C08F 36/06

Nízko chloridový polybutadién

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13948

Dátum: 02.06.2009

Autori: Hamann Evemarie, Steinert Vera, Jantsch Norbert

MPK: C08F 279/02, C08F 279/04, C08C 19/44...

Značky: chloridový, nízko, polybutadién

Text:

...uvedeného interpolyméru za prítomnosti tetraalkoxysilánu. Týmto sa vytvorí spojený interpolymér. Spojený interpolymér e často charakterizovaný obsahom halidu menej ako 30 ppm na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru rozložením molekulárnej hmotnosti od 1,6 do 2,4 a obsahom vinylu od 5 do 15 percent hmotnosti na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru. Výhodne sa môže v jednom znázomení tento proces vykonať za...

Spôsob prípravy rozvetveného polybutadiénu s vysokým obsahom 1,4-cis jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15884

Dátum: 19.03.2009

Autori: Zinna Marianna, Viola Gian Tommaso

MPK: C08F 4/44, C08F 16/06, C08F 36/06...

Značky: přípravy, obsahom, spôsob, 1,4-cis, jednotiek, vysokým, rozvětveného, polybutadienu

Text:

...ktoré sa najviac používajú na prípravu tejto skupiny katalyzátorov. Charakteristiky polybutadiénov vyrobených s týmito rôznymi druhmi kovov sa líšia pokiaľ ide dísperziu molekulovej hmotnosti a tiež stupeň vetvenía aj keď sa obsah cís jednotky môže modifikovať, všeobecne sa udržiava vyššie a v kaž dom prípade 96 , na základe reakčných podmienok alebo stechiometrických pomerovzložiek katalyzátora alebo modifrkáciou povahy zložiek zmesi...

Způsob přípravy pěnové pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 261111

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koutný Květoslav, Nešpor Ivo

MPK: C08J 3/26, C08F 36/06

Značky: přípravy, pryže, pěnové, způsob

Text:

...obsah sušiny 60 až 80 hmot. procent.Důvodem k zpracování odpadu nesušeného je zjištění, že vlastnosti tohoto materiálu se dosti liší od vysušeného. Tak například mokrý i vysušený vz-orek maji přibližně stejné hodnoty pevnosti v tahu, ale tažnost u mokrého vzorku je až o 100 0/0 vyšší a odpor proti stlačení je cca poloviční tabulka 1. Tato skutečnost je důležité pro další zuamýšlenou aplíltaci.Vlastnosti pěnové pryže před a po vysušenívlhký...

Způsob výroby syntetických latexů polymerů a kopolymerů butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244188

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ziárský Josef, Netolický Ladislav, Novotná Ladislava, Kužniar Josef, Žák Jan, Brabenec Miroslav, First Antonín

MPK: C08F 2/26, C08F 36/06

Značky: způsob, polymerů, butadienu, latexu, kopolymerů, syntetických, výroby

Text:

...systém. Použití speciálních emulgátorů je obvykle spojeno s vyššimi výrobnimi náklady a jejich obtižnou dostupnosti. Při postupu podle čs. patentu 133 440 se obtižně reguluje šířka výsledné distribuce velikosti částic. Postupy založené na použití násadového latexu jsou spojeny se zmenšenim využitelného objemu reaktoru o násadový objem polymeru. Postup. podle čs. A 0 166 957 vyžaduje použití sšěiálnich emulgátorů, 244 188jejichž...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Král Pavel, Štirba Ladislav, Palík František, Mahelka Svatoslav, Jasonik Jan, Waitzmann Rudolf, Tomášek Václav, Matijíeek Jan, Kožiálová Helena

MPK: C08F 36/06

Značky: kopolymery, živé, polymerace, frakcí, způsob, homopolyméry, bifunkční, selektivní, butadienu

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fiker Sobislav, Janeura František, Oliva Ladislav, Trniný Eduard, Kubiena Jaroslav, Stoíšovský Miroslav, Obruea Miroslav, Kamiš Jan, Janeš Karel, Šarovský Karel

MPK: C08F 2/22, C08F 36/06

Značky: polymeraci, latexu, polymerů, butadienu, kopolymerů, způsob, výroby, emulzní

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: způsob, frakcí, selektivní, butadienu-1,3, polymerace

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: selektivní, butadienu-1,3, polymerace, způsob, frakcí

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240558

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kantorovie Grigorij Gelmutovie, Baburin Sergej Vjaeeslavovie, Machov Jurij Alexaddovie, Bloch Michail Abramovie

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: butadienu-1, sub.4.n, frakcí, selektivní, způsob, polymerace

Text:

...polymery s vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulo-vou hmotnosti, například 1000 až 10 000.samozřejmě lze připravovat i kopolymery butadienu, přldá-li se vhodný aniontově kopolymerovatelný monomer jako isopren, styren, nebo alia-metylstyren k C 4 Írakci.Aktivní konce řetězců výsledných živých polymerů je možno funkcionalizovat o sobě známým způsobem elektrofilnimi činidlý tvořícimi koncové skupiny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240557

Dátum: 15.08.1987

Autori: Minkov Minko Petkov, Coniva Margarita Mineeva, Gudkov Vjaeeslav Konstantinovie

