C08G 18/08

Polyuretánové disperzie bez cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12067

Dátum: 27.10.2010

Autori: Sommer Stefan, Lippemeier Jürgen, Luehmann Erhard, Rische Thorsten

MPK: C08G 18/08, C08G 18/22, C08G 18/12...

Značky: cínu, disperzie, polyuretanové

Text:

...potreba poskytnúť altematívne polyuretány voči existujúcim polyuretánom katalyzovaným DBTL pre žiarením vytvrdzovateľné polyuretánové disperzíe, ktoré neobsahujú cín. Pritom vlastnosti vodných žiarením vytvrdzovateľných polyuretánových disperzií sa nesmú odlišovať od vlastností vodných žiarením vytvrdzovateľnýchpolyuretánových disperzií syntetizovaných cestou DBTL.Prekvapivo bolo nájdené, že soli bizmutu v prítomnosti kyselín, ktoré majú pKa ...

Spôsob výroby disperzií polyuretánovej močovinovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11706

Dátum: 13.08.2009

Autori: Doessel Karl-friedrich, Chilla Marc, Goebel Armin

MPK: C08G 18/08, C08G 18/12, C08G 18/18...

Značky: polyuretánovej, močovinovej, živice, spôsob, výroby, disperzií

Text:

...močovinovej živice získaná po dokončení kroku 3) obsahuje 5 až 10 hmotn. ketónuPodrobný opis uskutočnenia vynálezu0005 V tomto opise a V nárokoch sa používa termín živicové pevné látky. Termín odkazuje na aktuálne polyuretánové močovinové živicové pevné látky V disperzii polyuretánovej močovinovej živice, to znamená, príspevku pevných látok polyuretánovej močovinovej živice vzniknutých V kroku 3) popísaného spôsobu bez neutralizujúceho...

Vodné náterové prostriedky a spôsob výroby náterových vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11683

Dátum: 16.03.2009

Autori: Dreger Katharina, Flosbach Carmen, Dahm Ralf

MPK: C08G 18/34, C08G 18/08, C08G 18/28...

Značky: vrstiev, spôsob, nátěrové, vodné, výroby, nátěrových, prostriedky

Text:

...z 80 až 100 hmotn. jednej alebo viacerých aminoplastových živic a O až 20 hmotn. jedného alebo viacerých ďalších sieťovacích činidiel,pričom súčet zodpovedajúcich hmotn. je rovný lO 0 hmotn. aspojivo C sa vyrobí reakciou polyizokyanátu A, čiastočnechráneného jedným alebo viacerými monoalkoholmi A 2 aa ktorý má obsah voľných izokyanátových skupín 0,5 až 10 hmotn., výhodne 1 až 5 hmotn., kde živica B má hydroxylové číslo 50 až 250 mg...

Neiónovo hydrofilizované disperzie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10315

Dátum: 31.10.2008

Autori: Grablowitz Hans Georg, Rische Thorsten, Casselmann Holger, Meixner Jürgen, Feller Thomas, Naujoks Karin

MPK: C08G 18/08, C08G 18/28

Značky: spojív, hydrofilizované, disperzie, neiónovo

Text:

...75 °C, a teda by mali dostatočnú stabilitu priÚloha sa Vyriešila V súlade s nárokmi. Pritom sa nárokujú polyuretánmočovinové disperzie, ktoré majú V kostre polyméru monofunkčné zložky obsahujúce PEG s určitou molekulovouhmotnosťou a V určitom hmotnostnom pomere terminálne na polyuretánovom reťazci.Predmetom predkladaného vynálezu sú Vodné polyuretánmočovinové disperzie obsahujúce na sledujúce štruktúrne zložky3 A) 10 až 40 hmotn., výhodne 15...

Poťahová tkanina pre lietadlá v bežnej leteckej prevádzke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15212

Dátum: 08.05.2008

Autor: Lanitz Siegfried

MPK: C08G 18/08, A63H 27/00, B64C 3/26...

Značky: prevádzke, bežnej, tkanina, leteckej, lietadla, poťahová

Text:

...viacvláknový hodváb alebo zosúkaná priadza poťahujú pred procesom tkania, predpokladá sa podľa vynálezu, že je možne k zosieťovanej aniónovej alifatickej polyesterpolyuretánovej disperzii, odolnej voči teplú, pridať farebne pigmenty. Je rovnako možné použiť výhradne disperziu sfarebnými pigmentmi. V zmysle predkladaného vynálezu sa pod pojmom farebné pigmenty nechapu len pestré farebne pigmenty, ale rovnako farebná pi gmentácia z oxidu...

Vodné prostriedky na nanášanie na báze polyuretánových disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8964

Dátum: 14.09.2007

Autori: Pohl Torsten, Rische Thorsten, Blum Harald, Klippert Uwe, Münzmay Thomas

MPK: C08G 18/32, C08G 18/08, C08G 18/38...

Značky: báze, disperzií, vodné, prostriedky, nanášanie, polyuretánových

Text:

...polyuretányobsahujúce štruktúme jednotky vzorca IR je alifatický alebo cykloalifatický zvyšok s 2 až 18 atómami uhlíka a R 2 je alifatický zvyšok s 3 až 5 atómami uhlíka.Polyuretány podľa vynálezu majú obsah amidových skupín, vypočítaný ako (CO)NH, od 2,0 do 20 hmotn., výhodne 2,0 až 15 lunotn., obzvlášť výhodne 3,0 až 10 hmotn Výhodné sú vodou riediteľné, hydroxyñmkcionované polyuretány, ktoré ako východiskové zložkyA 1) 25 až 80...

Vodné disperzie s bimodálnou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11680

Dátum: 26.04.2007

Autori: Mazanek Jan, Müller Heino, Dörr Sebastian, Blum Harald

MPK: C08G 18/80, C08G 18/08, C08G 18/70...

Značky: distribúciou, veľkosti, bimodálnou, vodné, disperzie, částic

Text:

...dvoch rôznych hydroñlizovaných polyuretánových dísperzií. Hydroíilná disperzia jemných častíc sa zmieša s hydrofóbnejšou disperziou veľkých častíc a obsah pevných častíc vo výslednej bimodálnej disperzii sa následne zvýši čiastočným odstránením vody vo vákuu. Nevýhodou tohto opísaného postupu je, že je veľmi náročný a v technickom meradle je spojený s vysokýmí nákladmi.Disperzie podľa súčasného stavu techniky tým nespĺňajú všetky nároky...

Spôsob výroby vodných náterových systémov založených na vodou dispergovateľných polyuretánových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17413

Dátum: 25.10.2003

Autori: Münzmay Thomas, Melchiors Martin, Klippert Uwe, Pohl Torsten

MPK: C08G 18/66, C08G 18/08, C08G 18/44...

Značky: živíc, výroby, spôsob, nátěrových, založených, polyuretánových, vodou, vodných, dispergovateľných, systémov

Text:

...skupinám, ako aj prípadne z pomocných látok a prisad bežných v náterových hmotách, sa vpraví do vodnej fázy, obsahujúcej najmenej jednu vodnú polyuretánovou disperziu s obsahom OH 0,5 hmotn. apripadne pomocné látky a prísady, a potom sa v tomto vodnom zásobnom laku dispergujenajmenej jedna sieťujúca zložka, ako aj prípadne ďalšie pomocné látky a prísady.Vo vode ríediteľné polyuretánové živice majú všeobecne strednú molekulovú...

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281260

Dátum: 08.01.1997

Autori: Meisenburg Uwe, Nienhaus Egbert, Mayer Bernd

MPK: C08G 18/62, C08G 18/08

Značky: použitie, prostriedok, náterový, vodný, polyuretanový, dvojzložkový, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok obsahuje vodou riediteľnú polyakrylátovú živicu, ktorá obsahuje hydroxylové a karboxylové skupiny, s -OH číslom od 40 do 200 mg KOH/g, číslom kyslosti od 20 do 100 mg KOH/g a teplotou sklovitého prechodu od -40 °C do +60 °C, a polyizokyanátovú zložku ako sieťovacie činidlo. Použitie vodného polyuretánového prostriedku v oblasti autoopravárenského lakovania, predovšetkým ako krycieho laku.

Spôsob výroby samozosieťovateľného katiónového spojiva lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280918

Dátum: 07.06.1995

Autori: Gmoser Johann, Feola Roland, Pampouchidis Georg, Hönig Helmut, Paar Willibald

MPK: C08G 18/58, C08G 18/08, C08G 18/64...

Značky: spojiva, samozosieťovateľného, výroby, lakov, spôsob, katiónového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby samozosieťovateľného, po protonizácii riediteľného, katiónového spojiva lakov na báze modifikovaného aminoalkylovaného produktu fenolu spočíva v tom, že aspoň jedna sekundárna aminoskupina aminoalkylovaného produktu fenolu reaguje s epoxidovými zlúčeninami a reakčný produkt po tepelnom spracovaní reaguje s čiastočne blokovanou izokyanátovou zlúčeninou. Spôsob umožňuje prídavok blokovacieho činidla, čo prináša vypaľovaciu teplotu...

Způsob přípravy hmoty odolné proti oddělování fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 235966

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tsai Chung-chien

MPK: C08G 18/08, C08G 18/32

Značky: fázi, proti, přípravy, hmoty, oddělování, způsob, odolné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fázově stálých hmot obsahujících isokyanátový reaktivní předpolymer s hydroxyskupinami a s epoxyskupinami a parafinický polyolový nastavovač řetězce. Fázově stálé hmoty obsahující parafinický polyolový nastavovač řetězce, například 1,4-butandiol, a isokyanátový reaktivní předpolymer obsahující hydroxyskupiny a epoxyskupiny se připravuje zahříváním polyolu a předpolymeru společně za vzniku fázově stálé hmoty. Tato hmota při reakci...