C08G 59/40

Katalýza formulácií epoxidových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13805

Dátum: 16.03.2010

Autori: Diesveld Andrea, Spyrou Emmanouil, Ebbing-ewald Marion, Loesch Holger

MPK: C08G 59/68, C08G 59/40

Značky: epoxidových, katalýza, formulácií, živíc

Text:

...zvlášť preferované sú epoxidove živice na báze bisfenolu A a bisfenolu F.Podľa vynálezu je možné ako zložku A) použiť i zmesi epoxidových živíc.Latentné vytvrdzovacie činidlá B) (pozri tiež spis EP 682 053) sú bud celkom málo reaktívne,zvlášť pri nízkych teplotách, alebo sú zle rozpustné, alebo často dokonca obidvoj e. Vhodné sú latentne vytvrdzovacie činidlá podľa vynálezu, ktoré pri nekatalyzovanej reakcii...

Katalytické, katiónové spojivo laku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279801

Dátum: 10.05.1995

Autori: Urbano Edmund, Schmölzer Gerhard, Schipfer Rudolf

MPK: C09D 5/02, C08G 59/40, C08K 5/09...

Značky: spôsob, spojivo, katalytické, výroby, katiónové

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické, katiónové spojivo laku, po protonizácii riediteľné vodou, je zosieťované esterifikáciou a/alebo amidáciou, a/alebo uretanizáciou, a/alebo reakciou stabilných dvojitých väzieb a obsahuje soli bizmutu alifatických kyselín hydroxykarboxylových, výhodne soľ bizmutu kyseliny mliečnej a/alebo kyseliny dimetylolpropiónovej. Podstata spôsobu výroby tohto spojiva spočíva v tom, že sa pred pridaním vody soľ bizmutu pridáva pri teplote 60 °C...

Spôsob vystieľania potrubí a šachiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278538

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dobáš Ivan, Luňák Stanislav

MPK: E02D 19/16, C08G 59/40, B29C 63/36...

Značky: spôsob, potrubí, vystieľania, šachiet

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie sa vystiela rúrkovitou textilnou vložkou nasycovanou impregnačným spojivom, ktoré sa pripravuje zmiešaním epoxidovej živice so zmesou polyamínových tvrdidiel s vopred vypočítanou reaktivitou. Molárny pomer prebytku epoxidových skupín k vodíkom reaktívnejšieho amínu, pri ktorom ešte nastáva gélovatenie, sa vypočíta zo vzťahu l=Ekr/[(fa-1)(fb-1)], kde Ekr je kritický stechiometrický pomer, fa je stredná funkcionalita reaktívnejšieho...

Chemicky tvrditelná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266333

Dátum: 13.12.1989

Autor: Schreiber Herbert

MPK: C08G 14/06, C08G 59/40

Značky: pryskyřice, tvrditeľná, chemicky

Text:

...nebo (3,4-epoxy-6-mechylcyklchexylmethyl)este kyseliny 3,4-epoxy-6-methylcyk 1 ohexankarboxylové.chemicky tvrditelná pryskyřice podle vynálezu jako epoxidovou-pryskyřici také výhodně obsahuje epoxidovou pryskyřici obecného vzorceX-Y, ve kterém X znamená 3.4-epo×ycyk 1 ohexyl- nebo jednou nebo dvakrát methylovaný 3,4( 3) o ~ 2 tu epoxyethyl vzorce -CHÍCEZ O / nebo skupinu vzorce ~COO-CH 2-X nebo -CH 2-Z-CH 2-X, kde Z znamená kyselinový...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265155

Dátum: 13.10.1989

Autori: Birklen Radomír, Matějíček Alois, Hájek Karel, Mižďoch Oldřich, Pospíšil Jan, Jelínek Karel, Klejch Jiří

MPK: C08G 59/40

Značky: kompozice, termoreaktivní, epoxidové, práškové

Text:

...až 18 atomy uhliku. Jako dusikatých bázi lze použít např. isochinolinu,chinolinu, N,N-dimethylcyklohexylaminu, 2-píkolinu, tributylaminu, trimethylaminu, N-ethy 1 morfolinu, monoethanolaminu, N,N~dimethylaminopropylamlnu, dianformaldehyddimethylaminopropylaminu, hexamethylentetraminu, bis dimethylaminomethylfenolu, benzylmethylaminu, lauryldimethylbenzylamoniumbromidu, imidazolu, 2 ~methylim 1 dazo 1 u, aminoethylolimidazolinu, N-(pa 1...

Latexní epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 258335

Dátum: 16.08.1988

Autori: Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08G 59/40, C08L 63/00

Značky: systém, latexní, epoxidový

Text:

...hydrochinonu a 0,4 hmotnostního dílu ko lexuf 1 uoridu boritého. . Směs~se udržuje za mĺchání při teplotě 70 °C po dobu 15 minut. Po této době-se přidá 20 hmotnqstních dílů 2-etylhexylakrylátu, směs ae zhomoganizuje mícháním, zfiltruje se ą teplota se sníží na 60 ° 0.Tenťo systémmá viskozitu při teplotě 20 °C 1200 m.Pa.s., při 60 °C so m.Pa.s. Skladovatelnost při 2090jedelši hež 3 měsíce, viakozita.při 60 °C se změní z původ» nich 80 m.ľa.s....

Latentní epoxidové systémy s prodlouženou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257995

Dátum: 15.07.1988

Autori: Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08L 63/00, C08G 59/40

Značky: epoxidové, latentní, systémy, životnosti, prodlouženou

Text:

...na bázi tvrdidla sestávajicim ze substituované monomočoviny a/nebo bismočoviny a jednak 2 inhibitoru na bázi komplexů fluoridu boritého s aminy, kterýžto systém vykazuje schopnost dlouhodobé skladovatelnosti při 20 °C a dlouhé životnosti do teplot 70 až 80 °C a schopnost rychlého vytvrzení od teploty 90 °C podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že na 100 hmotnostnich dilů organických polyepoxidů obsahujicích funkční 1,2-epoxiskupiny...

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrneío Vilém, Prchlík Václav, Konopík Bohumil, Vaníeek Jioí, Král Zdenik, Blažek Jioí

MPK: C08F 244/00, C08G 59/40

Značky: vytvrzování, modifikovaná, epoxidových, tvrdidla, polyadiční, vhodná, pryskyřic, iontová

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Latentní epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 234289

Dátum: 01.03.1987

Autori: Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08G 59/40, C08L 63/00

Značky: epoxidový, latentní, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Latentní epoxidové systémy, použitelné jako jednosložková epoxidová lepidla, impregnační lázně pro výrobu prepregů s výztuží nebo pro technologie přesného navíjení, jednosložkové rozpouštědlové nebo práškové nátěrové hmoty, odlévací a lisovací hmoty, obsahují latentní tvrdidla, která vytvrzují až při zvýšení tep1oty nad cca 100 °C. Tím je dosaženo dlouhé životností systémů, umožňující skladovatelnost až jeden rok do doby vytvrzování. Podle...