C08F 220/06

Spôsob získavania spojiva pre vlákna a vytvrditeľné spojivo pre vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18556

Dátum: 07.10.2010

Autor: Munteanu Remus

MPK: C08F 220/06, C08L 33/06, C08F 222/08...

Značky: vlákna, spojiva, spojivo, vytvrditelné, spôsob, získavania

Text:

...ktorá sa následne zmieša s polymérom obsahujúcim skupiny kyseliny karboxylovej, napriklad polymérom alebo kopolymerom kyseliny polyakrylovej,kyseliny polymetakrylovej, kyseliny polymaleínovejalebo kopolymerom uvedených kyselín.V dokumente EP l 047 645 B 1 je opísaný spôsob prípravy živice pre spojivo rozpustné vo vode, ktorý zahŕňa tieto fázy zmiešanie (za podmienok umožňujúcich reakciu) cýklického anhydridu s alkanolamínom vybraným zo...

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281691

Dátum: 01.05.2001

Autor: Chmelir Miroslav

MPK: C08F 220/06, C08J 9/10, A61L 15/00...

Značky: spôsob, čiastočkové, použitie, zosieťované, polyméry, výroby, vodou, napučiavateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivátov majú vysokú absorpciu a zlepšenú mieru absorpcie na vodu, vodné roztoky a telesné tekutiny a obsahujú polymérne častice s hustotou 1,0 g/cm3 a majú poréznu štruktúru tvorenú dusíkom dispergovaným v polyméri. Pripravia sa polymerizáciou vodorozpustných monomérov v prítomnosti sieťovacieho di- alebo polyfunkčného monoméru, nadúvadla a niekoľkých...

Polymér s vyváženým nábojom a hydrofilná kontaktná šošovka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: 279655

Dátum: 12.08.1992

Autori: Quin-bin-bao, Krčová Zuzana, Šulc Jiří, Chen Patrick

MPK: C08F 220/06, C08F 271/02, C08F 255/02...

Značky: vyrobená, kontaktná, nábojom, vyváženým, polymér, hydrofilná, šošovka

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený polymér napúčateľný vodou, ktorý má vyvážený náboj, sa získa polymerizáciou zmesi na prípravu polyméru obsahujúcej katión-aniónový pár etylénicky nenasýteného hydrofilného a/alebo hydrofóbneho monoméru. Kontaktné šošovky vyrobené z tohto polyméru majú len malú alebo žiadnu tendenciu priťahovania nečistôt na svoj povrch, napríklad bielkovinových zvyškov.

Spôsob výroby kopolymérnej disperzie styrén – butylakrylát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279619

Dátum: 17.06.1992

Autori: Tomová Eva, Chrástová Viera, Sádecká Jana, Citovický Pavol, Vodová Drahomíra, Štaudnerová Anna

MPK: C08F 220/04, C08F 2/22, C08F 112/08...

Značky: kopolymérnej, disperzie, výroby, butylakrylát, spôsob, styren

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný spôsob výroby kopolymérnej disperzie pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor, pozostávajúci z 0,06 až 0,2 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého a 0,12 až 0,25 hmotnostných dielov dvojsodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, 3,6 až 4,4 hmotnostných dielov iónového emulgátora, 4,3 až 6,6 hmotnostných dielov neiónového emulgátora a v prítomnosti heterogénneho iniciátora tak, že 39,5 až 50 hmotnostných...

Zdravotně nezávadný syntetický polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 267227

Dátum: 12.02.1990

Autori: Provazníková Danuše, Černý Pavel, Stuchlík Jiří, Železný Zdenek, Stuchlik Peter

MPK: C08F 220/06, C08F 20/06

Značky: nezávadný, syntetický, zdravotne, polymér

Text:

...výchozího monomeru, spočivajĺcĺ v tom, že ke kyselině akrylové V 0,015 až 0,300 molárnim nadbytku se za micháni a vnějšiho chlazení postupně přidá odpovidajicí množství 40 až 60 vodného roztoku hydroxidu sodného,načež se reakňni směs nejdéle 24 hodin po přidání roztoku hydro~ xidu sodného ozáří gama-zářenim nebo urychlenými elektrony na absorbovanou dávku 8 až 50 kGy a produkt se dosuši při teplotěPřednosti uvedeného způsobu výroby a jim...

