C08F 265/00

Spôsob výroby vodného spojivového tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14762

Dátum: 05.04.2007

Autori: Tessari Frank, Barrere Matthieu, Renkes Tanja

MPK: C08F 2/00, C08F 265/00, C08F 257/02...

Značky: spojivového, tmelů, vodného, výroby, spôsob

Text:

...spojivového tmelu ako spojiva, a spôsobu výroby vodných spojivových tmelov pomocou viacstupňovej emulznej polymerizácievo vodnej fáze, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky1) voľnoradikálovú polymerizáciu zmesi A olefinicky nenasýtených, voľnoradikálovo polymerizovateľných monomérov,obsahujúce aspoň jeden olefinicky mononenasýtený monomér s aspoň jednou kyslou skupinou V podiele zodpovedajúcom hodnote kyslosti zmesi A, 10 až 100 mg KOH/g a 0,5 až...

Postup na výrobu vodných spojivových latexov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14741

Dátum: 05.04.2007

Autori: Tessari Frank, Barrere Matthieu, Renkes Tanja

MPK: C08F 265/00, C08F 257/02, C08F 265/02...

Značky: výrobu, postup, spojivových, vodných, latexov

Text:

...povlaku v postupe na výrobu dvojvstvových povlakov základný povlak/číry povlak, v ktorých uvedený vodný povlakový prípravok sa vyrába použitím vodnéhospojivového latexu ako spojiva a postupu na výrobu vodnýchspojivových latexov viackrokovou emulznou polymerizáciou vo1) radikálová polymerizácia zmesi A olefínových nenasýtených,radikálových polymerizovateľných monomérov, obsahujúcich najmenej jeden olefínový nononenasýtený monomér s...

Spôsob výroby dvojvrstvových povlakov zo základnej náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7951

Dátum: 05.04.2007

Autori: Barrere Matthieu, Tessari Frank, Renkes Tanja

MPK: C08F 257/00, C08F 265/00, C08F 2/00...

Značky: povlakov, hmoty, základnej, dvojvrstvových, výroby, náterovej, spôsob

Text:

...s vodnýmispojivovými latexmi, ktoré sú opísané vo W 0 2006/118974.0005 Vynález sa týka postupu na výrobu základnej náterovej hmoty/priehľadnej náterovej hmoty dvojvrstvových povlakov s použitím vodného náterového prostriedku ako ,vodouriediteľného základného náterového prostriedku, kde uvedenývodný náterový prostriedok sa vyrobí s použitím vodného spojivového latexu vyrobeného viacstupňovou emulznoupolymerizáciou vo vodnej fáze,...

Tvarovaný plastový výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5032

Dátum: 31.10.2005

Autori: Paternoster Rudolf, Reichenberger Roland, Hock Klaus

MPK: C08F 2/44, C08F 265/00

Značky: plastový, výrobok, výroby, tvarovaný, spôsob

Text:

...hrubozrnných častíc plniva sa môže znižovať podiel roztoku spojiva.-3 Podiel časticového anorganického plniva je výhodne v rozmedzí od 55 do 85 hmotn.,výhodnejšie V rozmedzí od 60 do 80 hmotn. a najvýhodnejšie v rozmedzí od 65 do 75 hmotn.,vždy vztiahnuté na reakčnú zmes. Pritom výhodnejšie ide o minerálne anorganické plnivo,predovšetkým o kryštalické plnivo ako je napríklad kremenný piesok.Výhodne majú častice plniva tvrdosť podľa...

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Numrich Uwe, Spiess Andreas, Schultes Klaus, Goldacker Thorsten, Müller Reiner

MPK: C08F 265/00, C08J 5/18, C08L 101/00...

Značky: matovacie, činidlo, hmota, obsahujúca, formovateľná

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Ruttmann Gerhard, Melchiors Martin, Stingl Thomas, Probst Joachim, Ottensmann Hartmut

MPK: C08F 265/00, C08G 18/00, C04B 41/45...

Značky: vodné, polyuretanové, dvojzložkové, systémy

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Organoboránamínové komplexy ako iniciátory polymerizácie polymerizovateľné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6190

Dátum: 03.03.2003

Autori: Harrington Daniel, Sonnenschein Mark, Webb Steven, Wendt Benjamin

MPK: B32B 7/12, C08F 265/00, C08F 220/00...

Značky: iniciátory, organoboránamínové, polymerizácie, prostriedky, polymerizovateľné, komplexy

Text:

...a polyamíny, ktoré sú reakčným produktom diprimárnych amínov a zlúčeniny majúce aspoň dveopisuje prostriedok obsahujúci organoboránpolyamínový komplex,polyol a izokyanátové dekomplexačné činidlo.0008 Množstvo komplexov opísaných v patentoch Zharova,Skoultchiho a Pociuse nie je pri teplote prostredia alebo blizko teploty prostredia stabilné v prostredí, ktoré obsahuje nenasýtené olefíny. Potom takéto komplexy disociujú a vyvolávajú pri...

Lisovacia hmota a z nej vyrábané tvarované výrobky z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2770

Dátum: 30.01.2003

Autori: Hajek Andreas, Heck Thomas

MPK: B29C 39/00, C08F 265/00, C08F 230/00...

Značky: výrobky, lisovacia, tvarované, vyrábané, hmoty, plastickej, hmota

Text:

...Prekvapením bolo zistenie, že zlepšená schopnosť čistenia zostane aj pointenzívnom odieraní tvarovaných výrobkov. Údajne expanziou tvarovaného výrobku jenenasýtenou skupinou funkcionalizovaný organosíloxan v podstate homogénne vsadený do polymérneho reťazca polymérovej matice.(0012) Ďalším výhodným efektom lisovacej hmoty podľa vynálezu je, že pri použití organosiloxanov ñmkcionalizovaných akrylánom alebo metakrylánom na záldade...