C08F 220/18

Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Song Cheong Hun, Suwa Tatsuhiro, Ogawa Hiroshi

MPK: C08L 83/04, C08K 5/29, C08F 220/18...

Značky: adhezívna, opticky, člen, využíva, ktorý, kompozícia

Text:

...Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne...

Kopolymér na prípravu tepelne tvarovo stálych tvarovaných predmetov z tvárniacich hmôt alebo z liateho plastového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13806

Dátum: 15.10.2009

Autori: Shen Zhong, Dietrich Gerald, Carloff Rüdiger, Karnbrock Wilhelm, Knebel Joachim, Haw Chiew-chiang

MPK: C08F 220/56, C08F 220/18, C08F 220/10...

Značky: stálých, plášťového, tvarovo, tepelně, liateho, predmetov, přípravu, kopolymer, hmot, tvarovaných, tvárniacich

Text:

...zvlášť tvarovacích hmôt z PMMA. Mal by to byť polymćrny východiskový materiál, ktorého kladné vlastnosti (priehľadnosť,odolnosť proti poveternostným vplyvom, spracovateľnosť) sa prinajmenšom vyrovnajú kladným vlastnostiam polyalkyl(met)akrylátov, avšak predčia ich čo sa týka tepelnej tvarovej stálosti.Okrem toho by tento nový plastový materiál mal byť vhodný na prípravu tvarovaných predmetovliatím alebo na spracovanie v plastových...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20974

Dátum: 05.08.2004

Autor: Müller Horst

MPK: C08F 220/18, C08F 265/04, B01J 13/00...

Značky: kyselinou, disperzia, fosfónovou, mikrogélová, modifikovaná

Text:

...tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo k značnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu. Na druhej strane musí mať základnýlak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľa možností už jedným nastriekaním sa môžedosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že je zabezpečené dostatočné farebné krytie. Hoci na dostatočné farebné krytie pre farebný odtieň čiernej s vysokým krytím sa požaduje hrúbka vrstvy základného laku iba 17 m, pre...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19355

Dátum: 13.10.2003

Autor: Müller Horst

MPK: C08F 265/04, C08F 220/18, B01J 13/00...

Značky: modifikovaná, kyselinou, mikrogélová, fosfónovou, disperzia

Text:

...vrstva transparentného laku, avšak taká nízka, aby nestrhávala pri náraze kamienkov tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo kznačnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu.0011 Na druhej strane musí mať základný lak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľamožností už jedným nastriekaním sa môže dosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že jezabezpečené dostatočné farebné krytie. Ak sa aj pre farebný odtieň čiemej s vysokým krytím na...

Termoplast na výrobu liekových obalov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280407

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lehmann Klaus, Hös Werner

MPK: A61K 9/52, C08F 220/18, A61K 9/32...

Značky: použitie, obalov, liekových, termoplast, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplast pozostáva zo zmesového polyméru vytvoreného zo 16 až 40 % hmotnostných kyseliny akrylovej a/alebo kyseliny metakrylovej, 30 až 80 % hmotnostných metylakrylátu, až do 40 % hmotnostných iných alkylesterov kyseliny akrylovej a/alebo metakrylovej a prípadne zo zvyčajných pomocných prísad na obaľované liečivá, vhodný na výrobu obaľovaných liekov rozpustných v črevných šťavách, ako sú obaľované tablety, matrice, fólie, kapsuly alebo...

Spôsob výroby neutralizovaného latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280784

Dátum: 07.09.1994

Autori: Srail Richard Edmund, Burroway Gary Lee

MPK: C09D 125/02, C08F 220/18, C08F 212/08...

Značky: spôsob, latexu, neutralizovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neutralizovaného latexu vhodného na výrobu vodou redukovateľných náterov, pričom polymerizuje vodná emulzia za tvorby voľných radikálov, pri pH menšom ako 3,5 monomérnej zmesi, ktorú tvorí, vztiahnuté na 100 % hmotnostných monomérov: od 30 do 70 % hmotnostných vinylaromatických monomérov, od 25 do 65 % hmotnostných najmenej jedného alkylakrylového monoméru, od 1 do 5 % hmotnostných kyseliny akrylovej a od 0,4 do 3 % hmotnostných...

