.P ř ĺ k l a d 1 Polyaníínícké tvrdidlo trikresolového typu A.Kondenzát je připraven z těchto složek 1 mol technického trikresolu, tj. směsiDo laboratorního duplikátorového reaktoru s možnosti vyhřívání a chlazení, opatřeného míchadlem, se predloží množství technickěho trikresolu odpovídající 1 molu a za mícháni se postupně přidává 1 mol dietylentriaminu. Reakční směs se...

Parfemační, deodorační, repelenční nebo pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251179

Dátum: 11.06.1987

Autori: Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír, Bareš Milan

MPK: A01N 25/10, A61L 9/12, C08G 59/50...

Značky: deodorační, prostředek, parfemační, repelenční, pesticidní

Text:

...se urychluje přídavkem urychlovače do polymerační směsi. Nejúčinnější urychlovače jsou organické dusíksté sloučeniny takové jako guanidin, hydrazin, imidazol, pyridin a jejich deriváty,dále hexametylentetramin,resp. urotropin. Použitím uvedených urychlovačů se polymerační doba zkrátí řádově 8 ažl 0 krát.Tvar konečného produktu je dán formou, ve které se směs ponechá k reakoi, přičemž forma může mít nejrůznější tvary od jednoduchého až po...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250732

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Macků Vladislav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: způsob, tvrdidel, přípravy, polyaminových

Text:

...podlahovin, plastbetonů.Z aminů pro přípravu těchto tvrdidel se především používají alífatické aminy, jako např. diethylentriamin, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, dále cykloalifatické aminy, zejména cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin apod. Z nízkomolekulárnich epoxidových pryskyřic se používují pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 340 až 1000. Připràvují se především...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel se sníženou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250522

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, reaktivitou, přípravy, způsob, polyaminových, sníženou

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel vhodné zejména amirny alifatické, jako napr. diethylentriamin, trietłhylentetramin, tetraethylenpentamín, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, hexamethylendiamin aj. nebo amlny cykloalltatické, např. cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin.Z esterů oąp-nenasycených monokxarboxyových kyselín lze použít estery kyseliny akrylvove, methakrylové, krot-onové, skořioové, ako nlapř. methylakrylát,...

Způsob přípravy polyamidových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249440

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šíp Martin, Lidařík Miloslav, Klugar Jindřich

MPK: C08G 59/50

Značky: polyamidových, přípravy, způsob, tvrdidel

Text:

...výrobł tvrdidln ao v prvá fázi postupuje s výhodou tak, že se aldetwd přidává k polyaminu, aš Již vo formě kupila((např. jako vodný roztok formaldehydu) nebo ve formě prášková ha. uko paraformaldełwd).Tvrdidla připravená uvedeným postupom aaou použitelná pro nejrdznějäi typy epoxidových pryskyřic a kompozic aplikovaná Jako lepidla, tmely, lici hmoty a podlahoviny, plutbctony, impregnační hmoty, kontaktní pryskyŕice pro lamináty a jiné...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 248527

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mleziva Josef, Pádel Josef, Vavřinec Ladislav, Kadleček František

MPK: C08G 59/50

Značky: epoxidových, tvrdidla, přípravy, aminového, způsob, pryskyřic

Text:

...Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota při následné reakci je 90 až 120 °C. Tento postup je pro udržení teploty výhodnější než zředění aduktu benzylalkoholem až po reakci. Pro prípravu kapalných tvrdidel se jeví optimální molární poměr polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexyleminem k epoxidové pryskyŕici 2 1 až 4 1, optimální množství benzylalkoholu v tvrdidle 5 až 20 hmot., optimální hmotnostní poměr polyaminu...

Elektricky vodivý tmel pro mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238695

Dátum: 15.01.1987

Autori: Farský Miroslav, Liška Vladimír, Pollák Jozef, Tomš Jiří

MPK: C09J 3/16, C08G 59/50, C08L 63/00...

Značky: elektricky, vodivý, mikroelektroniku

Zhrnutie / Anotácia:

Urychlení vytvrzovací reakce nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic a aromatických polyaminů při reakčních teplotách 130 až 200 °C. Současně s efektem urychlení vytvrzování projevuje se i zlepšení elektrické vodivosti vytvrzeného tmelu. Jako urychlovače lze použít technicky čisté sloučeniny, které obsahují hydroxylové skupiny na hydroaromatickém nebo aromatickém kruhu, tj. zejména karbocyklické terpenické alkoholy, jejich aromatické...