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: butadienu-1, selektivní, frakcí, sub.4.n, způsob, polymerace

Text:

...lze provadět za atmosferického tlaku, popřípadě za zvýšeného tlaku. Doba polymerace je zpravídla 1 až 3 hodiny.Potřehné množství iniciátoru se stanoví podle požadované molekulové hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrickou polymeraci. Powclle vynálezu lze přípravit jak polymery s velmi vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například 1 000 až 10 000.samozřejmě lze přípravovat i...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240556

Dátum: 15.08.1987

Autori: Mineev Konstantin Konstantinov, Gošev Ivan Tomov, Angelov Angel Simeonov, Manov Nikola Ljubenov

MPK: C08F 36/06

Značky: frakcí, butadienu-1, způsob, sub.4.n, polymerace, selektivní

Text:

...lze provadět za teplot 198 až 423 K, s výhodou při 263 až 373 K, za atmosférického tlaku nebo při zvýšeném tlaku. Polymeračiíí doba je zpravidla 1 až 3 h. Použité množství iniciátoru se řídí požadovanou molekulovou hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrlckou polymeraci.Podle vynálezu se mohou připravovat »polymery s velmi vysokou molekulov-ou hmotnosti ziapříklad 200000 ale i velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233415

Dátum: 15.08.1986

Autori: Heublein Günther, Bräuningová Ingrid, Fröhlich Hans-otto, Klein Wilfried, Scholz Peter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Müller Winfried

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: selektivní, polymerace, butadienu, frakcí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace butadienu 1,3 z C4 frakcí popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerovatelných monomerů, s výhodou izoprenu, styrenu, alfa-metylstyrenu, na homopolymery nebo kopolymery butadienu, s předem určenou molekulovou hmotností v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů. Jako iniciátor se přitom podle vynálezu použití uhlovodíkové roztoky multilithium-ditercdiaminů typu RR´ N(CH2)nNR´´R´´´, kde R je I nebo...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232313

Dátum: 15.07.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Schreerová Heike, Steinert Sigrid, Scholz Peter, Bräuningová Ingrid, Stubenrauch Dieter, Klein Wilfried, Wünschensuhl, Heublein Günther, Fröhlich Hans-otto

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: polymerace, butadienu, selektivní, frakcí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu C4 frakce na hopolymery a kopolymery, u něhož se jako iniciátor použije sloučenina obecného složení kde R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl nebo aryl, R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl a n je 2 až 6. Získají se polymery s předem určenou molekulovou hmotnostní v rozmezí od 1 000 do 200 000 a s mikrostrukturou volitelnou v rozsahu od vysokého obsahu 1,4 struktur až k vysokému obsahu 1,2 struktur. Polymerace...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231023

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fröhlich Hans-otto, Heublein Günther, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter, Scholz Peter, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/06

Značky: frakce, butadienu, polymerace, selektivní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery a kopolymery, obsahující popřípadě funkční skupiny, s předem zvolenou molekulovou hmotností v rozsahu od 1 000 do 25 000, v homogenní kapalné fázi a v přítomnosti alkalokovových organických iniciátorů, zejména na bázi sodíku, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije dinatrium-alfa-metylstyrenový tetramer a polymerace se provádí v kapalné fázi v rozsahu teplot 198 až 303 K, s...

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229059

Dátum: 15.04.1986

Autori: Griehl Volker, Anton Elisabeth, Seyček Otakar, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: přípravy, polymerů, bifunkčních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymerací dilithiových iniciátorů v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátory se použijí dilithiové adukty konjugovaných dienů připravené a rozpuštěné ve směsi methylterc.butyléteru s tetrahydrofuranem. Pomocí těchto roztoků iniciátorů je možná homogenní polymerace uhlovodíků bez přerušování řetězce štěpením éteru, čímž se dají výhodně připravovat polymery s funkční skupinou na...

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229006

Dátum: 15.03.1986

Autori: Roth Christoph, Hube Harry, Antonová Elisabeth

MPK: C08J 3/24, C08F 36/06

Značky: způsob, zesíťování, polyisokyanátů, hydroxylové, polydienů, obsahujících, skupiny, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů, vyznačený tím, že se zesíťování provádí v přítomnosti aromatických diolů na bázi polyalfametylstyrenu, přičemž poměr polydienu k polyalfametylstyrenovému diolu je 95:5 až 5:95, s výhodou 90:10 až 50:50.

Způsob zvýšení stability “živých” homopolymerů nebo kopolymerů dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Anton Elisabeth, Singer Hans, Roth Christoph, Schobeleiter Helmut

MPK: C08F 36/04, C08F 36/06

Značky: dienů, zvýšení, homopolymerů, kopolymerů, stability, živých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení stability "živých" homopolymerů nebo kopolymerů dienů, připravených pomocí aniontových iniciátorů polymerace v přítomnosti polárních nebo nepolárních sloučenin nebo jejich směsí, vyznačený tím, že se "živé" polymery nechají reagovat s etylenicky nenasycenými aromatickými sloučeninami za molárního poměru aktivního iniciátoru k etylenicky nenasycené aromatické sloučenině v rozmezí od 1:0,1 do 1:10, s výhodou od 1:4 do 1:6, za...