Polymerizačná zmes pre prípravu vodnej akrylátovej disperzie násadovou emulznou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267775

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartoň Jaroslav Člen Korešpondent Sav, Karpátyová Angela

MPK: C08F 20/18, C08F 2/26, C08F 220/18...

Značky: disperzie, přípravu, akrylátovej, emulznou, polymerizáciou, násadovou, vodnej, polymerizačná

Text:

...rieší polymerizečnà zmes podĺe vynàlezu pre prípravu vodnej akrylàtovej dísperzie enulznou nesadovou polymerízàciou, s obsahom S 0 až 60 X hmot. polyoěrovej zložky. Podstata vynàlezu spočíva v lom, že palynerízačnà zmes obtehuje 48 až S 7 Z hmot. butalakrylátu /monouer/, 0,6 až 0,8 Z hmot. konononéru n to N-metylolnetakrylaníd, kyselinu akrylovú alebo ich zmes, 0,8 až 0,9 X hmot. aniőnektívneho emulgàtora, 0,6 až 0,8 I hmo....

Zahušťovadlo zejména pro přípravu tiskacích textilních past

Načítavanie...

Číslo patentu: 258537

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Civín Petr

MPK: C08F 220/18

Značky: přípravu, zahušťovadlo, textilních, tiskacích, zejména

Text:

...nežádouoího zasýchání tiskacích past na součástech strojního zařízení a při skladování hotových tiskacích barev, přičemž však nejsou zhoršeny podmínky zakotvení a fixace pasty na textilních substratech. Dalším pfíznivým účinkem zahuštovsdla dle vynálezu je okolnost,že jeho složky při uvedeném poměru obou komponent zabrañují sgregaci pojiv používaných při tisku pigmenty, což dává predpoklad pro dobrou skladovatslnost a zpracovatelnost...

Syntetické pryskyřice na bázi kopolymerů nenasycených polymerů s monomery a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Plachý Karel, Chytil Bohumil, Zikuška Jaromír, Koneený Ivan, Škrob František, Knecht Dalibor, Eermák Jioí

MPK: C08F 220/18, C08F 212/08, C08F 255/00...

Značky: kopolymerů, jejich, syntetické, nenasycených, pryskyřice, monomery, způsob, výroby, polymerů, bázi

Text:

...vodíku, peroxodisíranů, (mať-EIZO-bis- jisobutyronitrilu), popřípadě urychlovačů aminů, kovových solí, redukčních sloučenin síryj, regulätorů polymerace, thioalkoholů, jmenovitě laurylmerkaptanu, chloridu a hromidu uhličitého, emulgátorůUJ, eiigyliostátťí a ochranných kololdfą polyvioylalkoholu, me~ ÍĎYÍCBÍUÍIÚZY, hydroxyeithyiceluićzy, izarboxy» níetbylcelulćkzyjl. Vecilo již uvedených monomerü tvoří reaiičíąí garostředí také...

Způsob výroby kopolymerů butylmetakrylátu s akrylovými nebo vinylickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 248767

Dátum: 12.02.1987

Autor: Tomka Milan

MPK: C08F 220/18

Značky: akrylovými, kopolymerů, vinylickými, výroby, způsob, monomery, butylmetakrylátu

Text:

...polymerace natolik, aby byl právě ještě zachován zvládnutelný průběh polymerace podle dané účinnosti odvodu polymeračního tepla. C) přenosem růstu polymeračnich řetězců použitím vhodných regulátorů stupně polymerace.Propracováním a optimalizaci vzájemných vztahů hodnot uvedených veličín bylo zjištěno,že obsah ztvrzujícího monomeru se může pohybovat v koncentračním rozmezí 0,5 až 50 hmotnostnich vzhledem k celkové násadě monomerú, přičemž...

Vodné disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230145

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pilný Milan, Šňupárek Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: C08F 220/18, C08F 212/08, C08F 220/06...

Značky: částic, disperze, vodné, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze polymerních částic o velikosti 0,05 až 0,5 /um s obsahem 10 až 55 % hmot. polymerní fáze na bázi kopolymerů styrenu a akrylových monomerů částečně solubilizovatelné v alkalickém prostředí, vyznačující se tím, že obsahují kopolymer 20 až 60 % hmot. styrenu, 20 až 60 % hmot. esterů kyseliny akrylové /a alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 8, s výhodou ethylakrylátu, a 5 až 50 % hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové.