C08G 59/16

Živicové kompozície obsahujúce modifikované epoxidové živice s kyselinou sorbovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18478

Dátum: 04.04.2012

Autori: Huesmann Anne-gönke, Al Masri Majdi, Moritz Hans-ulrich, Lienert Klaus-wilhelm

MPK: C08G 59/14, C08K 5/00, C08G 59/16...

Značky: epoxidové, živice, modifikované, kyselinou, živicové, obsahujúce, sorbovou, kompozície

Text:

...samostatne alebo v kombinácii s pevnými izolačnými materiálmi (pásky, atď.) na izoláciu elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory a generátory. 0012 Táto úloha sa ďalej rieši nanášacou hmotou obsahujúcoui) 100 dielov hmotnostných živicovej kompozície aii) 1 až 3 hmotnostné diely iniciátora radikálovej polymerizácie. 0013 Živicové kompozície podľa vynálezu obsahujú reakčný produkt z jednej alebo viacerých zlúčenín s epoxidovými...

Termoplastický adukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 247344

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaneura Pavel, Rovenský Jioí, Hanuš Vlastimil

MPK: C08G 59/16

Značky: termoplastický, adukt

Text:

...vznikajú živice o zložitej, prevažne rozvetvenej štruktúre. Vzniknutá štruktúra je však podmienkou dosiahnutia účinku podľa vynálezu.Aby sa predišlo polymerizácii epoxidu na tuhý, netavitelný termoset, je výhodne trietanolamín pridávať k živici vyhriatej na reakčnú teplotu. Suroviny použité pri výrobe sú známe a bežne komerčne dostupné. Syntézu je vhodné viesť v tavenine bez prítomnosti organických rozpúštadiel. Po klesnuti...

Způsob přípravy antiemisních prostředků pro nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Luňák Stanislav, Husák Jiří, Hyršl Jan, Klaban Jiří, Kitzler Jaroslav

MPK: C08G 63/52, C08G 59/16

Značky: prostředků, pryskyřice, přípravy, polyesterové, nenasycené, způsob, antiemisních

Text:

...diglycidylanilin,tstraglycidyldiaminodifenylmethan, triglyeidyl-p-aminofenol, dále epoxidované nenasycené sloučeniny, jako např. epoxidované nenasycené oleje, butadiendioxid, divinylbenzendioxid, cyklopentadiendioxíd, vinylcyklohexandioxid, bis(2,3-epoxycyklopentyl)ether, dále glycidylestery nenasycených kyselín, jako např. glycidylmethakrylát, glycidylakrylát, dále glycidylthioethery apod.Jako nepolární voskovité látky jsou vhodné např....

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Rada Antonín, Hanzlík Miroslav, Müller Karel

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: přípravy, způsob, elastomerů, kapalných

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Epoxidový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 250330

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/16, C08L 63/10

Značky: kaučuk, epoxidový

Text:

...i epoxidového kaučuku jsou uvedeny v tabulceZ-EHA viskozita MPZ MPa tažnost 0/0 tvrdost °Sh A mPa . s/25 C 1 10 69 405 3,51 54 68 15 47 862 1,98 86 44 20 22 406 1,23 105 40 30 8 108 0,89 89 36 MPZ mez pevnosti v tahu 2-EHA Z-etylhexylakrylát Příklad 2 Přiklad 3Reakcí 1 molu polymernich mastných kyselin 644 g o střední funkčnosti 2,24 se 2 moly nízkomolełmlární dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 396, se připraví...

Kapalná elastomerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250329

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/16, C08L 63/10

Značky: elastomerní, kapalná, kompozice

Text:

...epoxidovými pryskyřicemi na bázi dianu nebo bisfenolu F o střední epoxidové funkčnosti 2,0 a střední molekulové hmotnosti 340 až 700.Reakcí 1 molu 596 g polymerních mastných kyselin o střední karboxylové funkčnosti 2,11 se 2 moly nízkomolekulárni dianové pryskyřice o střední molekulové hmot 4nosti 350 a střední epoxidové funkčnosti 2,0 se připraví telechelický předpolymer s koncovými epoxidovými skupinami s obsahem 0,154 mel/100 g...