C08F 36/06

Nízko chloridový polybutadién

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13948

Dátum: 02.06.2009

Autori: Jantsch Norbert, Steinert Vera, Hamann Evemarie

MPK: C08F 279/02, C08F 279/04, C08C 19/44...

Značky: nízko, chloridový, polybutadién

Text:

...uvedeného interpolyméru za prítomnosti tetraalkoxysilánu. Týmto sa vytvorí spojený interpolymér. Spojený interpolymér e často charakterizovaný obsahom halidu menej ako 30 ppm na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru rozložením molekulárnej hmotnosti od 1,6 do 2,4 a obsahom vinylu od 5 do 15 percent hmotnosti na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru. Výhodne sa môže v jednom znázomení tento proces vykonať za...

Spôsob prípravy rozvetveného polybutadiénu s vysokým obsahom 1,4-cis jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15884

Dátum: 19.03.2009

Autori: Viola Gian Tommaso, Zinna Marianna

MPK: C08F 4/44, C08F 36/06, C08F 16/06...

Značky: jednotiek, spôsob, vysokým, 1,4-cis, polybutadienu, přípravy, obsahom, rozvětveného

Text:

...ktoré sa najviac používajú na prípravu tejto skupiny katalyzátorov. Charakteristiky polybutadiénov vyrobených s týmito rôznymi druhmi kovov sa líšia pokiaľ ide dísperziu molekulovej hmotnosti a tiež stupeň vetvenía aj keď sa obsah cís jednotky môže modifikovať, všeobecne sa udržiava vyššie a v kaž dom prípade 96 , na základe reakčných podmienok alebo stechiometrických pomerovzložiek katalyzátora alebo modifrkáciou povahy zložiek zmesi...

Způsob přípravy pěnové pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 261111

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nešpor Ivo, Koutný Květoslav

MPK: C08J 3/26, C08F 36/06

Značky: pryže, způsob, pěnové, přípravy

Text:

...obsah sušiny 60 až 80 hmot. procent.Důvodem k zpracování odpadu nesušeného je zjištění, že vlastnosti tohoto materiálu se dosti liší od vysušeného. Tak například mokrý i vysušený vz-orek maji přibližně stejné hodnoty pevnosti v tahu, ale tažnost u mokrého vzorku je až o 100 0/0 vyšší a odpor proti stlačení je cca poloviční tabulka 1. Tato skutečnost je důležité pro další zuamýšlenou aplíltaci.Vlastnosti pěnové pryže před a po vysušenívlhký...

Způsob výroby syntetických latexů polymerů a kopolymerů butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244188

Dátum: 01.06.1988

Autori: Brabenec Miroslav, Ziárský Josef, Žák Jan, Netolický Ladislav, Kužniar Josef, Novotná Ladislava, First Antonín

MPK: C08F 36/06, C08F 2/26

Značky: polymerů, kopolymerů, latexu, syntetických, způsob, výroby, butadienu

Text:

...systém. Použití speciálních emulgátorů je obvykle spojeno s vyššimi výrobnimi náklady a jejich obtižnou dostupnosti. Při postupu podle čs. patentu 133 440 se obtižně reguluje šířka výsledné distribuce velikosti částic. Postupy založené na použití násadového latexu jsou spojeny se zmenšenim využitelného objemu reaktoru o násadový objem polymeru. Postup. podle čs. A 0 166 957 vyžaduje použití sšěiálnich emulgátorů, 244 188jejichž...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Waitzmann Rudolf, Kožiálová Helena, Tomášek Václav, Jasonik Jan, Matijíeek Jan, Štirba Ladislav, Mahelka Svatoslav, Král Pavel, Palík František

MPK: C08F 36/06

Značky: kopolymery, frakcí, homopolyméry, polymerace, bifunkční, selektivní, živé, způsob, butadienu

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janeš Karel, Kubiena Jaroslav, Šarovský Karel, Fiker Sobislav, Stoíšovský Miroslav, Obruea Miroslav, Janeura František, Trniný Eduard, Kamiš Jan, Oliva Ladislav

MPK: C08F 36/06, C08F 2/22

Značky: butadienu, polymeraci, způsob, latexu, výroby, kopolymerů, emulzní, polymerů

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Stubenrauch Dieter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: způsob, selektivní, butadienu-1,3, frakcí, polymerace

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, butadienu-1,3, selektivní, polymerace, způsob

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240558

Dátum: 15.08.1987

Autori: Machov Jurij Alexaddovie, Kantorovie Grigorij Gelmutovie, Bloch Michail Abramovie, Baburin Sergej Vjaeeslavovie

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: frakcí, způsob, butadienu-1, polymerace, selektivní, sub.4.n

Text:

...polymery s vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulo-vou hmotnosti, například 1000 až 10 000.samozřejmě lze připravovat i kopolymery butadienu, přldá-li se vhodný aniontově kopolymerovatelný monomer jako isopren, styren, nebo alia-metylstyren k C 4 Írakci.Aktivní konce řetězců výsledných živých polymerů je možno funkcionalizovat o sobě známým způsobem elektrofilnimi činidlý tvořícimi koncové skupiny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240557

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gudkov Vjaeeslav Konstantinovie, Coniva Margarita Mineeva, Minkov Minko Petkov

