C08F 265/00

Spôsob výroby vodného spojivového tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14762

Dátum: 05.04.2007

Autori: Barrere Matthieu, Renkes Tanja, Tessari Frank

MPK: C08F 257/02, C08F 265/00, C08F 2/00...

Značky: vodného, spôsob, tmelů, spojivového, výroby

Text:

...spojivového tmelu ako spojiva, a spôsobu výroby vodných spojivových tmelov pomocou viacstupňovej emulznej polymerizácievo vodnej fáze, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky1) voľnoradikálovú polymerizáciu zmesi A olefinicky nenasýtených, voľnoradikálovo polymerizovateľných monomérov,obsahujúce aspoň jeden olefinicky mononenasýtený monomér s aspoň jednou kyslou skupinou V podiele zodpovedajúcom hodnote kyslosti zmesi A, 10 až 100 mg KOH/g a 0,5 až...

Postup na výrobu vodných spojivových latexov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14741

Dátum: 05.04.2007

Autori: Renkes Tanja, Tessari Frank, Barrere Matthieu

MPK: C08F 257/02, C08F 265/00, C08F 265/02...

Značky: vodných, spojivových, postup, latexov, výrobu

Text:

...povlaku v postupe na výrobu dvojvstvových povlakov základný povlak/číry povlak, v ktorých uvedený vodný povlakový prípravok sa vyrába použitím vodnéhospojivového latexu ako spojiva a postupu na výrobu vodnýchspojivových latexov viackrokovou emulznou polymerizáciou vo1) radikálová polymerizácia zmesi A olefínových nenasýtených,radikálových polymerizovateľných monomérov, obsahujúcich najmenej jeden olefínový nononenasýtený monomér s...

Spôsob výroby dvojvrstvových povlakov zo základnej náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7951

Dátum: 05.04.2007

Autori: Barrere Matthieu, Renkes Tanja, Tessari Frank

MPK: C08F 265/00, C08F 257/00, C08F 2/00...

Značky: základnej, spôsob, dvojvrstvových, povlakov, hmoty, výroby, náterovej

Text:

...s vodnýmispojivovými latexmi, ktoré sú opísané vo W 0 2006/118974.0005 Vynález sa týka postupu na výrobu základnej náterovej hmoty/priehľadnej náterovej hmoty dvojvrstvových povlakov s použitím vodného náterového prostriedku ako ,vodouriediteľného základného náterového prostriedku, kde uvedenývodný náterový prostriedok sa vyrobí s použitím vodného spojivového latexu vyrobeného viacstupňovou emulznoupolymerizáciou vo vodnej fáze,...

Tvarovaný plastový výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5032

Dátum: 31.10.2005

Autori: Reichenberger Roland, Hock Klaus, Paternoster Rudolf

MPK: C08F 265/00, C08F 2/44

Značky: výrobok, plastový, výroby, spôsob, tvarovaný

Text:

...hrubozrnných častíc plniva sa môže znižovať podiel roztoku spojiva.-3 Podiel časticového anorganického plniva je výhodne v rozmedzí od 55 do 85 hmotn.,výhodnejšie V rozmedzí od 60 do 80 hmotn. a najvýhodnejšie v rozmedzí od 65 do 75 hmotn.,vždy vztiahnuté na reakčnú zmes. Pritom výhodnejšie ide o minerálne anorganické plnivo,predovšetkým o kryštalické plnivo ako je napríklad kremenný piesok.Výhodne majú častice plniva tvrdosť podľa...

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schultes Klaus, Spiess Andreas, Numrich Uwe, Goldacker Thorsten, Müller Reiner

MPK: C08F 265/00, C08J 5/18, C08L 101/00...

Značky: činidlo, obsahujúca, matovacie, formovateľná, hmota

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Ottensmann Hartmut, Stingl Thomas, Ruttmann Gerhard, Probst Joachim, Melchiors Martin

MPK: C04B 41/45, C08G 18/00, C08F 265/00...

Značky: systémy, polyuretanové, vodné, dvojzložkové

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Organoboránamínové komplexy ako iniciátory polymerizácie polymerizovateľné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6190

Dátum: 03.03.2003

Autori: Wendt Benjamin, Webb Steven, Sonnenschein Mark, Harrington Daniel

MPK: C08F 265/00, C08F 220/00, B32B 7/12...

Značky: iniciátory, prostriedky, polymerizácie, polymerizovateľné, organoboránamínové, komplexy

Text:

...a polyamíny, ktoré sú reakčným produktom diprimárnych amínov a zlúčeniny majúce aspoň dveopisuje prostriedok obsahujúci organoboránpolyamínový komplex,polyol a izokyanátové dekomplexačné činidlo.0008 Množstvo komplexov opísaných v patentoch Zharova,Skoultchiho a Pociuse nie je pri teplote prostredia alebo blizko teploty prostredia stabilné v prostredí, ktoré obsahuje nenasýtené olefíny. Potom takéto komplexy disociujú a vyvolávajú pri...

Lisovacia hmota a z nej vyrábané tvarované výrobky z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2770

Dátum: 30.01.2003

Autori: Heck Thomas, Hajek Andreas

MPK: C08F 230/00, B29C 39/00, C08F 265/00...

Značky: vyrábané, hmota, hmoty, lisovacia, výrobky, tvarované, plastickej

Text:

...Prekvapením bolo zistenie, že zlepšená schopnosť čistenia zostane aj pointenzívnom odieraní tvarovaných výrobkov. Údajne expanziou tvarovaného výrobku jenenasýtenou skupinou funkcionalizovaný organosíloxan v podstate homogénne vsadený do polymérneho reťazca polymérovej matice.(0012) Ďalším výhodným efektom lisovacej hmoty podľa vynálezu je, že pri použití organosiloxanov ñmkcionalizovaných akrylánom alebo metakrylánom na záldade...