C08F 222/08

Spôsob získavania spojiva pre vlákna a vytvrditeľné spojivo pre vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18556

Dátum: 07.10.2010

Autor: Munteanu Remus

MPK: C08L 33/06, C08F 222/08, C08F 220/06...

Značky: vytvrditelné, spôsob, spojiva, získavania, vlákna, spojivo

Text:

...ktorá sa následne zmieša s polymérom obsahujúcim skupiny kyseliny karboxylovej, napriklad polymérom alebo kopolymerom kyseliny polyakrylovej,kyseliny polymetakrylovej, kyseliny polymaleínovejalebo kopolymerom uvedených kyselín.V dokumente EP l 047 645 B 1 je opísaný spôsob prípravy živice pre spojivo rozpustné vo vode, ktorý zahŕňa tieto fázy zmiešanie (za podmienok umožňujúcich reakciu) cýklického anhydridu s alkanolamínom vybraným zo...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Poláček Karel, Kudrna Stanislav, Přikryl Josef

MPK: C08F 222/08

Značky: vodorozpustných, kopolymerů, výroby, způsob, styrenu

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...

Sposob prípravy kopolyméru styrén-maleinanhydrid alebo alfa-metylstyrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 259598

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rattay Vladimír, Godályová Viera, Kizlink Juraj, Citovický Pavol, Chrástová Viera

MPK: C08F 255/02, C08F 222/08

Značky: styrén-maleinanhydrid, alfa-metylstyrén-maleinanhydrid, přípravy, kopolymerů, spôsob

Text:

...a-metylstyrén v zmesi s maleinanhydridom spôsobuje, že sa vo velkej prevahe tvorí nenaviazawný kopolymér. Príznakuomnevhodne voleného pomeru objemu rozpúšťadla k ostatným zložkám systému je tuhá finálna vzorka po polymerizácii, ktorá je obtiažne spracov-atelná. Pri výbere rozpúšťadla monomérov je výhodné používat benzén, toluén a iné látky, v ktorých sa nenaviazaný polymér nerozpúšta. Technika vytvárania peroxidických centier na povrchu...

Sposob chemickej modifikácie izotaktického práškového polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259591

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Ondáš Miroslav, Citovický Pavol

MPK: C08F 222/08, C08F 255/02

Značky: chemickej, spôsob, práškového, modifikácie, polypropylénu, izotaktického

Text:

...byt v ňom rozpustný pripad použitia etylacetátu .alebo dioxánu alebo nerozpustný a vylučuje sa do heterogénnej Iázy benzén, toluénj. Reakcia má exotermlcký charakter, preto je nutné udržiavať konštantnú teplotu reakcie a pracovať s možnosťou návratu destilujúceho rozpúšlšadla.Neipodarilo sa významne obmedzit tvorbu nenaviazaného kopolyméru bez toho, aby sa neznížlla tvorba naviuazaného kopolyméru. Pri optimallzácii procesu očkovania sa...

Spôsob výroby kopolyméru styrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 247037

Dátum: 17.04.1986

Autori: Šafir Alexadd Markovie, Rockstroh Friedbert, Urbanke Walter, Siepmann Walter, Dunse Helmfried

MPK: C08F 222/08, C08F 212/08

Značky: výroby, styrén-maleinanhydrid, kopolymerů, spôsob

Text:

...polymerizačnej nádoby sa v inertnej atmosfére dávkuje 14,8 hm. d. oxldovahého práškového izotaktického polypropylénu obsah aktívneho kyslíka 0,10 , 0,26 hm. nd. trietyléntetramínu, 16,5 hm. d. ineiónového emulgátora Slovaisolu 2 430, 67,8 hm. d. prečisteného styrénu, 32,2 hm. d. práškového maleinanhydriwdu a 500 hm. d. vody.Polymerizácia sa robila pri teplote 45 C tým istým postupom ako V príklade 1. Po trojhodinovej polymerizácii sa od...