C08F 236/06

Náhodné butadién-izoprénové kopolyméry s trans-1,4 štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12557

Dátum: 27.08.2002

Autori: Sommazzi Anna, Battistella Marco, Masi Francesco, Santi Roberto, Ricci Giovanni

MPK: C08F 236/06, C08F 236/08, C08L 9/00...

Značky: náhodné, strukturou, trans-1,4, kopolymery, butadién-izoprénové

Text:

...a vinylové štruktúry a pričom sa kopolyméry vyznačujú tým, že majú hodnotu MW v rozmedzí od 200 x 103 do 500 x 103 a hodnotu Mw/M., v rozmedzí od 1,7 do 4.Vynález sa tiež týka náhodných kryštalických butadién-izoprénových kopolymérov s trans-IA štruktúrou, ktore majú moláme zloženie butadién/izoprén v rozmedzí od 85/ l 5 do98/2 a teplotu topenia v rozmedzí od 100 °C do 50 °C, pričom obvyklými analytickými postupmi nie sú detekované 1,4-cis...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Huba Mikuláš, Málik Ladislav, Bednáo Peter

MPK: C08F 10/02, C08F 4/64, C08F 236/06...

Značky: kopolymerace, alfa, polymerace, olefinu, způsob

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Způsob výroby výše oxidovaných butadienstyrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240133

Dátum: 15.06.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: C08F 236/10, C08F 236/06

Značky: způsob, výroby, kopolymerů, butadienstyrenových, výše, oxidovaných

Text:

...přičemž jako alkohol je vhodný zejména isopropyl a isobutylalkohol a/nebo n-propyl- a n-butylalkohol, a tento roztok obsahujp 0,001 až 0,04 hmotnostních organických peroxidů s poločasem rozpadu při 90 °C 0,6 až 11 hodin, zejména dibenzoylperoxid, diH-chlorbenzoyljperoxld, terc.butylperoxyís-obutyrát, di l-hydroxyheptyl peroxid a diacetylperoxid.Postupem podle vynálezu se V aparatuře netvoří inkrusty, dosahuje se reprodukovatelných...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Smolek Petr, Štichauer Josef, Eernohorský Vladimír

MPK: C08F 236/06

Značky: kopolymeraci, butadienstyrénového, emulzní, kaučuku, výroby, způsob

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Způsob přípravy výšeoxidovaného butadien-styrenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239652

Dátum: 13.03.1987

Autori: May Jan, Hartman Jan, Kalenda Libor, Homola Jaroslav

MPK: C03F 8/06, C08F 236/10, C08F 236/06...

Značky: kopolymerů, butadien-styrenového, způsob, výšeoxidovaného, přípravy

Text:

...údaje se vesměs týkají hmotnosti, stejně jako díly v níže uvedených príkladoch).Výhodou popsanćho způsobu prípravy výseoxidovaněho butadien-styrenovćho kopolymeru podle vynálezu je doeaäení čirých roztoků oxidoveného butadienstyrenoveho kopolymeru o čísle kyselosti ai 50 mg Kolhg. Reakční rychlost roste s koncentraoí butadien-styrenováhe kopolymeru, ale zároveň ee výrazně zvysuje nebezpečí polynereoe vlivem tepelného...