C08F 210/16

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Smedberg Annika, Campus Alfred, Schild Hermann, Nilsson Ulf, Huber Markus, Voigt Bjorn

MPK: C08F 2/00, C08F 110/02, C08F 10/02...

Značky: polymerů, káble, výroby, spôsob, vodiče

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Kompozícia na báze zmesových etylén-alfa-olefínových kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281774

Dátum: 25.05.2001

Autori: Brice Paul, Gardiner John Brooke, Searis Steven James, Struglinski Mark Joseph, Chung David Yen-lung

MPK: C08F 210/16, C08F 255/04, C08F 8/32...

Značky: báze, kopolymérov, kompozícia, zmesových, etylén-alfa-olefínových

Zhrnutie / Anotácia:

Viacfunkčné modifikátory viskozity, obsahujúce zmes derivatizovaných etylén-alfa-olefínových kopolymérov A a B. Uvedené A a B derivatizované kopolyméry sú v zmesovom hmotnostnom pomere A : B od 2,3 do 1 do 0,18 : 1. Ďalej A. derivatizovaný kopolymér A obsahuje adukt (i) kopolyméru etylén-alfa-olefín, obsahujúci od 30 do 60 % hmotnostných monomérových jednotiek, odvodených od etylénu a od 70 do 40 % hmotnostných monomérových jednotiek odvodených...

Spôsob zmiešavania polymérov in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: 280092

Dátum: 06.08.1999

Autori: Karol Frederick John, Lee Kiu Hee, Samuels Sari-beth

MPK: C08L 23/04, C08F 297/08, C08F 210/16...

Značky: zmiešavania, polymérov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes etylénu a alfa-olefínu obsahujúceho aspoň 3 atómy uhlíka reaguje s katalyzátorom v aspoň dvoch sériových reaktoroch s fluidným lôžkom, pričom použitý katalyzátor pozostáva z: a) komplexu, ktorý obsahuje horčík, titán, halogén a elektróndonorovú zlúčeninu, b) aspoň jednej aktivačnej zlúčeniny komplexu a), ktorá má zloženie zodpovedajúce všeobecnému vzorcu AIR''eX'fHg, kde jednotlivé symboly majú významy uvedené v opise, c)...

Etylénový kopolymér a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281515

Dátum: 05.03.1997

Autori: Resconi Luigi, Balbontin Giulio, Albizzati Enrico, Dall'occo Tiziano

MPK: C08F 210/16, C08F 4/642

Značky: přípravy, kopolymer, etylénový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénový kopolymér pozostáva z komonomérov vybratých z alfa-olefínov, cykloolefínov a polyénov, s obsahom etylénových jednotiek medzi 80 a 99 % molových, obsahom jednotiek odvodených z alfa-olefínových, cykloolefínových a/alebo polyénových komonomérov medzi 1 a 20 % molových, pričom frakcionačnou eluačnou analýzou sa eluuje najmenej 90 % hmotnostných kopolyméru v teplotnom intervale menej ako 50 oC, a Mw/Mn > 3, kde Mw je hmotnostná stredná...

Etylénpropylénové kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277906

Dátum: 11.07.1995

Autori: Harada Takakiyo, Chiba Hiromasa, Sato Akihiro, Kumahara Katsumi, Oka Takahiro

MPK: C08F 4/642, C08F 210/16

Značky: spôsob, výroby, etylénpropylénové, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-propylénové kopolyméry, s vysokou húževnatosťou a odolnosťou voči zbeleniu, pripraviteľné kopolymerizáciou propylénu s etylénom tak, že sa v prvom stupni vytvára frakcia kopolyméru s obsahom etylénu 0,5 až 5,0 % hmotn. v množstve 60 až 90 % hmotn. vztiahnuté na celkové množstvo polyméru, v druhom stupni sa vytvára frakcia kopolyméru a obsahom etylénu 85 až 100 % hmotn. v množstve 5 až 17 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo polyméru,...

Pevná zložka katalyzátora na polymerizáciu etylénu a kopolymerizáciu etylénu s alfa olefínmi, spôsob jej prípravy, katalyzátor s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280848

Dátum: 18.03.1992

Autori: Invernizzi Renzo, Borghi Italo, Luciani Luciano, Pondrelli Maddalena

MPK: C08F 10/02, C08F 4/02, C08F 210/16...

Značky: olefínmi, katalyzátora, přípravy, zložka, polymerizáciu, pevná, obsahom, kopolymerizáciu, etylénu, spôsob, použitie, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zložka katalyzátora obsahuje 50 až 90 % hmotn. oxidu kremičitého a 50 až 10 % hmotn. katalyticky aktívnej časti zahŕňajúcej titán, horčík, chlór a tiež alkoxyskupiny, s nasledujúcimi atómovými pomermi: Mg/Ti od 2,0/1 do 12,0/1, Cl/Ti od 10/1 do 40/1, alkoxyskupiny/Ti od 0,1 do 20/1 a s obsahom titánu od 0,5 do 5,0 % hmotn., ku hmotnosti uvedenej pevnej zložky. Je pripraviteľná tým, že sa pripraví roztok chloridu horečnatého v etanole,...

Způsob současné dimerizace ethylenu na 1-buten a kopolymerace ehtylenu s dimerizovaným produktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270432

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chen Michael Walter, Karol Frederick John, Cann Kevin Joseph

MPK: C08F 210/16

Značky: kopolymerace, 1-buten, ethylenu, ehtylenu, dimerizovaným, produktem, dimerizace, současné, způsob

Text:

...menu v letreeunoxidu umsčlten k menu v lćtce ne bázi hořčíku e menu od o.o 11 do 5 o 1 eIrlelkylhłlnnc je přnowen v nnołelví poekyhąjidn celkový ekonóm pomer hlmllcu z ulenu 5 z 1 do äoo z 1.Detreelkoxid Eunlčký. použitý při způe-obu výroby. eloułĺ po ekllvecl Irlelkylhnnlkem eko kełełyzćlor dhnerleece. retreelkoxidy menu. ktere mohou být pouäny podle vynálezu. náleäĺ do ekuplny eloučenln vzorceve khrćm R je umovodñsový zbytek. ueobeehuiícĺ...

Způsob výroby ethylenpropylenového kopolymeru, s vysokou odolností proti bělení a vysokou viskoelasticitou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264111

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kumahara Katsumi, Sato Akihiro, Kawazoe Shunji, Chiba Hiromasa, Harada Takakiyo

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: proti, bělění, kopolymerů, vysokou, výroby, způsob, viskoelasticitou, ethylenpropylenového, odolností, taveniny

Text:

...hmotnosti. Výsledná blokové kopolymery však nesplňují některé podmínky, zejména rázovou houževnatost při nízkých teplotách. Dále 4/ v uveřejněných japonských patentových přih 1 áš~ kách č. Sho 54-13963 (1979). Sho 55-16048 (1980), Sho 55-55416 (1931). Sho 57-34112(1982) a Sho 57-67611 (1982) se popisuje způsob vícestupňové kopolymerace ethylenu a propylenu, při němž se malé množství ethylenu přivádí již při výrobě propylenovéhc...

Způsob kontinuální přípravy modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním.alfa. -olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244949

Dátum: 15.07.1988

Autori: Plšek Josef, Smutný Lubomír, Kobza František

MPK: C08F 210/16

Značky: jedním.alfa, kopolymerů, ethylenu, kontinuální, olefinem, způsob, modifikovaných, přípravy, alespoň

Text:

...chyb roven 1.Zlepšené chování kopolymerů modifikovaných podle vynálezu v .průběhu vytlačováiní foukánim musí být přičteno skutečnosti, že mají uvedený poměr nom/nn v rozmezí mezi 1,5 a 10.Kopolymery modifikované způsobem podle vynálezn mají index toku taveniny v rozmezí 0,1 až 10 dag/min a objemovou hmotnost v rozmezí 0,910 až 0,955 g/cm 3. Při použití těchto kopolymerů pro výrobu tubulárních fólií, tzn. v případě, kdy index toku...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kollmann Jan, Soueek Josef, Brázda Zdenik, Oliva Jioí, Piálek Josef

MPK: C08F 210/16

Značky: jednoho.alfa, výroby, kontinuální, olefinu, ethylenu, modifikovaných, způsob, alespoň, kopolymerů

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob síťování kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239940

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Mega Jaroslav, Prudilová Marcela

MPK: C08F 210/16, H01B 3/44, C08J 3/24...

Značky: způsob, alfa-olefinem, alespoň, ethylenu, jedním, kopolymerů, síťování

Text:

...kovu, přičemž atomový poměr kovu aktiváeonu k přechodovému kovu je I až 10 a střední doba setrváni katalyzáoorové souetavy v polymeračnim reaktoru do 2 až 100 sekund plynný přítok do raaktoru sestava z ethylenu v hmotnostním množství 10 až 80 ve stacionárním stavu a mu-olefinu v hmotnostnim množství 20 až 90 a katslyzátorová soustava má vyšší reaktivitu vůči ethylsnu než vůči u-oletinům.g 3994 o 4 Príklad takových sloučenin má obecný...

Způsob kontinuální přípravy kopolymerů ethylenu a vyšších alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250660

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karol Frederick, Levine Isaac, George Kathleen

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: alfa-olefinů, kopolymerů, způsob, kontinuální, přípravy, ethylenu, vyšších

Text:

...v množství v rozmezí od 33 molových procent do 95 molových procent, přičemž nejvýhodnější je použití tohoto plynu v množství V rozmezí od 40 molových procent do 70 molových procent. Tímto ředícím plynem se minipodle uvedeného vynálezu plyn, který není reaktivní za použitých podmínek v. polymerizačním reaktoru, to znamená, že se tento plyn nerozkládá a/nebo nereaguje s monomery uváděnými do polymerizační reakce a se složkami katalytické směsi...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248716

Dátum: 12.02.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C08F 4/00, C08F 210/16

Značky: alespoň, ethylenu, modifikovaných, výroby, jedním, kopolymerů, způsob, alfa-olefinem

Text:

...podle normy ASTM D 1238-73, tj. při tplotě 190 °C.Vypočteným limitním viskozitním číslem m, se rozumí hodnota viskozity při nulovém srnykovém gradientu, stanovená výpočtem z distribuce molekulových hmotnosti určené chromatograticky gelovou permeaci. Podle Buecheovy teorie L Chem. Phys. 1956 25, str. 599 výpočtu limitniho viskozitního čísla platí pro kopolymery ethylenu s alespoň jedním oc-Olefinem při teplotě 190 °C tento vztah10 g...

Způsob přípravy upraveného prekursoru vhodného jako složka katalytického systému pro výrobu homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232750

Dátum: 15.01.1987

Autori: Goeke George Leonard, George Kathleen Frances, Wagner Burkhard Eric, Karol Frederic John

MPK: C08F 10/02, C08F 210/16, C08F 4/64...

Značky: kopolymerů, vysokou, hustotou, vhodného, způsob, složka, systému, upraveného, homopolymerů, ethylenu, přípravy, prekursoru, katalytického, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Upravený prekursor katalytické složky pro polymeraci a kopolymeraci ethylenu se získá modifikací prekursoru na bázi halogenidu hořčíku, sloučeniny titanu a elektrondonorní sloučeniny smíšeného s inertním nosičem působením sloučeniny halogenidu boru, například chloridu boritého nebo ethylbordichloridu. Vlastní katalyzátor se z upraveného prekursoru získává aktivací organohlinitou sloučeninou.

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cieloszyk Gary Stanley, Lee Kiu Hee

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: katalytické, způsob, kopolymerů, ethylenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu za použití katalyzátoru, obsahujícíha titan, v reaktoru za tlaku nejvýše 6,87 MPa v plynné fázi postupem ve fluidním loži, přičemž kopolymer vzniká v granulární formě a má hustotu v rozmezí od 910 do 940 kg/m3, při kterém se ethylen kopolymeruje spolu s alespoň jedním C3 až C8 ?-olefinem při teplotě asi 30 až 105 °C tak, že se monomerní násada uvádí do styku v přítomnosti 0 až 2,0 molů vodíku na mol...

Způsob kontinuální katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232720

Dátum: 15.01.1987

Autori: Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric, George Kathleen Frances, Goeke George Leonard

MPK: C08F 210/16, C08F 10/02, C08F 4/64...

Značky: ethylenu, způsob, výroby, polymerů, kontinuální, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou nízkotlakým postupem v plynné fázi, při kterém je omezena hydrogenace ethylenu za použití katalytického systému, který se skládá z prekursoru získaného ze sloučeniny hořčíku, titanu a elektrondonorní sloučeniny zředěného inertním nosičem, například kysličníkem křemičitým. Zředěný prekursor je modifikován sloučeninou halogenidu boru, například chloridem boritým...

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ma Chon Jean-pierre, Hert Marius, Raviola Florent

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: ethylenu, způsob, kopolymerů, výroby, alfa-olefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a ?-olefinů s alespoň 4 atomy uhlíku, majících objemovou hmotnost 0,905 a 0,940 g/cm3, index toku taveniny 0,2 až 2 dg/min a střední obsah ?-olefinových jednotek 1 až 8 molárních procent, jehož podstata spočívá v tom, že plynný proud přiváděný do reaktoru je tvořen ve stacionárním stavu 10 až 80 %, hmotnosti ethylenu a 20 až 90 % hmotností ?-olefinu, přičemž se použije katalytického systému obsahujícího jednak...