Kopolymery kyseliny akrylové nebo methakrylové respektive jejich solí alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263644

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudeček Slavko, Doležal Vladimír, Hudečková Iva, Čefelín Pavel

MPK: C08F 283/00, C08F 220/06

Značky: akrylové, alkalických, respektíve, kyseliny, solí, kovů, kopolymery, jejich, methakrylové

Text:

...a dietylenglykol(3-oxa-1,5-pentandiol).oligouretan s jednou nebo dvěma koncovými vinylovými skupinami se připraví buč postupně,tj. nejprve se nechá reagovat diisokyanát s hydroxyakrylátem, resp. metakrylátem a po skončení reakce se provede adice s příslušným diolem. Reakci lze provést rovněž jednostupňově, kdy reagují obě hydroxysloučeniny, monohydroxy- a dihydroxy- současně s diisokyanátem. Jak v prvním, tak i v druhém případě funguje...

Roztoková akrylová pojiva pro keramické fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261256

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čejgl Jiří, Mandík Lumír, Hloušek Zdeněk, Vrbacký Ivan

MPK: C08F 2/06, C08F 220/06

Značky: jejich, keramické, roztoková, přípravy, pojiva, fólie, akrylová, způsob

Text:

...2-hydroxypropylmethakrylát, 4-hydroxybutylmethakrylât. Z monomerů obsahujících amídické skupiny se použivají akrylamid, methakrylamid, dálemetylolamidy kyseliny akrylové a methakrylové, metylolamidy těchto kyseliny etherifikované alkoholy 0 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové a methakrylové s l až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu. zmonomerů obsahujících oxiranovou skupinu jsou...

Způsob přípravy kopolymerů kyseliny methakrylové s estery kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257988

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mistr Adolf, Králíček Jaroslav, Zachoval Jaromír, Bednář Bohumil

MPK: C08F 220/112, C08F 220/06

Značky: kopolymerů, kyseliny, přípravy, způsob, estery, methakrylové

Text:

...monomerů na kopolymer 5 až 80 1 hmotnostních, načež se kopolymerace ukončí pfídavkem ínhibitoru polymerace. s výhodou p-methoxyfenolu nebo ochlazením.Protože rozšíření distribuce molárních hmotnosti a nehomogenita V konstitučním složení kopolymeru je způsobováno změnou složení kopolymerační násady s časem, kontinuální přidavek monomerní směsi o složení. které odpovídá složení kopolymeru, vznikajícího z násady, umožňujeudržet konstantni...

Hydrofilní kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257979

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vodňanský Jiří, Vacík Jiří, Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/28, C08F 220/06

Značky: výroby, způsob, kopolymer, hydrofilní

Text:

...směsi.Byly připraveny kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu, popřípadě s diethylenglykolmonomethakrylátem a methakrylátu sodného, draselného nebo amonného v přítomnosti diethylenglykoldimethakrylátu a ethylenýlykoldimethakrylátu nebo v přítomnosti jen jedné sítující složky,kterou může být libovolný diester kyseliny methakrylové nebo akrylové příslušných alkylglykolů,jsou-li výchozí monomery zbaveny zcela vlastních diesterü...

Způsob výroby mikročástic ze zesíťovaných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Jioí, Schwarz Josef, Cimala Ladislav

MPK: C08F 212/08, C08F 220/06, C08F 220/14...

Značky: adičních, mikročástic, polymerů, zesíťovaných, výroby, způsob

Text:

...na vzhled zakalený. To je samozřejmě lhostejné V povlakových hmotách obsahujících pigmenty rozptylujicí světlo, jako oxid titaničitý, ale u hmot vybarvených na hluboké odstíny pomocí pigmentů absorbujících světlo,zejména u barevných metalíz obsahujících malý podíl aluminiových složek a hlavně pak u vůbec nepigmentovaných hmot, určených pro výrobu čirých povlaků to může znamenat vážnou závadu. V případě, že termosetický kopolymer obsahuje...