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: způsob, selektivní, sub.4.n, frakcí, polymerace, butadienu-1

Text:

...lze provadět za atmosferického tlaku, popřípadě za zvýšeného tlaku. Doba polymerace je zpravídla 1 až 3 hodiny.Potřehné množství iniciátoru se stanoví podle požadované molekulové hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrickou polymeraci. Powclle vynálezu lze přípravit jak polymery s velmi vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například 1 000 až 10 000.samozřejmě lze přípravovat i...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240556

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gošev Ivan Tomov, Manov Nikola Ljubenov, Mineev Konstantin Konstantinov, Angelov Angel Simeonov

MPK: C08F 36/06

Značky: sub.4.n, butadienu-1, způsob, frakcí, selektivní, polymerace

Text:

...lze provadět za teplot 198 až 423 K, s výhodou při 263 až 373 K, za atmosférického tlaku nebo při zvýšeném tlaku. Polymeračiíí doba je zpravidla 1 až 3 h. Použité množství iniciátoru se řídí požadovanou molekulovou hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrlckou polymeraci.Podle vynálezu se mohou připravovat »polymery s velmi vysokou molekulov-ou hmotnosti ziapříklad 200000 ale i velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233415

Dátum: 15.08.1986

Autori: Griehl Volker, Heublein Günther, Klein Wilfried, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Müller Winfried, Bräuningová Ingrid, Scholz Peter

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: polymerace, butadienu, selektivní, způsob, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace butadienu 1,3 z C4 frakcí popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerovatelných monomerů, s výhodou izoprenu, styrenu, alfa-metylstyrenu, na homopolymery nebo kopolymery butadienu, s předem určenou molekulovou hmotností v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů. Jako iniciátor se přitom podle vynálezu použití uhlovodíkové roztoky multilithium-ditercdiaminů typu RR´ N(CH2)nNR´´R´´´, kde R je I nebo...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232313

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bräuningová Ingrid, Fröhlich Hans-otto, Wünschensuhl, Steinert Sigrid, Schreerová Heike, Stubenrauch Dieter, Scholz Peter, Klein Wilfried, Heublein Günther, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: způsob, frakcí, polymerace, butadienu, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu C4 frakce na hopolymery a kopolymery, u něhož se jako iniciátor použije sloučenina obecného složení kde R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl nebo aryl, R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl a n je 2 až 6. Získají se polymery s předem určenou molekulovou hmotnostní v rozmezí od 1 000 do 200 000 a s mikrostrukturou volitelnou v rozsahu od vysokého obsahu 1,4 struktur až k vysokému obsahu 1,2 struktur. Polymerace...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231023

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Griehl Volker, Scholz Peter, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Heublein Günther

MPK: C08F 36/06

Značky: způsob, frakce, selektivní, polymerace, butadienu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery a kopolymery, obsahující popřípadě funkční skupiny, s předem zvolenou molekulovou hmotností v rozsahu od 1 000 do 25 000, v homogenní kapalné fázi a v přítomnosti alkalokovových organických iniciátorů, zejména na bázi sodíku, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije dinatrium-alfa-metylstyrenový tetramer a polymerace se provádí v kapalné fázi v rozsahu teplot 198 až 303 K, s...

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229059

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Stubenrauch Dieter, Čermák Jiří, Anton Elisabeth, Griehl Volker, Seyček Otakar

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: přípravy, bifunkčních, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymerací dilithiových iniciátorů v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátory se použijí dilithiové adukty konjugovaných dienů připravené a rozpuštěné ve směsi methylterc.butyléteru s tetrahydrofuranem. Pomocí těchto roztoků iniciátorů je možná homogenní polymerace uhlovodíků bez přerušování řetězce štěpením éteru, čímž se dají výhodně připravovat polymery s funkční skupinou na...

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229006

Dátum: 15.03.1986

Autori: Roth Christoph, Antonová Elisabeth, Hube Harry

MPK: C08F 36/06, C08J 3/24

Značky: polydienů, pomocí, zesíťování, polyisokyanátů, způsob, skupiny, obsahujících, hydroxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů, vyznačený tím, že se zesíťování provádí v přítomnosti aromatických diolů na bázi polyalfametylstyrenu, přičemž poměr polydienu k polyalfametylstyrenovému diolu je 95:5 až 5:95, s výhodou 90:10 až 50:50.

Způsob zvýšení stability “živých” homopolymerů nebo kopolymerů dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Schobeleiter Helmut, Anton Elisabeth, Singer Hans, Roth Christoph

MPK: C08F 36/04, C08F 36/06

Značky: zvýšení, dienů, způsob, stability, homopolymerů, kopolymerů, živých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení stability "živých" homopolymerů nebo kopolymerů dienů, připravených pomocí aniontových iniciátorů polymerace v přítomnosti polárních nebo nepolárních sloučenin nebo jejich směsí, vyznačený tím, že se "živé" polymery nechají reagovat s etylenicky nenasycenými aromatickými sloučeninami za molárního poměru aktivního iniciátoru k etylenicky nenasycené aromatické sloučenině v rozmezí od 1:0,1 do 1:10, s výhodou od 1:4 do 1:6, za...