Rozpouštědlová směs pro kopolymerizaci kyseliny metakrylové s methylmetakrylátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247424

Dátum: 15.10.1987

Autori: Musil Jindoich, Blažmo Milan, Bárdoš Ladislav

MPK: C08F 220/14, G03F 7/02, C08F 220/06...

Značky: metakrylové, methylmetakrylátem, kopolymerizaci, směs, kyseliny, rozpouštědlová

Text:

...povrchy5 aplikaci např. pro plošné spoje v elektrotechnice. Mechanické, chemické a zejména tiskové vlastnosti světlocitlivé vrstvy, jako je adheze k podložce, výdržnost v tisku, schopnost přenášet tiskovou barvu apod. jsou závislé na kvalitě použitého nosného kopolymeru a monomeruvytvářejícího trojrozměrnou makromolekulární sit.Výhodou uvedeného světlocitlivého roztoku je, že po jeho nanesení, např. na tiskové desky, po jeho usušení apo...

Způsob přípravy sorbentů s karboxylovými funkcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241727

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kefurt Karel, Fonštejn Leonid Maxovie

MPK: B01J 20/26, C08F 220/12, C08F 220/06...

Značky: způsob, funkcemi, sorbentu, přípravy, karboxylovými

Text:

...6010/0 hmot. síťovadla lze po 30 minutách při 110 °C působením 18 dílů hydroxidu sodného v. dílech rozpouštědla Voda ethylenglykolmonomethylether 12,75 připravit ionex s 4,5 mmol/g COONa skupin pripravených pouze z komonomeru a nikoliv siťovadla.Hydrolýzou makroporézních kopolymerů do vyššího stupně dochází již k hydrolýze síťovadla a vzniká ionex s botnací porózítou například prodlouženim reakční doby nebo teploty)....

Způsob přípravy polymerů s reaktivnÍmi anhydridovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Micka Vladimír

MPK: C08F 220/06, C08F 220/42, C08F 220/10...

Značky: způsob, přípravy, reaktivními, skupinami, anhydridovými, polymerů

Text:

...nelze dosáhnout, vychlzíme-li s kopolynrů mommerních kyselín. protołs výskyt ksrbozylovýoh skupin v řotlscíoh Jo náhodu, čím so sniiujs provdlpodobnost tvorby cyklických enłwdridů. Pro vlastní tvorbu snhydridů Jsou zvlütä vhodná kopolyury s korboxylovými skupinami v H forlł.S výhodou je možná použít kopolymarů kyseliny akrylově nebo msthakrylová připravoných bydrolýzou. Taková kopolymery vytvářejí oyklickć anhydridy prokazatolné...

Materiál pro výrobu terapeutických pomůcek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249080

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ambrož Ludvík

MPK: C08F 220/06, C08F 210/02, C08F 220/20...

Značky: terapeutických, materiál, výrobu, pomůcek

Text:

...0,2 až 60 notnostnich procent. Uvedené kopolymery etylenu je možno pro Zdravotnicke aplikace používat jednotlivé či jakožto směsi a kompozity, přičemž průměr-ny obsah složek kopolyneru odpovídá popsaným hodnotám.Hlavni výhodou použití kopolynerů etylenu s polámími nononery podle definice uvedené v tomto vynálezu je , že v závislosti na obsahu polárniho monomeru je možno v širokěm roznezi měnit tažnost a pružnost výrobků a současně ty...

Vodné disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230145

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šňupárek Jaromír, Svoboda Bohumil, Pilný Milan

MPK: C08F 220/06, C08F 220/18, C08F 212/08...

Značky: částic, vodné, disperze, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze polymerních částic o velikosti 0,05 až 0,5 /um s obsahem 10 až 55 % hmot. polymerní fáze na bázi kopolymerů styrenu a akrylových monomerů částečně solubilizovatelné v alkalickém prostředí, vyznačující se tím, že obsahují kopolymer 20 až 60 % hmot. styrenu, 20 až 60 % hmot. esterů kyseliny akrylové /a alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 8, s výhodou ethylakrylátu, a 5 až 50 % hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové.